Connect with us

Nyheter

Eurobattery Minerals köper nickel-kobolt-koppar-projektet Hautalampi

Published

on

Nickel-kobolt-koppar-projektet Hautalampi

Eurobattery Minerals, ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin noterat på NGM Nordic SME, kommer att stegvis förvärva 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy som är ägare av nickel-kobolt-koppar-projektet Hautalampi i östra Finland. Villkoren inkluderar en skyldighet att tillhandahålla successiv finansiering för investeringar i Hautalampi- projektet. Vederlag och finansiering uppgår totalt till 8,6 miljoner euro och ska betalas under 48 månader.

Hautalampi-projektet ligger på samma plats som den välkända koppargruvan Keretti (Outokumpu) (1912-1989). Hautalampi-projektets Ni-Co-Cu-malmkropp ligger parallellt med och över den exploaterade kopparfyndigheten. Befintlig yt- och underjordisk infrastruktur ger betydande fördelar i en välfungerande gruvjurisdiktion.

”Detta förvärv är en viktig milstolpe för Eurobattery Minerals eftersom det accelererar vår affärsstrategi och förkortar tiden till produktion. Som grund för batteriets värdekedja är vi skyldiga att tillhandahålla etiskt producerade och spårbara batterimineraler från Europa som är kritiska för den snabbt växande elfordonsindustrin”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.