Majs och kakao stiger i pris

Aneeka Gupta från Wisdom Tree kommenterar råvarorna majs och kakao. För majs har ett blött väder dämpat produktionsprognoserna och på efterfrågesidan har efterfrågan ökat på grund av av ett högt oljepris (mycket etanol görs av majs och när oljepriset stiger blir etanol mer attraktivt)

Priset på kakao har stigit vilket beror på två faktorer, dels låg produktion i Ghana och dels införande av ett minimipris för försäljning.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top