Följ oss

Nyheter

Fortum i förstudie om ny kärnkraft i både Sverige och Finland

Publicerat

den

Fortum skriver att en framgångsrik klimatomställning kräver ett leveranssäkert, konkurrenskraftigt och fossilfritt energisystem som kan möta ett kraftigt ökat elbehov de kommande decennierna. Tidigare i år genomförde Fortum ett förberedande arbete som nu resulterat i att en förstudie om möjligheterna att bygga ny kärnkraft i både Sverige och Finland har startats. Förstudien fokuserar på små modulära reaktorer (SMR) men omfattar även konventionella reaktorer.

– Att både minska den geopolitiska risken och samtidigt garantera ett stabilt, billigt och fossilfritt energisystem som har kapacitet nog att driva klimatomställningen är en utmaning som hela samhället nu står inför. Vi ska nu titta mer specifikt på vilken roll Fortum kan ta när det gäller ny kärnkraft och vilka marknadsförutsättningar som krävs, säger Simon-Erik Ollus, divisionschef för Fortums elproduktion. 

Eftersom förstudien kommer att beröra planering, lokalisering och tillståndsprocesser är avsikten att arbeta i nära samarbete med externa intressenter i form av politiska beslutsfattare, tjänstemän, branschorganisationer och strålsäkerhetsmyndigheterna i både Sverige och Finland. Förstudien är planerad att pågå i högst två år.

– Utmaningarna relaterade till att bygga ny kärnkraft är välkända. Att även i Europa, på samma sätt som sker i Asien, kunna bygga på tid och budget är ett måste för att kärnkraften ska vara konkurrenskraftig. Förstudien omfattar inte bara SMR som teknik utan vi kommer även undersöka nya affärsmodeller, säger Laurent Leveugle, projektledare för förstudien.

Den flexibilitet som SMR erbjuder öppnar upp för partnerskap med såväl fjärrvärmeföretag, industriella kunder som behöver både el- och vätgasproduktion, eller tillsammans med nya aktörer där Fortums erfarenhet och kunskap som kärnkraftsoperatör bidrar med konkurrensfördelar. Förstudien kommer därför att lägga ett särskilt fokus på att se vilken potential som finns för den typen av partnerskap. Förstudien omfattar också möjligheten att sälja drift- och servicerelaterade tjänster för nya reaktorer i Norden och övriga Europa liksom vätgaslösningar för industrin.

– Vi har nu under flera år kunnat se att den nuvarande elmarknadsmodellen är alldeles för kortsiktig och inte driver investeringar i den typen av kraftproduktion som elsystemet långsiktigt behöver för att vara i balans. Vi tror att vi kan hantera en del av den här kortsiktigheten genom att hitta nya typer av partnerskap där vi delar på riskerna. Samtidigt behöver politiken hjälpa till och jobba vidare med att reformera elmarknaden till att bli mer långsiktig och förutsägbar, säger Simon-Erik Ollus.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Fortum var fram tills nyligen delägare i svensk kärnkraft via dotterbolaget Uniper, men blev av med det ägandet i samband med att Uniper fick stora problem på naturgasmarknaden. Fortum nu startat en process för att uppdatera sin strategi med fokus på fossilfri kraftproduktion som bidrar till ett kraftsystem med hög leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser. Förstudien kommer bidra i detta arbete. Beslut om framtida investeringar kommer i ett senare skede.

Nedan är ett kort inslag i Ekot där bland annat Anton Steen på Fortum uttalar sig.

Nyheter

Bidragen till sol- och vindenergi skenar i höjden, Tyska staten drar i nödbromsen

Publicerat

den

Bidragspengar regnar över vindkraft och solceller

Tyska staten garanterar ett minimipris för elektricitet producerad av vind- och solkraftverk. Bidragen har skenat i höjden och förväntas i år uppgå till 20 miljarder euro, det är dubbelt så mycket som prognosen som gjordes så sent som i oktober förra året. Nu drar staten i nödbromsen.

Från och med januari kommer medelstora och stora producenter av elektricitet från förnybara källor inte längre att få bidrag när elpriset är negativt.

Det är uppenbart en väldigt nischad nödbroms som staten drar i, så bidragen kommer att fortsätta att flöda på enorma nivåer. Men en av de mest extremt destruktiva formerna av bidrag rundas nu i alla fall av.

En konsekvens av detta borde kunna vara att elproducenter blir piggare på att installera stora mängder batterier. Det är i alla fall en kalkyl som nu blir relativt sett bättre.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vad den brasilianska realens svaghet betyder för råvarumarknaden

Publicerat

den

Brasiliens välkända stad

Den brasilianska realen (BRL) har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Detta följer på oro över regeringens utgiftsplaner. Den brasilianska realens svaghet kan tynga jordbruksråvaror.

Brasilien föder en allt större del av världen

Latinamerikas största ekonomi är en av världens största exportörer av socker, majs, sojabönor, apelsinjuice, nötkött och kaffe. Landet är även en stor producent av jordnötter, och har också utvecklat en stam av tropiskt vete.

Brasiliens leveranser av dessa livsmedel färdas över hela världen, med särskilt starka flöden till Östasien. Brasiliens jordbrukstransporter betyder att den brasilianska realen är en viktig faktor som har en stor påverkan på råvaruterminspriserna. Detta är särskilt fallet för socker i år, där Brasilien kommer att leverera 75 procent av världens råsocker 2024.

Realen har fallit med tolv procent

Den brasilianska realen har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Vid början av året var växelkursen på den amerikanska dollarn på 4,85 och den har sedan deprecierats med 12 procent för att nå 5,43 i skrivande stund.

Denna prissvaghet ser ut som en förändring i karaktär för realens beteende. Efter ett decennium av svaghet på 2010-talet, som kulminerade i en devalvering från 1,5 BRL mot USD till 6, har realen ägnat 2020-talet åt att handlas i sidled nära 5 till USD, en period av relativt lugn och stabilitet. Men detta ser ut som att förändras, och det är möjligt att BRL återvänder till 6 mot USD under de kommande månaderna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Inom Brasilien finns det en ökande oro över regeringens avsikt att spendera tungt. Ekonomer påpekar att de statliga utgifterna ligger kvar på pandeminivåer. De senaste ändringarna av det federala skattelättnadssystemet, som drabbar jordbrukssektorn hårt, har ökat oron, liksom Roberto Campos Netos kommande avgång från centralbanken i december. Han kommer sannolikt att ersättas av någon som är mer mottaglig för regeringens skatte- och utgiftspolitik, snarare än att försöka minska skulden. Detta kan avskräcka investeringar i Brasilien.

En svagare real skulle göra brasilianska jordbruksråvaror billigare i USD när de säljs till resten av världen. Detta innebär att brasilianska producenter kan säkra sina produkter till lägre nivåer i USD; deras produktionskostnad i dollar kommer också att vara lägre. Detta har potential att tynga råvaror där Brasilien är en stor leverantör, som till exempel socker.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guld når sin högsta prisnivå någonsin

Publicerat

den

Priset på guld nådde idag sin högsta nominella nivå någonsin i USD och passerade där med det tidigare rekordet som sattes i slutet av maj. Spotpriset på guld är nu 2468,68 USD och väljer man att titta på frontmånadsterminen så ligger priset på 2473,60 USD.

Prisuppgången kommer efter inflationen i USA saktar ner vilket leder till förväntningar om att centralbanken ska sänka räntan, vilket brukar gynna guld.

Sedan kan man även läsa in alla möjliga vinklar kring Donald Trump. Man kan tänka sig att ekonomin sätter fart vilket skulle gynna alla tillgångar. Man kan även tänka sig att han genomför vad han sagt vilket skulle öka på inflationen. Sedan finns även vinkeln att Trump vill sänka värdet på dollarn, vilket då skulle öka guldpriset i dollar, vilket dock för en svensk investerare är något av ett nollsummespel.

Något som är värt att följa upp är statistiken för hur ETF-investerare agerar. Det här året har hittills varit konstigt då ETF-investerare sålt guld samtidigt som guldpriset gått upp, något som inte brukar hända. Skulle ETF-investerarna vara tillbaka så skulle det vara en stor vändning.

Graf över guldpriset
Graf över spotpriset på guld i USD.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära