shb-handelsbanken-tradingcase-ravaror-analys.png

Opec byter fot

Två gånger per år träffas Opec och beslutar hur mycket olja var och ett av de 14 medlemsländerna får producera. Det blir alltmer tydligt att organisationen vid nästa möte…

olja-fat-amoco.png

Bra start för Opecavtalet

OPECs överenskomna produktionstak började gälla för en månad sedan och många har undrat hur bra parterna skulle leva upp till avtalet. Nu har produktionssiffrorna för…

opec-shejk.jpg

OPECs historia på 3 minuter

OPEC står för Organization of Petroleum Exporting Countries och är en organisation för att tillvarata medlemsländernas intressen relaterat till råvaran olja. Innan Opec…