Connect with us

Nyheter

Virkets år, den gröna trähästens år

Published

on

Trähästens år

I väst är det nog ganska få personer som har tänkt på det, men i år är det enligt den kinesiska zodiaken den gröna trähästens år (馬 午) och enligt kinesisk astrologi skall hästens år vara extra gynnsamt för råvaror och för virke i synnerhet. En sektor som står beredd att dra fördel av detta är den kinesiska sågverksindustrin som kommer att gynnas av Kinas byggboom.

Timmer, annorlunda än andra råvaror

Vad är viktigt att komma ihåg i fråga om virkespriserna är att dessa kan vara mer volatila än råvaror med mer utvecklade terminsmarknader. Eftersom virkesmarknaden är mer lokal än vad många av de största råvarorna som till exempel vete, guld eller olja kan det förekomma ganska betydande prisskillnader mellan olika regioner. Av den anledningen fungerar inte terminsmarknaden virke som ett säkringsverktyg eftersom de lokala prisskillnaderna gör att den blir mindre effektiv för både producenter och konsumenter.

Timmerpriserna har emellertid andra saker gemensamt med andra, mer likvida råvaror, till exempel att virke är extremt känsligt för utbudsstörningar.

Vilka faktorer påverkar timmer?

Läget på den amerikanska bostadsmarknaden, till exempel antal påbörjade bostäder, den kinesiska urbaniseringen eller den potentiella tillväxten i den indiska ekonomin är faktorer som har stor påverkan på efterfrågan på träindustrin på global bas. Den största påverkan är emellertid Kinas inhemska sågverksindustri som har utvecklats för att stödja landets byggboom.

Det är billigare för Kina att importera hela stockar och såga upp det till virke än att importera färdigsågat virke. Även skogsägare har dragit nytta av den kraftiga kinesiska efterfrågan på timmer medan sågverk och andra delar av skogsproduktindustrin från den nordamerikanska västkusten till nordvästra Ryssland lider hårt. De radikalt förändrade globala handelsflödena har skapat ett antal vinnare och förlorare i den nya tidens träindustri.

Vilka faktorer påverkar timmerpriset?

En möjlig vikande efterfrågan från Japan och Kanada måste kompenseras av en ökad efterfrågan från Kina och USA. De amerikanska bostadsbyggandets produktionsstarter har ett stort inflytande på priserna på virke som handlas på CME i Chicago, och stiger priserna för mycket kan detta komma att leda till att många projekt aldrig byggs då de helt enkelt blir för dyra.

Många analytiker tror att nya påbörjade bostäder kommer att behöva öka med mer än 20 procent eller 175 000 enheter för att timmerpriset skall komma att ha ett starkt år. Om den globala efterfrågan på timmer växer med cirka 3,5 procent skulle det komma att utgöra ett kraftfullt stöd för virkespriserna och en eventuell efterfrågetillväxt på mer än 4 procent bör vara mycket gynnsam.

Timmerpriset är precis som priset för alla råvaror känsligt för utbudsstörningar. En av de stora riskerna för utbudsstörningar inom virkessektorn är till exempel skadliga skalbaggar som länge plågat skogsägare i framförallt Nordamerika. Denna anmärkningsvärda epidemi verkar emellertid vara över.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Egypten planerar att dra sig ur FNs spannmålsavtal

Published

on

Pyramiderna i Egypten

Egyptiska myndigheter har meddelat att landet planerar att dra sig ur ett FNs spannmålsavtal i slutet av juni, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Egypten, en av världens största veteimportörer, undertecknade den multinationella spannmålshandelskonventionen Grains Trade Convention (GTC) vid starten 1995. Egypten har varit medlem i rådet som styr spannmålshandelskonventionen sedan starten 1945 då det hette International Wheat Agreement. 

Egyptens begäran i februari att dra sig tillbaka följer en period av turbulens på spannmålsmarknaderna på grund av kriget i Ukraina och oro för livsmedelssäkerhet.

International Grains Council (IGC), som administrerar fördraget, sade att flera delegationer inom IGC är ”förvånade och ledsna över beslutet.” Flera medlemmar kommer sannolikt att be Egypten att ompröva sitt beslut, sade Arnaud Petits verkställande direktör för regeringskonferensen.

Egyptens utrikesdepartement bekräftade att beslutet togs efter att en bedömning av försörjnings- och handelsdepartementen fann de inte att deras medlemskap gav något mervärde.

Flera internationella spannmålshandlare säger att de inte förväntade sig någon inverkan på spannmålsmarknaden, men att symboliskt sett kan Egyptens avgång ses som oroande.

Kriget i Ukraina störde Egyptens veteinköp förra året. Krigets ekonomiska effekter förvärrade också en brist på utländsk valuta i Egypten, vilket ledde till en avmattning av importen, en eftersläpning av varor i hamnar och ett finansiellt stödpaket på 3 miljarder dollar från IMF.

Continue Reading

Nyheter

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa

Published

on

Jomafjellet

Bluelake Mineral är ett bolag fokuserat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Bolagets huvudprojekt utgörs av koppar-zink-projekten Stekenjokk-Levi och Joma, samt nickelprojektet Rönnbäcken. Bolagets målsättning på medellång sikt är att sätta minst en gruva i drift eller sälja motsvarande tillgång till en industriell köpare före gruvstart till ett värde som innebär en substantiell värdeökning för aktieägarna. Utöver detta strävar bolaget att bygga en bred portfölj med förstklassiga projekt inom basmetaller varav flera har potential att leda till igångsättning av gruvverksamhet.

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa och är positionerat för att dra nytta av den gröna omställningen och regulatoriska medvindar.

Nedan är en video där VD Peter Hjorth presenterar verksamheten i samband med att bolaget just nu gör en företrädesemission på 26,5 miljoner kronor.

Continue Reading

Nyheter

Fortum och Outokumpu inleder samarbete kring SMR för att titta på möjligheterna att minska stålindustrins koldioxidutsläpp

Published

on

Fortum, som är ett ledande nordiskt företag inom fossilfri energi, och Outokumpu, som är en global aktör inom hållbart tillverkat rostfritt stål, har signerat ett samarbetsavtal om ny småskalig kärnkraft, SMR, i syfte att minska utsläppen av CO2 från Outokumpus ståltillverkning.

För en framgångsrik omställning är det nödvändigt att storskaligt fasa ur de fossila bränslena ur industri- och transportsektorn. Det är en central del av Fortums strategi. Det gör vi genom bland annat i samarbete med våra partners kring fossilfria lösningar. Syftet med samarbetsavtalet är att bedöma möjligheterna att bygga ny småskalig kärnkraft i Finland. En möjlig placering för SMR är nära Outokumpus största stålverk i Torneåregionen. I det första skedet är målsättningen att identifiera möjliga affärsmodeller och tekniska lösningar för den fortsatta utvecklingen. Eventuella investeringsbeslut fattas i ett senare skede.       

– Ska Europa klara utsläppsmålen måste industrins utsläpp reduceras kraftigt ned mot netto-noll, något som förutsätter stora mängder fossilfri el. Norden har goda förutsättningar med sin tillgång till fossilfri el och konkurrenskraftiga priser. Fortum är idag ett av få europeiska energiföretag som redan nu tillförlitligt kan leverera stora mängder fossilfri el till sina kunder. Behovet de kommande decennierna växa mycket och jag är glad för att vi tillsammans med Outokumpu, som är en föregångare inom stålindustrin, kan kartlägga möjligheterna för små modulär kärnkraft i Norden, säger Fortums VD och koncernchef Markus Rauramo.

– Vi ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Att titta på framväxande teknologier, såsom SMR, i vår energiförsörjning, är ett naturligt steg i vår ambition att minska CO2-utsläppen. Förutom vind-, sol- och vattenkraft behöver energiintensiva industrier och hela samhället en stabil och koldioxidfri elproduktion. Idag är kärnkraft det enda alternativet för detta. Därför är vi glada över att utforska möjligheterna som små modulära reaktorer erbjuder tillsammans med Fortum, som en del av vår hållbarhetsresa, säger Heikki Malinen, VD och koncernchef, Outokumpu.

Samarbetsavtalet är en del av Fortums förstudie gällande möjligheterna för ny kärnkraft i Norden. Förstudien inleddes i november 2022. Inom ramen för den tvååriga studien gör Fortum en omfattande undersökning av de ekonomiska, teknologiska, samhälleliga, politiska och lagstiftningsmässiga kriterierna för byggande av både småskaliga och större kärnanläggningar i Finland och Sverige. Fortum tittar även på olika former av nya partnerskap och affärsmodeller för att realisera ny kärnkraft. Som en del av förstudien har Fortum, utöver överenskommelsen med Outokumpu, även träffat samarbetsavtal med brittiska Rolls-Royce SMR, franska EDF, svenska Kärnfull Next och finländska kraft- och fjärrvärmebolaget Helen.

Continue Reading

Populära