Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 16 2012

Published

on

Sammanfattning: Föregående vecka

 • Analyser - Prognos på priser för råvarorBrett råvaruindex: -1,64 %
  UBS Bloomberg CMCI TR Index
 • Energi: -1,14 %
  UBS Bloomberg CMCI Energy TR Index
 • Ädelmetaller: +1,25 %
  UBS Bloomberg CMCI Precious Metals TR Index
 • Industrimetaller: -2,8 %
  UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals TR Index
 • Jordbruk: -1,85 %
  UBS Bloomberg CMCI Agriculture TR Index

Kortsiktig marknadsvy:

 • Guld: Neutral/köp
 • Olja: Sälj
 • Koppar: Sälj
 • Majs: Sälj
 • Vete: Neutral/sälj

 

Guld

Graf över guldkursens prisutveckling tom april 2012

 • Guldpriset föll kraftigt i början av förra veckan men återhämtade sig senare, mycket till följd av en svagare dollar.
 • USA presenterade sina senaste jobbsiffror, där nyanmälda arbetssökande var fler än förväntat med en uppjustering till 380 000 mot förväntade 355 000 personer. Detta väcker marknadens förhoppningar om monetära stimulanser. Dollarn sjönk på beskedet då en ökad likviditet ger en svagare valuta. Guldpriset steg som en konsekvens av att ökad likviditet ökar inflationsrisken.
 • I Europa stiger oron över Spanien och Italiens stigande räntor. Avkastningen på spanska 10-åriga obligationer steg 18 baspunkter till 6 procent i fredags. ECB antydde att man överväger att köpa stadsobligationer för att motverka vad banken anser vara obefogat höga spanska räntor.
 • På grund av en ökad Europeisk oro och en något högre sannolikhet för ytterligare stimulanser i USA förhåller vi oss försiktigt positiva till guldpriset kommande vecka.
 • Teknisk Analys: Marknaden har sedan botten (bestående?) den fjärde april stadigt stigit mer eller mindre varje handelsdag och har nu tagit steget upp i den övre delen av 233-dagarsbandet. Uppgången är naturligtvis positiv ur vår synvinkel men tyvärr för liten för att utlösa någon signal. För att detta ska ske krävs som tidigare att vi åtminstone bryter mönstret av fallande toppar dvs. en uppgång över 1697.

Guld - Köp SEB råvarucertifikat Guld S

Olja

Prisutveckling och spekulativa positioner i WTI-olja

 • Priset på Brentolja föll med 0,75 procent under förra veckan. Iran med sitt eventuella kärnvapenprogram fortsätter att oroa omvärlden. International Energy Agency (IEA) förväntar sig att Irans oljeexport kommer att minska med 950 000 fat om dagen när embargot nått sin fulla styrka.
 • Saudiarabiens oljeminister uttalade sig förra veckan om utvecklingen hos oljepriset och klargjorde att han inte är nöjd med den höga nivå som nu råder men tror att det kommer bestå under 2012.
 • Konflikten mellan norra och det nu självständiga södra Sudan riskerar att eskalera till ett inbördeskrig. 300 000 fat olja per dag från södra Sudan når inte längre världsmarknaden som en konsekvens av denna konflikt.
 • Statistiken från Kina la sordin på börsstämningen förra veckan, där kinesisk BNP steg med 8,1 procent på årsbasis under första kvartalet. Det var den lägsta siffran på tre år och nästan en procent lägre än siffran för Q4 2011. Enligt Blombergs prognosenkät hade analytikerna räknat med att BNP skulle öka med 8,4 procent.
 • Department of Energy (DOE) rapporterade förra veckan att oljelagret steg 2,8 miljoner fat, mot förväntade 2 miljoner fat. Detta är en säsongsmässig ökning på grund av att raffinaderier gör underhållsarbete.
 • Teknisk Analys: Marknaden bröt som förväntat ned ur toppformationen men har hittills fångats upp av köpare i 55dagars bandet. Det är möjligt att vi kommer att få se en hel del stötande o blötande innan nästa rörelse kommer. Men så länge vi inte stiger över 125,36 (bekräftelsepunkt för nya toppar) bör vi i slutändan falla ned igenom 55-dagarsbandet.

Köp SEB Råvarucertifikat Short Olja A S

Koppar

Kopparpriset - Utveckling och spekulativa positioner

 • Kopparpriset föll totalt 0,13 procent förra veckan, där det största fallet kunde observeras på tisdagen då priset föll fyra procent efter negativa arbetslössiffrorna från USA och en nyväckt oro för den europeiska skuldsituationen. Osäkerheten kring det ekonomiska läget i Kina skapar ytterligare turbulens.
 • Världsbanken sänker sin prognos för Kinas BNP-tillväxt i år till 8,2 procent, från tidigare 8,4 procent. Denna prognos kan jämföras med den faktiska siffran för kinesisk BNP-tillväxt under första kvartalet, vilken motsvarade en årlig tillväxt på 8,1 procent. Världsbanken säger vidare att det är möjligt att Kinas ekonomiska tillväxt sjunker till 13-årslägsta i år då en långsam global återhämtning minskar landets export och tillväxten för inhemska investeringar och inhemsk konsumtion minskar.
 • Skulle landet sänka både styrränta och bankernas reservkrav i syfte att lätta på krediterna skulle det på sikt påverka kopparpriset positivt, men kortsiktigt ser vi en fortsatt risk på nedsidan.
 • Som man kan se i grafen till vänster har spekulanter kraftigt minskat sina positioner i koppar i samband med de senaste veckornas nedgångar.
 • Teknisk Analys: Brottet vi varnade för har nu materialiserats och ytterligare nedgångar förväntas inom kort. Innevarande studs/korrektion förväntas vända ned ifrån den brutna trendlinjen och därigenom bekräfta och validera brottet.

Koppar - Köp SEB råvarucertifikat Short KOPPA A S

Majs

Majs - Kursutveckling och spekulativa positioner

 • Med bakgrund av den goda starten på den amerikanska majssådden är trycket på majspriset för närvarande helt klart negativt.
 • Onsdagens WASDE-rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) bjöd inte på några större överraskningar. Att den globala lagernivån skulle justeras ned något jämfört med för en månad sedan indikerades redan vid månadsskiftet mars/april.
 • Enligt USDA beror förändringen primärt på en nedjustering av de ingående kinesiska lagren 2012, där foderanvändandet i Kina under slutet av 2011 var högre än vad man tidigare antagit. Kina är en av världens största konsumenter av spannmål, där en väsentlig del av detta går till djurfoder.
 • Efter att ha handlats sidledes under veckan föll priset under fredagen, detta på gynnsamma väderförhållanden i de majsproducerande staterna i USA samt oro för den globala tillväxten.
 • Fredagens statistik från Kina visade på en långsammare tillväxt än vad marknaden hade förväntat sig. Vidare har den kraftigt ökade upplåningskostnaden för Spanien skapat oro för landets förmåga att på egen hand hantera sina skulder.
 • Fundamentalt finns det för närvarande inte mycket som talar för högre priser den kommande veckan. Goda produktionsförutsättningar, oro för minskad efterfrågan från Kina samt en generell riskaversion i marknaden gör att vi bibehåller vi vår säljrekommendation för majs.
 • Teknisk Analys: Även framgent gäller att ett brott under 624 ½ eller över 675 ¾ behövs för att utlösa någon form av riktningsinformation (vågmönstret i 60 minutersgrafen håller dock nedsidan för mer trolig). Till dess håller vi fast vid en neutral vy.

Majs - Köp SEB råvarucertifikat Short Majs A S

Vete

Vete - Kursutveckling och spekulativa positioner

 • Förra veckan var rejält slagig för kvarnvetet i Paris. Exempelvis kunde vi under tisdagen se hur handeln startade runt 208 EUR/ton, för att under mitten av dagen ligga på 212,5 och slutligen handlas ner till begynnelsenivån igen . Denna tendens höll i sig hela veckan och den totala nedgången på en procent säger ganska lite om den volatilitet med vilken MATIF-vetet handlades förra veckan.
 • Den amerikanska spannmålsproduktionen ser för närvarande mycket ljus ut, där varmt väder i de centrala delarna av landet väntas kunna öka kvaliteten på stora delar av den vintervetesskörd som klarade sig vid köldknäppen under februari och mars.
 • Vidare väntas det enligt Bloomberg regn över de vårvetesproducerande staterna den kommande tiden, vilket är gynnsamt för den nyplanterade skörden.
 • Nederbörden i Europa under första halvan av april är positiv för den kommande veteskörden och bör kunna trycka priserna nedåt när de förbättrade utsikterna bekräftas från producenthåll.
 • Även om de östra delarna av Europa har problem efter den svåra kylan under första kvartalet är detta produktionsbortfall i all väsentlighet inprisat och fundamentalt ser vi en fortsatt nedgång som mest sannolik den kommande veckan. Det som talar mest mot en nedgång är de tekniskt positiva signalerna.
 • Teknisk Analys: Även ytterligare besök ned i 55-dagarsbandet har fortsatt rendera köpande. Vi ser fortsatt beteendet som positivt varför vår prognos om högre priser kvarstår.

Vete - Köp SEB råvarucertifikat Short vete A S

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *