Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 7 januari 2013

Publicerat

den

Sammanfattning av rekommendationer

Rekommendation för råvarucertifikat den 7 januari 2013

Nyheter

Elpriset har nu på morgonen brutit sitt tekniska motstånd och har redan stigit 3%.

Vinnare och förlorare under 2012

Bäst totalavkastning förra året hade bensin och sojabönor med +24% och 18%. Detta trots att priset på bensin föll med 1% mellan den sista december 2011 och den sista december 2012. Källan till den goda avkastningen är den rabatt man tillgodogjort sig varje gång man sålt ett “gammalt” terminskontrakt och köpt ett nytt. Terminerna med längre löptid har varit billigare än de med kortare löptid. När tiden går, försvinner rabatten och man kan sälja det köpta terminskontraktet till ett högre pris och alltså göra en vinst. Flera gånger under året.

I tabellen nedan har vi markerat de råvaror som haft en exceptionellt stor skillnad mellan årets prisförändring och den avkastning som en investerare i terminsmarknaden via börshandlade certifikat har fått. I vissa fall har terminsmarknaden handlats med rabatt, vilket lett till vinster. I en del andra fall har terminerna handlats med premium, vilket lett till förluster. Naturgas är en marknad som vanligtvis handlas med enorm premie i terminsmarknaden. Den prisuppgång på 6% som ägde rum förra året förslog föga att kompensera förlusten på terminspremien. Så har det nästan alltid varit. Av den anledningen kan den som köper ett BEAR NATGAS X4 S få extra vind i seglen genom att premien vänds till vinst när man ligger kort.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Avkastning på råvaror 2012 - 1 år

Råolja – Brent

Det genomsnittliga priset på Brent råolja blev det högsta någonsin förra året, 111.5 dollar per fat. Därmed slogs rekordet från 2011 på 110.9 dollar. Brenten stängde över 100 dollar varje dag under året, utom 24 handelsdagar i juni och juli. OPECkartellen, som har en mycket låg produktionskostnad för sin råolja beräknas ha inkasserat 1 biljon dollar förra året. En del av detta hamnar i Förenade Arabemiratens, Saudiarabiens och Kuwaits ”Soverign Wealth Funds”, varifrån de återinvesteras i värdepapper runt om i världen. Den Internationella Valutafonden (IMF) beräknar att både Saudiarabien och Abu Dhabi behöver ha ett oljepris minst på 80 dollar per fat för att balansera deras budgetar. För tio år sedan var samma nivå 25 dollar per fat.

Karteller är som bekant olagliga och leder till fängelsestraff, utom när det gäller karteller på statlig nivå i råvarumarknaden.

OPEC anses idag endast kunna påverka priset genom att strypa produktionen och motverka större prisfall. De har inte ledig kapacitet nog att begränsa eller dra nytta av högre priser genom att producera mer. Det gör att oljemarknaden erbjuder något asymmetrisk risk – begränsad nedsidesrisk på priset, men relativt obegränsad uppsida.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Årets första vecka inleddes med stigande oljepris, vilket var i linje med alla andra riskplaceringar när världens marknader drog en lättnads suck efter överenskommelsen i den amerikanska kongressen om budgetstupet. Som högst noterades Brent nära 113 usd/fat. Positiv PMI statistik, inte minst från Kina samt amerikansk sysselsättningsstatistik bidrog dessutom till det positiva sentimentet.

Förra veckans oljelagerstatistik från DOE levererade långt från marknadens förväntan. Råoljelagren minskade mycket kraftigt, hela -11.1 mfat! (förväntat -1.0). Samtidigt ökade produktlagren också, bensin +2.7 och distillates +4.6 mfat. Sammantaget var nettoförändringen således inte jättedramatisk och marknaden tog det också ganska sansat, kanske för att uppgången redan börjat komma av sig.

Oljelagerstatistik DOE

Momentum i uppgången avtog alltså rätt snabbt. I mångt och mycket liknade veckan handelsdagarna som följde efter det amerikanska presidentvalet, då marknaden först skickade kurserna i skyn för att sedan dissekera vad som hänt – inte särskilt mycket. Många svåra förhandlingar kvarstår, även om den akuta situationen med de automatiska skattehöjningarna och annat tillväxtovänligt eliminerades. En skillnad är ändå att makrostatistiken, i både Kina och USA, nu verkar vänt mer positiv. Protokollet från FED: december FOMC möte visade på viss oenighet, då flera ledamöter uttryckt tveksamhet för effektiviteten i centralbankens gigantiska köp av tillgångar och att riskerna kanske är större än vad utfallet av åtgärderna motiverar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kontraktet föll så tillbaka och stängde veckan relativt oförändrat på 111.40 usd/fat.

SMAVG CO1 Comdty

Trots bättre (förhoppningsvis) omvärldsutsikter, så anser vi att den förväntat mindre ansträngda utbuds-/efterfrågebalansen, vilken kommer börja slå igenom under första halvan av 2012, bör väga på Brentkontraktet framöver. Den senaste tidens uppgång (sedan mitten av december) går därför att utnyttja för att gå kort. Kring nuvarande nivå (110-113 usd/fat), ser vi potential för en nedgång och rekommenderar en kort position i något av våra BEAR eller SHORT certifikat på Brent.

Elektricitet

Elpriset har nu på morgonen brutit det viktiga motståndet på 36.75 euro per MWh, som du ser i diagrammet nedan!

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Det innebär att vi nu har en haussemarknad och att baisse-marknaden är över. Däremot tycker vi att det idag har gått för fort och för mycket. Vi tror att det kan komma en rekyl ner mot motståndsnivån igen, som nu är den huvudsakliga stödnivån.

Då bör man raskt etablera en köpt position i elpriset, t ex med BULL EL X2 S eller BULL EL X4 S om man vill ha högre utväxling – och risk. Minns att vi haft köprekommendation i över en månad redan. Som normal, sund, riskhantering, kan de som legat köpta och har goda vinster, kortsiktigt utnyttja tillfället och ta hem en del av vinsterna för att senare förhoppningsvis kunna komma in på en eventuell rekyl igen.

Elpriset på Nordpool - Diagram 2012

Anledningen till prisuppgången idag är vädret, med mindre nederbörd och kallare temperatur (högtryck). Däremot faller marginalkostnaden för att producera el med kol. Vädret är en kortsiktig faktor, måste man komma ihåg.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Efter en kall och relativt torr första del av december, så vände vädertypen till mildare, blötare väder. Trots det såg vi ingen kollaps i spotpriset under helgerna (med undantaget Danmark som faktiskt p g a låg förbrukning och mycket vindkraftproduktion stundtals hade negativa priser, under juldagen -38.4 EUR/MWh!!). Systempriset var som lägst (nyårsafton) 31.73 EUR/MWh. Den hydrologiska balansen är fortsatt kring normal nivå. Hela överskottet om ca 12 TWh försvann under köldknäppen som var.

Marginalkostnad för fossileldad produktion har mestadels varit fallande, både kol och CO2 priserna har sjunkit men viss dämpning erhölls de senaste dagarna, då dollarn förstärkts mot euron (kol handlas i USD). Differensen mellan elterminerna pch marginalkostnaden är oroväckande stor ut men kan till viss del förklaras av att den hydrologiska balansen nu är återställd. Vi ser hur marginalkostnaden för kolkraft fallit i diagrammet nedan, och elpriset stigit.

Elpris på Nordpool och marginalkostand för kolkraft

Terminshandeln har varit helg-tunn men förväntas komma igång mer denna vecka. Vädret har varit den dominerande prisdrivaren och terminspriserna föll under mildväderinfluens under julveckan men återhämtades helt förra veckan, då vädret åter svängt till mer högtrycksbetonat. På fredagen stängde Q2-13 terminen (den våra certifikat följer) på 36.35 EUR/MWh.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi tror vädret kommer fortsätta styra handeln och ser därför god chans till ytterligare uppgång under veckan. Vi håller därför, tillsvidare, fast vid vår long rekommendation.

Naturgas

Idag klockan 18 publicerar EIA (US Department of Energy) sin månatliga rapport på bruttoproduktionen av naturgas i USA. Förra veckans rapport på estimerade lager sjönk med 135 miljarder kubikfot. Det var en större minskning än vad analytikerkåren hade räknat med. De hade enligt en sammanställning på Bloomberg räknat med en lagerminskning med 130 miljarder kubikfot. De totala lagren i USA uppgår till 3.5 biljoner kubikfot, vilket är 0.7% mer än samma tid förra året.

Naturgaspriset föll till sin lägsta nivå sedan slutet av september förra veckan. Prognoser om milt vinterväder under resten av januari lockade fram säljarna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nästa lagerrapport från EIA publiceras på torsdag klockan 16:30 svensk tid. Den går att läsa direkt från DOE:s hemsida. Nedan ser vi ett kursdiagram på mars-kontraktet på NYMEX-börsen. Det är detta kontrakt som just nu är underliggande i BULL NATGAS X4 S och BEAR NATGAS X4 S. Vi ser att det finns starka stöd precis under dagens kursnivå. Det ger i sig ingen anledning att rekommendera köp, men man bör i vart fall inte vara köpt BEAR NATGAS X4 S, så länge stödnivåerna håller.

Naturgaspriset - Utveckling år 2012

Guld och Silver

Både guld och silver har med sjunkande toppnoteringar och stigande bottennoteringar sedan början på hösten, bildat så kallade ”triangelformationer”. Dessa bröts i december och sedan följde ganska snabbt fallande priser. Guld är nu som vi ser nere på en teknisk stödnivå vid 1625. Med tanke på att ”Fiscal Cliff” i USA inte är borta från agendan, utan återkommer om två månader, kommer oron sannolikt att finnas kvar för tillståndet i USA:s ekonomi. Det finns delade meningar om vad en ”fiscal cliff” eller politisk uppgörelse om besparingar och skattehöjningar skulle ha för effekt på guldpriset. Men mitt i allt håller FED fortfarande en ränta på nollstrecket och lär så göra bortom överskådlig tid.

Guldpriset (gold spot) år 2012

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Situationen är identisk med den för guld. Tekniskt skulle dock silverpriset kunna falla ytterligare två dollar per uns innan fastare stöd finns.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kursdiagram över silverpriset år 2012

Platina

Platinapriset har klarat rekylen bättre än guld och silver. Platina har varit och är fortfarande vår favorit bland ädelmetallerna.

Ska man äga en ädelmetall tycker vi att det ska vara platina i första hand, framför guld och silver. I kursdiagrammet nedan ser vi att priset på platina hållit sina stödnivåer, till skillnad från guld och silver, som fallit rakt igenom. Vi tar detta som ett tecken på platinas relativa styrka. Det brukar vara så att den som i baissemarknader klarar sig bäst också i en följande hausse är den som har lättast att stiga.

Pris på platina - Kursutveckling år 2012

Nedan ser vi priset på platina i termer av guld, eller ”växelkursen” mellan XPT och XAU, valutakoderna för de två ädelmetallerna. Vi ser att platina stigit i förhållande till guld sedan mitten av förra året.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Priset på platina i termer av guld

Basmetaller

Mellandagshandeln höll sig lugn med en sidledes rörelse i marknaden i avvaktan på ett beslut i USA:s båda kamrar. Världens alla finansmarknader väntade. Representanthuset gav världen en riktig ”cliff-hanger” skrev våra makroekonomer i morgonbrevet den 2 januari. Det dröjde som bekant ända till nyårsdagen innan marknaden fick ett besked om beslut i både senaten och representanthuset. Reaktionen på överenskommelsen blev ganska dramatisk, framför allt för basmetallerna som igenomsnitt steg med 3 % under årets första handelsdag. Det stod emellertid snart klart att överenskommelsen egentligen inte betyder annat än att de svåra förhandlingarna om minskade offentliga utgifter är framskjutna i två månader. Effekterna av de begränsade skattehöjningarna är marginella.

Den inledande euforin blev som väntat kortvarig. Redan på torsdagen föll priserna tillbaka lika kraftfullt som de stigit dagen innan, men inte hela vägen tillbaka. Metallerna är fortfarande upp någon procent på det nya året. Man får inte glömma att de också kommit en del förtroendeingivande statistik. Inköpsindex kom in starkt både i USA och i Kina. Fredagens arbetsmarknadsstatistik från USA kom in som väntat men ingav ändå ökat förtroende i marknaden.

Per den sista december kan vi sammanfatta året 2012 med en blandad tendens för basmetaller. Tenn är vinnaren med en uppgång på 22 %. Bly steg 14 % och zink med 13 %. Koppar och aluminium slutar året marginellt upp med 4 % resp. 3 %. Vi kvarstår med vår bedömning på det nya året med fortsatt starka metallpriser. Konjunkturen i USA och Kina inger förtroende samtidigt som marknaden troligtvis kommer att fortsätta diskontera fler infrastrukturstimulanser från Kina i samband med den nya regeringens tillträde efter det kinesiska nyåret i slutet av februari.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

På minussidan finns naturligtvis Europa, där indikatorerna är fortsatt negativa med t.ex. inköpsindex fortfarande under 50- nivån. Beskedet under helgerna från FEDs senaste protokoll indikerade att stimulanserna från QE3 och 4 sannolikt kommer att minska under året påverkade också marknaderna negativt under torsdagen och fredagen. Det kommer också sannolikt komma besvikelser och oro kring de amerikanska budgetförhandlingarna som alltså nu skjutits på framtiden. Med vår i grunden positiva syn på basmetaller (se ovan) tror vi att varje “bakslag” med påföljande prisrekyler, skall betraktas som goda köptillfällen.

Koppar

I det förra veckobrevet, som publicerades i mitten av december skrev vi att om LME-noteringen (3 månaders) kom ned mot $7800 var det ett köp. Vi hoppas att alla läsare följde rådet och nu ligger köpt t ex KOPPAR S. Det ser fortfarande ut som om rekylen förra veckan är just en rekyl mot trenden och att det alltså är ett kortsiktigt köptillfälle just nu.

Diagram över kopparpriset år 2012

Aluminium

Aluminiummarknaden gjorde ett försök att nå över motståndsnivån vid 2200 dollar per ton vid årsskiftet, men detta misslyckades.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Diagram över pris på aluminium år 2012

Zink

Zinkpriset har utvecklat sig starkt sedan slutet av oktober och gjorde ett försök förra veckan att testa 2012 års högsta notering. Det misslyckades som vi ser i diagrammet nedan.

Diagram över zinkpriset år 2012

Nickel

Nickelmarknaden har varit i fallande trend en stor del av förra året. Sedan slutet av sommaren har en konsolidering ägt rum. Motståndslinjen från toppnoteringen i februari testades i december. Så skedde ytterligare ett test i förra veckan, som nästan bröt igenom. Vi tycker att marknaden ser riktigt intressant ut. Det har etablerats en stark botten på 16000 dollarsnivån, som i stort sett motsvaras av det fundamentala golvet för priset. Under den nivån stängs produktion av metallen, vilket förhindrar ytterligare prisfall. Den negativa trenden ebbar ut allt mer. Det normala i sådana härlägen är att motståndet bryts och en ny uppgångsfas inleds.

Diagram över nickelpriset år 2012

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 15,800 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av oktober. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $17500. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in strax under $19000

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kaffe

Kaffepriset (mars 2013) ligger i stadig fallande trend. Det är fortfarande bäst att vara såld kaffe.

Kaffepriset år 2012 i stadigt fallande trend

Socker

Sockerpriset (mars 2013) föll under förra året från 24 cent per pund till 19. De senaste två månaderna har priset rört sig ”sidledes”, vilket skulle kunna vara en konsolidering inför en vändning uppåt.

Sockerprisets utveckling år 2012

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära