Följ oss

Nyheter

Låga elpriser i jul – trots kyla och högre förbrukning

Publicerat

den

Trots kallare väder och högre elförbrukning än i fjol väntas elpriserna under julhelgerna landa på runt 60 öre per kWh i system, vilket är samma nivå som i fjol och hälften jämfört med inledningen av december. I januari väntas priset bli drygt 80 öre per kWh, jämfört med snittet på en krona i fjol. Det skriver Bixia i en uppdatering. 

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

Kyligare väder från norr drar in över Sverige lagom till julhelgerna och en bit in i januari. De kommande veckorna väntas temperaturen ligga på runt 2 grader under det normala för årstiden. Det är stor skillnad från i fjol, då fjolårets sista vecka och hela januari i stället låg 3 grader varmare än normalt.

Elpriset under julveckorna väntas ligga på runt 60 öre per kWh, vilket är ungefär hälften av elpriset tidigare i december och ungefär samma som under den varmare julen i fjol.

– Vi får rikligt med vind i helgen, vilket bidrar till att medelpriset halveras jämfört med för en kort tid sedan. Att många är lediga fram till trettonhelgen och att förbrukningen är låg inom industrin håller också nere elpriset kring helgerna, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia.

December i fjol präglades av ett par riktigt kalla veckor i början av månaden. Det gav ett snittpris på hela 2,70 kronor per kWh, att jämföra med knappt en krona per kWh som snittet för december i år väntas bli. När vädret slog om i slutet av förra året föll elpriset till 55 öre per kWh under sista veckan.

Den kommande kylan leder till ett ökat uppvärmningsbehov, samtidigt som svenska hushåll inte alls är lika flitiga med att minska elförbrukningen som i fjol. Men trots att differensen i dygnsmedeltemperatur är 5 grader mellan 2022 och 2023 väntas januari månads elpris landa på i snitt runt 80 öre per kWh, vilket är något under fjolårets pris på en krona per kWh.

– Trots det sannolikt kallare vädret i år väntas elpriserna ligga på samma nivå eller till och med lägre än i fjol den närmaste månaden.  Det beror på dämpade gaspriser och att elpriset på kontinenten ligger på en tredjedel mot i fjol. Vårt takpris blir lägre och även om kylan håller i sig och vi behöver importera el lär priset inte bli mycket högre än en krona per kWh, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Mindre skillnader mellan syd och nord

Den största förändringen under hösten har varit betydligt mindre skillnader mellan de olika elområdena jämfört med i fjol.     
– Differensen mellan elområdena har minskat kraftigt och södra Sverige sticker inte ut på samma sätt.  SE4 väntas inte längre hamna högt över systempriset. För ett år sedan antogs det ligga en krona över systempriset, även om det inte blev riktigt så högt i slutändan, säger Johan Sigvardsson.

Elpriset i januari för elområde SE1 och SE2 väntas ligga på drygt 60 öre per kWh, jämfört med 70 öre per kWh i fjol. Prognosen för SE3 är runt 80 öre per kWh (92 öre) och SE4 på 85 öre per kWh (1 krona).

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära