Connect with us

Analys

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 15 2012

Published

on

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysVetepriset i USA har fallit med 5% sedan förra veckan. Bakom ligger flera faktorer, bland annat bättre väder. I omvärlden noterar vi en ny uppgång i räntorna i Spanien, en ny våg av misstro som vi inte sett sedan november förra året. Vi noterar att arbetsmarknaden i USA utvecklas svagt, enligt fredagens statistik.

Sentimentet på aktiemarknaderna runt om i världen är rejält svagt. Kina, den stora motorn bakom råvaruboomen tycks hacka. Man kan tänka sig att sämre ekonomi i världen dämpar efterfrågan på mat. Den korrelationen är dock svag. Det viktigaste just nu tycker vi är utvecklingen av ENSO, som vi börjar brevet med.

Odlingsväder

Nedan ser vi Southern Oscillation Index, som mäter ENSO och indikerar La Niña om SOI > +8 och El Niño om SOI < -8. Vi ser att SOI minskat från +0.3 förra veckan till -4.1 i dagens rapport. Det är den lägsta nivån sedan mars för två år sedan. Prognoserna om ett möjligt El Niño och därmed vanligtvis följande superskörd ser ut att besanna

Odlingsväder tom april 2012

NOAA:s två senaste ensembleprognoser publicerades den 9 april den första är något högre, dvs något mer El Niño, medan den andra modellens prognoser ligger något lägre än de vi hade med i förra veckans veckobrev.

PDF corrected CFS forecast

Nedan ser vi den andra modellen, CFS.v2, som också förutspår neutrala ENSO-förhållanden, men är kraftigare på El Niño-sidan för hösten.

CFSv2 forecast - 12 april 2012

Vete

Egypten, världens största importör av vete, har återigen köpt 115 000 ton av amerikanskt ursprung med leverans 21-31 maj enligt GASC.

[ Vinnande bud; USA; 55kt för 259.75$/t + frakt 24.00$/t från Alex Grain + 60kt för 259.75$/t + frakt 26.00$/t från Venus ]

WASDE-rapporten som publicerades av USDA i fredags visade inte på någon förändring alls vad gäller produktionsestimaten, som vi ser nedan.

Produktion av vete åren 2009, 2010, 2011 och 2012

Konsumtionen har justerats upp med 3 mt på global basis. Utgående lager sänks mest i Kina och i USA. Även Kanadas utgående lager sänks.

Vetelager inkl Kina år 2009 - 2012

Det är väldigt små förändringar överlag. Rapporten ger ingen ny information att handla efter. Prisförändringarna blev också mycket små. Nedan ser vi novemberkontraktet på Matif. 210-nivån är ännu inte bruten, noterar vi.

Diagram över vetepris år 2011 - 2012

Vi måste bara titta på Chicagokontraktet med ungefär samma löptid som Matifs novemberkontrakt. Decembervetet på CBOT har haft en helt annan prisutveckling de senaste månaderna än Matifkontraktet. När det har varit en prisuppgång på Matif har det varit ”sidledes” rörelse, till och med med en liten nedgång i USA.

Vetepris - Utveckling av wheat future CBT

Vän av ordning kanske då tänker på eurons svaga utveckling mot dollarn, men detta är inte hela förklaringen. I diagrammet nedan ser vi hur terminskurvorna för Chicagovete och Matifvete förändrat sig de senaste 7 handelsdagarna. Vi ser att Chicago fortsatt att falla, generellt. Matif har stigit, generellt. Som vanligt ser vi att augusti-kontraktet, detta illikvida kontrakt som snart ska försvinna, beter sig konstigt.

Terminspriset på vete den 11 april 2012

Utsikterna för den totala veteskörden i Europa ter sig dåliga just nu. Martell skriver den 9 april om torka, utvintring och dålig utveckling i östra Europa. Strategie Grains sänkte, som vi tidigare nämnt, estimaten för veteskörden i EU-27 förra månaden till 139.5 mt, vilket trots detta är 1.5% högre än förra året. Nedan ser vi nederbörden i förhållande till normalt för de senaste 75 dagarna i Europa.

Martell crop projections - Prognoser

Men vi måste komma ihåg att det troligtvis ser som sämst ut just nu. Med La Niña borta och kanske ett El Niño på väg att bildas kan vädret bli mycket bättre. Skörden i Europa har påverkats väldigt lite av vädret under januari till mars och mycket mer av vädret under maj, juni och juli. Utsikterna för detta ser mycket bättre ut.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn ligger fortfarande under glidande medelvärden och det brukar tolkas negativt.

Novemberkontraktet på maltkorn - 11 april 2012

Potatis

Priset på industripotatis för leverans nästa år tog en paus efter förrförra veckans kraftiga prisuppgång. Priset har 15 euro som fixpunkt för den aktuella handeln.

Kraftig prisuppgång på industripotatis

Majs

Brasiliens produktion av majs för 2011/12 förväntas slå nytt rekord och Conab justerar upp sin prognos till 65.1 mt från 61.7 mt. Landet, som är världens tredje största producent av majs efter USA och Kina, producerade 57.4 mt majs under föregående skördeår.

Brasiliens skörd av majs (sommargröda) är nu till stor del avklarad och verkar bli något lägre till följd av det torra vädret, som också drabbat sojabönor. Däremot förväntas det gynnsamma vädret i centrala och västra delar av landet, som t.ex Mato Grosso, ge lantbrukare chansen att få ut det mesta möjliga av sin rekordstora sådd av majs som vintergröda (safrinha).

USDA verkar inte ha hängt med i svängarna här. De gjorde ingen justering av väntad produktion i Brasilien utan ligger kvar på 62 mt, 3mt under Conab. Vi tror mer på Conab. Allt annat lika borde det kunna innebära att global skörd, i USDA:s termer, är större, än vad man trodde förra månaden.

Produktion av majs, inkl Kina, år 2009 - 2012

Konsumtionen i Kina justeras upp 1 mt av USDA. Bakom det ligger ett justerande av ingående lager, konsumtion och utgående lager, men i princip är innebörden att konsumtionen väntas öka med 1 mt.

Lager av majs, inkl Kina, år 2009 - 2012

USDA justerar ner etanolproduktionen i USA. Kritik mot detta har riktats mot USDA. Kritiken har menat att etanolproduktionen inte alls minskat i USA, men tillgänglig statistik stödjer USDA:s beslut.

Nedan ser vi etanolproduktionen per månad i 1000 fat i USA, enligt Department of Energys rapport. Den stora tillväxten i produktionen ligger bakom oss och hittills i år ser vi en nedgång i produktionen.

Etanolproduktion i USA - Diagram för år 2007 - 2012

Prisreaktionen i decemberkontraktet på CBOT var en prisnedgång, som vi ser i nedanstående kursdiagram.

Kursdiagram för majs tom april 2012

Vi går igång, trots allt, på den tekniska bilden. Rekylen upp mot 550 cent ser riktigt ”bearish” ut. Lite bättre väder i USA, lite lägre siffror i Southern Oscillation Index, och priset kan få en ordentlig skjuts nedåt.

Sojabönor

Brasilianska Conab publicerade en ny prognos för skördeåret 2011/12 igår. Skördeåret startade den 1 september och merparten redan har skördats. Conab justerade ner skördeprognosen till 65.6 mt från den tidigare uppskattningen på 68.7 mt som publicerades för en månad sedan och från 75.3 mt under föregående skördeår. Detta trots en ökning av areal med 3,4% till rekordhöga 25 miljoner hektar.

Odlare av sojabönor i Brasilien, världens näst största producent efter USA, kommer enligt Conab att skörda mindre än vad tidigare prognoser har visat efter att det torra vädret som associeras med La Nina har skadat grödor i landets södra delar, framförallt i regionerna Rio Grande do Sul och Parana där de största bortfallen väntas med 44 respektive 36 procent.

Torka har plågat flera av de södra sojabönsproducerande regionerna i Brasilien, Argentina och Paraguay, som tillsammans står för mer än hälften av världens handel med sojabönor. WASDE-rapporten från USDA justerade också ner skörden, med 2.5 mt och landar på ungefär samma siffra som Conab, 66 mt. Skörden i Argentina justeras också ner och tillsammans är de den största anledningen till att global produktion sänks med 5 mt i denna april månads rapport.

Produktion av sojabönor, inkl Kina, 2009-2012

Konsumtionen i Sydamerika sänks med 2 mt vilket bidrar till att globala utgående lager bara sänks med drygt 2 mt.

Lager av sojabönor, inkl Kina, 2009-2012

Det var en klart ”bullish” rapport, men marknaden har valt att ta fasta på den negativa statistiken för global ekonomi (efterfrågesidan) som kom samtidigt och fick aktiemarknaderna att falla runtom i världen. Nederbörd i USA tycks också ge vatten på kvarnen för dem som pekat på att ett El Niño kan vara i antågande.

Tekniskt noterar vi att prisuppgången vände precis på 1400 cent, som lockade fram säljarna även vid toppen i september förra året.

Priset på sojabönor vände vid 1400 cent

Raps

Även om kanadensiska lantbrukare uppnår en rekordskörd av canola på 14.5-15 mt i slutet av sommaren 2012, är det stor sannolikhet att den globala produktionen av raps och canola inte kommer att kunna möte efterfrågan under 2012/13 – framförallt pga av dåliga utsikter för höstgrödorna i EU och Ukraina.

Oil World uppskattar en ökning av arealen för kanadensisk canola med 3-4% till en ny högsta nivå på 7.9 miljoner hektar (jämfört med 7.6 miljoner hektar i fjol). Canola har haft en fenomenal utveckling i Kanada och arealen har i stort sett fördubblats under en 10-årsperiod från 3.9 miljoner hektar under våren 2002. Som en följd av detta har dock produktionen av spannmål, framförallt korn och vete, minskat kraftigt.

Enligt preliminära prognoser kommer den globala produktionen av raps och canola att uppgå till 61.5 mt, vilket motsvarar en måttlig återhämtning på 2 mt från nuvarande säsong. Detta under förutsättningen gynnsamma väderförhållanden och ökad sådd i Kanada och Indien.

Tillgång och efterfrågan på raps

Nedan ser vi kursdiagrammet för novemberkontraktet, som gick upp över 480 euro per ton innan priset föll tillbaka och stängde på 476.5 euro igår, onsdag.

Raps - Kursdiagrammet för novemberkontraktet

440 euro utgör nu, när den nivån är bruten, ett tekniskt stöd. Vi fortsätter därför att ha en neutral vy, om inte 440-nivån bryts igen.

Gris

Majkontraktet som steg till över 94 cent har nu fallit ner mot 92 cent, en stödnivå igen. Svagare ekonomisk statistik väcker oro för efterfrågan.

Majskontraktet steg till över 94 cent

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *