Connect with us

Nyheter

Bly – råvaran som är ett riktigt kraftpaket

Published

on

Metallen bly har förkortningen Pb

Bly - En användbar men giftig metallBly är ett riktigt kraftpaket, vilket är en av orsakerna till att denna råvara används till bland annat batterier. Den årliga produktionen av denna råvara uppgick 2008 till 8,7 miljoner kubikton.

Bly är ett metalliskt grundämne, som är beständigt mot luft och syror. Bly och alla dess föreningar har en tendens att lagras i människokroppen och kan genom blyförgiftning orsaka fosterskador, njurskador och bestående skador på det centrala nervsystemet. Metalliskt bly förångas vid 593 °C vilket ger upphov till mycket giftig blyånga. Bly skyddar effektivt mot joniserande strålning och röntgenstrålning. Därför är väggar och tak i röntgenrum klädda med bly. På latin heter bly plumbum därav den kemiska beteckningen ”Pb”.

Exponering av bly är känt för att orsaka negativa kliniska effekter på hälsan. Användningen av metallen hade begränsats för många tillämpningar, till exempel målning och färgämnen, under det senaste decenniet.

Världsproduktion av bly - Diagram

Världsproduktion av bly

Bly har används i tusentals år eftersom metallen är allmänt förekommande, lätt att utvinna och anses lätt att arbeta med.

I dag används bly bland annat till

 • Elektriska kablar, där legerat bly appliceras på kablar som placeras i mark eller vatten då det utgör en fuktspärr som varar i många år.
 • Rörledningar
 • Skyddsutrustningar som till exempel förkläden vilket fungerar som skydd vid arbete med radioaktiva ämnen och vid användning och diagnosticering med röntgen.
 • Som ammunition till jakthagel och till luftgevär.
 • Legeringsämne
 • Vid tillverkning av batterier där såväl bly och blyoxid används.
 • I skorstenar där det fungerar som ett alternativ till för förzinkad järnplåt som inte står emot rökgaser.
 • För att förbinda koppar med förzinkad takplåt eller stålmaster vilket gör att den galvaniska korrosionen som annars skulle uppstå undviks.
 • I kölar på båtar då den höga densiteten hos blyet utgör ett rätande moment som förhindrar att båtar kapsejsar.
 • Till fiskesänken

Observera att bly är särskilt giftigt för barn och att förgiftning kan ge diffusa symtom som trötthet och dålig aptit. Skadas de röda blodkropparna kan detta ge upphov till blodbrist och skador på nervsystemet. Gränsvärdet för bly i dricksvatten är 0,010 milligram per liter.

Industriell användning

2007 uppgick den globala produktionen av bly till 8.084.900 ton. Bly är en råvara som ofta utvinns som en biprodukt till andra metaller, till exempel zink och silver.

Sedan början av 1900-talet, när bilindustrin tog fart och skapade nya konsumtionsområden för bensin och batterier uppstod en enorm marknad för bly. I dag, mer än 100 år senare, är batterier fortfarande det största användningsområdet medan användandet av blyfria bränslen har orsakat en nedgång i användning. Ironiskt nog har en ökad medvetenhet om miljöfrågorna medfört nya användningsområden för metallen, särskilt i bostäder där den används för att skydda mot elektriska laddningar eller farlig strålning.

Världsproduktion och konsumtion av bly - Diagram

Trender och drivkrafter

Användningen av bly är starkt korrelerad till antalet fordon. Blybatterier har en begränsad livslängd och behöver bytas ofta. Däremot kan större delen av all bly återvinnas från gamla batterier.

Bättre levnadsvillkor och en högre levnadsstandard i en rad tillväxtekonomier har ökat antalet lätta fordon för privata transporter och antalet lastbilar som behövs för transport av gods.

Bly (Pb) - Lead

Handel i blyfutures

Huvuddelen av all handel med terminskontrakt på bly sker på London Metal Exchange där metallen handlas sedan 1903. Nuvarande kontraktsspecifikationer har använts sedan 1968. Handeln sker under tickerkoden PB.

Kvalitet

Bly med en renhet om minst 99,97 procent.

Lot size (warrant)

25 ton med en godkänd avvikelse om +/- 2 %.

Form

Göt, tackor, suggor

Lagstiftning

Dessa kontrakt lyder under engelsk lag, och regleras dessutom av LME och Financial Services Authority (FSA).

Terminskontrakt på LME får endast erbjudas eller säljas till amerikanska termins- eller optionskunder av företag som är registrerade hos Commodity Futures Trading Commission (CFTC), eller företag som har tillstånd att begära och ta emot pengar från utländska termins- och optionskunder för handel på LME i enlighet med CFTC regel 30,10.

Skiljedom

I de fall som parterna inte kan enas, skall medling ske via LME:s skiljedomsförfarande och / eller genom annat organ som parterna kommit överens.

Continue Reading
2 Comments

2 Comments

 1. Tore

  13 maj, 2012 at 03:13

  Hade ingen aning om att bly handlades på börsen. Absolut ingenting jag tänker ge mig på att trada. Men roligt att det går, känns lite tråk-exotiskt.

 2. Markus

  24 maj, 2013 at 11:32

  läg hjärna till kok och smältpunkt. Tack!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *