Följ oss

Nyheter

Är platina en bättre investering än guld?

Publicerat

den

Platina

Guldpriset har stigit mer än 20 procent 2020 och de nådde ett nytt all time high tidigare i år. Silverpriset och palladiumpriset stiger de också. Däremot är platinapriset nästan 15 procent lägre än vid årets början. Nu säger vissa experter att platina snart kan komma ikapp sina rivaler.

Investerare flockar ofta till guld och andra metaller i tider med finansiell osäkerhet. De flesta ädelmetaller har dragit nytta av detta.

Nu satsar många investerare på att ädelmetaller kommer att utveckla sig bättre än dollarn och andra stora pappersvalutor, som tenderar att förlora i värde när Federal Reserve och andra globala centralbanker håller räntorna låga. Det borde vara goda nyheter för platinatjurar.

Så varför har platina släpat efter? En viktig anledning är att den har mer industriell användning än andra ädelmetaller. Det är inte bara en hedge mot dollarn och något som används i smycken. Platina är en nyckelkomponent i katalysatorer i bilar som används för att minska avgasutsläppen.

Nedgången i bilförsäljningen över hela världen, i kombination med ett större intresse för fordon från Tesla och andra elfordon som inte behöver katalysatorer, har skadat efterfrågan på platina.

Därför kan platina vara moget för en come back

Vissa råvaruexperter tror att platina äntligen kan vara redo att göra en ihållande comeback. Efter att ha bottnat på knappt 600 dollar per troy ounce i slutet av mars 2020 har platinapriset återhämtat sig till cirka 840 dollar.

FEDs ordförande Jerome Powell har vid flera tillfällen antytt att den amerikanska centralbanken sannolikt kommer att hålla räntorna noll i flera år till. Det borde försämra dollarns framtidsutsikter.

”Fed har pumpat mer pengar till marknaderna. Det finns potential för mer inflation när Powell talar om osäkerhet och mer stimulans”, säger Ed Moy, chefstrateg för guldsäljaren Valaurum och tidigare chef för US Mint. ”Så det kommer att finnas en punkt där investerare flockar mer till alternativa tillgångar som platina.”

Detta kan öka intresset för alla ädelmetaller, men platina har mycket mer utrymme att rusa för att komma ikapp guld, som för närvarande svävar runt 1850 dollar per uns. Will Rhind, VD för GraniteShares, noterade att platinapriset historiskt sett har handlats till en premie till guld.

Moy tillade att platina för närvarande är extremt ”underprissatt” jämfört med guld och att i en normal ekonomi borde platina- och guldpriserna handlas i paritet med varandra.

Platina, tillsammans med andra metaller, kan också få en boost efter valet. Presidenten, oavsett om det är Donald Trump under en andra period eller Joe Biden, kommer att behöva arbeta snabbt med kongressen för mer ekonomisk stimulans 2021.

Mer stimulans och automatisk återhämtning kan få priserna att stiga

Det kan vara en kombination av fler lättnader för konsumenter och företag som kämpar på grund av pandemin samt ett efterlängtat paket för att öka infrastruktursatsningarna.

”Det spelar ingen roll vem som vinner i november. Det kan bli enormt mycket stimulans – biljoner dollar spenderade”, säger Steven Dunn, chef för börshandlade fonder hos Aberdeen Standard Investments, som förvaltar Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). ”Det kan göra detta till en intressant historia för platina och alla ädla metaller,” tillade Dunn.

Det finns också ett globalt leveransunderskott för platina just nu. Detta kan också hjälpa till att höja priserna – speciellt om det kommer en återhämtning i bilförsäljningen för traditionella bensinbilar och dieselfordon i Kina och Europa. När allt kommer omkring är traditionella bilar fortfarande mycket billigare än elektriska, vilket Teslas VD Elon Musk så ofta påpekar.

”Det rådde brist på platina före Covid-19. Pandemin har bara gjort det värre”, säger Everett Millman, ädelmetallspecialist med Gainesville Coins. ”Priserna ligger fortfarande cirka 50 procent under genomsnittet under det senaste decenniet, men industriell användning borde fungerar som ett golv för priset på platina.”

I linje med detta kan efterfrågan på platina öka eftersom tillverkarna inser att det är ett mycket billigare alternativ till palladium, som har många liknande industriella användningsområden och kostar mer än 2200 dollar per uns. ”Fler tillverkare kan komma att byta till platina”, sa Dunn.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära