Följ oss

Nyheter

Virkets år, den gröna trähästens år

Publicerat

den

Trähästens år

I väst är det nog ganska få personer som har tänkt på det, men i år är det enligt den kinesiska zodiaken den gröna trähästens år (馬 午) och enligt kinesisk astrologi skall hästens år vara extra gynnsamt för råvaror och för virke i synnerhet. En sektor som står beredd att dra fördel av detta är den kinesiska sågverksindustrin som kommer att gynnas av Kinas byggboom.

Timmer, annorlunda än andra råvaror

Vad är viktigt att komma ihåg i fråga om virkespriserna är att dessa kan vara mer volatila än råvaror med mer utvecklade terminsmarknader. Eftersom virkesmarknaden är mer lokal än vad många av de största råvarorna som till exempel vete, guld eller olja kan det förekomma ganska betydande prisskillnader mellan olika regioner. Av den anledningen fungerar inte terminsmarknaden virke som ett säkringsverktyg eftersom de lokala prisskillnaderna gör att den blir mindre effektiv för både producenter och konsumenter.

Timmerpriserna har emellertid andra saker gemensamt med andra, mer likvida råvaror, till exempel att virke är extremt känsligt för utbudsstörningar.

Vilka faktorer påverkar timmer?

Läget på den amerikanska bostadsmarknaden, till exempel antal påbörjade bostäder, den kinesiska urbaniseringen eller den potentiella tillväxten i den indiska ekonomin är faktorer som har stor påverkan på efterfrågan på träindustrin på global bas. Den största påverkan är emellertid Kinas inhemska sågverksindustri som har utvecklats för att stödja landets byggboom.

Det är billigare för Kina att importera hela stockar och såga upp det till virke än att importera färdigsågat virke. Även skogsägare har dragit nytta av den kraftiga kinesiska efterfrågan på timmer medan sågverk och andra delar av skogsproduktindustrin från den nordamerikanska västkusten till nordvästra Ryssland lider hårt. De radikalt förändrade globala handelsflödena har skapat ett antal vinnare och förlorare i den nya tidens träindustri.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vilka faktorer påverkar timmerpriset?

En möjlig vikande efterfrågan från Japan och Kanada måste kompenseras av en ökad efterfrågan från Kina och USA. De amerikanska bostadsbyggandets produktionsstarter har ett stort inflytande på priserna på virke som handlas på CME i Chicago, och stiger priserna för mycket kan detta komma att leda till att många projekt aldrig byggs då de helt enkelt blir för dyra.

Många analytiker tror att nya påbörjade bostäder kommer att behöva öka med mer än 20 procent eller 175 000 enheter för att timmerpriset skall komma att ha ett starkt år. Om den globala efterfrågan på timmer växer med cirka 3,5 procent skulle det komma att utgöra ett kraftfullt stöd för virkespriserna och en eventuell efterfrågetillväxt på mer än 4 procent bör vara mycket gynnsam.

Timmerpriset är precis som priset för alla råvaror känsligt för utbudsstörningar. En av de stora riskerna för utbudsstörningar inom virkessektorn är till exempel skadliga skalbaggar som länge plågat skogsägare i framförallt Nordamerika. Denna anmärkningsvärda epidemi verkar emellertid vara över.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver som går starkt

Publicerat

den

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver som har en stark utveckling. När det gäller aktier inom silver så säger han att värderingarna inte har följt med upp silverpriset. Tråkigt för aktieinvesterare, men samtidigt en möjlighet att komma in till fördelaktiga värderingar.

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver.
Fortsätt läsa

Nyheter

2000 ton koppar som Kina köpt av Ryssland har försvunnit

Publicerat

den

Det statliga kinesiska företaget Wuchan Zhongda Group köpte i slutet av förra året 2000 ton raffinerad koppar av det ryska företaget Regional Metallurgical, till ett värde av 110 miljoner yuan (motsvarande 159 miljoner kronor).

Kopparleveransen skulle ha varit framme i Kina förra månaden men så har inte skett och ingen tycks veta var allt tagit vägen. Bloomberg rapporterar att leveransen har angetts vara granit, en mycket billigare tillgång, och den har hamnat i Turkiet.

Det får ändå anses vara något spektakulärt, 2000 ton metall är trots allt ingenting man råkar tappa eller ställa i ett hörn av en lokal.

Fortsätt läsa

Nyheter

Montage Gold ser stor uppsida i sin värdering

Publicerat

den

Koné-projektet i Elfenbenskusten

Montage Gold är det nya guldbolaget där Lundin-familjen nyligen investerat. Företaget ska bli ett företag med flera tillgångar med fokus på Afrika. Bolagets stora projekt idag är Koné-projektet i Elfenbenskusten. VD Martino de Ciccio tar upp att han ser en spännande framtid för bolagets aktie. Bolaget har idag ett börsvärde på drygt 330 miljoner CAD och när Koné-gruvan kommer i produktion så förväntar sig bolaget att den kommer att skapa lika mycket i kassaflöde per år. Planen är att gruvan ska vara färdigbyggd under första halvåret 2027.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära