Följ oss

Nyheter

Finns det för mycket vete i världen?

Publicerat

den

Vetekorn

Trots panikköp i livsmedelsbutiker och oro för viktiga leverantörers begränsningar för veteexport de senaste månaderna översvämmas världen av spannmål.

Vetekorn

Stora producenter som Ryssland och Rumänien valde att begränsa exporten för att skydda inhemska leveranser mitt i coronakrisen. Även om dessa begränsningar till viss del kvarstår så har de inte haft någon större inverkan på handeln och leveranserna bör fortsätta öka. Med stora skördar i många nationer förväntas de globala veteskördarna bli rekordstora i år och ännu större 2021.

Även om det finns en risk att ogynnsamt väder kan förändra scenariot är de utbudsstörningar som uppstod till följd av lock downs relativt få. Leveranskedjorna har förblivit intakta, exportkanalerna har varit tillräckliga för att hålla igång försäljningen, och länder som införde exportbegränsningar insåg att deras egna leveranser var rikliga.

Inga större utbudsstörningar

”Det har inte varit några stora försörjningsstörningar” säger James Bolesworth, chef för CRM AgriCommodities i England. ”Det vi såg på vetemarknaden var mycket likt det vi såg på detaljhandelsnivå med toalettpapperskrisen: Det fanns en tydlig panik innan det visade sig att det inte var någon brist” sa han.

Efter att priserna rusade i slutet av mars när konsumenterna hamstrade veteprodukter som mjöl och nationer som Ryssland, Rumänien och Kazakstan begränsade exporten har marknaden sedan dess sett priserna falla. Marknaden som uttryckte en oro för att försörjningskedjorna skulle falla samman handlar nu vete till en av de lägsta nivåerna på 20 år.

Det beror till stor del på att fokus har vänts till stora grödor hos viktiga odlare från Ryssland till Kanada. Produktionen i världen bör stiga med cirka 0,5 procent i år, vilket gör att den kommande skörden blir rekordstor. Samtidigt rapporterar det amerikanska jordbruksdepartementet USDA att de globala vetelagren har stigit med fem procent till 310,1 miljoner ton. Detta motsvarar cirka fem månaders global efterfrågan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Virusutbrottet minskar spannmålsanvändningen

Vetepriset tyngs även av att virusutbrottet minskar spannmålskonsumtionen. En del av efterfrågeminskningen kommer från att konsumenterna inte längre äter ute på restaurang, men det avvägs till stor del av att de äter bröd hemma. Det stora efterfrågetappet beror emellertid på att etanolproducenter efterfrågar mindre spannmål för att göra bränsle. Samtidigt har många stängda djuranläggningar lett till en minskad efterfrågan på djurfoder. Med extra tillförsel av grödor som majs ökar det trycket på vete.

En risk som inte kan kontrolleras

Redan nu, flera veckor innan skördarna, börjar det emellertid finnas en risk som regeringarna inte har någon kontroll över, vädret. Till exempel har den senaste torkan hotat avkastningen i Svartahavsområdet och Västeuropa, medan torka i Nordafrika kommer att öka regionens behov av import. På det södra halvklotet planterar länder som Argentina grödor nu.

Alla stora väderpåverkan på grödor kan få viktiga leverantörer att förlänga eller återuppta sina exportbegränsningar, särskilt om Coronaviruskrisen kvarstår. Ryssland, som har haft en historia av att störa vetemarknaden genom begränsningar eller skatter, har sagt att det kommer att överväga att använda kvoter under slutet av denna säsong.

Trots det kan det hända att andra försäljare kan fylla luckan om det finns tillräckligt med utbud för att begränsa försäljningen från en region. Trots en förväntad mindre skörd i år har de senaste regnen i EUs främsta veteproducent Frankrike bidragit till att avlasta torkan, enligt lobbygruppen Frankrike Export Cereales.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära