Connect with us

Nyheter

Den globala kaffeexporten minskar

Published

on

Den internationella kaffeorganisationen ICO har rapporterat att den globala kaffeexporten för augusti 2022 var 1,90 procent lägre än samma månad föregående år, en minskning om totalt 9,90 miljoner säckar. Detta säger ICO har bidragit till att den kumulativa globala kaffeexporten under de första elva månaderna av kaffeåret oktober 2021 till september 2022 var 0,30 procent lägre än samma period föregående år, en nedgång om totalt 118,86 miljoner säckar.

Kaffebönor i närbild

ICO har bibehållit sin prognos för den globala kaffetillförseln på 2,10 procent lägre än föregående år med totalt 167,17 miljoner säckar för kaffeåret från oktober 2021 till september 2022. Organisationen har också behållit sin prognos för den globala konsumtionen för kaffeåret oktober 2021 till september 2022, att växa med 3,30 procent från föregående år för att nå totalt 170,29 miljoner säckar.

ICO rapporterade en minskning av exporten från Brasilien, som har registrerat 27,20 procents nedgång i exporten jämfört med de första elva månaderna föregående kaffeår från oktober 2020 till september 2021.

Asien tappar mindre än resten av världen

Kaffeexporten såg en minskning av exporten från Asien eftersom Vietnam, Indien och Indonesien kumulativt registrerade en minskning med 1,50 procent i sin export, jämfört med samma elva månader föregående kaffeår till totalt 40,86 miljoner säckar. I ICO-rapporten sågs exporten från Afrika under de första elva månaderna av det nuvarande kaffeåret från oktober 2021 till september 2022 ha minskat med 19,17 procent till totalt 12,48 miljoner säckar.

ICO-rapporten inkluderar på liknande sätt inom den totala globala exporten, exportsiffrorna, från Mexiko och det traditionella ”tvättade arabica”-blocket i Centralamerika. Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua och El Salvador rapporterar för de första elva månaderna av det nuvarande kaffeåret oktober 2021 till september 2022 att exporten var 13,00 procent lägre än samma period föregående år till totalt 15,07 miljoner säckar. Kaffeexporten för detta traditionella kvalitetstvättade arabica-block i Centralamerika rapporterade en minskning med 7,40 procent i exporten för augusti månad jämfört med samma månad föregående år. Med regionens största producent som Honduras rapporterade en kraftig minskning av exporten på 41,30 procent under augusti i år jämfört med föregående år.”

Brasilien lägger fram en ny prognos 

Den brasilianska nationella statistikbyrån IBGE har lagt fram en reviderad uppskattning för den nuvarande kaffeskörden i landet från juli 2022 till juni 2023, och reviderar ned sin prognos för den vartannat år bärande kaffeskörden 22/23 med 1,88 procent, från förra månadens uppskattning, till totalt 52,20 miljoner säckar. 

I denna rapport har IBGE på samma sätt reviderat sin uppskattning av arabica-kaffeskörden för 2022 lägre med 3,70 procent vid totalt 33,80 miljoner säckar och likaså att Conilon robusta-skörden 2022 minskade med 0,70 procent till totalt 18,40 miljoner säckar. IBGE är traditionellt mycket konservativa när det gäller sina siffror och anses vanligtvis ligga mellan 5 procent och 10 procent under det verkliga utfallet. Prognosen skulle därför ses ligga i den nedre delen av oberoende lokala och internationella undersökningar, där majoriteten av dessa förutspår en uppskattad Arabica till en median av 39 miljoner säckar och en Conilon Robusta-skörd i området 23 miljoner säckar.

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Nyheter

Kakaopriserna stiger på minskade leveranser från Elfenbenskusten

Published

on

Kakaofrukt

En svagare dollar i torsdags ledde till att flera spekulanter som tagit position för fallande pris valde att täcka sina korta positioner i kakaoterminer. Efter att regeringsdata visade att utbudet av kakao från Elfenbenskusten ser ut att minska så har kakaopriset stärks. Kursuppgången begränsades emellertid av att de europeiska kakaolagren stigit till 139 060 MT, den högsta siffran på sex månader.

Måndagens regeringsdata visade att Elfenbenskustens bönder skickade 1,73 MMT kakao till landets hamnar för regleringsåret 2022/2023 från 1 oktober till 12 mars. Siffran är en minskning med 3,4 procent på årsbasis. Elfenbenskusten är den största kakaoproducenten i världen. 

Nigeria ser en nedgång i sin kakaoexport

En nedgång i kakaoexporten från Nigeria är gynnsam för priserna. Cocoa Association of Nigeria rapporterade i måndags att landets kakaoexport för januari 2023 sjönk med 5,9 procent på årsbasis till 43 405 MT. Nigeria är världens femte största producent av kakaobönor.

Oron för utbudet på vissa västafrikanska kakaogrödor har begränsat eventuella nedgångar i kakaopriserna. Kakaobönder fortsätter att kämpa med bristen på gödningsmedel och bekämpningsmedel eftersom Rysslands krig i Ukraina har begränsat den ryska exporten av kaliumklorid och andra gödningsmedel över hela världen.

Tidigare den här månaden steg kakao i New York till en högsta nivå på två år, och kakao i London nådde en högsta nivå på 13 veckor, efter att International Cocoa Organization (ICCO) förutspådde att de globala kakaolagren 2022/2023 skulle falla 3,5 % år/år till 1,653 MMT. 

Continue Reading

Nyheter

Lundin Mining gör stort förvärv – 75 procent av bolagets intäkter kommer nu från koppar

Published

on

Koppar-gruvan Caserones

Lundin Mining meddelade tidigare idag att de förvärvar 51 procent av SCM Minera Lumina Copper av JX Nippon Mining & Metals Corporation. Lundin Mining har rätt att förvärva ytterligare 19 procent under en femårsperiod. Det förvärvade bolaget driver koppar-molybden-gruvan Caserones i Chile.

Lundin Mining betalar 800 miljoner USD vid tillträde och sedan 150 miljoner USD under en period på sex år. De ytterligare 19 procenten kan förvärvas för 350 miljoner USD.

Förvärvet är i linje med Lundin Minings strategiska mål och ger företaget en storskalig kopparproduktion med lång livstid med ett bra kassaflöde, som kompletterar Lundin Minings befintliga verksamheter och högkvalitativa tillgångar inom basmetaller med stort fokus på koppar. Förvärvet gör att 75 procent av Lundin Minings intäkter kommer att komma från koppar.

Dagens industri frågar vd Peter Rockandel om det är rimligt att köpa Caserones med tanke på investeringsbehovet för Josemaria. Han svarar ”Att få köpa en världsklasstillgång som dessutom är strategiskt helt rätt för den existerande portföljen är otroligt ovanligt så det är inget man kan tacka nej till. Dessutom gör vi det här köpet utan skuld och gruvan kommer direkt att generera fritt kassaflöde”.

Continue Reading

Populära