Connect with us

Nyheter

Läget på elmarknaden – april 2018

Published

on

Elledningar

Elledning som levererar energi gratisI april kom så äntligen våren efter en kall mars månad. Den ljusare och varmare årstiden bidrog till minskad elförbrukning vilket i sin tur resulterade i ett minskat spotpris. På terminsmarknaden fortsatte dock priserna att öka. Det skriver Mikael Söderman, Sverigechef på Nordic Green Energy, och fortsätter nedan.

Spotmarknaden

Temperaturerna i april var normala för årstiden vilket bidrog till minskad elförbrukning och betydligt lägre spotpriser jämfört med mars. Men trots att spotpriserna sjönk var medelpriset för april 11 procent högre än genomsnittet för månaden de senaste tio åren. Jämfört med samma månad i fjol var spotpriset 45 procent högre.

Produktionen under april var stabil utan några begränsningar i överföringen.

Terminsmarknaden

Till skillnad från spotpriserna fortsatte terminspriserna för kontrakten nära i tid att stiga i april. Orsaken var bland annat ett jämförelsevist högt spotpris och en försämrad hydrobalans till följd av månadens torra väder.

Terminspriserna för kontrakten längre bort i tiden steg delvis på grund av ökande priser på utsläppsrätter. Priserna på utsläppsrätter steg avsevärt redan i början av året och har sedan fortsatt stiga till följd av hög efterfrågan och spekulativa köp. I framtiden väntas dock en marknadsstabilitetsreserv stabilisera tillgången på utsläppsrätter vilken bidrar till minskat överskott och därmed en mer stabil marknad.

En ytterligare anledning till de stigande priserna på terminskontrakten längre bort i tiden var ökande priser på olja, kol och gas. De stigande priserna på olja berodde främst på konflikter i Mellanöstern, bland annat väntar marknaden på nya USA-sanktioner mot Iran. Detta kan i sin tur bidra till störningar i oljeproduktionen och därmed minskat utbud. Även priserna på kol ökade kraftigt i april, dels på grund av stigande priser på olja och dels på grund av mindre produktionsstörningar och svagare valutor i produktionsländerna. De stigande priserna på gas berodde främst på låga lagernivåer i Europa.

Elcertifikatmarknaden

Även priserna på elcertifikatmarknaden steg i april. Anledningen var ett kraftigt underskott av certifikat till följd av kallt väder och låg produktion i början på året. Elcertifikaten förväntas dessutom stiga ännu mer i sommar på grund av ett sjunkande överskott.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *