Följ oss

Nyheter

Litiumbatterier med längre livslängd precis bakom hörnet

Publicerat

den

Litiumbatterier
Litiumbatterier

Foto: Razor512

Forskare från Arizona State University har utvecklat en ny metod för att producera litium-metall-batterier som möjliggör en kontrollerad dendrittillväxt, vilket gör dem säkrare och ger dem en längre livslängd. Litiumbatterier med längre livslängd är nog något som de flesta av oss har efterlyst, speciellt när mobiltelefonen laddar ur sig vid fel tillfälle.

Teamet fann att det går att använda ett 3D-lager av polydimetylsiloxan (PDMS) eller silikon. Substratet i litiummetallanoden kan mildra bildningen av dendriter, vilka är nålliknande tillväxter som förekommer på litiumytan. Resultatet är relevant för både litiumjon- och litiumbatterier, liksom för andra metallanodbaserade batterier, säger teamet.

Oönskade sidoreaktioner

Dessa formationer inducerar oönskade sidoreaktioner som minskar energitätheten och i värsta fall kan orsaka kortslutning av elektroder, något som kan leda till bränder eller explosioner. Konsekvenserna av att involvera ett tredimensionellt silikonskikt är relevanta för både litiumjon- och litiumbatterier, liksom för andra metallanodsbaserade batterier säger forskarna.

”Nästan alla metaller som används som batterianoder tenderar att utveckla dendriter”, säger Jiang , professor vid universitetets School for Engineering of Matter, Transport and Energy. ”Dessa resultat har till exempel konsekvenser för zink-, natrium- och aluminiumbatterier också.”

I forskningsstudien som publicerades i tidskriften Nature Energy noterade Jiang att teamet inte närmade sig problemet från ett material eller elektrokemiskt perspektiv, utan letade efter lösningar som mekaniska ingenjörer. ”Vi vet redan att små tennålar kan sticka ut ur tennytor under stress, så analogt såg vi på möjligheten till stress som en faktor i litiumdendrittillväxt.”

Från konsumentelektronik till backup för elnät

Forskarna säger att potentiella tillämpningar av deras upptäckter sträcker sig från konsumentelektronik till att driva elektriska bilar under exceptionellt längre perioder, samt för att skapa backup-system för elnät som drivs av solenergi.

Litiumpriserna har mer än fördubblats de senaste två åren, och handlas till cirka 13 375 dollar per ton. Men enligt vissa marknadsbedömare, som Morgan Stanley, kommer det att toppa i år och sedan falla till 7 322 dollar per ton år 2021. Amerikanska Citi ser också ett fall på det långsiktiga priset till 7 500 dollar per ton på grund av ett eventuellt överutbud.

Nyheter

Kaffepriset faller när Costa Ricas kaffeexport stiger

Publicerat

den

Kaffepriserna sjönk i fredags på tecken av större leveranser från Centralamerika. Costa Rica Coffee Institute rapporterade att kaffeexporten från Costa Rica ökade med 39 procent på årsbasis till 140 142 säckar. En starkare dollar bidrog också till svagare kaffepriser.

Kaffepriserna steg på fredagen initialt efter att den brasilianska realen (USDBRL) klättrade till sin högsta nivå mot dollarn på en vecka. En starkare real avhåller Brasiliens kaffeproducenter att exportera sitt kaffe.

En överdriven lång position med fonder av robusta-terminer kan ge bränsle för alla långa likvidationstryck. Fredagens veckovisa Commitment of Trader’s (COT) rapport visade att per den 30 maj hade antalet fonder med nettolånga robusta-kaffepositioner stigit till 854, den högsta siffran på 16-månader.

Torrare väder ökar takten i kaffeskörden

Skördetrycket i Brasilien fick priserna på arabica-kaffe att falla eftersom torra förhållanden tillåter takten i kaffeskörden att accelerera. Somar Meteorologia rapporterade på tisdagen att Brasiliens Minas Gerais-region inte fick något regn under veckan som slutade den 28 maj. Minas Gerais står för cirka 30 procent av Brasiliens arabicaskörd.

Den globala kaffetillgången har stramats åt efter att International Coffee Organization (ICO) rapporterade den 4 maj att den globala kaffeexporten för 2022/23 under oktober-mars sjönk -6,4 procent till 62,295 miljoner säckar. Colombia Coffee Growers Federation rapporterade den 4 maj att den colombianska kaffeexporten i april sjönk -15 procent till 719 000 säckar. Dessutom rapporterade Cecafe den 11 maj att Brasiliens export av grönt kaffe i april sjönk 14 procent till 2,39 miljoner säckar. Däremot steg Honduras kaffeexport i maj med 79 procent på årsbasis till 1,2 miljoner säckar. Honduras är Centralamerikas största exportör av arabicabönor.

Kaffepriserna har också stöd eftersom oddsen för en El Niño-väderhändelse ökade, vilket skulle kunna få den globala kaffeproduktionen att minska. Den 11 maj höjde U.S. Climate Prediction Center sannolikheten för ett El Niño-vädermönster mellan augusti och oktober till 94 procent från 74 procent för en månad sedan. Om det inträffar kan det ge kraftiga regn i Brasilien och torka i Indien, vilket negativt påverkar produktionen av kaffe.

Förstsätt läsa

Nyheter

Exxon Mobil ska dubbla utvinningen av olja från skifferfälten med teknisk utveckling

Publicerat

den

Exxon Mobil producerar olja på Permian-fältet

Det var starka entreprenörer och frifräsare som gjorde utvinning av olja från skifferfält möjlig. Det var två tekniska landvinningar som gjorde det möjligt, dels möjligheten att borra horisontellt och dels möjligheten med hydraulisk spräckning av berg vilket gjorde att oljan kunde rinna ut. Det ledde till att USA gick från att vara en ökande importör av olja till att bli en exportör. De traditionella oljejättarna vaknade så småningom upp och såg potential vilket lett till att de har köpt stora skiffertillgångar.

Ny teknisk utveckling ska dubbla utvinningen från en oljekälla

Exxon Mobil är en av oljejättarna som satsat stort på skifferolja. Det mest intressanta är att bolaget också inlett en satsning på teknisk utveckling. Företagets VD Darren Woods berättade i torsdags att arbetet går bra. Företaget har som mål att under 2027 vara uppe i en produktion på 1 miljon fat olja per dag i Permian-området i USA.

Även om skifferkällorna levererar stora mängder olja så utvinns bara 10 procent av en källas olja. Exxon Mobil tror sig kunna öka det till 20 procent, dvs en ökning med 100 procent.

Det är två specifika områden som Exxon Mobils tekniska utveckling fokuserar på. Man vill kunna borra och spräcka berget mer precist så att man kommer närmare där det är optimalt. Sedan vill man hålla spräckningen öppen längre så att det kan rinna ut olja under en längre tidsperiod.

Det går inte att säga annat än att det är intressant. Den allmänna uppfattningen är annars att USAs oljeproduktion kommer att börja falla om några år i takt med att skifferfälten tar slut. Men om det går att få ut dubbelt så mycket av oljan i fälten så skulle prognoserna omkullkastas, precis som den skifferoljan redan gjort en gång.

Förstsätt läsa

Nyheter

Zimbabwe förväntas dra nytta av stigande priser på platina

Publicerat

den

Inyanga-bergen i Zimbabwe

Zimbabwes platinagruvindustri kommer att dra nytta av den förväntade prisökningen på råvaran, på grund av ett förväntat produktionsunderskott över hela världen.

World Platinum Investment Council har avslöjat att det kommer att bli ett globalt underskott i platinaproduktion på över 980 000 troy ounce i år.

Underskottet innebär en möjlighet för Zimbabwes lokala platinagruvindustri att öka produktionen och upprätthålla den globala efterfrågan. Zimbabwe är bland de fem största platinaproducerande länderna över hela världen.

I år förväntas underskottet att öka, något som kommer att översättas till en ökning av priset på platina, men det kommer också att öka lönsamheten för platinaproducenterna.

Detta är en positiv för Zimbabwe eftersom landet är en primär producent av platina och detta kommer att fungera som ett incitament till att öka produktionen vid redan etablerade gruvor. Det skapar också utrymme för andra greenfield-projekt eftersom efterfrågan fortsätter att öka över hela världen.

För Zimbabwe kommer detta att vara bra eftersom det kommer att generera utländsk valuta till ekonomin och skapa arbetstillfällen.  Landets platinaproducenter, Zimplats, Mimosa och Unki redan rullar ut expansionsprojekt som kommer att få dem att öka produktionen.

Förstsätt läsa

Populära