Australiens guldreserver håller på att ta slut

Australien är världens näst största guldproducent, näst efter Kina, en position landet har hållit sedan 2009. År 2018 producerade Australien drygt 10,0 miljoner ounce, den högsta siffran sedan 1993. År 2018 producerades guld vid 73 gruvor och/eller gruvkomplex, varav 46 ligger i västra Australien. Dessa 46 gruvor utgjorde mer än 70 % av landets guldproduktion för året. Nu kommer rapporter om att Australiens guldreserver håller på att ta slut. Detta skulle kunna leda till ett minskat utbud men också en försvagad australiensisk dollar, en typisk råvaruvaluta.

Världens största guldmynt från The Perth Mint

Med sin position som en stor producent är Australien också ett av de länder som lägger ned mest på prospekteringskostnader, men kan den nuvarande nivån och fokusen på prospektering upprätthålla Australiens åldrande guldsektor?

Den globala guldproduktionen har ökat varje år sedan 2009. Den australiensiska gruvnäringen har däremot inte kunnat uppvisa årliga ökningar, men för perioden i sin helhet är utvecklingen likartad.

År 2019 förväntas Australiens guldproduktion öka med sju procent – mer än den globala prognostiserade ökningen på två procent. Samtidigt som den globala guldproduktionen förväntas minska med fem procent från 2019 till 2024, spås Australiens produktion att minska med mellan 35 till 40 % under samma period.

Australiens guldgruvor har låga reserver. I dag har landets gruvföretag drygt 90 miljoner ounce i reserver i sina gruvor. Med den nuvarande produktionshastigheten på 10 miljoner troy ounce per år har Australien således mindre än 10 års produktion kvar.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top