gunvor-fartyg.jpg

Gunvor är tillbaka i Ryssland

Handelsfirman Gunvor Group växte sig stora med att sälja rysk olja. Vid en tidpunkt sålde Gunvor omkring 40 % av Rysslands olja som exporterades via fartyg. Sedan dess har…

Gunvor köper oljeraffinaderi

Gunvor Group är det internationella oljehandelsföretaget med bas i Geneve som grundades av den ryska affärsmannen Gennady Timhenko och svensken Torbjörn Törnqvist.…