Följ oss

Nyheter

Låg potential för ytterligare tillväxt i vetet

Publicerat

den

Vete växer

Det nuvarande priset för vete-terminer befinner sig över det femåriga genomsnittet. Med tanke på att säsongsmässigheten och skörden är det sannolikt att det kommer en period med ett fallande vetepris.

Vete-majs ration

Vete är nu relativt dyrare än majs och måste sjunka med 20 procent för att nå en normal nivå om 1,4. Vete handlas i dag kring 553 cent per bushel, medan majs handlas till cirka 360 cent per bushel. Det gör att ration med dagens priser hamnar på 1,54.

Korrelationen mellan dessa råvaror minskar. Med andra ord blir vete och majs mindre känsliga för varandra.

Den amerikanska veteexporten

Enligt USDA uppgick den ackumulerade volymen exporterat vete fram till och med den tredje veckan i augusti tillsammans med den utestående försäljningen i USA till 11,11 miljoner ton. Detta är den högsta siffran för den aktuella tiden på året under de senaste fem åren. Men det finns ingen signifikant avvikelse från femårsintervallet.

Tillgång och efterfrågan

Den senaste USDA-prognosen antar ett överskott på världsmarknaden för vete (exklusive Kina) på 9,89 miljoner ton. För endast två månader sedan var denna siffra betydligt högre, 14 miljoner ton. Detta skapar viss oro över stabiliteten i marknadsbalansen under innevarande år. Men återigen har inget kritiskt ännu observerats. Särskilt i USA förändras inte situationen väsentligt.

Fundamentalt pris

På majsmarknaden, som en råvarumarknad, bildas priset utifrån balansen mellan utbud och efterfrågan. En av de viktigaste markörerna för denna balans är förhållandet mellan lager och användning. Därför finns det på lång sikt förhållandet mellan värdena på lager-till-användning-förhållandet och medelpriset för majs-terminer.

Enligt de senaste USDA-uppgifterna kommer förhållandet mellan lager och användning för den globala vetemarknaden att överstiga 42 procent under innevarande säsong. Detta är ett flerårigt rekord.

Med tanke på lagerförbrukningsförhållandet uteslutande för den amerikanska marknaden anser analytikerna att priset på vete-terminer är nära det balanserade tillståndet.

Fondernas nuvarande nettoposition för vete (CBOT) är nära neutral. Deras senaste handlingar är inte heller specifika.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Med vintern kom de högre elpriserna

Publicerat

den

Elpriserna i Norden ökade under slutet av november. Det innebär att december inleds med mer än dubbelt så höga elpriser per kilowattimme i hela landet jämfört med förra månaden. Ökningen beror främst på kyligt, torrt väder och ökad elanvändning, men även de oplanerade kärnkraftsstoppen påverkar just nu framförallt södra Sverige och Finland.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

November månad avslutades med att medelspotpriset på elbörsen blev 82,13 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige). Hälften så dyrt som det rörliga priset samma period förra året (159,72 öre/kWh) och högre än det rörliga priset i oktober (49,66 öre/kWh).

– Elpriserna fortsätter att svänga, men som alltid när det blir kallt, så ökar elkonsumtionen och elpriserna, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Senaste veckan har det varit ett par reaktorstopp inom kärnkraften, vilket påverkat elpriset framförallt i elområde 3 och 4 och i Finland. Vattenmagasinen ligger på normala nivåer. Årets isläggning genomfördes i mitten av november och ledde då till en kortare tids produktionsneddragning med begränsad påverkan på elpriserna som följd. En planerad isläggning görs varje år för att skapa stabila produktionsförutsättningar för resten av vintern. Ogynnsamma väderförhållanden har periodvis lett till isbildning på vindkraftsbladen vilket gett lägre vindkraftsproduktion. 

Månadsmedel för spotpriser på Nord Pool, november 2021-2023
Grafik: Vattenfall

Elpriserna är högre på kontinenten men terminspriserna för tysk el ligger just nu betydligt lägre än föregående år. Dessutom är Europas gaslager fyllda vilket motverkar höjningar i Norden eftersom elhandelsmarknaden hänger ihop.

Elpriser
Fortsätt läsa

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Populära