Följ oss

Nyheter

Livestock – ett säkert bett?

Publicerat

den

Livestock - Levande boskapI en nyligen publicerad rapport från Goldman Sachs, hävdar den amerikanska investmentbanken att de ser en ljusare framtid för live stock, levande boskap, än för grödor som till exempel majs.

Boskapsterminer kommer att visa en bättre utveckling än grödor, med stöd av en stark efterfrågan på kött både i USA och utomlands, säger Goldman Sachs som höjer sina prognoser för priset på nötkreatur.

Goldman Sachs förändrade prognos är en ett svar på det amerikanska jordbruksdepartementets sådd- och lagerrapporter. Även om viss osäkerhet kvarstår om den exakta nivån på de befintliga amerikanska lagren, tyder data på att efterfrågan kommer att minska under de kommande månaderna säger Goldmans analytiker.

Banken tror vidare att priset på en korg av de viktigaste grödorna som handlas på terminsmarknaden kommer att öka med 2 % till och med juli nästa år, och att den kommer att utvecklas sämre för den tolvmånadersperiod som slutar den 31 december i år.

Logotyp för investmentbanken Goldman Sachs

Vidare tror Goldman Sachs att priset på nötkreatur kommer att stiga med fem procent under nästa år, och att live stock därför kommer att vara ett bättre alternativ än grödor. Fram till dess att det amerikanska jordbruksverket presenterade sin rapport förväntade sig banken att grödor skulle komma att visa en högre tillväxt än köttrelaterade produkter, + 7 procent jämfört med 4 procent för köttet.

Uppgraderingen av boskap reflekterar förväntningar om stramare leveranser av levande boskap som är redo för slakt, då banken tror att det finns risk att det uppstår en brist, eftersom återväxten av den ungnöt, det vill säga icke-fullvuxen nötkreatur eller feeder cattle, som finns, måste gödas ytterligare innan dessa kan arbeta sig genom värdekedjan.

Sänker svin

Samtidigt kommer efterfrågan på kött, trots högre priser, att stödjas både av den ekonomiska återhämtningen i USA och en stark exportefterfrågan – särskilt från Japan där tsunamin och eventuell strålning har placerat upp till 20% av den inhemska köttproduktionen i riskzonen, och Sydkorea, där en fjärdedel av svin- och nötbesättningen har avlivats på grund av ett utbrott av mul-och klövsjuka.

Såväl Japan och Sydkorea var bland de största importörerna av både amerikanskt fläsk- och nötkött förra året vilket tyder på att vi även i år kommer att kunna se en fortsatt stark import av amerikanskt kött från dessa marknader.

Goldman sänkte visserligen sin prognos för fläskkött, till 95 cent per pound från tidigare 105 cent per pound, men detta gjordes mest för att spegla de ökade antalet kultingar i en genomsnittlig kull vilket har ökat under året. Goldman Sachs prognos är fortfarande, efter denna sänkning, 7 till 9 cent högre än vad marknadspriserna på terminer med leverans i december och februari handlas till.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. jesper

    21 juli, 2011 vid 08:53

    Hejsan. Ville bara tacka för alla grymt bra artiklar. Mvh Jesper

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära