Låg potential för ytterligare tillväxt i vetet

Det nuvarande priset för vete-terminer befinner sig över det femåriga genomsnittet. Med tanke på att säsongsmässigheten och skörden är det sannolikt att det kommer en period med ett fallande vetepris.

Vete-majs ration

Vete är nu relativt dyrare än majs och måste sjunka med 20 procent för att nå en normal nivå om 1,4. Vete handlas i dag kring 553 cent per bushel, medan majs handlas till cirka 360 cent per bushel. Det gör att ration med dagens priser hamnar på 1,54.

Korrelationen mellan dessa råvaror minskar. Med andra ord blir vete och majs mindre känsliga för varandra.

Den amerikanska veteexporten

Enligt USDA uppgick den ackumulerade volymen exporterat vete fram till och med den tredje veckan i augusti tillsammans med den utestående försäljningen i USA till 11,11 miljoner ton. Detta är den högsta siffran för den aktuella tiden på året under de senaste fem åren. Men det finns ingen signifikant avvikelse från femårsintervallet.

Tillgång och efterfrågan

Den senaste USDA-prognosen antar ett överskott på världsmarknaden för vete (exklusive Kina) på 9,89 miljoner ton. För endast två månader sedan var denna siffra betydligt högre, 14 miljoner ton. Detta skapar viss oro över stabiliteten i marknadsbalansen under innevarande år. Men återigen har inget kritiskt ännu observerats. Särskilt i USA förändras inte situationen väsentligt.

Fundamentalt pris

På majsmarknaden, som en råvarumarknad, bildas priset utifrån balansen mellan utbud och efterfrågan. En av de viktigaste markörerna för denna balans är förhållandet mellan lager och användning. Därför finns det på lång sikt förhållandet mellan värdena på lager-till-användning-förhållandet och medelpriset för majs-terminer.

Enligt de senaste USDA-uppgifterna kommer förhållandet mellan lager och användning för den globala vetemarknaden att överstiga 42 procent under innevarande säsong. Detta är ett flerårigt rekord.

Med tanke på lagerförbrukningsförhållandet uteslutande för den amerikanska marknaden anser analytikerna att priset på vete-terminer är nära det balanserade tillståndet.

Fondernas nuvarande nettoposition för vete (CBOT) är nära neutral. Deras senaste handlingar är inte heller specifika.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top