De kinesiska smältverken återvänder till marknaden

Trots betydande minskningar av tennförbrukningen tidigare på året har efterfrågan på metallen i Kina återhämtat sig väl. Många kinesiska smältverk inklusive Yunnan Tin var stängda för underhåll under perioden juni och juli vilket ledde till att landet fick importera stora mängder raffinerat tenn.

Konsverburkar av råvaran tenn

De stora smältverken har dock återupptagit produktionen även om efterfrågan fortfarande ligger något under vanliga nivåer. Detta har stängt det arbitrage mellan priserna på LME-SHFE, vilket gör importen av tenn mindre attraktivt för de kinesiska råvaruhandlarna. Som ett resultat minskade importen av tenn med 87 procent från månad till månad, till 348 ton. Detta är den lägsta siffran sedan november 2019. I själva verket blev Kina nettoexportör av tenn i augusti 2020 med en export som var cirka 325 ton högre än inkommande material. Denna situation har inte inträffat sedan oktober 2019.

Återhämtningen i tennefterfrågan har varit relativt stark de senaste månaderna. Industriproduktionen i Kina är nu tillbaka till nivåerna som fanna före COVID, medan tennspecifika indikatorer – som försäljning av kommunikationsutrustning – ökar med 25 procent jämfört med samma period föregående år. Med den kinesiska efterfrågan som generellt sett väntas fortsätta sin återhämtning kommer smältverk i landet att behöva matcha produktionen. Det kan emellertid bli en utmaning. Myanmar kämpar fortfarande för att konsekvent leverera tennkoncentrat.

Myanmars tenngruvor översvämmade

Tidigare på året hade gränsen mellan Myanmar och Kina strikta COVID-begränsningar, vilket minskade exporten. Nu är mer än hälften av Myanmars gruvor översvämmade. Som ett resultat importerades bara 1900 ton tennkoncentrat till Kina från Myanmar i augusti, en minskning med 45 procent per månad och 36 procent jämfört med året innan.

Situationen i Myanmar kommer sannolikt att fortsätta under hela september och oktober, vilket kan sätta press på råvaruförsörjningen i landet. Detta i sin tur kommer sannolikt att öka importen av raffinerat tenn eller dra ner lagren på Shanghai Futures Exchange. Lagren som hålls i Shanghai har redan börjat falla, med lagernivåer som har sjunkit med över 20 procent under de senaste två veckorna.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top