Connect with us

Nyheter

Kommer oljepriset falla till 20 USD eller stiga till 70 USD per fat?

Published

on

Ett rostigt oljefat

Ett rostigt oljefatGoldman Sachs säger att de ser ett pris på 20 USD per fat olja, och att det aktuella rallyt är ett lämpligt tillfälle att sälja på. Samtidigt säger UBS att deras analytiker bedömer att vi snart kommer att se oljan handlas till 70 USD per fat. Samtidigt ser fundamenta för oljepriset fortfarande negativt ut. Addera den ryska närvaron i Mellanöstern så tillkommer ännu fler orosmoment.

Makrofundamenten på den globala oljemarknaden har fortsatt att visa på ett överutbud och baisse, även om det har skett en markant förbättring under de senaste månaderna. Å andra sidan är den geopolitiska situationen i Mellanöstern värre än någonsin.

Fundamenta

Det låga oljepriset ser ut att ge effekt, efterfrågan ökar samtidigt som den inhemska oljeproduktionen i USA minskade med 0,01 miljoner fat per dag under september 2015, en minskning från 9,7 miljoner fat per dag 2014. Antalet borriggar i USA har nu nått den lägsta nivån på fem år, 605 stycken, samtidigt som den amerikanska efterfrågan på olja nådde en rekordnivå på nästan 20 miljoner fat per dag, en ökning med 3,5 procent jämfört med året innan. De låga bensinpriserna i USA ger ett fortsatt stöd för en ökad efterfrågan på olja.

Det låga antalet borriggar är en bekräftelse på en drastisk kapitalbudgetnedskärning hos de oljeproducerande företagen. Den kinesiska kraschlandningen som alla oroat sig för har däremot inte materialiserat sig alls. Den kinesiska aktiemarknaden har stabiliserats och ekonomin i Kina fortsätter att växa. Läget i Kina verkar förhållandevis ljust. Om vi tittar närmare på de olika faktorerna som påverkar oljepriset är det enklare att förstå hur dessa kommer påverka oljepriset i framtiden.

Den grundläggande bilden ser, trots den senaste tidens förbättringar, fortsatt negativ ut. Storleken på de amerikanska oljelagren ligger på samma nivå, cirka 460 miljoner fat, som de legat på sedan i början av juli 2015. De totala lagren av råolja och petroleumprodukter låg under förra veckan på 1,3 miljarder fat, en siffra som har ökat sedan november 2014. Siffran visar att även om oljelagren inte längre ökar så beror det på att oljan förfinas till bensin, jetbränsle, diesel och andra saker som sedan lagras vidare. Det totala överutbudet av olja, inklusive oljeprodukter, har blivit värre, inte bättre

Samtidigt rapporterar OPEC att deras totala produktion nu ligger på 31,57 miljoner fat per dag, den högsta nivån sedan april 2012. Vad värre är, produktionen överstiger OPECs eget mål om 30 miljoner fat olja per dag.

IEA uppskattar att efterfrågan på olja kommer att öka med 1,7 miljoner fat per dag i år, men den globala marknaden ser fortfarande ett överutbud om minst en miljon fat per dag. Prisuppgången på oljemarknaden från botten på 37 USD per fat har således inte drivits av fundamenta.

Geopolitik

Förändringen av den amerikanska Mellanösternpolitiken betraktas av många bedömare som djupt destabiliserande. USAs återföring av en 40-årig politik som innebär att hålla Ryssland utanför Mellanöstern har djupa och omfattande konsekvenser.

Efter det att Ryssland ingrep militärt i Syrien, tog det mindre än två veckor innan det ledde till en allvarlig militär situation med Turkiet, ett land som sedan länge är medlem av NATO. Rysslands första bombmål var inte ISIS, utan de USA-stödda rebellerna, vilket tolkas som att Rysslands mål är att stötta Assads regering. Detta i sin tur innebär att Ryssland kommer att skapa ett shiitiskt fäste i Syrien med Iran och Ryssland som allierade. Det gör att Ryssland direkt stödjer två av de värsta terrorgrupperna i världen. När de miljarder dollar som återlämnas till Iran som en följd av kärnkraftsöverenskommelsen kommer denna koalition ha tillräckligt med resurser för att öka sina militära insatser mot Israel, USA och sunnimuslimerna.

ISIS har med all tydlighet visat att denna gruppering är välorganiserad. ISIS har erövrat och kontrollerar stora delar av Syrien och Irak. De fortsätter att anfalla mål i norra Irak. Ryssland skulle göra klokt i att minnas vad landet råkade ut för när det invaderade Afghanistan. Det är också viktigt att fundera på vad som kommer att hända den dagen ISIS attackerar och dödar ryska soldater? Den ryska interventionen och USA:s utrikespolitiska kapitulation hotar att destabilisera hela regionen. Det finns nu en ökad risk för våldet sprider sig till viktiga produktionsområden.

Skifferoljan

När inte ens de som arbetar inom oljeindustrin förstår hur mycket skifferrevolutionen har påverkat USA så är det inte förvånande att inte heller analytikerna på Wall Street gör det. De låga oljepriserna har inte dödat eller stoppat skifferrevolutionen. Istället bidar den sin tid eftersom ekonomiskt genomförbara projekt inte lagts ned utan istället skrinlagts till senare datum. Dagens oljeingenjörer vet var skifferfyndigheterna finns, de vet exakt hur djupt och tjocka dessa fyndigheter är och har en god uppfattning av hur mycket olja det finns. Den enda fråga som återstår är hur mycket det kommer att kosta att få ut oljan?

Oljeproduktionen i USA har visserligen fallit med cirka 700 000 fat råolja per dag under det senaste halvåret, men det räcker inte. Om oljepriset stiger till låt oss säga 60 USD per fat kan detta komma att vända mycket snabbt. I detta fall kommer vi sannolikt att få se hur produktionen ökar igen genom att de projekt som nu ligger stilla dammas av. Det innebär att den amerikanska skifferproduktionen, oavsett om den producerar eller inte, kan komma att fungera som ett tak för oljepriset under lång tid framåt.

Oljans framtid

Det finns all anledning att se både positivt och negativt på oljeprisets utveckling i framtiden. Fundamenta är negativt, men ser vi det från ett geopolitiskt håll är det mycket som talar för en uppgång. Även om fundamenta inte är i jämnvikt är de flesta bedömarna ense om att oljepriset kommer att röra sig i ett mycket brett spann mellan 40 och 70 USD per fat under de kommande åren. Den amerikanska utrikespolitikens abdikation och det allmänna tillståndet som lett till kaos i geopolitiken i Mellanöstern bör göra oljepriset mycket volatilt.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *