Connect with us

Nyheter

Minskade lager bidrar till oro på metallmarknaden

Published

on

London Metal Exchange

Den totala mängden registrerad metall i London Metal Exchanges (LME) globala lagernätverk sjönk under en miljon ton i mars. Lagren av aluminium, koppar, bly, nickel, tenn och zink har inte varit så låga sedan förra seklet.

London Metal Exchange

Det som LME kallar lager utan garanti uppgick till bara 256 000 ton i slutet av februari, en minskning med 88 procent jämfört med två miljoner ton metall ett år tidigare, vilket innebär att varje avrop på metall från marknaden måste göras på den minskande volymen av registrerat lager.

Det hjälper till att förklara varför den 145-åriga metallhandelsbörsen har översvämmats av allt större vågor av marknadsturbulens, som kulminerade i mars upphävande av nickelkontraktet

Kraftigt minskade lager

När London Metal Exchange först började publicera sin månatliga lagerrapport i februari 2020, visade det på 971 145 ton metall som gömde sig i lagerskuggorna. Vid sin topp ett år senare uppgick skugglagren till 2,09 miljoner ton, något mer än de registrerade lagren.

Mycket av metallen som lagrats i denna skymningszon har varit aluminium som pendlar mellan lagring på och utanför marknaden i jakten på de bästa finansierings- och lageraffärerna.

Lager av skuggaluminium nådde en topp på 1,74 miljoner ton i februari 2021. I slutet av februari i år hade de krympt till bara 218 000 ton.

Omfattningen av nedgången talar emot att detta är ett fall där ägare väljer att flytta metall bort från börsens lager för att undvika statistisk granskning. Det tyder snarare på en radikalt förändrad marknadsdynamik.

Aluminium är nu mycket mer värdefullt som en fysisk enhet. Den får en premie över spotpriset på LME på cirka 600 USD per ton på den europeiska tullbetalda marknaden och nästan 900 USD i Mellanvästern i USA. Värdet av lagrat aluminium är med andra ord nu större i den fysiska leveranskedjan än på den finansiella arenan och metallen har därför lämnat börslagren.

Kina, världens största producent, importerade nästan 2,65 miljoner ton aluminium under 2020 och 2021, vilket tömde resten av världens överskottslager. Det som återstår är att matas in i luckor i försörjningskedjan som skapats av lägre produktion i Europa när regionens smältverk kämpar för att klara av skenande kraftpriser.

Inget skyddsnät

Kopparlager som inte omfattas av garantin föll från 175 000 ton i februari 2021 till bara 18 352 ton i slutet av februari i år. Nickellagren har på samma sätt minskat, från 44 000 ton till 2 428 ton under samma period, medan blylagren uppgick till ynka 547 ton i slutet av februari 2022.

Den som letade efter extra zink för ett år sedan skulle ha kunnat hitta 87 000 ton i metallbörsens lager. Det buffertlagret har sjunkit till 15 261 ton, varav det mesta finns i LMEs asiatiska lager.

Neddragningar av smältverken i Europa har fördjupat det regionala underskottet och fått de fysiska premierna att skjuta i höjden. Med LME-skugglager nu nästan helt uttömda, är den enda källan till tillgänglig ersättningsmetall den zink som sitter på LME-garantin.

Pandemilåsningar, logistikstörningar och nedskärningar hos smältverk i Europa har genererat en massiv leveranskedjestorm för industriella metaller. Resultatet är högre prissättning och ökad volatilitet.

Den lilla LME-tennmarknaden har haft extremt låga lager i många månader nu. Det har nyligen skett en viss ombyggnad till 2 665 ton som ett resultat av bemyndigande i Antwerpen och Baltimore. Men det motsvarar fortfarande mindre än tre dagars global användning.

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära