Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 7 januari 2013

Publicerat

den

Sammanfattning av rekommendationer

Rekommendation för råvarucertifikat den 7 januari 2013

Nyheter

Elpriset har nu på morgonen brutit sitt tekniska motstånd och har redan stigit 3%.

Vinnare och förlorare under 2012

Bäst totalavkastning förra året hade bensin och sojabönor med +24% och 18%. Detta trots att priset på bensin föll med 1% mellan den sista december 2011 och den sista december 2012. Källan till den goda avkastningen är den rabatt man tillgodogjort sig varje gång man sålt ett “gammalt” terminskontrakt och köpt ett nytt. Terminerna med längre löptid har varit billigare än de med kortare löptid. När tiden går, försvinner rabatten och man kan sälja det köpta terminskontraktet till ett högre pris och alltså göra en vinst. Flera gånger under året.

I tabellen nedan har vi markerat de råvaror som haft en exceptionellt stor skillnad mellan årets prisförändring och den avkastning som en investerare i terminsmarknaden via börshandlade certifikat har fått. I vissa fall har terminsmarknaden handlats med rabatt, vilket lett till vinster. I en del andra fall har terminerna handlats med premium, vilket lett till förluster. Naturgas är en marknad som vanligtvis handlas med enorm premie i terminsmarknaden. Den prisuppgång på 6% som ägde rum förra året förslog föga att kompensera förlusten på terminspremien. Så har det nästan alltid varit. Av den anledningen kan den som köper ett BEAR NATGAS X4 S få extra vind i seglen genom att premien vänds till vinst när man ligger kort.

Avkastning på råvaror 2012 - 1 år

Råolja – Brent

Det genomsnittliga priset på Brent råolja blev det högsta någonsin förra året, 111.5 dollar per fat. Därmed slogs rekordet från 2011 på 110.9 dollar. Brenten stängde över 100 dollar varje dag under året, utom 24 handelsdagar i juni och juli. OPECkartellen, som har en mycket låg produktionskostnad för sin råolja beräknas ha inkasserat 1 biljon dollar förra året. En del av detta hamnar i Förenade Arabemiratens, Saudiarabiens och Kuwaits ”Soverign Wealth Funds”, varifrån de återinvesteras i värdepapper runt om i världen. Den Internationella Valutafonden (IMF) beräknar att både Saudiarabien och Abu Dhabi behöver ha ett oljepris minst på 80 dollar per fat för att balansera deras budgetar. För tio år sedan var samma nivå 25 dollar per fat.

Karteller är som bekant olagliga och leder till fängelsestraff, utom när det gäller karteller på statlig nivå i råvarumarknaden.

OPEC anses idag endast kunna påverka priset genom att strypa produktionen och motverka större prisfall. De har inte ledig kapacitet nog att begränsa eller dra nytta av högre priser genom att producera mer. Det gör att oljemarknaden erbjuder något asymmetrisk risk – begränsad nedsidesrisk på priset, men relativt obegränsad uppsida.

Årets första vecka inleddes med stigande oljepris, vilket var i linje med alla andra riskplaceringar när världens marknader drog en lättnads suck efter överenskommelsen i den amerikanska kongressen om budgetstupet. Som högst noterades Brent nära 113 usd/fat. Positiv PMI statistik, inte minst från Kina samt amerikansk sysselsättningsstatistik bidrog dessutom till det positiva sentimentet.

Förra veckans oljelagerstatistik från DOE levererade långt från marknadens förväntan. Råoljelagren minskade mycket kraftigt, hela -11.1 mfat! (förväntat -1.0). Samtidigt ökade produktlagren också, bensin +2.7 och distillates +4.6 mfat. Sammantaget var nettoförändringen således inte jättedramatisk och marknaden tog det också ganska sansat, kanske för att uppgången redan börjat komma av sig.

Oljelagerstatistik DOE

Momentum i uppgången avtog alltså rätt snabbt. I mångt och mycket liknade veckan handelsdagarna som följde efter det amerikanska presidentvalet, då marknaden först skickade kurserna i skyn för att sedan dissekera vad som hänt – inte särskilt mycket. Många svåra förhandlingar kvarstår, även om den akuta situationen med de automatiska skattehöjningarna och annat tillväxtovänligt eliminerades. En skillnad är ändå att makrostatistiken, i både Kina och USA, nu verkar vänt mer positiv. Protokollet från FED: december FOMC möte visade på viss oenighet, då flera ledamöter uttryckt tveksamhet för effektiviteten i centralbankens gigantiska köp av tillgångar och att riskerna kanske är större än vad utfallet av åtgärderna motiverar.

Kontraktet föll så tillbaka och stängde veckan relativt oförändrat på 111.40 usd/fat.

SMAVG CO1 Comdty

Trots bättre (förhoppningsvis) omvärldsutsikter, så anser vi att den förväntat mindre ansträngda utbuds-/efterfrågebalansen, vilken kommer börja slå igenom under första halvan av 2012, bör väga på Brentkontraktet framöver. Den senaste tidens uppgång (sedan mitten av december) går därför att utnyttja för att gå kort. Kring nuvarande nivå (110-113 usd/fat), ser vi potential för en nedgång och rekommenderar en kort position i något av våra BEAR eller SHORT certifikat på Brent.

Elektricitet

Elpriset har nu på morgonen brutit det viktiga motståndet på 36.75 euro per MWh, som du ser i diagrammet nedan!

Det innebär att vi nu har en haussemarknad och att baisse-marknaden är över. Däremot tycker vi att det idag har gått för fort och för mycket. Vi tror att det kan komma en rekyl ner mot motståndsnivån igen, som nu är den huvudsakliga stödnivån.

Då bör man raskt etablera en köpt position i elpriset, t ex med BULL EL X2 S eller BULL EL X4 S om man vill ha högre utväxling – och risk. Minns att vi haft köprekommendation i över en månad redan. Som normal, sund, riskhantering, kan de som legat köpta och har goda vinster, kortsiktigt utnyttja tillfället och ta hem en del av vinsterna för att senare förhoppningsvis kunna komma in på en eventuell rekyl igen.

Elpriset på Nordpool - Diagram 2012

Anledningen till prisuppgången idag är vädret, med mindre nederbörd och kallare temperatur (högtryck). Däremot faller marginalkostnaden för att producera el med kol. Vädret är en kortsiktig faktor, måste man komma ihåg.

Efter en kall och relativt torr första del av december, så vände vädertypen till mildare, blötare väder. Trots det såg vi ingen kollaps i spotpriset under helgerna (med undantaget Danmark som faktiskt p g a låg förbrukning och mycket vindkraftproduktion stundtals hade negativa priser, under juldagen -38.4 EUR/MWh!!). Systempriset var som lägst (nyårsafton) 31.73 EUR/MWh. Den hydrologiska balansen är fortsatt kring normal nivå. Hela överskottet om ca 12 TWh försvann under köldknäppen som var.

Marginalkostnad för fossileldad produktion har mestadels varit fallande, både kol och CO2 priserna har sjunkit men viss dämpning erhölls de senaste dagarna, då dollarn förstärkts mot euron (kol handlas i USD). Differensen mellan elterminerna pch marginalkostnaden är oroväckande stor ut men kan till viss del förklaras av att den hydrologiska balansen nu är återställd. Vi ser hur marginalkostnaden för kolkraft fallit i diagrammet nedan, och elpriset stigit.

Elpris på Nordpool och marginalkostand för kolkraft

Terminshandeln har varit helg-tunn men förväntas komma igång mer denna vecka. Vädret har varit den dominerande prisdrivaren och terminspriserna föll under mildväderinfluens under julveckan men återhämtades helt förra veckan, då vädret åter svängt till mer högtrycksbetonat. På fredagen stängde Q2-13 terminen (den våra certifikat följer) på 36.35 EUR/MWh.

Vi tror vädret kommer fortsätta styra handeln och ser därför god chans till ytterligare uppgång under veckan. Vi håller därför, tillsvidare, fast vid vår long rekommendation.

Naturgas

Idag klockan 18 publicerar EIA (US Department of Energy) sin månatliga rapport på bruttoproduktionen av naturgas i USA. Förra veckans rapport på estimerade lager sjönk med 135 miljarder kubikfot. Det var en större minskning än vad analytikerkåren hade räknat med. De hade enligt en sammanställning på Bloomberg räknat med en lagerminskning med 130 miljarder kubikfot. De totala lagren i USA uppgår till 3.5 biljoner kubikfot, vilket är 0.7% mer än samma tid förra året.

Naturgaspriset föll till sin lägsta nivå sedan slutet av september förra veckan. Prognoser om milt vinterväder under resten av januari lockade fram säljarna.

Nästa lagerrapport från EIA publiceras på torsdag klockan 16:30 svensk tid. Den går att läsa direkt från DOE:s hemsida. Nedan ser vi ett kursdiagram på mars-kontraktet på NYMEX-börsen. Det är detta kontrakt som just nu är underliggande i BULL NATGAS X4 S och BEAR NATGAS X4 S. Vi ser att det finns starka stöd precis under dagens kursnivå. Det ger i sig ingen anledning att rekommendera köp, men man bör i vart fall inte vara köpt BEAR NATGAS X4 S, så länge stödnivåerna håller.

Naturgaspriset - Utveckling år 2012

Guld och Silver

Både guld och silver har med sjunkande toppnoteringar och stigande bottennoteringar sedan början på hösten, bildat så kallade ”triangelformationer”. Dessa bröts i december och sedan följde ganska snabbt fallande priser. Guld är nu som vi ser nere på en teknisk stödnivå vid 1625. Med tanke på att ”Fiscal Cliff” i USA inte är borta från agendan, utan återkommer om två månader, kommer oron sannolikt att finnas kvar för tillståndet i USA:s ekonomi. Det finns delade meningar om vad en ”fiscal cliff” eller politisk uppgörelse om besparingar och skattehöjningar skulle ha för effekt på guldpriset. Men mitt i allt håller FED fortfarande en ränta på nollstrecket och lär så göra bortom överskådlig tid.

Guldpriset (gold spot) år 2012

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Situationen är identisk med den för guld. Tekniskt skulle dock silverpriset kunna falla ytterligare två dollar per uns innan fastare stöd finns.

Kursdiagram över silverpriset år 2012

Platina

Platinapriset har klarat rekylen bättre än guld och silver. Platina har varit och är fortfarande vår favorit bland ädelmetallerna.

Ska man äga en ädelmetall tycker vi att det ska vara platina i första hand, framför guld och silver. I kursdiagrammet nedan ser vi att priset på platina hållit sina stödnivåer, till skillnad från guld och silver, som fallit rakt igenom. Vi tar detta som ett tecken på platinas relativa styrka. Det brukar vara så att den som i baissemarknader klarar sig bäst också i en följande hausse är den som har lättast att stiga.

Pris på platina - Kursutveckling år 2012

Nedan ser vi priset på platina i termer av guld, eller ”växelkursen” mellan XPT och XAU, valutakoderna för de två ädelmetallerna. Vi ser att platina stigit i förhållande till guld sedan mitten av förra året.

Priset på platina i termer av guld

Basmetaller

Mellandagshandeln höll sig lugn med en sidledes rörelse i marknaden i avvaktan på ett beslut i USA:s båda kamrar. Världens alla finansmarknader väntade. Representanthuset gav världen en riktig ”cliff-hanger” skrev våra makroekonomer i morgonbrevet den 2 januari. Det dröjde som bekant ända till nyårsdagen innan marknaden fick ett besked om beslut i både senaten och representanthuset. Reaktionen på överenskommelsen blev ganska dramatisk, framför allt för basmetallerna som igenomsnitt steg med 3 % under årets första handelsdag. Det stod emellertid snart klart att överenskommelsen egentligen inte betyder annat än att de svåra förhandlingarna om minskade offentliga utgifter är framskjutna i två månader. Effekterna av de begränsade skattehöjningarna är marginella.

Den inledande euforin blev som väntat kortvarig. Redan på torsdagen föll priserna tillbaka lika kraftfullt som de stigit dagen innan, men inte hela vägen tillbaka. Metallerna är fortfarande upp någon procent på det nya året. Man får inte glömma att de också kommit en del förtroendeingivande statistik. Inköpsindex kom in starkt både i USA och i Kina. Fredagens arbetsmarknadsstatistik från USA kom in som väntat men ingav ändå ökat förtroende i marknaden.

Per den sista december kan vi sammanfatta året 2012 med en blandad tendens för basmetaller. Tenn är vinnaren med en uppgång på 22 %. Bly steg 14 % och zink med 13 %. Koppar och aluminium slutar året marginellt upp med 4 % resp. 3 %. Vi kvarstår med vår bedömning på det nya året med fortsatt starka metallpriser. Konjunkturen i USA och Kina inger förtroende samtidigt som marknaden troligtvis kommer att fortsätta diskontera fler infrastrukturstimulanser från Kina i samband med den nya regeringens tillträde efter det kinesiska nyåret i slutet av februari.

På minussidan finns naturligtvis Europa, där indikatorerna är fortsatt negativa med t.ex. inköpsindex fortfarande under 50- nivån. Beskedet under helgerna från FEDs senaste protokoll indikerade att stimulanserna från QE3 och 4 sannolikt kommer att minska under året påverkade också marknaderna negativt under torsdagen och fredagen. Det kommer också sannolikt komma besvikelser och oro kring de amerikanska budgetförhandlingarna som alltså nu skjutits på framtiden. Med vår i grunden positiva syn på basmetaller (se ovan) tror vi att varje “bakslag” med påföljande prisrekyler, skall betraktas som goda köptillfällen.

Koppar

I det förra veckobrevet, som publicerades i mitten av december skrev vi att om LME-noteringen (3 månaders) kom ned mot $7800 var det ett köp. Vi hoppas att alla läsare följde rådet och nu ligger köpt t ex KOPPAR S. Det ser fortfarande ut som om rekylen förra veckan är just en rekyl mot trenden och att det alltså är ett kortsiktigt köptillfälle just nu.

Diagram över kopparpriset år 2012

Aluminium

Aluminiummarknaden gjorde ett försök att nå över motståndsnivån vid 2200 dollar per ton vid årsskiftet, men detta misslyckades.

Diagram över pris på aluminium år 2012

Zink

Zinkpriset har utvecklat sig starkt sedan slutet av oktober och gjorde ett försök förra veckan att testa 2012 års högsta notering. Det misslyckades som vi ser i diagrammet nedan.

Diagram över zinkpriset år 2012

Nickel

Nickelmarknaden har varit i fallande trend en stor del av förra året. Sedan slutet av sommaren har en konsolidering ägt rum. Motståndslinjen från toppnoteringen i februari testades i december. Så skedde ytterligare ett test i förra veckan, som nästan bröt igenom. Vi tycker att marknaden ser riktigt intressant ut. Det har etablerats en stark botten på 16000 dollarsnivån, som i stort sett motsvaras av det fundamentala golvet för priset. Under den nivån stängs produktion av metallen, vilket förhindrar ytterligare prisfall. Den negativa trenden ebbar ut allt mer. Det normala i sådana härlägen är att motståndet bryts och en ny uppgångsfas inleds.

Diagram över nickelpriset år 2012

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 15,800 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av oktober. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $17500. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in strax under $19000

Kaffe

Kaffepriset (mars 2013) ligger i stadig fallande trend. Det är fortfarande bäst att vara såld kaffe.

Kaffepriset år 2012 i stadigt fallande trend

Socker

Sockerpriset (mars 2013) föll under förra året från 24 cent per pund till 19. De senaste två månaderna har priset rört sig ”sidledes”, vilket skulle kunna vara en konsolidering inför en vändning uppåt.

Sockerprisets utveckling år 2012

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

[If demand] ”comes around as forecast, Hallelujah, we can produce more”

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia’s oil minister, Prince Abdulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp). So Saudi Arabia wants to and will produce more once it is confident that there really is demand for additional crude. Saudi Arabia has good reason to be concerned for global oil demand. It is not the only one struggling to predict global demand amid the haze and turmoil in the global oil market following the Russian invasion of Ukraine and sanctions towards Russian crude and product stocks. Add a shaky Chinese housing market and the highest US rates since 2001. Estimates for global oil demand in Q4-23 are ranging from 100.6 m b/d to 104.7 m b/d with many estimates in between. Current crude and mid-dist inventories are low. Supply/demand is balanced to tight and clearly very tight for mid-dists (diesel, jet fuel, gasoil). But amid current speculative bullishness it is important to note that Saudi Arabia can undo the current upwards price journey just as quickly as it created the current bull-market as it drop in production from 10.5 m b/d in April to only 9.0 m b/d since July. Quickly resolving the current mid-dist crisis is beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue if increased oil product export quotas as it holds spare refining capacity. 

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The oil market is well aware that the main reasons for why oil has rallied 25% over the past months is  reduced production by Saudi Arabia and Russia, global oil demand holding up better than feared together with still declining US shale oil activity. US oil drilling rig count fell by 8 rigs last week to 507 rigs which is the lowest since Feb 2022.

The big question is how strong is global oil demand and how will it hold up or even maybe increase in the coming quarters? And here the spread of estimates are still all over the place. For Q4-23 we have the following range of estimates for global oil demand in m b/d: 100.6; 101.8; 103.1; 103.2 and 104.7 from main oil market research providers. This wide spread of estimates is mindbogglingly and head-scratching both for analysts and for oil producers. It leads to a wide spread in estimates for Call-on-OPEC. Some say the current market is in a 2-3 m b/d deficit while others calculate that the global oil market today is nicely balanced.

The sanctions towards Russian crude and oil product exports with a ban on imports to the EU and UK has led to a large reshuffling of the global oil market flows which again has created a haze through which it is hard to gauge the correct state of the global oil market. 

We have previously argued that there may be a significant amount of ”pent-up-demand” following the Covid-years with potential for global oil demand to surprise on the upside versus most demand forecasts. But there are also good reasons to be cautious to demand given Chinese property market woes and the highest US interest rates since 2001!

The uncertainty in global oil demand is clearly at the heart of Saudi Arabia’s production cuts since April this year. Saudi Arabia’s Energy Minister, Prince Abulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp).

So if it turns out that demand is indeed stronger than Saudi Arabia fears, then we should see increased production from Saudi Arabia. Saudi could of course then argue that yes, it is stronger than expected right now, but tomorrow may be worse. Also, the continued decline in US oil drilling rig count is a home-free card for continued low production from Saudi Arabia.

Both crude stocks and mid-dist stocks (diesel, jet fuel, gasoil) are still significantly below normal and the global oil market is somewhere between balanced, mild deficit or large deficit (-2-3 m b/d). The global oil market is as such stressed due to low inventories and potentially in either mild or large deficit on top. The latter though can be undone by higher production from Saudi Arabia whenever it chooses to do so.

What is again getting center stage are the low mid-dist stocks ahead of winter. The war in Ukraine and the sanctions towards Russian crude and product stocks created chaos in the global oil product market. Refining margins went crazy last year. But they are still crazy. The global refining system got reduced maintenance in 2020 and 2021 due to Covid-19 and low staffing. Following decades of mediocre margins and losses, a lot of older refineries finally decided to close down for good during Covid as refining margins collapsed as the world stopped driving and flying. The global refining capacity contracted in 2021 for the first time in 30 years as a result. Then in 2022 refining margins exploded along with reviving global oil demand and the invasion of Ukraine. Refineries globally then ran  as hard as they could, eager to make money, and reduced maintenance to a minimum for a third year in a row. Many refineries are now prone for technical failures following three years of low maintenance. This is part of the reason why mid-dist stocks struggle to rebuild. The refineries which can run however are running as hard as they can. With current refining margins they are pure money machines.

Amid all of this, Russia last week imposed an export ban for gasoline and diesel products to support domestic consumers with lower oil product prices. Russia normally exports 1.1 m b/d of diesel products and 0.2 m b/d of gasoline. The message is that it is temporary and this is also what the market expects. Russia has little oil product export storage capacity. The export ban will likely fill these up within a couple of weeks. Russia will then either have to close down refineries or restart its oil product exports.

The oil market continues in a very bullish state with stress both in crude and mid-dists. Speculators continues to roll into the market with net long positions in Brent crude and WTI increasing by 29 m b over the week to last Tuesday. Since the end of June it has increased from 330 m b to now 637 m b. Net-long speculative positions are now at the highest level in 52 weeks.

The market didn’t believe Saudi Arabia this spring when it warned speculators about being too bearish on oil and that they would burn their fingers. And so they did. After having held production at 9 m b/d since July, the market finally believes in Saudi Arabia. But the market still doesn’t quite listen when Saudi says that its current production is not about driving the oil price to the sky (and beyond). It’s about concerns for global oil demand amid many macro economic challenges. It’s about being preemptive versus weakening demand. The current oil rally can thus be undone by Saudi Arabia just as it was created by Saudi Arabia. The current refinery stress is however beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue as it holds spare refining capacity. It could increase export quotas for oil products and thus alleviate global mid-dist shortages. The first round effect of this would however be yet stronger Chinese crude oil imports. 

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins. It is easy to see when Russia invaded Ukraine. Diesel margins then exploded. The market is not taking the latest Russian export ban on diesel and gasoline too seriously. Not very big moves last week.

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. We are now heading into the heating season, but the summer driving season is fading and so are gasoline margins.

ARA refinary crack margin
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. Here same graph as above but with longer perspective to show how extreme the situation is.

ARA refinary crack
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average. Very low mid-dist stocks.

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Speculators are rolling into long positions. Now highest net long spec in 52 weeks.

Speculators are rolling into long positions
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Populära