Följ oss

Nyheter

Livestock – ett säkert bett?

Publicerat

den

Livestock - Levande boskapI en nyligen publicerad rapport från Goldman Sachs, hävdar den amerikanska investmentbanken att de ser en ljusare framtid för live stock, levande boskap, än för grödor som till exempel majs.

Boskapsterminer kommer att visa en bättre utveckling än grödor, med stöd av en stark efterfrågan på kött både i USA och utomlands, säger Goldman Sachs som höjer sina prognoser för priset på nötkreatur.

Goldman Sachs förändrade prognos är en ett svar på det amerikanska jordbruksdepartementets sådd- och lagerrapporter. Även om viss osäkerhet kvarstår om den exakta nivån på de befintliga amerikanska lagren, tyder data på att efterfrågan kommer att minska under de kommande månaderna säger Goldmans analytiker.

Banken tror vidare att priset på en korg av de viktigaste grödorna som handlas på terminsmarknaden kommer att öka med 2 % till och med juli nästa år, och att den kommer att utvecklas sämre för den tolvmånadersperiod som slutar den 31 december i år.

Logotyp för investmentbanken Goldman Sachs

Vidare tror Goldman Sachs att priset på nötkreatur kommer att stiga med fem procent under nästa år, och att live stock därför kommer att vara ett bättre alternativ än grödor. Fram till dess att det amerikanska jordbruksverket presenterade sin rapport förväntade sig banken att grödor skulle komma att visa en högre tillväxt än köttrelaterade produkter, + 7 procent jämfört med 4 procent för köttet.

Uppgraderingen av boskap reflekterar förväntningar om stramare leveranser av levande boskap som är redo för slakt, då banken tror att det finns risk att det uppstår en brist, eftersom återväxten av den ungnöt, det vill säga icke-fullvuxen nötkreatur eller feeder cattle, som finns, måste gödas ytterligare innan dessa kan arbeta sig genom värdekedjan.

Sänker svin

Samtidigt kommer efterfrågan på kött, trots högre priser, att stödjas både av den ekonomiska återhämtningen i USA och en stark exportefterfrågan – särskilt från Japan där tsunamin och eventuell strålning har placerat upp till 20% av den inhemska köttproduktionen i riskzonen, och Sydkorea, där en fjärdedel av svin- och nötbesättningen har avlivats på grund av ett utbrott av mul-och klövsjuka.

Såväl Japan och Sydkorea var bland de största importörerna av både amerikanskt fläsk- och nötkött förra året vilket tyder på att vi även i år kommer att kunna se en fortsatt stark import av amerikanskt kött från dessa marknader.

Goldman sänkte visserligen sin prognos för fläskkött, till 95 cent per pound från tidigare 105 cent per pound, men detta gjordes mest för att spegla de ökade antalet kultingar i en genomsnittlig kull vilket har ökat under året. Goldman Sachs prognos är fortfarande, efter denna sänkning, 7 till 9 cent högre än vad marknadspriserna på terminer med leverans i december och februari handlas till.

Förstsätt läsa
1 kommentar

1 kommentar

  1. jesper

    21 juli, 2011 vid 08:53

    Hejsan. Ville bara tacka för alla grymt bra artiklar. Mvh Jesper

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

De globala sockerpriserna kan stiga när den indiska produktionen sjunker

Publicerat

den

Sockerrör

Sockerpriserna över hela världen kan skjuta i höjden ytterligare på grund av en nedgång i produktionen i Indien, världens största sockerproducent – och exportrestriktioner som införts av den indiska regeringen.

De globala sockerpriserna har redan stigit till nära sin högsta nivå på mer än ett decennium. Ett pound råsocker handlas för närvarande till nästan 26 amerikanska cent. Det är en kraftig uppgång från de cirka 17 amerikanska cent per pound som denna råvara handlades till i maj 2013.

Den indiska regeringen har begränsat exporten för den pågående sockerproduktionscykeln, som sträcker sig från oktober till september varje år, till 6,1 miljoner ton. Om något nytt tillstånd för export beviljas kommer det att ske i december 2023 efter att ha räknat in primärproduktionsuppskattningar för den nya säsongen från oktober 2023 till september 2024.

Kommer när produktionen minskar i Kina och Thailand 

Enligt All India Sugar Trade Associations har 5,7 miljoner ton av den tillåtna kvoten redan exporterats, och resten förväntas vara utsänd senast den 25 maj. Den förväntade exportbegränsningen när taket har nåtts innebär att ytterligare indiska försändelser kommer att skickas ut först 2024. Denna frånvaro av en nyckelleverantör på den globala marknaden kommer då vid en tidpunkt då produktionen också har minskat i länder som Kina och Thailand.

Indien exporterade rekordhöga 11,2 miljoner ton socker under säsongen 2021-2022, med sändningar som skickades till länder som Indonesien, Malaysia, Bangladesh, Sudan, Somalia och Förenade Arabemiraten. Indien förväntades producera omkring 38,5 miljoner ton 2022-2023, men denna uppskattning sänktes till 36,8 miljoner ton av Indian Sugar Mills Association (ISMA) den 26 april 2023.

Dessa siffror inkluderar socker som används för etanolproduktion, vilket indikerar att den faktiska produktionsuppskattningen av sötningsmedlet bara är 32,8 miljoner ton. Detta skall ställas mot en årlig inhemsk konsumtion på cirka 27,5 miljoner ton. Minskningen av produktionen är till stor del ett resultat av väderrelaterade störningar i Maharashtra, en viktig stat som odlar sockerrör. Preliminära siffror visar att produktionen där har minskat med omkring 15 procent i den nuvarande produktionscykeln.

Begränsat utbud tvingar sockerbruken att stänga

Den 15 april uppgick Indiens sockerproduktion till 31,1 miljoner ton för innevarande säsong som började i oktober 2022, en nedgång på 5,4 procent jämfört med året innan. Många sockerbruk har stängt tidigt på grund av begränsad tillgång till sockerrör.

Sockerrör som odlas i Indien har en odlingscykel på 12 till 18 månader. Sockerrören planteras mestadels mellan januari och mars och skördas från december till mars året därpå.

Skörden kräver jämnt fördelat och lägligt monsunregn under juni och juli, följt av en torr period för mognad. Detta traditionella vädermönster har blivit oberäkneligt på grund av klimatförändringarna.

Nedgången i sockerproduktionen i Indien har ökat oron för stigande priser under sommarmånaderna som sträcker sig ungefär från april till juni, då efterfrågan toppar på grund av den ökade konsumtionen av kalla drycker och glass.

Det har förekommit spekulationer om att den indiska regeringen till och med skulle kunna begränsa exporten under den tilldelade kvoten på 6,1 miljoner ton. Tidningen Mint rapporterade den 8 maj om en ny plan för att stoppa transporter på cirka 85 000 ton som ännu inte lämnat de indiska kusterna.

Tillgångskrisen i Indien kommer när de globala sockerpriserna är på uppgång. De nådde sin högsta nivå sedan 2011 i slutet av april, då råsockret handlades till 27 amerikanska cent per pound. De har sedan dess mattats marginellt, men inflationstrycket är fortfarande aktivt.

I maj steg FAOs sockerprisindex med 17,6 procent från mars, den högsta nivån sedan oktober 2011, på grund av minskade produktionsförväntningar och resultat i Indien, Kina, Thailand och EU orsakade av torra väderförhållanden.

En långsam start på sockerrörsskörd i Brasilien, tillsammans med högre internationella råoljepriser, vilket kan öka efterfrågan på sockerrörsbaserad etanol, flaggades också som en av faktorerna.

Meir Commodities, ett sockerhandelsföretag i Mumbai, förväntar sig ett globalt underskott på cirka tre miljoner ton för säsongen 2023-2024 med tanke på bristen från leverantörer som Indien och Thailand.

Förstsätt läsa

Nyheter

Vänta, vänta och vänta är vad den tekniska analysen på oljepriset säger

Publicerat

den

Teknisk analys på Brent-olja

Ingemar Carlsson har gjort en teknisk analys på oljepriset, närmare bestämt för Brent-olja, och den är i ärlighetens namn inte vidare spännande för den visar bara på att man ska vänta. Det har varken den senaste tiden eller nu kommit någon tydlig köp- eller säljsignal.

Förstsätt läsa

Nyheter

Petrolia Noco kommer att ha en betydande oljeproduktion från 2025

Publicerat

den

Anställda på Petrolia Noco

Det norska oljebolaget Petrolia Noco har idag en obetydlig oljeproduktion men kommer att ha en betydelsefull sådan från 2025. Bolagets aktier är idag noterade på NOTC, men kommer under nästa år att flytta noteringen till Euronext Growth Oslo. Bolagets CFO Erik von Krogh presenterar verksamheten.

Förstsätt läsa

Populära