Följ oss

Nyheter

Ny satsning på att bygga små modulära kärnkraftsreaktorer inleds i Sverige

Publicerat

den

Rendering av Kärnfull Nexts SMR-anläggning

Samhället kräver allt större mängder fossilfri och planerbar energi. För att kunna tillgodose framtidens behov krävs innovativa lösningar. Som ett led i den hållbara omställningen lanseras idag Kärnfull Next, Sveriges första projektutvecklingsbolag med fokus på små modulära reaktorer (SMR). Bakom satsningen står elbolaget Kärnfull Energi med målet att bli en nyckelspelare i jakten på svensk fossilfrihet.

SMR-kärnkraftverk med BWRX-300

Små moderna reaktorer är mer flexibla än traditionella och kan leverera fossilfri energi i en rad olika former – allt från el till vätgas, ammoniak, syntetiska bränslen, fjärrvärme och processvärme till industrin. Småskalig kärnenergi har också möjlighet att bli det snabbaste, billigaste och det mest yteffektiva sättet att driva på omställningen av hela energisektorn.

Göteborgsbaserade Kärnfull har säkrat upp den initiala finansieringen från Corespring Invest, en investeringsportfölj som förvaltas diskretionärt av industri- och samhällsutvecklarkoncernen Granitor. Corespring blir en minoritetsägare av företaget. Man har vidare valt amerikanska GE Hitachi som teknikleverantör. 

Man påbörjar nu processen med att etablera ett antal moderna reaktorer snarast möjligt, där småskaligheten skapar stor flexibilitet och möjliggör fossilfri produktion av el, värme och vätgas utifrån kravbild och behov. Arbetet har redan påbörjats tillsammans med ett antal intressenter runt om i landet, men för att nya reaktorer ska bli verklighet behöver även nuvarande lagstiftning ses över.

”Det ligger i vår företagskultur att bryta ny mark och dagens lansering är ett naturligt steg, inte minst med tanke på den ständigt ökande efterfrågan på elavtal med 100 procent kärnkraft bland nordiska hushåll och företag som vi ser. Att nu aktivt få bidra till framväxten av ny kärnenergi är oerhört spännande. Vi har valt våra partners för att skapa en pålitlig leveranskedja, och för att tids- och kostnadseffektivt kunna bidra till ett fossilfritt energisystem,” säger Kärnfulls medgrundare John Ahlberg.

”Under vintern har vi alla insett vikten av att det finns planerbar elproduktion som levererar när och där den behövs. Förutom el står vi redo att leverera systemtjänster till elnätet, eller till exempel fossilfri värme och vätgas. De kommersiella förutsättningarna kommer att avgöra hur man väljer att använda reaktorerna. Flexibiliteten i kombination med den höga tillgängligheten är nyckeln till kostnadseffektiviteten. Dessa reaktorer är designade för att leverera dygnet runt året runt, oavsett väder”, säger Kärnfulls medgrundare Christian Sjölander.

Göran Linder, vd på Granitor Growth Management och Corespring Invest, kommenterar:

”I en region med en kraftigt växande efterfrågan på planerbar energi erbjuds nu ett komplement till väderberoende el och ett alternativ till fossil baskraft. Vi har en lång historia av lyckade investeringar inom cleantech och jobbar brett med olika fossilfria källor. I takt med att slutförvarsbeslut och EU-taxonomi kommit på plats har investeringsvärldens intresse för kärnenergi ökat rejält. Vi är därför glada att vara med när Kärnfull Next nu blir först ut med SMR-projektutveckling på den svenska marknaden.”

Ett samförståndsavtal är tecknat mellan Kärnfull Next och GE Hitachi gällande BWRX-300, en 300 megawatts vattenkyld SMR med passiva säkerhetssystem. Designen och licensieringen utgår från större kokvattenreaktorer, en teknik som Sverige har stor erfarenhet av.

Som ett led i den hållbara omställningen lanserar Christian Sjölander (t.v.) och John Ahlberg nu Kärnfull Next, Sveriges första projektutvecklingsbolag med fokus på små modulära reaktorer.

”Svenska myndigheter och underleverantörer är vana vid att arbeta med de system och komponenter som används, vilket rimligtvis bör kunna påskynda våra projekt. Världens första BWRX-300 går i drift 2028, och då i Kanada som faktiskt har mindre erfarenhet av reaktortypen än Sverige. En lika ambitiös tidsplan är således möjlig även här”, säger John Ahlberg.

”Sverige är en ledande kärnkraftsnation, och då speciellt gällande kokvattenreaktorer”, säger Jon Ball, Executive Vice President på GE Hitachi, ”När nu såväl industri som investerare kraftsamlar för att tillsammans accelerera energiomställningen så ökar det globala intresset kring BWRX-300 snabbt, och vi ser framemot att ta tekniken till Sverige i samarbete med Kärnfull”

Nu väntar en intensiv period med rekrytering av personal och diskussioner med leverantörer. Förberedelserna för de konkreta projekten runt om i landet fortsätter också parallellt med diskussioner med investerare.

Kärnfull Next har stor expertis inom finansiering av projekt med lång tidshorisont. Investeringen i projekten bygger på ett lågriskupplägg med potential att attrahera en bred investerarbas som inte nödvändigtvis besitter specifik kompetens kring tekniken sedan tidigare.

Med finansiering, kunnande och mogen teknik att visa upp för att möta ett konkret behov av planerbar fossilfri energi ser bolaget fram emot det arbete som nu väntar för att återigen bygga kärnenergi i Sverige.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära