Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 21 september 2012

Publicerat

den

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning av rekommendationer

Sammanfattning av veckans råvaruprognoser - 21 september 2012

Summan av resultatet blev en liten förlust i veckan på -1%. Vi börjar bli något mer positiva till el jämfört med förra veckan. Efter rekylen i oljepriset är vi positiva till den också. Jordbruksprodukterna har successivt glidit över från köp- till neutral och nu sälj på majs. Möjligtvis kan det komma en rekyl upp på majs, vilket då blir ett säljtillfälle. För ädelmetaller är vi positiva. De gynnas på ett uppenbart sätt av monetär stimulans (“utan begränsning”) i USA, i Europa och i Japan.

Råolja – Brent

Brentkontraktet har, under en månads tid, fram till i måndags, handlats mellan 112 och 117 usd. Trots massiva stimulanser från FED och framgångarna i det europeiska arbetet mot en bankunion, har inte oljemarknaden lyckats bryta ur intervallet. Stundtals sökte sig priset ovan 117 men trycktes genast ned igen.

Vi har under en tid ansett att råoljan varit för högt prissatt. Det som mest drivit priset högre är utbudsstörningar i Nordsjön, stormen Isaac samt geopolitisk oro i Mellanöstern med sanktionerna mot Iran som största bidragare. Nu senast har ny oro tillkommit med de starka reaktionerna på Mohammed filmen. Samtidigt har Saudiarabien och bland annat Irak, producerat olja som mer än väl kompenserat bortfallet från Iran.

I förra veckan var all fokus på Federal Reserve, som också levererade, i linje med- eller mer än vad marknaden förväntat sig. Många tillgångsslag, inte minst metaller gick mycket starkt, både inför och efter FED beskedet. Oljan däremot var mer återhållen. Visserligen handlade man i en den övre delen av intervallet.

Oljeprisets utveckling under 2 år

Därefter har dramatiken varit mycket stor. Det började med att amerikansk WTI olja på bara några minuter föll handlöst med 3-4 usd under extremt hög omsättning, se graf nedan. Teorierna kring vad som skedde är många, bland annat anges robothandel, ”fat fingers” och optionslösen som möjliga utlösande faktorer. Nymex ska ha inlett en undersökning. När den värsta röken lagt sig, så verkar det ändå som att även uttalanden och åtgärder från Saudiarabien, vilken länge agerat och argumenterat för lägre pris bidragit samt att marknaden, länge, faktiskt, negligerat negativ information. Kinesisk statistik visar bland annat på en svag utveckling i världens fabrik. I onsdags tilltog fallet då amerikansk oljelagerstatistik visade en mycket stor uppgång, +8.5 miljoner fat (mot förväntade +1.0) för råolja. Brent föll ned mot 107 men har sedan dess återhämtats och noteras senast på 109 usd.

Graf över pris på brent-olja inklusive volym

I nuläget förhåller vi oss neutral men ser nivåer kring 105 USD som en mycket attraktiv nivå för en lång position.

Elektricitet

Elmarknaden har fortsatt nedåt och vi börjar närma oss nivåer för att börja bygga längd. Q1-13 terminen är senast omsatt på 40.70 EUR/MWh (tidigare kommunicerad target-nivå 40.00). Nedsidan börjar bli begränsad och vi står beredda på att köpa.

Elpriset är redo att stiga - Prognos den 20 september 2012

Väderprognoserna indikerar nu kallare och torrare väder och marginalkostnaden för koleldad elproduktion (MC kol), se graf nedan, vilken är en mycket viktig prisinput för de längre terminerna, har planat ut.

Just väderskifte och uppgång i MC kol är två viktiga ”triggers” för en prisuppgång. Q1-13 terminen på börsen har ännu inte stigit eller ens planat ut. Oftast brukar marknaden vara mycket snabb att ta till sig förändringar som dessa men än så länge är reaktionen väldigt försiktig. Vi räknar ändå med att uppsidan kan komma att bli explosiv, om än kanske kortvarig, varför en eventuell vinst bör tas hem relativt snabbt. En återgång till våtare/varmare väder kommer resultera i snabb korrektion ned igen. Brott av 40.00 nivån kan också öppna upp för större prisfall.

Vi håller fortsatt en neutral rekommendation men gör oss beredda att köpa.

Elpris på Nordpool och pris på MC kol i samma diagram

Guld och Silver

Efter den initiala reaktionen efter FED har guld och silver inte orkat klättra vidare. Många aktörer som köpt på förväntningar om ytterligare stimulanser har legat beredda att ta hem vinster. Det gamla ordspråket ”buy the rumour and sell the fact” verkar gälla den har veckan. Undertonen är ändå stark och rekylerna endast marginella. Vi bedömer att priserna har fortsatt mer att ge med nivån $1800 inom räckhåll för guld (spot i London handlas kring $1862 i skrivandes stund). En tänkbar strategi (för den som inte redan köpt) är att bevaka den tidigare högsta nivån $1780 och agera på ett genombrott. Scenariot är likartat för silver med rekommenderad bevakning av förra veckans toppnivå på $35/oz ($34,50 i skrivandes stund).

Nedan ser vi kursdiagrammet för guld i dollar per troy ounce.

Kursdiagram - Guldpris i USD per troy ounce

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce.

Silverpriset i dollar per troy ounce

Platina

Nyheten att Strejken vid Lonmins gruva i Sydafrika avblåstes i början av veckan ledde till en massiv våg av vinsthemtagningar i platina. Priset har rekylerat ner ca 6 % sen toppen i förra veckan – detta efter en oavbruten uppgång sen mitten av augusti med mer än 20 % över perioden. Vi bedömer dagens nivå, strax över $1600, som klart köpvärd. Oroligheterna i Sydafrika, som står för 75 % av världsutbudet, är inte över, och strejkhoten hänger över fler gruvor efter Lonmins uppgörelse. Gruvorna har redan lönsamhetsproblem (går med förlust) och risken för fortsatt minskat utbud i landet är stor. Vi ser den här rekylen som ett köptillfälle.

Prisutveckling på platina år 2010, 2011, 2012

Nedan ser vi priset på guld dividerat med priset på platina. Vi ser att guld har utvecklats sämre än platina sedan mitten av augusti. Tekniskt ser den här trenden stark ut och har potential att gå från 1.05 till 1, dvs en outperformance på ytterligare 5% till platinas fördel. Det mesta av rörelsen från 1.15 är dock avklarad och platina har inte lång tid kvar att vara vår favorit bland ädelmetallerna.

Pris på guld dividerat med pris på platina

Koppar

Effekten av FED:s penningpolitiska stimulanspaket slog igenom fullt ut förra fredagen med kraftiga prisuppgångar för både bas- och ädelmetaller. Veckan stängde på toppnivåer över hela linjen.

Efter en helg med eftertänksamhet och i viss mån ett uppvaknande med en industriell aktivitet globalt, som faktiskt är under avmattning, var stämningsläget mer avvaktande under denna vecka. Bank of Japan följde upp med ett paket natten mellan tisdag och onsdag, vilket ingav visst mod igen. Oljemarknaden har förbryllat många aktörer och går mot strömmen. Måndagskvällens något oförklarliga ras (oljan föll 4 % inom loppet av ett par minuter), följdes upp av ett kraftigt prisfall på onsdagskvällen, bl.a. efter större lagerökningar i USA än väntat. Oljefallet spred sig till metallerna som dessutom tappade mark efter en svag inköpschefsindex från Kina.

Priserna har nu överlag kommit tillbaka 1-4 % efter uppgångar i storleksordningen 10 % de senaste två veckorna. Undertonen är fortsatt stark med stöd av stimulanser. Nu måste den verkliga fysiska efterfrågan också komma ifatt. Än så länge är det lite tveksamt och marknaden kommer stå och väga för och emot de närmsta dagarna. Koppar är faktiskt upp sedan förra brevet och handlas idag torsdag till $8278 ($3,75(Lbs).

Toppnoteringen förra fredagen noterades till $8422. Marknaden har således endast fallit marginellt. Vi bedömer att finansiella aktörer som tidigare spekulerat i nedgång, nu har återköpt positioner. Tekniska fonder har börjat gå långa.

Industrin är än så länge avvaktande och brottas med en prisuppgång som inte riktigt speglar den
fundamentala situationen, och i många fall överstiger lagda budgetnivåer. Frågan är när (och om) industrin tvingas ”bita i det sura äpplet” och täcka in framtida behov. Centralbankerna visar att de menar allvar och stimulanserna fortsätter. Aktörerna väntar på mer från Kina. Mycket talar för en fortsatt stark trend i nästa vecka med test av nivåer upp mot $8500.

Prisutveckling på koppar pekar på uppgång

Vi väljer att på kort sikt rekommendera en lång position i koppar.

Kaffe

Kaffepriset har fortsatt att falla vilket till största del beror på att världens största kaffeproducent Brasilien har valt att gradvis sälja landets överskott av kaffe efter den senaste tidens prisuppgång. Som världens största kaffeodlande land står Brasilien för hela 25 procent av världens kaffeproduktion och ungefär 80 procent av landets produktion utgörs av arabicabönan.

Enligt Agriculture Ministry i Brasilien förväntas årets skörd motsvara 50,5 miljoner bags jämfört med 43,5 miljoner bags för samma period föregående år, en bag kaffe motsvarar cirka 60 kg. Skörden i Brasilien sträcker sig från april till september. En ökad export från Brasilien som en följd av försvagningen av landets valuta har bidragit till det lägre priset. Den ekonomiska osäkerhet som råder globalt väger också tungt på kaffemarknaden.

Diagram med prisutveckling på kaffe

Socker

Priset på socker har fallit 3 procent under veckan som gått och handlar nu strax över 20 US cents per pound.

Som vi nämnt ovan så förväntas El Niño bli mild och således inte att medföra större produktionsstörningar i sockerproducerande länder. Terminskontrakt på socker i New York föll till tvåårslägsta efter att torrt väder och lagom mycket regn i Brasilien, världens största sockerproducent, gynnat utvinning av socker från sockerrör. Monsunregn i Indien, världens andra största sockerproducent, ökade förväntningarna på kommande skörd. Den förväntade utbudsökning har pressat ned priset på socker. Förra årets rekordhöga priser ledde till att Kina kraftigt ökade sockerproduktionen. Landet är världens största sockerimportör men kommer efter årets förväntade rekordskörd att minska importen och istället bli en nettoexportör. Sockerskörden i Kina inleds under oktober månad.

För 2012/13 spår International Sugar Organization ett globalt utbudsöverskott på 5,9 miljoner ton, något som begränsar uppsidepotentialen på socker.

Utveckling för sockerpris - Teknisk analys

Kakao

Kakaopriset fortsatte att falla efter förväntat regn i Elfenbenskusten och Ghana, världens största kakaoproducenter, vilket ökat förhoppningarna om skörden. Väderutsikterna i länderna de närmaste månaderna är avgörande för prisutvecklingen. Historiskt ser vi höga priser och stora investeringar har gjorts i Ghana vilket kan begränsa uppsidan.

Kakaomarknaden är en mycket oförutsägbar och känslig marknad där åtskilliga faktorer påverkar priset.

Flera av de kakaoproducerande länderna lider av inhemska oroligheter och det krävs stora investeringar och långsiktighet för att ett kakaoträd ska bära frukt. Produktionen är ofta kantad av protester och strejker om bättre arbetsförhållanden och träden är dessutom känsliga för sjukdomar.

Kakaopriset finner visst stöd från de diskussioner som förs mellan IMF och Elfenbenskustens Coffee and Cocoa Council, där det råder viss oenighet kring frakt av kakao. Exportörer som köpt kakao på landets elektroniska börs är inte säkra på att de verkligen får kakaon levererad.

Prisutveckling på kakao ger neutral prognos

Vi väljer att vara neutrala i kakao till nästa vecka.

Politik på agrimarknaden

Frankrike har kallat till ett krismöte med G20’s jordbruksministrar i mitten av oktober i Rom på för att diskutera hur man ska kunna bromsa de kraftiga prissvängningarna i spannmålsmarknaden, efter att årets torka och rekordhöga priser har skapat nya farhågor om en global matkris. Uttalandet kom efter samtal mellan Frankrikes president Francois Hollande och Jose Graziano da Silva, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Flera förslag har lagts fram under de senaste dagarna, bland annat utveckling av strategiska lager och ett stopp i expanderingen av biobränsle som tillverkas av matgrödor.

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisas till gårdagens nyhetsbrev om jordruksprodukter.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära