Connect with us

Nyheter

Låg potential för ytterligare tillväxt i vetet

Published

on

Vete växer

Det nuvarande priset för vete-terminer befinner sig över det femåriga genomsnittet. Med tanke på att säsongsmässigheten och skörden är det sannolikt att det kommer en period med ett fallande vetepris.

Vete-majs ration

Vete är nu relativt dyrare än majs och måste sjunka med 20 procent för att nå en normal nivå om 1,4. Vete handlas i dag kring 553 cent per bushel, medan majs handlas till cirka 360 cent per bushel. Det gör att ration med dagens priser hamnar på 1,54.

Korrelationen mellan dessa råvaror minskar. Med andra ord blir vete och majs mindre känsliga för varandra.

Den amerikanska veteexporten

Enligt USDA uppgick den ackumulerade volymen exporterat vete fram till och med den tredje veckan i augusti tillsammans med den utestående försäljningen i USA till 11,11 miljoner ton. Detta är den högsta siffran för den aktuella tiden på året under de senaste fem åren. Men det finns ingen signifikant avvikelse från femårsintervallet.

Tillgång och efterfrågan

Den senaste USDA-prognosen antar ett överskott på världsmarknaden för vete (exklusive Kina) på 9,89 miljoner ton. För endast två månader sedan var denna siffra betydligt högre, 14 miljoner ton. Detta skapar viss oro över stabiliteten i marknadsbalansen under innevarande år. Men återigen har inget kritiskt ännu observerats. Särskilt i USA förändras inte situationen väsentligt.

Fundamentalt pris

På majsmarknaden, som en råvarumarknad, bildas priset utifrån balansen mellan utbud och efterfrågan. En av de viktigaste markörerna för denna balans är förhållandet mellan lager och användning. Därför finns det på lång sikt förhållandet mellan värdena på lager-till-användning-förhållandet och medelpriset för majs-terminer.

Enligt de senaste USDA-uppgifterna kommer förhållandet mellan lager och användning för den globala vetemarknaden att överstiga 42 procent under innevarande säsong. Detta är ett flerårigt rekord.

Med tanke på lagerförbrukningsförhållandet uteslutande för den amerikanska marknaden anser analytikerna att priset på vete-terminer är nära det balanserade tillståndet.

Fondernas nuvarande nettoposition för vete (CBOT) är nära neutral. Deras senaste handlingar är inte heller specifika.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Lundin Mining, Filo Mining och NGEx Minerals på 9 minuter

Published

on

Ngex Minerals prospekteringsområde

Pareto Securities analytiker Niclas Wahlström går på nio minuter igenom tre börsnoterade företag i Lundin-sfären, närmare bestämt Lundin Mining, Filo Mining och NGEx Minerals. I onsdags sänkte firman riktkursen för Lundin Mining, men upprepade sin köprekommendation.

Continue Reading

Nyheter

Positiva utsikter för Lundin Mining men risk för dämpat 2023

Published

on

Pareto Securities släppte idag en analysuppdatering på gruvbolaget Lundin Mining. Man sänker riktkursen till 80 kronor från tidigare 100 kronor. Orsaken är att man har uppdaterat sin syn på metallmarknaden där man ser en ökad risk för cyklisk press under 2023, men med en uppsida efter det. Speciellt positiva är man till koppar på medellång sikt.

Pareto Securities upprepar dock sin köprekommendation för aktien. Riktkursen på 80 kronor kan jämföras med att aktien idag steg 2,2 procent och stängde på 63,58 kronor.

Continue Reading

Nyheter

Räkna med att basmetallerna stiger när dollarn försvagas

Published

on

Det är ingen hemlighet att det finns ett allmänt etablerat omvänt förhållande mellan råvaror och den amerikanska dollarn. Dessa korrelationer har blivit mer komplexa sedan pandemins början, men den allmänna regeln om sjunkande US-dollarvärde är lika med stigande råvarupriser kan innebära att basmetallerna är redo för varaktiga prishöjningar framöver.

”Omfattningen av denna [omvända] korrelation varierar dramatiskt, vilket betyder att styrkan i förhållandet mellan råvaror och den amerikanska dollarn skiljer sig åt beroende på individuell råvara”, skrev Greg Liebl, CA, chef för investeringsstrategi på Parametric, före pandemi. 

”Energi och basmetaller, som används globalt och vars priser vanligtvis är noterade i amerikanska dollar, visar det mest slående förhållandet.”

Några av dessa samband har brutits ner något under pandemin, eftersom begränsningar i leveranskedjan och geopolitiska effekter spelade allt större roller på råvarupriserna, särskilt i år. Sammantaget gäller råvarornas omvända natur i förhållande till den amerikanska dollarns styrka i stort sett. Eftersom Fed överväger att lätta på gaspedalen lite vid räntehöjningar, börjar den historiskt starka dollarn redan backa i värde.

Kopparpriset brukar ofta användas som mätaren av ekonomins hälsa i sin roll som en cyklisk global råvara. Koppar har sett en uppgång i november, men föll på nyheterna om Kinas ekonomiska avmattning i oktober. Kina är en storkonsument av många basmetaller. Även om konsumtionen fortfarande är begränsad till följd av en minskad ekonomisk aktivitet, så kommer priserna på dessa industrimetaller sannolikt att stiga i framtiden.

Förändringar är dock på väg för Kina med dess tillkännagivande av en 20-punktspolicy angående covid-19-regler som ger mer kontroll till lokala tjänstemän för att börja lätta på några av de strängaste karantänkraven. Det kommer att vara en långsam återställning av landets noll-covid-politik, som har påverkat dess ekonomi starkt, men de små stegen av återhämtning kan mycket väl leda till en stor studs tillbaka i efterfrågan på basmetaller.

När Kina väl når sin ekonomiska tillväxt igen, förväntar sig analytiker inte att metallpriserna kommer att sjunka, särskilt för de industriella metallerna som är centrala för att minska koldioxidutsläppen.

Continue Reading

Populära