Följ oss

Nyheter

Fortum i förstudie om ny kärnkraft i både Sverige och Finland

Publicerat

den

Fortum skriver att en framgångsrik klimatomställning kräver ett leveranssäkert, konkurrenskraftigt och fossilfritt energisystem som kan möta ett kraftigt ökat elbehov de kommande decennierna. Tidigare i år genomförde Fortum ett förberedande arbete som nu resulterat i att en förstudie om möjligheterna att bygga ny kärnkraft i både Sverige och Finland har startats. Förstudien fokuserar på små modulära reaktorer (SMR) men omfattar även konventionella reaktorer.

– Att både minska den geopolitiska risken och samtidigt garantera ett stabilt, billigt och fossilfritt energisystem som har kapacitet nog att driva klimatomställningen är en utmaning som hela samhället nu står inför. Vi ska nu titta mer specifikt på vilken roll Fortum kan ta när det gäller ny kärnkraft och vilka marknadsförutsättningar som krävs, säger Simon-Erik Ollus, divisionschef för Fortums elproduktion. 

Eftersom förstudien kommer att beröra planering, lokalisering och tillståndsprocesser är avsikten att arbeta i nära samarbete med externa intressenter i form av politiska beslutsfattare, tjänstemän, branschorganisationer och strålsäkerhetsmyndigheterna i både Sverige och Finland. Förstudien är planerad att pågå i högst två år.

– Utmaningarna relaterade till att bygga ny kärnkraft är välkända. Att även i Europa, på samma sätt som sker i Asien, kunna bygga på tid och budget är ett måste för att kärnkraften ska vara konkurrenskraftig. Förstudien omfattar inte bara SMR som teknik utan vi kommer även undersöka nya affärsmodeller, säger Laurent Leveugle, projektledare för förstudien.

Den flexibilitet som SMR erbjuder öppnar upp för partnerskap med såväl fjärrvärmeföretag, industriella kunder som behöver både el- och vätgasproduktion, eller tillsammans med nya aktörer där Fortums erfarenhet och kunskap som kärnkraftsoperatör bidrar med konkurrensfördelar. Förstudien kommer därför att lägga ett särskilt fokus på att se vilken potential som finns för den typen av partnerskap. Förstudien omfattar också möjligheten att sälja drift- och servicerelaterade tjänster för nya reaktorer i Norden och övriga Europa liksom vätgaslösningar för industrin.

– Vi har nu under flera år kunnat se att den nuvarande elmarknadsmodellen är alldeles för kortsiktig och inte driver investeringar i den typen av kraftproduktion som elsystemet långsiktigt behöver för att vara i balans. Vi tror att vi kan hantera en del av den här kortsiktigheten genom att hitta nya typer av partnerskap där vi delar på riskerna. Samtidigt behöver politiken hjälpa till och jobba vidare med att reformera elmarknaden till att bli mer långsiktig och förutsägbar, säger Simon-Erik Ollus.

Fortum var fram tills nyligen delägare i svensk kärnkraft via dotterbolaget Uniper, men blev av med det ägandet i samband med att Uniper fick stora problem på naturgasmarknaden. Fortum nu startat en process för att uppdatera sin strategi med fokus på fossilfri kraftproduktion som bidrar till ett kraftsystem med hög leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser. Förstudien kommer bidra i detta arbete. Beslut om framtida investeringar kommer i ett senare skede.

Nedan är ett kort inslag i Ekot där bland annat Anton Steen på Fortum uttalar sig.

Nyheter

Guldpriset faller nästan 4 procent i Shanghai

Publicerat

den

Tre mindre guldtackor

Priset på guld i Kina föll nästan 4 procent idag där prisfallet tilltog mot slutet av handelsdagen rapporterar Bloomberg. Detta kommer efter ett månader långt prisrally. Orsaken till de udda prisrörelserna är att Kommunistpartiet först kraftigt begränsade den privata marknadens möjligheter att importera guld, vilket gjorde att guldpriset i Kina blev högre än på den internationella marknaden, för att nu dela ut nya importkvoter vilket fick priset att falla.

Den kinesiska centralbanken begränsade möjligheten att importera guld då man försöker vända sin valutas försvagning mot den amerikanska dollarn.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lucara Diamond – diamantbolaget i Lundin-sfären

Publicerat

den

Lucara Diamonds gruva

Lucara Diamond är ett gruvbolag i Lundin-sfären som bryter diamanter och har nu varit i produktion under hela 12,5 år. Aktien är noterad både i Kanada och på Stockholmsbörsen. Aktiekursen har kommit ner rejält och ligger nu på sin lägsta nivå någonsin.

William Lamb är tillbaka i VD-rollen med full energi sedan några veckor, efter att ha varit VD under åren 2011-2018. Den 12 september presenterade han verksamheten för investerare i Stockholm, en inspelning kan ses nedan. Dr John Armstrong, som är Vice President, ger även en presentation av tillgångarna.

William Lamb, VD för Lucara Diamond, presenterar verksamheten i Stockholm.
Fortsätt läsa

Nyheter

Ökat intresse för oljeterminer i Mellanöstern

Publicerat

den

Dubai Mercantile Exchange (DME), den främsta internationella energiterminsbörsen i Mellanöstern, noterade en ökning med 18 procent i fysiska leveranser jämfört med föregående år, tillsammans med en femtonprocentig ökning av handelsvolymer, under första halvåret 2023, jämfört med samma period förra året.

DME Oman-kontraktet fortsatte att attrahera ett brett spektrum av deltagare från hela världen, vilket understryker dess status som det främsta råoljeriktmärket i East of Suez-marknaden. DME Omans frontmånadshandelsvolymer har ökat från 361 miljoner fat under de första sex månaderna 2022 till 415 miljoner fat för samma period 2023. Den fysiska leveransvolymen nådde 106 miljoner fat från mars till augusti 2023 jämfört med 90 miljoner fat för samma period 2022.

Fortsätt läsa

Populära