Connect with us

Nyheter

De kinesiska smältverken återvänder till marknaden

Published

on

Metallen och råvaran tenn

Trots betydande minskningar av tennförbrukningen tidigare på året har efterfrågan på metallen i Kina återhämtat sig väl. Många kinesiska smältverk inklusive Yunnan Tin var stängda för underhåll under perioden juni och juli vilket ledde till att landet fick importera stora mängder raffinerat tenn.

Konsverburkar av råvaran tenn

De stora smältverken har dock återupptagit produktionen även om efterfrågan fortfarande ligger något under vanliga nivåer. Detta har stängt det arbitrage mellan priserna på LME-SHFE, vilket gör importen av tenn mindre attraktivt för de kinesiska råvaruhandlarna. Som ett resultat minskade importen av tenn med 87 procent från månad till månad, till 348 ton. Detta är den lägsta siffran sedan november 2019. I själva verket blev Kina nettoexportör av tenn i augusti 2020 med en export som var cirka 325 ton högre än inkommande material. Denna situation har inte inträffat sedan oktober 2019.

Återhämtningen i tennefterfrågan har varit relativt stark de senaste månaderna. Industriproduktionen i Kina är nu tillbaka till nivåerna som fanna före COVID, medan tennspecifika indikatorer – som försäljning av kommunikationsutrustning – ökar med 25 procent jämfört med samma period föregående år. Med den kinesiska efterfrågan som generellt sett väntas fortsätta sin återhämtning kommer smältverk i landet att behöva matcha produktionen. Det kan emellertid bli en utmaning. Myanmar kämpar fortfarande för att konsekvent leverera tennkoncentrat.

Myanmars tenngruvor översvämmade

Tidigare på året hade gränsen mellan Myanmar och Kina strikta COVID-begränsningar, vilket minskade exporten. Nu är mer än hälften av Myanmars gruvor översvämmade. Som ett resultat importerades bara 1900 ton tennkoncentrat till Kina från Myanmar i augusti, en minskning med 45 procent per månad och 36 procent jämfört med året innan.

Situationen i Myanmar kommer sannolikt att fortsätta under hela september och oktober, vilket kan sätta press på råvaruförsörjningen i landet. Detta i sin tur kommer sannolikt att öka importen av raffinerat tenn eller dra ner lagren på Shanghai Futures Exchange. Lagren som hålls i Shanghai har redan börjat falla, med lagernivåer som har sjunkit med över 20 procent under de senaste två veckorna.

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära