Följ oss

Nyheter

Skapa din egen guldreserv

Publicerat

den

Guldcentralen - Guld för investerare

Guldcentralen erbjuder fysiskt guld i valvAv tradition har så har vi låtit banken ta hand om våra värdesaker i form av kontanter, men också i form av smycken, värdepapper, viktiga dokument och andra värdeföremål som ofta förvarats i bankfack. I takt med att antalet bankkontor minskar och ”effektiviseras”, bland annat genom att kontanthanteringen tas bort har även antalet bankfack minskat. Bankerna vill inte dras med dyra kostnader med att bygga bankfack då de flyttar. Bankfack finns numera endast i de stora bankerna. Eftersom antalet bankfack minskar leder detta till att fler och fler måste förvara värdesakerna i hemmet istället, i till exempel väggfasta vapen- eller kassaskåp.

Det är emellertid få av oss som har möjlighet att köpa ett kassaskåp och gjuta in det i väggen hemma i källaren även om det är en utmärkt lösning vid till exempel en semesterresa eftersom det kan vara riskabelt att förvara värdesaker hemma när man själv är bortrest eller på arbetet. Såväl inbrott som eldsvådor kan leda till stora problem för den som tidigare kunde förlita sig på banken.

Experterna säger att kontanter alltid skall sättas in på ett konto hos banken eftersom försäkringar sällan täcker högre belopp. Smycken bör värderas och fotograferas för att på detta sätt underlätta om olyckan är framme. Värdepapper finns knappt i fysisk form mer, utan förekommer oftast som digitala siffror på ett konto hos antingen banken eller hos Euroclear, det som förr hette VPC eller Värdepapperscentralen.

Bankfack inte längre något bra alternativ

Bankföreningen har sedan något år tillbaka förbjudit förvaring av kontanter i bankfack. Hur bullion-mynt uppfattas av bankerna är osäkert, men sådana är ju lagliga betalningsmedel i de länder som de har getts ut i. Att de sedan ytterst sällan används som sådana är en annan sak.

Nu visar det sig emellertid att detta med att förvara värdeföremål i sitt bankfack är ett problem. Flera banker har nämligen i tysthet infört restriktioner och begränsningar på hur pass värdefulla saker som får placeras i dessa bankfack.

En kund har av sin bank fått ett skriftligt besked avseende det maximala ersättningsbeloppet vid skada eller förlust av egendom i facket. Det visar sig ligga på 10 basbelopp, cirka 430.000 kronor vilket med dagens pris motsvarar cirka 1,2 kilogram guld. Allt över detta är således oförsäkrat.
Nedanstående rader kommer från ett avtal avseende bankfack som en av de större bankerna använder sig.

”Om föremål som förvaras i ett fack skadas eller förkommer på grund av brand, vatten, gas eller stöld förövad genom inbrott i facket, svarar banken för skadan, såvida den inte visar att den har vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra förlusten eller skadan.

Banken är inte skyldig att ersätta fackinnehavaren för en skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets beslut eller åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan liknande omständighet. Detta gäller även om banken själv är föremål för eller vidtar åtgärd i samband med strejk, lockout, blockad eller bojkott.

Banken är inte skyldig att ersätta fackinnehavaren för en skada som uppkommit av annan orsak, om den förfarit med normal aktsamhet.

Banken är i intet fall ansvarig för indirekt skada.”

Sanningen är att innehållet i bankfacket i princip aldrig är försäkrat, då banken rimligtvis i de allra flesta fall kan hävda att den vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra skada eller förlust. Det går rimligtvis att komma runt detta genom att ha flera bankfack, i olika banker, men det är ännu en orsak till att leta efter andra alternativ.

Guldcentralen erbjuder en lösning

Guldcentralen har från och med april 2012 lanserat en ny tjänst! På sin hemsida har Guldcentralen aktiverat sin nya knapp Guldköp med förvaring.

Guldcentralen kan nu erbjuda guldköp med förvaring i Sverige hos tredje part. Guldet köps i jämna poster om 10 kilo fördelat på 10 x 1000 gram UBS nypräglade guldtackor. Posten förvaras sedan hos tredje part, LOOMIS Sverige AB.

Kontakta Michel Rufli på Guldcentralen AB för att ta del av villkor, prisbild och upplägg för denna produkt. Första årets förvaring ingår i priset när ni köper guldtackorna. Hör av er till Guldcentralen på 08-410 515 90 eller via mail, mr@guldcentralen.se för mer information.

Fortsätt läsa
Annons
5 Kommentarer

5 Comments

 1. Micke F

  3 maj, 2012 vid 21:22

  Coolt dom startar en svensk motsvarighet till Bullion Vault alltså

 2. Ragnar

  6 maj, 2012 vid 21:02

  Guldcentralen har trevliga texter som är lärorika men varför är Guldcentralen det enda företaget i ädelmetallbranschen som får synas hos Er? Det finns en rad andra bolag, Tavex, Liberty Silver, Svensk Guldplacering, Norsk Svenskt Guld med flera. Varför får vi aldrig se något från dem?

  • Redaktionen

   6 maj, 2012 vid 21:45

   Bra fråga Ragnar. Vi har skrivit om exempelvis Stureguld och publicerat texter från personer som jobbar i guldbranschen. Vi jobbar på att skriva om fler företag, men det enkla svaret är att Guldcentralen redan vid första kontakten var pigga på att ställa upp på en intervju och trevligt nog även gett oss rätten att publicera deras analyser och kommentarer om guldmarknaden.

 3. Jürgen Silling

  10 november, 2012 vid 12:55

  Bara någrar rader betr. ha sitt Guld i förvaring hos tredje part.

  Inget ersätter att har sitt Guld fysisk i sin hand, att kunna ta fram det omedelbart vid behov av att snabbt få fram slantar ,

  Håll bara reda på VAR du har det.

  mvh

  js

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Vattenfall förbereder ny kärnkraft vid Ringhals

Publicerat

den

Ringhals kärnkraftverk

Vattenfall tar nu nästa steg i förberedelser för ny kärnkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Ny kärnkraft vid Ringhals förutsätter tillgång till mer mark på Väröhalvön och Vattenfall inleder därför arbetet med fastighetsköp i området.

─ Vi tar just nu konkreta steg i arbetet med att planera byggande av ny kärnkraft vid Ringhals. Vi inleder bland annat en process för att köpa fastigheter på Väröhalvön för att möjliggöra förberedande arbeten och byggnation av ny kärnkraft. Ett slutgiltigt investeringsbeslut fattas dock först när vi har fått alla nödvändiga tillstånd, säger Desirée Comstedt, projektansvarig för kärnkraft inom Vattenfall.

Redan i våras startade inom ramen för den pågående förstudien om små modulära reaktorer vid Ringhals arbetet för en miljökonsekvensbeskrivning, vilket bland annat innebär fältstudier och markundersökningar i området runt Ringhals. Under sommaren inledde Vattenfall också en upphandlingsprocess för att välja leverantör och reaktortyp.

─ Förstudien beräknas vara klar i slutet av 2023 och är en del i Vattenfalls beslutsunderlag för tillståndsansökan hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för att bygga nya kärnkraftreaktorer. Målsättningen är att ha en första reaktor i drift under tidigt 2030-tal, säger Desirée Comstedt.

Som en del i planeringen av ny kärnkraft genomför delar av Vattenfalls ledning under hösten resor till länder som är i färd med att bygga ny kärnkraft för att ta del av deras erfarenheter.

─ Vi vill få del av internationella erfarenheter om vilka förutsättningar som krävs för ett lyckat kärnkraftsprogram, oavsett om det gäller SMR eller storskaliga reaktorer. Vi vill bygga ny kärnkraft i Sverige om förutsättningarna finns och genom att träffa många olika aktörer som är involverade i kärnkraftsprogram, till exempel energiföretag, myndigheter och teknikleverantörer, vill vi förstå hur det är möjligt att hantera risker, säger Desirée Comstedt.

Vattenfall äger redan mark på Väröhalvön, de nu berörda fastighetsägarna och hyresgästerna har kontaktats.

Fortsätt läsa

Nyheter

Extremt låga elpriser denna och nästa vecka

Publicerat

den

En nederbörd på 200 procent mer än normalt en bit in i nästa vecka och stark vind i Norden och Europa pressar elpriset till extremt låga nivåer. Snittpriset under innevarande och nästa vecka väntas ligga under 5 öre per kWh, vilket är det lägsta elpriset sedan 2020 under en hel vecka.  Samtidigt väntas många timmar med minuspriser.  

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

Djupa lågtryck ger en mycket mild och ostadig avslutning på september. Luftströmmar från sydväst innebär stora nederbördsmängder, främst i sydvästra Norge, och med redan goda vattennivåer tvingas producenterna där att köra på ordentligt.  Den kraftiga nederbörden stärker den hydrologiska balansen från 6 TWh till runt 20 TWh. Sommarens och höstens rikliga regnperioder har kraftigt förändrat förutsättningarna på elmarknaden efter två år med underskott i vattenmagasinen

Samtidigt blir det varmare än normalt, vilket dämpar förbrukningen och riklig vind bidrar till en nästan fördubblad vindproduktion jämfört med tidigare veckor.  Allt detta pressar elpriserna denna och nästa vecka till extremt låga nivåer.  Föregående vecka landade elpriset i snitt på 24 öre per kWh. Innevarande vecka har inletts mycket lågt med ensiffriga priser i de flesta elområden överallt. Nästa veckas medelpris väntas landa på knappt 5 öre per kWh. En konsekvens av de låga priserna är att vissa kärnkraftverk tillfälligt skruvar ned produktionen då dessa priser är lägre än den rörliga produktionskostnaden.

– Riklig vind i Tyskland och Norden, gott om vatten i södra Norge och en fortsatt låg förbrukning får elpriserna att falla dramatiskt. Elpriserna pressas till nivåer som vi inte sett 1sedan slutet av 2020, som var ett riktigt våtår. Det kommer bli en hel del timmar med negativa priser de närmaste veckorna, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia. 

Den rikliga vinden i Tyskland skapar minuspriser som tillsammans med solkraften vänder på elflödet under några timmar på eftermiddagarna. Det innebär att SE4 importerar el från Tyskland, vilket även spiller över på SE3.

Fortsätt läsa

Nyheter

Cinis Fertilizer expanderar till USA med miljardinvestering

Publicerat

den

Den svenska producenten av miljövänligt mineralgödsel, Cinis Fertilizer, har idag tecknat avtal med Ascend Elements, en ledande amerikansk tillverkare av batterimaterial. Avtalet gäller leverans av natriumsulfat, en insatsvara för Cinis Fertilizers produktion av miljövänligt mineralgödsel. Detta avtal och ett samarbete med K+S Minerals and Agriculture (”K+S”), en global aktör och Europas största producent av salter, skapar förutsättningar för Cinis Fertilizer att etablera en produktions­anläggning i den amerikanska delstaten Kentucky. Anläggningen blir den tredje efter bolagets två första i Sverige. Etableringen i USA ligger inom ramen för Cinis Fertilizers tillväxtplan om att nå en produktion om 1,5 miljoner ton kaliumsulfat i sex anläggningar vid utgången av år 2030. Investeringarna i Cinis Fertilizers amerikanska anläggning bedöms uppgå till en miljard kronor och ska finansieras via kassaflöde, lån och eventuellt även investeringsstöd.

Produktionskapacitet på 300 000 ton kaliumsulfat i Nordamerika

Cinis Fertilizer har idag tecknat ett tioårigt avtal med Ascend Elements, en oberoende tillverkare av avancerade batterimaterial med verksamhet på flera platser i USA, som för närvarande bygger sin största anläggning i Hopkinsville, Kentucky. Avtalet innebär leverans om upp till 240 000 ton natriumsulfat årligen med början 2026. Cinis Fertilizer har vidare ingått avsiktsförklaring om försäljning av den färdiga produkten, kaliumsulfat, till K+S samt om inköp av kaliumklorid från K+S produktionsanläggningar i Saskatchewan i Kanada till Cinis Fertilizers anläggning i Hopkinsvillle. Cinis Fertilizers anläggning ska stå klar 2026 med en produktionskapacitet om upp till 300 000 ton kaliumsulfat för den nordamerikanska marknaden.

Cinis Fertilizers affärsidé är att producera miljövänligt mineralgödsel genom att använda hälften så mycket energi som dagens produktionsmetoder, vilket resulterar i ett fossilfritt gödselmedel med koldioxidavtryck nära noll. Ett unikt bidrag till ett mer hållbart jordbruk.

”Vi har det senaste året mött stort internationellt intresse för vårt miljövänliga mineral­gödsel där cirkularitet och fossilfri produktion står i centrum. För tillverkare av batterier är det viktigt att hela deras produktionskedja uppfyller höga krav på resurs­effektivitet och miljövänlighet. Avtalet om med Ascend Elements och avsikts­förklaringen med K+S som om bland annat köp av all produktion från anläggningen ger oss trygghet i att etablera Cinis Fertilizer på den amerikanska marknaden”, säger Jakob Liedberg, grundare och VD Cinis Fertilizer. ”Den snabba utvecklingen av amerikanska industriprojekt som just nu sker till följd av Inflation Reduction Act bidrar också till vårt beslut att nu genomföra Cinis Fertilizers expansion i Nordamerika. Detta stärks av det stora intresse som en rad prominenta investerare visade Ascend Elements i en nyligen genomförd finansierings­runda.”

Cinis Fertilizer har även ingått en avsiktsförklaring med K+S om inköp av ca 250 000 ton kaliumklorid.

Försäljning av kaliumsulfat till K+S

Utöver avsiktsförklaringen om inköp av kaliumklorid har Cinis Fertilizer tecknat en avsiktsförklaring med K+S avseende försäljning av hela produktions­volymen av miljövänligt mineralgödsel från anläggningen i Hopkinsvillle.

”Det är väldigt spännande att få vara med och bidra till Cinis Fertilizers utveckling till en global aktör. För K+S del är Cinis Fertilizers etablering i USA en lyckträff i och med att vi får regional avsättning för vår kaliumklorid från Kanada samt tillgång till en premiumprodukt i form av miljövänligt kaliumsulfat för marknaden i Nordamerika”, säger Mathias Hübner, marknadsutvecklare på K+S.

Cinis Fertilizers planerade anläggning i Hopkinsville

Anläggningen kommer att byggas i anslutning till Ascend Elements verksamhet i Hopkinsvillle, vilket medför kostnadseffektiva logistiklösningar. Cinis Fertilizer har ingått avtal med Hopkinsvillle stad om köp av mark för anläggningen samt inlett diskussioner med en regional kraftleverantör om leverans av fossilfri el.

Investeringarna i Cinis Fertilizers anläggning i Hopkinsville bedöms uppgå till en miljard kronor och finansiering planeras ske genom eget kassaflöde och lån. Bolaget undersöker även kompletterande finansieringslösningar, vilka inkluderar statligt och delstatligt investeringsstöd.

”Det är fantastiskt att Cinis Fertilizer redan nu kan ta ett första steg ut i världen och fortsätta vår planerade expansion. Vi är väldigt nöjda med att få Ascend Elements som långsiktig partner och vi ser fram emot att inleda och utveckla vårt samarbete. Ascend Elements är en ledande tillverkare av batterimaterial, specifikt så kallade prekursorer (”pCAM”) till den nordamerikanska marknaden för litium-jon-batterier, som främst används i elfordon”, säger Jakob Liedberg. ”Nyligen tecknade vi ett långsiktigt avtal med K+S avseende inköp och leverans av kaliumklorid till våra två första anläggningar i Sverige. Samarbetet med K+S också i Nordamerika har goda möjligheter att utveckla sig till ett globalt partnerskap.”

Cinis Fertilizers första produktionsanläggning startar i början av 2024 i Örnsköldsvik

Cinis Fertilizer bygger för närvarande sin första produktionsanläggning utanför Örnsköldsvik, med planerad start i början av 2024. Projektering för bolagets andra anläggning, i Skellefteå, pågår och produktion är planerad att starta i mitten av 2025. Cinis Fertilizers tillväxtplan omfattar 1,5 miljoner ton av miljövänligt mineralgödsel i sex anläggningar i slutet av 2030, där tre anläggningar nu är platsangivna.

Fortsätt läsa

Populära