Följ oss

Nyheter

Indiskt kaffe – Kan det vara något att fylla koppen med?

Publicerat

den

Indien - En växande kaffeproducentDet är inte helt orimligt att anta att den kopp kaffe du har framför dig vid frukostbordet innehåller just indiskt kaffe, då landet faktiskt är en ganska betydande aktör på kaffemarknaden. Visserligen inte i klass med de latinamerikanska eller afrikanska länderna, men utan tvekan så är Indien en av de större aktörerna vars skördar får en signifikant inverkan på det internationella kaffepriset.

Indien har alltid haft ett gott rykte, och fått mycket beröm för det kaffe som landet producerar, speciellt avseende den södra delen av landet i delstaterna Tamil Nadu, Karnataka och Kerala där kaffe är en viktig del av den lokala kulturen.

En legend berättar att omkring år 1600 e.Kr så smugglade en muslimsk pilgrim som återvände från Arabien med sig kaffebönor i sin vandringsstav och att han vid hemkomsten planterade dessa i den södra delen av Indien. Fyra århundraden senare, växer kaffe mellan de höga träden i södra Indiska skogarna. I samarbete med lokala icke-statliga organisationer utvecklar nu landets odlare en kaffesort som skall användas till ”take-away” kaffe både på den indiska och de internationella marknaderna.

Indien står för mindre än 5 procent av världens totala kaffeproduktion, men exporterar inte mindre än 80 procent av sina skördar. Produktionsåret löper i huvudsak från oktober till september då kaffet skördas.

De kaffeodlande regionerna i Indien kan delas in i tre olika kategorier – traditionella områden som representerar de södra delstaterna Karnataka, Kerala och Tamil Nadu och icke-traditionella områden som består av Andhra Pradesh och Orissa i östra Ghats.

Kaffebönor från den indiska marknaden

Den nordöstra regionen innehåller de sju systrarna, delstaterna Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Nagaland och Arunachal Pradesh i Karnataka. Bland de övriga stora kaffeproducerande distrikten kan nämnas Chikmagalur, Coorg och Hassan som producerar cirka 76.300 ton och 112.000 ton per år av Arabica- respektive Robusta-kaffe.

I de stora kaffeproducerande distrikten Kerala, Wyanad, Travancore och Nelliampathy produceras cirka 1.375 ton respektive 55.450 ton årligen av Arabica- och Robusta-kaffe.

I Tamil Nadu, Pulney, Nilgiris, Shevroy (Salem) och Anamalais (Coimbatore) producerar de stora kaffeproducerande distrikten cirka 14.375 ton och 4.450 ton årligen av Arabica- och Robusta-kaffe respektive.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kina ska fylla på de nationella fläsklagren för att motverka deflation i ekonomin

Publicerat

den

Fläskkött

Fläskkött är ett centralt livsmedel för stora delar av Kinas befolkning och för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet så har staten stora fläsklager. Lagerkapaciteten används även för att balansera marknaden och styra ekonomin. Två gånger tidigare i år har staten köpt stora mängder fläskkött och nu gör den sig redo för en tredje omgång meddelade myndigheten ”Nationella kommissionen för utveckling och reform” på sitt WeChat-konto idag rapporterar Bloomberg.

Den kinesiska staten kämpar med deflation i landet och ett sätt att motarbeta den är att staten köper stora mängder fläskkött till sina lager, vilket driver upp priset på fläskkött och således även bidrar till att motverka deflationen i ekonomin.

Dagens låga priser på fläskkött gör det även svårt för både små och stora producenter att gå med vinst.

Konsumtionen av fläskkött brukar vara högre under vintermånaderna i Kina, men det finns en oro att efterfrågan kommer att vara lägre än vanligt.

Fortsätt läsa

Populära