Följ oss

Nyheter

La Ninã skapar rally i jordbrukssektorn

Publicerat

den

Under den senaste tiden har de amerikanska jordbrukarna varit aktiva med att se över sin bokföring och sina affärer, något som bland annat omfattat inköp av jordbruksmark, expansion av befintlig verksamhet och förberedelser av vårens planteringar.

Vädret över det så kallade Corn Belt har varit mycket milt jämfört med förra året, men det skall hållas i åtanke att kyla ger en hälsosam frost i form av låga temperaturer i marken som bidrar till att bryta upp denna och att motverka sjukdomar och skadedjur av olika slag.

Den nuvarande La Niña har orsakat ett mycket varmt och torrt väder i Sydamerika vilket har lett till ett sent rally på marknaderna för olika typer av sädesslag efter minskad global efterfrågan hade pressat råvarupriserna lägre.

Spannmålspriser

Under december 2011 steg majspriset med 7,7 procent och stängde på 6,47 USD per bushel. Majspriset startade i december med ett fall på 3,7 procent som en följd av faktorer som låg utanför marknaden och för att priset på sojabönor minskade. Under december visade WASDE-rapporten att en ökad kinesisk produktion om 7,3 miljoner ton, som ökar den totala globala produktionen till 867,5 miljoner ton. De amerikanska lagren av majs steg med 5 miljoner bushels till 848 miljoner bushels, främst på grund av en minskad användning till utsäde och djurfoder. De kinesiska myndigheterna har meddelat att dessa har för avsikt att öka sina lager om priset på majs faller till 5 USD per bushel.

Priset på sojabönor på Chicago Board of Trade steg under december 2011 med 5,9% till 11,98 USD per bushel. USDA, det amerikanska jordbruksdepartementet, uppskattar att den amerikanska exporten av sojabönor minskade med 25 miljoner bushel till 1,3 miljarder bushel, främst på grund av långsamma transporter, en enastående försäljning under november 2011 och en stark export från de sydamerikanska konkurrentländerna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Priset på sojabönor föll med 1,9 procent till 11,10 USD per bushel efter det att december månads WASDE rapport offentliggjordes, men utsikterna för de sydamerikanska skördarna försämras snabbt i takt med att rapporter om att La Niña orsakar en extrem torka i de topproducerande länderna som Argentina och Brasilien men också i övriga Latinamerika.

Vetepriste steg med 9,7 procent under december 2011, till 6,53 USD per bushel, främst på grund av ökade spekulationsköp och som en korrelation till utvecklingen av sojaböns- och majspriserna. Under mitten av december föll priset på vete som en följd av den baissade-efterfrågan som förutspåddes i WASDE-rapporten. Lagren för USA-vete var vid slutet av året 50 miljoner bushels högre jämfört med året innan, främst på grund av försämrade utsikter för export av Hard Red Winter, Soft Red Winter och White Wheat. De globala vetelagren för 2011/2012 beräknas ha stigit med 9,3 miljoner ton som en följd av större lager i Australien och Argentina och en ökad global produktion om 5,7 miljoner ton.

Värdet på jordbruksland

Creighton University Farmland Price steg till rekordhöga 84,1 i december, och utgör den 23:e månaden i rad som detta index har visat en stigande tillväxt. Indexet som visar på försäljningen av jordbruksrelaterad utrustning steg till 73,8, från novembersiffran 68,4, vilket är den högsta nivån sedan februari 2008.

Samtidigt ombads bankerna att rapportera in hyresnivåerna för jordbruksland i deras område. Den genomsnittliga kontanta hyresnivån uppgick till 191 USD per acre, och 22 procent av bankerna rapporterade genomsnittshyror överstigande 250 USD per acre. Värdet på jordbruksland ökar stadigt i Corn Belt som en följd av att de amerikanska bönderna fortsätter att köpa odlingsbar mark under vintermånaderna. Detta låter sig göras efter en stark skörd av högt prissatta grödor som försett jordbrukarna med extra inkomster.

2012 Grain Outlook

Majslagren bör öka under året eftersom 2012 spås ge den största globala majsskörden någonsin. De låga priserna på sojabönor uppmuntrar jordbrukarna att plantera så pass mycket majs som möjligt. Förväntningarna är emellertid att en växande marknad och den amerikanska inhemska efterfrågan skall fortsätta att stödja majspriset. Vi förväntar oss en uppgång i priset under årets första sex månader som en följd av att produktionsuppskattningarna kommer att sänkas som en följd av La Niña.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Om förhållandet mellan lager och konsumtion, speciellt när det handlar om majs, faller under 5 procent i början av 2012, skulle detta kunna komma att motivera stigande majspriser vilket skulle kunna få andra spannmål att följa efter. Om denna siffra understiger det tioåriga genomsnittet på 12,5 procent kan detta indikera på stigande priser på majs och andra spannmål. För närvarande ligger denna kvot på 6,8 procent.

Rapporten i mars, avseende planterade tunnland, kommer tillsammans med de månatliga WASDE-rapporterna från USDA att hjälpa marknaderna för sädesslag att anpassa sig till de 94 miljoner acres som potentiellt kan sås med majs, förväntas vid sidan av vädret bli nyckelfaktorerna för grödor under 2012. I de rapporter som kommer från USDA kan priset på sojabönor förväntas dra fördel av mer än 94 miljoner acres på vilka det odlas majs.

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära