Följ oss

Nyheter

Statligt oljebolag paxar de bästa oljefälten

Publicerat

den

Pemex oljefält

Mexikos statliga oljebolag paxar de bästa oljefälten innan landet släpper in de utländska företagen. Mexiko vill bryta sig ur den nio år långa produktionssvacka som landets petroleumindustri haft, och istället få samma lukrativa oljemarknad som USA och Kanada har byggt upp. För att göra detta har landets statsägda oljebolag, Pemex, till slut meddelat att bolaget är berett att avstå fält till mer kompetenta utländska oljebolag. Detta gör att det för första gången på mer än 75 år kommer att vara tillåtet för utländska företag att borra efter olja i mexikanska vatten igen.

Pemex oljefältPemex önskelista är förvånande i det skamlösa egenintresse bolaget visar. Pemex har bett energiministeriet att få behålla kontrollen över mer än 83 procent av Mexikos bevisade och sannolika oljereserver. Trots detta visar det 68-sidiga dokument som Pemex överlämnade till landets regering den 21 mars i år att de utländska oljebolagen skulle kunna få tillgång till bevisade och sannolika reserver om 4,2 miljarder fat.

Stora mängder olja

Det är onekligen en stor mängd olja, både som Pemex vill behålla och som Pemex lämnar bort, men det finns fortfarande en hel del obesvarade frågor.

  • Hur stor del av Pemex önskelista kommer att godkännas?
  • Hur många av dessa 4,2 miljarder fat är koncentrerade till ett eller flera ställen, vilket gör dem mer lönsamma att utvinna?
  • Vilken typ av vinstdelningserbjudanden kommer energiministeriet att erbjuda?
  • I vilken omfattning kommer Pemex att erbjuda utländska aktörer att bli partners i de fält som Pemex har ”tingat” och som beräknas ha bevisade och sannolika reserver på 20 miljarder fat olja?

Det mexikanska energiministeriet har fram till september på sig att granska Pemex önskelista och meddela vilka områden som kommer att auktioneras ut under de fem årliga budrundorna mellan 2015 till 2019.

Höga insatser

Insatserna är höga för alla inblandade, intäkterna från Pemex finansierar i dagsläget en tredjedel av Mexikos budget. Dessa intäkter har emellertid fallit de nio åren från toppen på 3,4 miljoner fat olja per dag under 2004 ned till 2013 års genomsnittsproduktion om 2,5 miljoner fat per dag.

Vill öka produktionen till över 4 miljoner fat

Pemex vill öka produktionen till 4 miljoner fat per dag 2025, men bolaget har knappt hunnit med att starta sina offshoreborrningar, eller borra i de shale oil-fält som spås ha den största framtida potentialen.

På USAs sida av Mexikanska Golfen producerar hundratals brunnar cirka 1,3 miljoner fat olja per dag, medan Pemex i dagsläget inte producerar någon råolja alls. I Eagle Ford-formationen i Texas där det finns både olja och gas, har det utfärdats tillstånd för 13 000 brunnar. Eagle Ford-formationen sträcker sig i norra Mexiko, där den är känd som Boquillas-formationen, med en tjocklek på cirka 200 meter. I denna formation har Pemex ännu så länge endast borrat 175 shalebrunnar sedan april 2013. En förklaring till den låga aktiviteten beror på frånvaron av ett fungerande pipelinesystem, en annan är den höga aktiviteten som drogkartellerna håller vid gränsen mellan Mexiko och USA vilket har en negativ påverkan för borrningarna.

Kommer de utländska aktörerna att våga satsa på Mexikos olja?

Det finns ett stort antal utländska företag som visat intresse för att borra i Mexiko, bland annat på grund av den relativt politiskt stabila situationen i landet i förhållande till större delen av den övriga världen. Vidare påverkar den kritiska massan situationen till Mexikos fördel, företag som BP, Chevron och ExxonMobil är redan aktiva i Mexikanska Golfen och kan med lätthet utnyttja den personal, den expertis och det kunnande som dessa företag redan har i och om den Mexikanska Golfen.

Tillsammans med många andra, mindre aktörer, har de stora oljebolagen lärt sig bemästra teknikerna kring hydraulisk frackning i Eagle Ford-formationen, och de hoppas nu kunna använda samma teknik söder om gränsen för att kunna utvinna den mexikanska shalegasen och -oljan.

Tidiga indikationer

Det finns redan vissa indikationer på hur det mexikanska energiministeriet kommer att ställa sig. Lourdes Melgar, biträdande minister för kolväten, har sagt att förutom att öka landets produktion av olja och naturgas, och därmed också vinsterna på dessa råvaror, är regeringens mål att behålla ett starkt Pemex. En vision som syftar till att krympa Pemex skulle vara mycket negativt och är inte ett alternativ.

Detta skulle kunna tyda på att Pemex tilldelas de skifferfält som bolaget har begärt samt även landets långgrunda oljefält, som har varit under utveckling i årtionden. Det är däremot sannolikt att de mest eftertraktade djuphavsområdena, till exempel Perdido Fold Belt som sträcker sig över både de mexikanska och amerikanska delarna av den Mexikanska Golfen, kommer att delas mellan mexikanska och utländska företag. Pemex bedömer att cirka 30 miljarder fat oljereserver finns på den mexikanska sidan av Perdido Fold Belt.

Pemex VD, Emilio Lozoya, har vidare sagt att bolaget inte kommer att bearbeta dessa delar ensamt, utan att företaget kommer att söka utländska partners till djuphavsutvinningen.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnkraftreaktorutvecklaren Blykalla har gjort en kapitalanskaffning på 80 Mkr

Publicerat

den

Närbild på en del av Blykallas kärnkraftsreaktor

Blykalla har genomfört en kapitalanskaffning om 80 miljoner kronor. Rundan leddes av Norrsken Launcher tillsammans med Nucleation Capital, med deltagande från Earth Venture Capital, Farvatn och flera privata investerare.

Det tillförda kapitalet kommer att vara avgörande för Blykallas industrialisering av sin avancerade kärnreaktor, SEALER (Swedish Advanced Lead-cooled Reactor). SEALER är konstruerad för kommersiell kraftproduktion i ett mycket kompakt format, med unika säkerhetsfunktioner som möjliggörs av ett antal egenutvecklade innovationer.

En av dessa viktiga innovationer är Blykallas korrosionstoleranta stållegeringar, som möjliggör effektiv kylning av reaktorer med flytande bly. Med detta tekniska genombrott säger Blykalla att de kan uppnå effektiv serieproduktion, vilket leder till snabbare driftsättning och lägre kostnader än konventionell kärnkraft. SEALER gör det också möjligt att använda kärnkraft för att minska koldioxidutsläppen i industriella tillämpningar genom produktion av vätgas, biokol och biobränsle, utöver lokal elproduktion. Slutligen bidrar denna teknik till att förverkliga en cirkulär avfallsmodell. Jämfört med konventionell kärnkraft kan SEALERs bränslecykel utvinna upp till 140 gånger mer energi ur uranmalm, vilket endast ger en bråkdel av avfallet, som behöver lagras under endast 1 % av deponeringstiden.

Rod Adams, Managing partner på Nucleation Capital, säger: ”Vi är mycket glada över att kunna investera i Blykalla, en grupp med unik och mycket konkurrenskraftig korrosionsskyddsteknik för användning i deras relativt mogna blykylda reaktorkonstruktion. Denna teknik kommer att göra det möjligt för dessa reaktorer att överträffa sig själva som en avancerad kärnkraftsdesign, som kan ge tillförlitlig och koldioxidfri kraft till energiköpare runt om i världen.”

Norrsken, som ledde bolagets såddrunda tillsammans med Uniper 2022, säger: ”Blykalla bygger ett team i världsklass för att ta företagets unika IP mot snabb industrialisering. Denna teknik kommer att vara avgörande för den europeiska övergången till grön, säker baskraft som så desperat behövs för att minska koldioxidutsläppen i industrin, säkra nätets tillförlitlighet och leverera på de enorma behoven av att driva AI”, enligt Erik Engellau-Nilsson, partner på Norrsken Launcher.

Tien Nguyen, grundande partner på Earth Venture Capital, kommenterar: ”Vår investering i Blykalla understryker vår fasta tro på deep-tech vid en tidpunkt då Sydostasiens behov av ren, hållbar energi är obestridligt. Med Indonesien, Singapore, Filippinerna och Thailand i spetsen beräknas efterfrågan på SMR-driven energi överstiga 10 GW år 2035. Detta återspeglar ett akut behov av energilösningar som kan driva på den ekonomiska tillväxten och samtidigt säkerställa ett hållbart klimat. Blykallas innovativa tillvägagångssätt är perfekt anpassat för att hantera denna utmaning och erbjuder en skalbar, effektiv energilösning.”

Blykalla är för närvarande i förberedande arbete för att licensiera tekniken i Sverige, en regulatorisk miljö som snabbt anpassas till utvecklingen av ny kärnkraft. Ett viktigt steg för att industrialisera och kvalificera tekniken är att bygga den elektriska testreaktorn i Oskarshamn, som utvecklas tillsammans med OKG (Unipers svenska dotterbolag) och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Parallellt för företaget diskussioner med industriella partners för att stödja byggandet av kärnreaktorer för off-grid värme- och elproduktion. Blykalla har hittills mött marknadsintresse från aktörer inom gruv-, stål- och andra energiintensiva industrier.

Jacob Stedman, Blykallas VD, kommenterar: ”Det är fantastiskt att vara en del av denna kärnkraftsrenässans, och att se hur stort intresset för kärnkraft är från företag i takt med att de regulatoriska förutsättningarna faller på plats. SEALERs funktioner, kostnad och effekt gör den perfekt lämpad för industriella användare som vill minska koldioxidutsläppen och bli enda avnämare, eller till och med ägare, av SMR. Det speglar det starka och brådskande behovet från industrin att säkra tillgången till ren och konkurrenskraftig energi. Detta kommer trots allt att vara avgörande för branschens gröna omställning och fortsatta tillväxt.”

Blykalla på 1 minut
Fortsätt läsa

Nyheter

Mexikos sockerproduktion den lägsta på ett decennium

Publicerat

den

Sockerbitar i närbild

Mexiko beräknas att producera 4,7 miljoner ton socker i år, den lägsta sockerproduktionen under det senaste decenniet. Sockerproduktionen fortsätter att ligga under de senaste två säsongerna på grund av minskande industriella skördar på grund av långvarig torka.

Både den veckovisa sockerproduktionen och sockerrörskrossen ligger betydligt under de senaste två säsongerna.

Vi har sett en ökning av sockerrörsarealen den här säsongen jämfört med förra året. Hittills ligger ton sockerrör per ha över de senaste två säsongerna.

Mexiko fortsätter att se låga mängder nederbörd. Eftersom Mexiko inte har ordentliga bevattningssystem, beror landets sockerrörsproduktion strikt på nederbörd. Än så länge fortsätter den ackumulerade nederbörden att ligga under de senaste två åren samtidigt som den också ligger under tioårsgenomsnittet.

Med en inhemsk produktion på 4,7 miljoner ton kommer Mexiko att behöva importera socker för att fortsätta exportera socker till USA.

Hur mycket socker kommer Mexiko att importera?

Även med lägre sockerproduktion kommer Mexiko att leta efter socker från sina grannar för att kunna uppfylla så mycket av sin amerikanska kvot som möjligt. För att möta amerikanska exportvolymer bedömer analytikerna att Mexiko kommer att importera cirka 500 000 ton. Hittills har Mexiko importerat cirka 168 000 ton vilket gör att landet över 300 000 ton kvar att importera. Importen kommer sannolikt att komma från Centralamerika och Brasilien.

Eftersom USA inte producerar tillräckligt med socker för att möta den inhemska efterfrågan måste de importera socker. Större delen av USAs importerade socker kommer från Mexiko på grund av deras nära handelsrelation och geografiska närhet.

Fortsätt läsa

Populära