Följ oss

Nyheter

Fjäderfän, ingen placering för kycklingar…

Publicerat

den

Kyckling och fjäderfän och majspriserDenna gång tittar vi närmare på en vara som inte handlas på råvarubörserna, men som är en av våra viktigaste stapelvaror och dessutom är starkt beroende av priserna på en av de standardiserade råvarorna. Det är kyckling som vi tittar närmare på, en vara som de flesta av oss konsumerar varje vecka. Att vi skriver om detta beror på att vi vill visa vilka effekter som prisförändringar på en marknad för med sig både på andra delmarknader men också för slutkonsumenterna. Vi är av den åsikten att detta ger en ökad förståelse för råvarumarknaden i sin helhet.

Den amerikanska marknaden för fjäderfä uppgick under 2007 till 43 miljarder USD i konsumentledet. Priset på kycklingkött är en faktor på priset på foder, framförallt majs, sojabönor och distiller’s dry grain, en biprodukt som uppstår i samband med etanoltillverkning. I själva verket utgör kostnaderna för foder 65 procent av de totala kostnaderna för att föda upp en kyckling, vilket gör att priset på kyckling är extremt beroende av majspriset.

Även om de stigande kostnaderna för majs har ökat kostnaderna för att producera kyckling med mer än en tredjedel i början av 2008, har stora inhemska leveranser gjort att detaljhandelspriserna är relativt oförändrade.

Marknadspris på kyckling

Vilka företag drar nytta av högre kycklingpriser?

Företag som Pilgrim’s Pride (PPC) och Tyson Foods (TSN), är exempel på stora kycklingproducenter (de har 25 % och 20 % marknadsandel på den amerikanska marknaden), gynnas när priset på kyckling stiger.

Mindre, kycklingproducenter och förädlare, såsom Perdue Farms med 8% av USA: s marknad och Wayne Farms med en 5% marknadsandel i USA, drar nytta av att priset på kyckling stiger.

Kycklingfoder och fodertillsatsföretag, till exempel Land O’Lakes, Inc. gynnas av högre efterfrågan av kycklingar, vilket leder till ökad efterfrågan på deras produkter.

Vilka företag drar nytta av lägre kycklingpriser?

Yum! Brands (YUM), ägare av Kentucky Friend Chicken, och AFC Enterprises (AFCE), ägare av Popeyes Chicken, är exempel på kycklingfokuserade snabbmatskedjor som köper stora mängder kyckling och väldigt känsliga för fluktuationer i prissättning av kyckling.

ConAgra Foods (CAG) och Kraft Foods (KFT) är producenter av färdigpackade livsmedel som köper stora mängder kyckling.

Stormarknader som Wal-Mart Stores (WMT), Safeway (SWY) och Kroger Company (KR) köper stora mängder av färska och förpackade kycklingar och gynnas av lägre priser på kyckling då detta ofta är en lockvara för denna typ av företag.

Trender och drivkrafter

Stigande foderpriser ökar priset på kyckling

Kycklingpriset är starkt beroende av en gynnsam prissättning av foder, såsom majs och sojabönor, då foder utgör majoriteten av kostnaderna för att hålla fjäderfän.

Majspriset har stigit kraftigt sedan början av 2007 – mer än 60% under 2007 och början av 2008 – då etanolproducenter ökade sin efterfrågan på denna råvara till följd av stigande oljepriser som i sin tur har ökat efterfrågan på etanol.

Majs är också den viktigaste insatsvaran för många andra livsmedel, såsom majssirap som efterfrågas alltmer på global bas. Det som är förvånande är att det amerikanska jordbruksverket bedömer att de amerikanska bönderna kommer att plantera minskade mängder majs, något som i sin tur leder till sänkt utbud och högre priser. Långsiktigt kan betydande ökningar av foderpriserna således komma att medföra prishöjningar på fågel.

En föränderlig global efterfrågan och utbud gör att priserna fluktuerar

Även priset på kyckling är mest mottagligt för priserna på kycklingfoder, påverkas de också av internationell konkurrens, hög inhemsk produktion, säsongsvariationer och rädsla för fågelinfluensa. Trots att endast 16 procent av den amerikanska produktionen gick på export under 2007, kan den internationella konkurrensen pressa priserna nedåt eller driva dem högt uppåt.

Starka exportmarknader har varit de främsta drivkrafterna på marknaderna för kött och andra produkter från fjäderfän, vilket medför att ett globalt överskott får negativa effekter på den inhemska produktionen.

Ett globalt överskott kan förvärras av inhemska överskott, vilket kan orsaka långvariga prisfluktuationer. Nästa säsongs kläckningar skapar en förändrad leverans av kycklingar som i sin tur får priserna att fluktuera ytterligare.

Slutligen, rädsla för fågelinfluensa kan minska efterfrågan på kyckling, och kycklingpriser, eftersom konsumenterna reagerat på utbrott av sjukdomen och ersätter kyckling med andra proteinkällor, såsom fläsk- eller nötkött.

Kycklingproducenterna övergår till större andelar färdiglagad mat

Allt fler livsmedelsproducenter går över till att producera färdiglagad mat, till exempel panerad kyckling, chicken wings, chicke nuggets etcetera. Denna typ av produkter har en högre marginal än färsk kyckling då dessa säljs ett steg närmare konsumenten, och tillåter producenten att ta ett steg framåt i värdekedjan. Det gör att producenterna kan sälja direkt till livsmedelskedjor, eller i alla fall till grossister, istället för som tidigare till slakteriföretag. För ett företag som Pilgrim´s Pride (PPC) minskar foderkostnaderna till 17 – 24 procent procent av produktionskostnaderna när det gäller färdigproducerad mat, att jämföra med 65 procent för färsk kyckling.

Ökade produktionskostnader är kostnader som delvis kan vältras över på konsumenterna, men det går inte att göra detta i sin helhet. Att istället ta ett steg framåt i värdekedjan gör att producenterna kan föra över större delar av sina kostnader till konsumenterna.

Marknadsandelar inom kycklingindustrin

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Oljejättar drar sig ur prospekteringsprojekt i Mexiko

Publicerat

den

Oljejättarna Chevron och Repsol har slutat prospektera vid två offshoreblock i Mexikos territorialvatten eftersom tidigt arbete antydde att det inte finns tillräckligt med resurser för motivera en fortsatt prospektering av dessa offshoreblock.

De två företagen hade vunnit rättigheterna att utforska blocken vid ett anbud under Mexikos tidigare administration, rapporterade Reuters.

Chevron sade till den mexikanska energiregulatorn att dess arbete vid djupvattenblocket i delstaten Tabasco inte hade gett några lovande resultat. Repsol har aldrig genomfört något meningsfullt prospekteringsarbete vid det grundvattenblock som företaget hade vunnit, enligt den mexikanska kolvätekommissionen – branschtillsynsmyndigheten.

De två företagen är bara de senaste i en lista över utländska oljebolag som vunnit prospekteringsrättigheter och nu återlämnar dem, noterade Reuters i sin rapport. Listan inkluderar BP, Shell och TotalEnergies. Vissa företag har returnerat mer än ett block till den mexikanska staten.

Pena-Nieto-regeringen hade stora ambitioner om Mexikos oljeindustri och lutade sig hårt mot utländska supermajors för att gå i spetsen för en ökning av produktionen. Antalet faktiska upptäckter har emellertid varit mindre än vad den mexikanska regeringen och de utländska prospektörerna hoppats på.

En av dessa upptäckter går emellertid framåt. Trionfältet upptäcktes 2012 och fick nyligen ett sista klartecken från sina majoritetsaktieägare, Australiens Woodside Energy. Woodside äger 60 procent av Trionfältet, medan de återstående 40 procent ägs av Mexikos statliga oljebolag, Pemex. Pemex gick med Woodside in i projektet fem år efter upptäckten eftersom Woodside saknade resurser att utveckla Trion på egen hand.

Woodside förväntar sig en hög avkastning med en kort återbetalningstid på fyra år vid ett budgeterat oljepris om 70 dollar. De reserver som projektet kommer att utnyttja uppskattats till 479 miljoner fat oljeekvivalenter i olja och gas

Woodsides andel uppgår till 287 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt Pemex uppskattningar är Trions bruttoutvinningsbara reserver 485 miljoner fat oljeekvivalenter.

Fortsätt läsa

Nyheter

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden

Publicerat

den

Världen arbetar hårt med att ställa om till att släppa ut mindre koldioxid och i det arbetet ingår många delar. Två centrala delar är vätgas och energiöverföring. Något som knyter detta samman är ammoniak, vilket kan sägas vara en variant av vätgas som dels kan användas i sin egen rätt och dels är det en form som gör att vätgas kan transporteras runt om i världen.

IVA har hållit ett seminarium om ammoniak där tre olika personer håller föredrag och svarar på frågor. Det är intressant med många detaljer som blir belysta. Men förvänta dig inga slagkraftiga budskap om enkla och revolutionerande lösningar, här handlar det mer om hur vi praktiskt kan ta oss framåt.

Ammoniak – möjliggörare för global handel med vätgas
Produktion av vätgas från ammoniak, teknik och kommersiellt tillgängliga processer.
Henrik Larsen, KBR

Omställning och reduktion av CO2 i Stenungssund
Hur kan ammoniak bidra? Hur står den sig mot andra tekniker?
Lars Pettersson, Borealis

Vätgas avgörande del av Volvos omställning
Vilken roll kan ammoniak som vägasbärare spela?
Monica Johansson, Volvo Group

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden
Fortsätt läsa

Nyheter

Vattenfall förbereder ny kärnkraft vid Ringhals

Publicerat

den

Ringhals kärnkraftverk

Vattenfall tar nu nästa steg i förberedelser för ny kärnkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Ny kärnkraft vid Ringhals förutsätter tillgång till mer mark på Väröhalvön och Vattenfall inleder därför arbetet med fastighetsköp i området.

─ Vi tar just nu konkreta steg i arbetet med att planera byggande av ny kärnkraft vid Ringhals. Vi inleder bland annat en process för att köpa fastigheter på Väröhalvön för att möjliggöra förberedande arbeten och byggnation av ny kärnkraft. Ett slutgiltigt investeringsbeslut fattas dock först när vi har fått alla nödvändiga tillstånd, säger Desirée Comstedt, projektansvarig för kärnkraft inom Vattenfall.

Redan i våras startade inom ramen för den pågående förstudien om små modulära reaktorer vid Ringhals arbetet för en miljökonsekvensbeskrivning, vilket bland annat innebär fältstudier och markundersökningar i området runt Ringhals. Under sommaren inledde Vattenfall också en upphandlingsprocess för att välja leverantör och reaktortyp.

─ Förstudien beräknas vara klar i slutet av 2023 och är en del i Vattenfalls beslutsunderlag för tillståndsansökan hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för att bygga nya kärnkraftreaktorer. Målsättningen är att ha en första reaktor i drift under tidigt 2030-tal, säger Desirée Comstedt.

Som en del i planeringen av ny kärnkraft genomför delar av Vattenfalls ledning under hösten resor till länder som är i färd med att bygga ny kärnkraft för att ta del av deras erfarenheter.

─ Vi vill få del av internationella erfarenheter om vilka förutsättningar som krävs för ett lyckat kärnkraftsprogram, oavsett om det gäller SMR eller storskaliga reaktorer. Vi vill bygga ny kärnkraft i Sverige om förutsättningarna finns och genom att träffa många olika aktörer som är involverade i kärnkraftsprogram, till exempel energiföretag, myndigheter och teknikleverantörer, vill vi förstå hur det är möjligt att hantera risker, säger Desirée Comstedt.

Vattenfall äger redan mark på Väröhalvön, de nu berörda fastighetsägarna och hyresgästerna har kontaktats.

Fortsätt läsa

Populära