Connect with us

Nyheter

Hur optionsmarknaden har förändrat boskapsmarknaden

Published

on

Kor tittar

Kor tittarUppfödare av köttdjur gör precis som de flesta andra företagare sitt bästa för att undvika så mycket risk de kan. Det finns emellertid tillfällen när yttre omständigheter utsätter dem för risker som de inte har tänkt sig. Under de senaste åren har i alla fall de amerikanska köttproducenterna utsatts för detta, de drabbades exempelvis av torka år 2011 vilket gjorde att många uppfödare skickade sina djur till slakt. Som en direkt effekt av detta var uppfödarna under 2012 tvungna att arbeta med mindre besättningar. Samtidigt tävlade de med biobränsleindustrin om tillgången på majs som under denna period handlades till höga priser. Utbrott av svinepidemin under 2013 och 2014 drabbade svinuppfödarna hårt. Denna typer av händelser har lett till kraftiga rörelser i priserna på nötkreatur och svin, både uppåt och nedåt, vilket visar på behovet av en riskhantering.

Volatilitet

Optionsmarknaden vinner mark

Terminsmarknaden har alltid varit ett sätt för uppfödarna att minska riskerna, men optioner på gris och nöt har sett ett uppsving både när det gäller volymer och öppen balans under de senaste åren då fler producenter har börjat använda optioner för att minska sina risker. De kan på detta sätt också spara pengar som de kan använda för att säkra sin produktion.

Optioner på boskapsmarknaden har funnits sedan 1980-talet, men den är först nu när kunskapen kring dessa verktyg ökat som handeln har tagit fart. Detta sammanfaller med bättre teknik och ökad elektronisk handel. Elektroniska handelsplattformar såsom CME Direct kan numera underlätta för villkorad handel med optioner. Under 2014 steg volymen på optionsmarknaden för levande djur med 309 procent jämfört med volymen 2008. De första sju månaderna 2015 uppgick volymen till 78 procent av den för 2014.

Optioner på livestock

De senaste årens händelser och utbudschocker har lett till att även mindre och oberoende producenter har kommit att bli aktiva på optionsmarknaden som ett sätt att hantera sina risker. Det som gör optionsmarknaden till ett lockande alternativ för uppfödarna är att det ger dem rätten men inte skyldigheten att utnyttja dem. Genom att köpa en säljoption kan uppfödarna sätta ett golv, eller en lägsta nivå för det pris de kommer att erhålla. De kan dessutom köpa köpoptioner och på detta sätt gardera sina inköpskostnader, de vet vad de måste betala som mest för det foder som djuren behöver för att kunna växa. Att arbeta med optionskontrakt medför dessutom lägre säkerhetskrav för uppfödarna.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *