Connect with us

Nyheter

Fortum i förstudie om ny kärnkraft i både Sverige och Finland

Published

on

Fortum skriver att en framgångsrik klimatomställning kräver ett leveranssäkert, konkurrenskraftigt och fossilfritt energisystem som kan möta ett kraftigt ökat elbehov de kommande decennierna. Tidigare i år genomförde Fortum ett förberedande arbete som nu resulterat i att en förstudie om möjligheterna att bygga ny kärnkraft i både Sverige och Finland har startats. Förstudien fokuserar på små modulära reaktorer (SMR) men omfattar även konventionella reaktorer.

– Att både minska den geopolitiska risken och samtidigt garantera ett stabilt, billigt och fossilfritt energisystem som har kapacitet nog att driva klimatomställningen är en utmaning som hela samhället nu står inför. Vi ska nu titta mer specifikt på vilken roll Fortum kan ta när det gäller ny kärnkraft och vilka marknadsförutsättningar som krävs, säger Simon-Erik Ollus, divisionschef för Fortums elproduktion. 

Eftersom förstudien kommer att beröra planering, lokalisering och tillståndsprocesser är avsikten att arbeta i nära samarbete med externa intressenter i form av politiska beslutsfattare, tjänstemän, branschorganisationer och strålsäkerhetsmyndigheterna i både Sverige och Finland. Förstudien är planerad att pågå i högst två år.

– Utmaningarna relaterade till att bygga ny kärnkraft är välkända. Att även i Europa, på samma sätt som sker i Asien, kunna bygga på tid och budget är ett måste för att kärnkraften ska vara konkurrenskraftig. Förstudien omfattar inte bara SMR som teknik utan vi kommer även undersöka nya affärsmodeller, säger Laurent Leveugle, projektledare för förstudien.

Den flexibilitet som SMR erbjuder öppnar upp för partnerskap med såväl fjärrvärmeföretag, industriella kunder som behöver både el- och vätgasproduktion, eller tillsammans med nya aktörer där Fortums erfarenhet och kunskap som kärnkraftsoperatör bidrar med konkurrensfördelar. Förstudien kommer därför att lägga ett särskilt fokus på att se vilken potential som finns för den typen av partnerskap. Förstudien omfattar också möjligheten att sälja drift- och servicerelaterade tjänster för nya reaktorer i Norden och övriga Europa liksom vätgaslösningar för industrin.

– Vi har nu under flera år kunnat se att den nuvarande elmarknadsmodellen är alldeles för kortsiktig och inte driver investeringar i den typen av kraftproduktion som elsystemet långsiktigt behöver för att vara i balans. Vi tror att vi kan hantera en del av den här kortsiktigheten genom att hitta nya typer av partnerskap där vi delar på riskerna. Samtidigt behöver politiken hjälpa till och jobba vidare med att reformera elmarknaden till att bli mer långsiktig och förutsägbar, säger Simon-Erik Ollus.

Fortum var fram tills nyligen delägare i svensk kärnkraft via dotterbolaget Uniper, men blev av med det ägandet i samband med att Uniper fick stora problem på naturgasmarknaden. Fortum nu startat en process för att uppdatera sin strategi med fokus på fossilfri kraftproduktion som bidrar till ett kraftsystem med hög leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser. Förstudien kommer bidra i detta arbete. Beslut om framtida investeringar kommer i ett senare skede.

Nedan är ett kort inslag i Ekot där bland annat Anton Steen på Fortum uttalar sig.

Nyheter

Brasilianska kaffeodlare håller på skörden

Published

on

Brasiliens kaffeexport minskade med 35 procent eftersom de brasilianska kaffebönderna håller på de kvarvarande lagren. Exporten av grönt kaffe från Brasilien, världens största leverantör, sjönk med 35,8 procent i februari, sade exportörsgruppen Cecafe i förra veckan, eftersom lagren i landet är låga efter två dåliga skördar. Bönderna i Brasilien är ovilliga att sälja det kaffe som finns kvar till nuvarande priser.

Cecafe sa att leveranserna förra månaden uppgick till endast 2,11 miljoner säckar, den lägsta nivån för februari sedan åtminstone 2018.

Cecafes president Marcio Ferreira sa att trots den senaste tidens återhämtning av priserna på arabica-kaffe i New York är de nuvarande internationella priserna lägre än i Brasilien, vilket leder till att kaffebönderna i landet väljer att sälja lokalt eller inte alls.

Exporten av arabica-råkaffe sjönk med 35,5 procent till 2,02 miljoner säckar från februari 2022. Exporten av robusta kaffe sjönk med 42,1 procent till 83 361 säckar, sa Cecafe.

Continue Reading

Nyheter

Guldpriset når sin högsta nivå på sex veckor efter bankrädsla

Published

on

Guldtacka

Investerare från hela världen söker sig till guldmarknaden mitt i den snabbt eskalerande rädslan för banksmitta. En stark efterfrågan på ädelmetallen gör att guldpriset nått sin högsta nivå på sex veckor och passerade t.o.m. 2 000 dollar per troy ounce. 

Bankaktier över hela världen rasade i veckan när Credit Suisse, med en omfattande verksamhet i såväl Europa, USA och övriga världen, föll innan banken togs över helt.

ANZ seniore råvarustrateg Daniel Hynes skriver i en uppdatering att den australienska banken tror att bankoron kommer att leda till en ökad efterfrågan av guld.

Samtidigt visar data från nyhetsbyrån Bloomberg att de börshandlade fonderna ser stora inflöden. Under fredagen adderade dessa ETFer mer än 300 000 troy ounce guld till sina lager efter att nya köpare strömmat in. Guld-ETFerna har inte sett så stora inflöden en enskild dag sedan i juni 2022.

Utöver oron på bankmarknaden tittar investerarna på hur den amerikanska centralbanken, FED, kommer att agera den 22 mars. Den stora frågan är om FED kommer att ta en paus i sina räntehöjningar eller inte. Normalt sett är stigande räntor något som inte uppskattas av guldhandlare eftersom guld inte ger någon direktavkastning. Med en hög inflation och oro för bankerna är det emellertid många som tror att de normala reglerna för guldprisets utveckling inte kommer att gälla.

Enligt CME FedWatch Tool är det så pass många som 58 procent av de tillfrågade analytikerna som tror att FED kommer att lämna räntorna oförändrade.

Continue Reading

Nyheter

Den stora oljeoptimisten Goldman Sachs tror inte längre på 100 USD-olja i år

Published

on

Produktion av olja i siluett

Goldman Sachs, en marknadens största optimister när det gäller oljepriset, retirerar. För två månader sedan trodde banken på 110 USD för brent-olja under tredje kvartalet i år. Först tog man ner prognosen till 100 USD och nu är prognosen för Brent-olja 94 USD på 12 månaders sikt och 97 USD under andra halvan av 2024. Oron över banksektorn och risken för recession överväger nu den ökade efterfrågan från Kina.

Goldman Sachs tror att OPEC nu först kommer att höja produktionen under tredje kvartalet 2024 mot tidigare prognos att det skulle ske under andra halvåret 2023.

Brent-oljan stängde under 73 USD i fredags.

Continue Reading

Populära