Följ oss

Nyheter

Låg potential för ytterligare tillväxt i vetet

Publicerat

den

Vete växer

Det nuvarande priset för vete-terminer befinner sig över det femåriga genomsnittet. Med tanke på att säsongsmässigheten och skörden är det sannolikt att det kommer en period med ett fallande vetepris.

Vete-majs ration

Vete är nu relativt dyrare än majs och måste sjunka med 20 procent för att nå en normal nivå om 1,4. Vete handlas i dag kring 553 cent per bushel, medan majs handlas till cirka 360 cent per bushel. Det gör att ration med dagens priser hamnar på 1,54.

Korrelationen mellan dessa råvaror minskar. Med andra ord blir vete och majs mindre känsliga för varandra.

Den amerikanska veteexporten

Enligt USDA uppgick den ackumulerade volymen exporterat vete fram till och med den tredje veckan i augusti tillsammans med den utestående försäljningen i USA till 11,11 miljoner ton. Detta är den högsta siffran för den aktuella tiden på året under de senaste fem åren. Men det finns ingen signifikant avvikelse från femårsintervallet.

Tillgång och efterfrågan

Den senaste USDA-prognosen antar ett överskott på världsmarknaden för vete (exklusive Kina) på 9,89 miljoner ton. För endast två månader sedan var denna siffra betydligt högre, 14 miljoner ton. Detta skapar viss oro över stabiliteten i marknadsbalansen under innevarande år. Men återigen har inget kritiskt ännu observerats. Särskilt i USA förändras inte situationen väsentligt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Fundamentalt pris

På majsmarknaden, som en råvarumarknad, bildas priset utifrån balansen mellan utbud och efterfrågan. En av de viktigaste markörerna för denna balans är förhållandet mellan lager och användning. Därför finns det på lång sikt förhållandet mellan värdena på lager-till-användning-förhållandet och medelpriset för majs-terminer.

Enligt de senaste USDA-uppgifterna kommer förhållandet mellan lager och användning för den globala vetemarknaden att överstiga 42 procent under innevarande säsong. Detta är ett flerårigt rekord.

Med tanke på lagerförbrukningsförhållandet uteslutande för den amerikanska marknaden anser analytikerna att priset på vete-terminer är nära det balanserade tillståndet.

Fondernas nuvarande nettoposition för vete (CBOT) är nära neutral. Deras senaste handlingar är inte heller specifika.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära