Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 16 2012

Publicerat

den

Sammanfattning: Föregående vecka

 • Analyser - Prognos på priser för råvarorBrett råvaruindex: -1,64 %
  UBS Bloomberg CMCI TR Index
 • Energi: -1,14 %
  UBS Bloomberg CMCI Energy TR Index
 • Ädelmetaller: +1,25 %
  UBS Bloomberg CMCI Precious Metals TR Index
 • Industrimetaller: -2,8 %
  UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals TR Index
 • Jordbruk: -1,85 %
  UBS Bloomberg CMCI Agriculture TR Index

Kortsiktig marknadsvy:

 • Guld: Neutral/köp
 • Olja: Sälj
 • Koppar: Sälj
 • Majs: Sälj
 • Vete: Neutral/sälj

 

Guld

Graf över guldkursens prisutveckling tom april 2012

 • Guldpriset föll kraftigt i början av förra veckan men återhämtade sig senare, mycket till följd av en svagare dollar.
 • USA presenterade sina senaste jobbsiffror, där nyanmälda arbetssökande var fler än förväntat med en uppjustering till 380 000 mot förväntade 355 000 personer. Detta väcker marknadens förhoppningar om monetära stimulanser. Dollarn sjönk på beskedet då en ökad likviditet ger en svagare valuta. Guldpriset steg som en konsekvens av att ökad likviditet ökar inflationsrisken.
 • I Europa stiger oron över Spanien och Italiens stigande räntor. Avkastningen på spanska 10-åriga obligationer steg 18 baspunkter till 6 procent i fredags. ECB antydde att man överväger att köpa stadsobligationer för att motverka vad banken anser vara obefogat höga spanska räntor.
 • På grund av en ökad Europeisk oro och en något högre sannolikhet för ytterligare stimulanser i USA förhåller vi oss försiktigt positiva till guldpriset kommande vecka.
 • Teknisk Analys: Marknaden har sedan botten (bestående?) den fjärde april stadigt stigit mer eller mindre varje handelsdag och har nu tagit steget upp i den övre delen av 233-dagarsbandet. Uppgången är naturligtvis positiv ur vår synvinkel men tyvärr för liten för att utlösa någon signal. För att detta ska ske krävs som tidigare att vi åtminstone bryter mönstret av fallande toppar dvs. en uppgång över 1697.

Guld - Köp SEB råvarucertifikat Guld S

Olja

Prisutveckling och spekulativa positioner i WTI-olja

 • Priset på Brentolja föll med 0,75 procent under förra veckan. Iran med sitt eventuella kärnvapenprogram fortsätter att oroa omvärlden. International Energy Agency (IEA) förväntar sig att Irans oljeexport kommer att minska med 950 000 fat om dagen när embargot nått sin fulla styrka.
 • Saudiarabiens oljeminister uttalade sig förra veckan om utvecklingen hos oljepriset och klargjorde att han inte är nöjd med den höga nivå som nu råder men tror att det kommer bestå under 2012.
 • Konflikten mellan norra och det nu självständiga södra Sudan riskerar att eskalera till ett inbördeskrig. 300 000 fat olja per dag från södra Sudan når inte längre världsmarknaden som en konsekvens av denna konflikt.
 • Statistiken från Kina la sordin på börsstämningen förra veckan, där kinesisk BNP steg med 8,1 procent på årsbasis under första kvartalet. Det var den lägsta siffran på tre år och nästan en procent lägre än siffran för Q4 2011. Enligt Blombergs prognosenkät hade analytikerna räknat med att BNP skulle öka med 8,4 procent.
 • Department of Energy (DOE) rapporterade förra veckan att oljelagret steg 2,8 miljoner fat, mot förväntade 2 miljoner fat. Detta är en säsongsmässig ökning på grund av att raffinaderier gör underhållsarbete.
 • Teknisk Analys: Marknaden bröt som förväntat ned ur toppformationen men har hittills fångats upp av köpare i 55dagars bandet. Det är möjligt att vi kommer att få se en hel del stötande o blötande innan nästa rörelse kommer. Men så länge vi inte stiger över 125,36 (bekräftelsepunkt för nya toppar) bör vi i slutändan falla ned igenom 55-dagarsbandet.

Köp SEB Råvarucertifikat Short Olja A S

Koppar

Kopparpriset - Utveckling och spekulativa positioner

 • Kopparpriset föll totalt 0,13 procent förra veckan, där det största fallet kunde observeras på tisdagen då priset föll fyra procent efter negativa arbetslössiffrorna från USA och en nyväckt oro för den europeiska skuldsituationen. Osäkerheten kring det ekonomiska läget i Kina skapar ytterligare turbulens.
 • Världsbanken sänker sin prognos för Kinas BNP-tillväxt i år till 8,2 procent, från tidigare 8,4 procent. Denna prognos kan jämföras med den faktiska siffran för kinesisk BNP-tillväxt under första kvartalet, vilken motsvarade en årlig tillväxt på 8,1 procent. Världsbanken säger vidare att det är möjligt att Kinas ekonomiska tillväxt sjunker till 13-årslägsta i år då en långsam global återhämtning minskar landets export och tillväxten för inhemska investeringar och inhemsk konsumtion minskar.
 • Skulle landet sänka både styrränta och bankernas reservkrav i syfte att lätta på krediterna skulle det på sikt påverka kopparpriset positivt, men kortsiktigt ser vi en fortsatt risk på nedsidan.
 • Som man kan se i grafen till vänster har spekulanter kraftigt minskat sina positioner i koppar i samband med de senaste veckornas nedgångar.
 • Teknisk Analys: Brottet vi varnade för har nu materialiserats och ytterligare nedgångar förväntas inom kort. Innevarande studs/korrektion förväntas vända ned ifrån den brutna trendlinjen och därigenom bekräfta och validera brottet.

Koppar - Köp SEB råvarucertifikat Short KOPPA A S

Majs

Majs - Kursutveckling och spekulativa positioner

 • Med bakgrund av den goda starten på den amerikanska majssådden är trycket på majspriset för närvarande helt klart negativt.
 • Onsdagens WASDE-rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) bjöd inte på några större överraskningar. Att den globala lagernivån skulle justeras ned något jämfört med för en månad sedan indikerades redan vid månadsskiftet mars/april.
 • Enligt USDA beror förändringen primärt på en nedjustering av de ingående kinesiska lagren 2012, där foderanvändandet i Kina under slutet av 2011 var högre än vad man tidigare antagit. Kina är en av världens största konsumenter av spannmål, där en väsentlig del av detta går till djurfoder.
 • Efter att ha handlats sidledes under veckan föll priset under fredagen, detta på gynnsamma väderförhållanden i de majsproducerande staterna i USA samt oro för den globala tillväxten.
 • Fredagens statistik från Kina visade på en långsammare tillväxt än vad marknaden hade förväntat sig. Vidare har den kraftigt ökade upplåningskostnaden för Spanien skapat oro för landets förmåga att på egen hand hantera sina skulder.
 • Fundamentalt finns det för närvarande inte mycket som talar för högre priser den kommande veckan. Goda produktionsförutsättningar, oro för minskad efterfrågan från Kina samt en generell riskaversion i marknaden gör att vi bibehåller vi vår säljrekommendation för majs.
 • Teknisk Analys: Även framgent gäller att ett brott under 624 ½ eller över 675 ¾ behövs för att utlösa någon form av riktningsinformation (vågmönstret i 60 minutersgrafen håller dock nedsidan för mer trolig). Till dess håller vi fast vid en neutral vy.

Majs - Köp SEB råvarucertifikat Short Majs A S

Vete

Vete - Kursutveckling och spekulativa positioner

 • Förra veckan var rejält slagig för kvarnvetet i Paris. Exempelvis kunde vi under tisdagen se hur handeln startade runt 208 EUR/ton, för att under mitten av dagen ligga på 212,5 och slutligen handlas ner till begynnelsenivån igen . Denna tendens höll i sig hela veckan och den totala nedgången på en procent säger ganska lite om den volatilitet med vilken MATIF-vetet handlades förra veckan.
 • Den amerikanska spannmålsproduktionen ser för närvarande mycket ljus ut, där varmt väder i de centrala delarna av landet väntas kunna öka kvaliteten på stora delar av den vintervetesskörd som klarade sig vid köldknäppen under februari och mars.
 • Vidare väntas det enligt Bloomberg regn över de vårvetesproducerande staterna den kommande tiden, vilket är gynnsamt för den nyplanterade skörden.
 • Nederbörden i Europa under första halvan av april är positiv för den kommande veteskörden och bör kunna trycka priserna nedåt när de förbättrade utsikterna bekräftas från producenthåll.
 • Även om de östra delarna av Europa har problem efter den svåra kylan under första kvartalet är detta produktionsbortfall i all väsentlighet inprisat och fundamentalt ser vi en fortsatt nedgång som mest sannolik den kommande veckan. Det som talar mest mot en nedgång är de tekniskt positiva signalerna.
 • Teknisk Analys: Även ytterligare besök ned i 55-dagarsbandet har fortsatt rendera köpande. Vi ser fortsatt beteendet som positivt varför vår prognos om högre priser kvarstår.

Vete - Köp SEB råvarucertifikat Short vete A S

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära