Följ oss

Nyheter

2022 års skyhöga elpris – 1,50 kronor per kWh

Publicerat

den

elled

Årets medelpris för el hamnar på nästan 1,50 kronor per kWh, vilket är det högsta årspriset någonsin på den nordiska elbörsen NordPool, enligt elbolaget Bixias årsrapport. Det kan jämföras med förra årets snittpris på 63 öre, som då var det högsta som uppmätts. Högst dygnspris hade vi den 30 augusti på nästan 5 kronor per kWh och det lägsta dygnspriset inföll den 11 november på 2 öre per kWh.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

– Prisutvecklingen 2022 har fortsatt där 2021 slutade med mycket höga priser på gas och kol vilket har skapat höga elpriser i hela Europa. Flera kraftkällor som kärnkraft, vattenkraft och vindkraft har producerat mindre än vanligt vilket ökat behovet av den dyra fossila kraften och Europa har importerat Nordens billigare kraft. Resultatet har blivit att vi tidvis har legat nära de euorpeiska priserna, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

En central orsak till de höga priserna på gas och kol är naturligtvis kriget och de minskade gasleveranserna från Ryssland.

– Elpriset följer det som händer på gasmarknaden, men när vi har en stor överproduktion av el i förhållande till efterfrågan, som när det är milda temperaturer och blåser mycket både i Sverige och Tyskland, då sjunker priset kraftigt. Då puttas de dyrare kraftslagen som gas och kol bort, säger Johan Sigvardsson.

Att elpriset är som högst under sommaren är ovanligt och berodde främst på torka och låg fransk kärnkraftsproduktion.

Snittpris per år på NordPool
Snittpris per år på NordPool

– Detta i kombination med minskade ryska gaslvereanser gjorde att gaspriserna sköt i höjden i somras. Nu under vintern, när vi har en helt annan efterfrågan, är det så gott som alltid gaspriset som styr elpriset. Normalt brukar vår vattenkraft bidra till en nordisk prispress, men Norges låga vattennivåer tvingade dem till import under hösten och därför fick vi en större del av Europas priser än vanligt, säger Johan Sigvardsson.

Kommer att ta tid

Johan Sigvardsson menar att det kommer att  ta tid innan vi ser ett normaliserad pris på bränslemarknaden.

– Den höga prisbilden kan hålla i sig, men inte hur lång tid som helst. Till slut blir det självreglerande på så sätt att företag och hushåll inte har råd och då sjunker efterfrågan. Bränslepriserna behöver komma ner och det kan exempelvis ske om det blir en global ekonomisk lågkonjunkur likt den vid pandemins utbrott våren 2020. Utbudssidan däremot är svårare att förändra på kort sikt, säger han.

Att bygga elproduktion tar tid, under 2022 har det tagits i drift cirka 7 TWh vindkraft i Sverige och ett par hundra GWh solkraft. Fortfarande är dock överskottet på el stort i norra Sverige medan vi har ett underskott i södra landet.

– Elområde 1 och 2 är idag enorma överskottsområden och fram till 2025 kommer ytterligare 15 TWh vindkraft att vara i drift i dessa områden. Vi kommer också att få  bättre överföringsmöjligheter mellan elområde 2 och 3 runt 2027, när den första delen av NordSyd-projektet beräknas vara färdig. Däremot behöver det byggas mer produktion i södra Sverige för att möta elektrifieringens utveckling främst inom transportsektorn. Sedan återstår att se vad som händer med våra elområden, om det blir en förändring eller inte, säger Johan Sigvardsson.

Kapa effekttoppar med flexibilitet

Årets höga elpriser med stora prisvariationer har skapat ett större intresse både bland företag och hushåll att flytta sin förbrukning till de timmar då efterfrågan och priset är lägre.

– Allt fler privatpersoner väljer till exempel att ha timavtal för att på så sätt styra sin förbrukning. För elintensiva företag som har möjlighet att stänga av delar av sin verksamhet under korta perioder finns det mycket pengar att tjäna genom att bli flexleverantör samtidigt som man är med och bidrar till att balansera elsystemet. Att kapa effekttopparna vid höglasttimmar kommer bli allt viktigare i takt med att mängden förnybar kraft ökar, säger Johan Sigvardsson.

Svårt att prognostisera

Bixias bedömning är att elpriset kommande år kommer att vara fortsatt högt ur ett historiskt perspektiv.

– De två viktigaste faktorerna som avgör prisbilden den närmsta tiden är hur mycket gas som Europa kommer ha kvar i sina depåer när vi går in i påfyllnadssäsongen, samt hur aktiva Kina kommer att vara på den globala marknaden. Ska jag våga mig på en gissning i nuläget så är ett snittpris på 1,50 kronor per kWh mitt utgångsläge, med risk för ännu högre, avslutar Johan Sigvardsson.

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnkraftreaktorutvecklaren Blykalla har gjort en kapitalanskaffning på 80 Mkr

Publicerat

den

Närbild på en del av Blykallas kärnkraftsreaktor

Blykalla har genomfört en kapitalanskaffning om 80 miljoner kronor. Rundan leddes av Norrsken Launcher tillsammans med Nucleation Capital, med deltagande från Earth Venture Capital, Farvatn och flera privata investerare.

Det tillförda kapitalet kommer att vara avgörande för Blykallas industrialisering av sin avancerade kärnreaktor, SEALER (Swedish Advanced Lead-cooled Reactor). SEALER är konstruerad för kommersiell kraftproduktion i ett mycket kompakt format, med unika säkerhetsfunktioner som möjliggörs av ett antal egenutvecklade innovationer.

En av dessa viktiga innovationer är Blykallas korrosionstoleranta stållegeringar, som möjliggör effektiv kylning av reaktorer med flytande bly. Med detta tekniska genombrott säger Blykalla att de kan uppnå effektiv serieproduktion, vilket leder till snabbare driftsättning och lägre kostnader än konventionell kärnkraft. SEALER gör det också möjligt att använda kärnkraft för att minska koldioxidutsläppen i industriella tillämpningar genom produktion av vätgas, biokol och biobränsle, utöver lokal elproduktion. Slutligen bidrar denna teknik till att förverkliga en cirkulär avfallsmodell. Jämfört med konventionell kärnkraft kan SEALERs bränslecykel utvinna upp till 140 gånger mer energi ur uranmalm, vilket endast ger en bråkdel av avfallet, som behöver lagras under endast 1 % av deponeringstiden.

Rod Adams, Managing partner på Nucleation Capital, säger: ”Vi är mycket glada över att kunna investera i Blykalla, en grupp med unik och mycket konkurrenskraftig korrosionsskyddsteknik för användning i deras relativt mogna blykylda reaktorkonstruktion. Denna teknik kommer att göra det möjligt för dessa reaktorer att överträffa sig själva som en avancerad kärnkraftsdesign, som kan ge tillförlitlig och koldioxidfri kraft till energiköpare runt om i världen.”

Norrsken, som ledde bolagets såddrunda tillsammans med Uniper 2022, säger: ”Blykalla bygger ett team i världsklass för att ta företagets unika IP mot snabb industrialisering. Denna teknik kommer att vara avgörande för den europeiska övergången till grön, säker baskraft som så desperat behövs för att minska koldioxidutsläppen i industrin, säkra nätets tillförlitlighet och leverera på de enorma behoven av att driva AI”, enligt Erik Engellau-Nilsson, partner på Norrsken Launcher.

Tien Nguyen, grundande partner på Earth Venture Capital, kommenterar: ”Vår investering i Blykalla understryker vår fasta tro på deep-tech vid en tidpunkt då Sydostasiens behov av ren, hållbar energi är obestridligt. Med Indonesien, Singapore, Filippinerna och Thailand i spetsen beräknas efterfrågan på SMR-driven energi överstiga 10 GW år 2035. Detta återspeglar ett akut behov av energilösningar som kan driva på den ekonomiska tillväxten och samtidigt säkerställa ett hållbart klimat. Blykallas innovativa tillvägagångssätt är perfekt anpassat för att hantera denna utmaning och erbjuder en skalbar, effektiv energilösning.”

Blykalla är för närvarande i förberedande arbete för att licensiera tekniken i Sverige, en regulatorisk miljö som snabbt anpassas till utvecklingen av ny kärnkraft. Ett viktigt steg för att industrialisera och kvalificera tekniken är att bygga den elektriska testreaktorn i Oskarshamn, som utvecklas tillsammans med OKG (Unipers svenska dotterbolag) och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Parallellt för företaget diskussioner med industriella partners för att stödja byggandet av kärnreaktorer för off-grid värme- och elproduktion. Blykalla har hittills mött marknadsintresse från aktörer inom gruv-, stål- och andra energiintensiva industrier.

Jacob Stedman, Blykallas VD, kommenterar: ”Det är fantastiskt att vara en del av denna kärnkraftsrenässans, och att se hur stort intresset för kärnkraft är från företag i takt med att de regulatoriska förutsättningarna faller på plats. SEALERs funktioner, kostnad och effekt gör den perfekt lämpad för industriella användare som vill minska koldioxidutsläppen och bli enda avnämare, eller till och med ägare, av SMR. Det speglar det starka och brådskande behovet från industrin att säkra tillgången till ren och konkurrenskraftig energi. Detta kommer trots allt att vara avgörande för branschens gröna omställning och fortsatta tillväxt.”

Blykalla på 1 minut
Fortsätt läsa

Populära