Följ oss

Nyheter

Minskade globala kaffeleveranser stödjer kaffepriset

Publicerat

den

Rostade kaffebönor

Minskade globala kaffeleveranser stödjer kaffepriset efter att International Coffee Organization (ICO) den 14 september rapporterade att den globala kaffeexporten under okt-juli sjönk 5,7 procent på årsbasis till 103 736 miljoner säckar. Dessutom rapporterade Colombian Coffee Growers Federation den 9 augusti att den colombianska kaffeexporten i juli sjönk 17 procent på årsbasis till 846 000 säckar. Colombia är världens näst största producent av arabica-kaffebönor. Honduras, det största kaffeproducerande landet i Centralamerika, rapporterade den 31 juli att landets kaffeexport ökade med 63 procent i juli till 828 499 säckar.

De nuvarande tillgängliga kaffet är knappt. De av ICE-övervakade arabica-kaffelagren hade den 20 september sjunkit till sin lägsta nivå på nästan elva månader, till 440 853 säckar. Dessutom föll ICE-övervakade lager av robusta kaffe den 31 augusti till rekordlåga 3 374 säckar, även om dessa lager sedan dess har återhämtat sig blygsamt till 4 307 säckar.

I fredags föll arabica-kaffe till den lägsta nivån på nästan nio månader efter prognoser för ytterligare regn i Brasiliens kaffeodlingsområden, vilket borde öka kaffeskörden. Somar Meteorologia rapporterade på måndagen att Brasiliens Minas Gerais-region fått 58,4 mm regn den senaste veckan, eller 188 procent av det historiska genomsnittet. Minas Gerais står för cirka 30 procent av Brasiliens arabicaskörd.

Conab, Brasiliens skördeprognosbyrå, höjde sin uppskattning av Brasilien arabica-kaffeskörd för 2023 den 20 september till 38,2 miljoner säckar från maj månads prognos på 37,9 miljoner säckar. 

Nyheter

Börsveckan ger en köprekommendation till aktien i oljeservicebolaget Beerenberg

Publicerat

den

Börsveckan ger en köprekommendation till Beerenberg-aktien som noterades på Euronext Growth Oslo i slutet av förra året. Beerenberg är ett norskt servicebolag inom olje- och gassektorn med låg värdering och hög utdelning. Bolaget erbjuder olika tjänster för olje- och gasfält samt andra tekniska produkter och service för krävande miljöer.

Historiken är inte den bästa, där fjolårets omsättning på 2 343 miljoner NOK faktiskt är snäppet lägre än 2015. Sedan 2019, när en stor återhämtning skedde, har tillväxten inte varit högre än en dryg procentenhet årligen. Bolaget fokuserar på service och har stabila kundrelationer, vilket bidrar till en stadig kassaflödesgenerering.

Trots en nedgång i orderingången förväntas Beerenberg ha hygglig tillväxt de kommande åren med förbättringar i lönsamheten. Även om marknaden är osäker på lång sikt, kan bolaget använda sina kassaflöden för att diversifiera sig mot andra hållbara sektorer.

Beerenberg får anses vara ett stabilt bolag med goda framtidsutsikter, trots att det inte förväntas ha höga multiplar. Deras strategi att använda stabila kassaflöden för att diversifiera sig mot hållbara sektorer kan vara långsiktigt lovande. I bokslutsrapporten för 2023 ökade omsättningen med 5 procent till 2 343 miljoner NOK, och rörelsemarginalen förbättrades till 5,6 procent.

Fortsätt läsa

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Populära