Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 21 oktober 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

Bra investeringar i råvaror*) Avkastningen anges för 1:1 certifikaten där både BULL och 1:1 certifikat är angivna.

Inledning

Vi rekommenderar köp av el igen. Elpriset har rekylerat 2% sedan förra veckan. Samtidigt har priset på kol stigit med 5% och priset på utsläppsrätter med 11%. Samtidigt som elmarknaden fått en hälsosam rekyl på vinsthemtagningar, har priset fallit, samtidigt som produktionskostnaden stigit. Det är ett perfekt läge för att gå in och köpa certifikat på igen. EL S eller BULL EL X4 S om man vill ta mer risk.

Guld höll sig över det tekniska stödet och steg med 3% i veckan som gick. Till stor del beror detta på att dollarn försvagades mot andra valutor. Det sägs att ”when life gives you lemons, make lemonade”. Guldmarknaden åsatte åtminstone en liten sannolikhet för default av USA, men när det inte blev av, vändes blickarna mot ännu mer QE3-lemonad, om man får säga så. Därav uppgången. PGM-metallerna platina och palladium hade en ännu starkare vecka med uppgångar på 4 – 5%. Det extra stödet kom från statistik som visade ökad bilförsäljning i Europa. Detta fick även blypriset att stiga med 5%. Zinkprisets uppgång på 2% kan också ha påverkats positivt av bilförsäljningsstatistiken. På basis av detta går vi över till en försiktig kortsiktig köprekommendation av PLATINA S, men behåller ”neutral” på de andra ädelmetallerna.

Kinesisk statistik kom i fredags. BNP för det tredje kvartalet hamnade på +7.8% i tillväxt, vilket var helt enligt förväntningarna, men högre än tidigare under året. Industriproduktionen i september ökade med 10.2% och detaljhandelsförsäljningen med 13.3%. Kina står för en betydande del av råvaruefterfrågan i världen. Att tillväxten nu tycks ha tagit fart även i Kina, är mycket positivt för råvarumarknaden.

Råolja – Brent

Oljepriset backade med 1% i veckan som gick, men det ser inte ut som en trendvändning nedåt, utan som en rekyl innan ett nytt test uppåt.

Teknisk analys på råolja

På grund av den attraktiva rabatten på terminer i oljemarknaden och för att vi inte ser någon omedelbar risk för väsentligt lägre pris på olja rekommenderar vi innehav i OLJA S.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Elektricitet

Första kvartalet 2014:s terminskontrakt som sedan det inte klarade av att gå över motståndet vid 44.55 euro för drygt en vecka sedan befunnit sig i rekyl, stängde i fredags på stödet vid 42.35 euro per MWh. Veckans nedgång blev 2%. Förra veckan rekommenderade vi neutral position i väntan på att rekylen skulle bli färdig och erbjuda ett nytt köptillfälle. Vi anser att vi är där nu och rekommenderar köp av EL S eller BULL EL X4 S för den som vill ta mer risk och få större utväxling om priset stiger. Samtidigt som priset på el har backat, har nämligen priset på kol stigit med 5% och priset på utsläppsrätter stigit med 11%. Det gör att gapet mellan priset på el och kostnaden för att producera elen, återigen blivit attraktivt för att vara köpt el.

Nedan ser vi prisdiagrammet för det första kvartalet 2014:s kontrakt.

Teknisk analys på elpriset för första kvartalet 2014

Nedan ser vi priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin. Priset har stigit till den högsta nivån sedan i maj.

Pris på energikol enligt terminen för frontmånaden

Även årskontraktet på kol har stigit från 80 dollar till 83.70, som vi ser i diagrammet nedan.

Pris på årskontrakt för energikol

Priset på utsläppsrätter har stigit och sedan rekylerat i vad som ser ut som en flagga. Om det är en flagga, säger den tekniska analysen att prisobjektivet hamnar vid 6 euro per ton.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Pris på utsläppsrätter (ICE ECX)

Vi rekommenderar alltså köp av EL S eller BULL EL X4 S.

Naturgas

Naturgaspriset gick inte igenom 4 dollar och föll därefter. Vi ser dock att det glidande medelvärdet, som mäter trenden, har vänt uppåt och är stigande. Då och då ser man rekyler där det glidande medelvärdet även fungerar som stöd. Det skulle kunna bli så den här gången, vilket i så fall indikerar att priset kan komma att stiga i veckan som kommer.

Naturgaspriset får neutral rekommendation

Vi har neutral rekommendation.

Guld & Silver

Guldpriset (i dollar) steg när dollarn föll efter uppgörelsen i Washington om en höjning av skuldtaket.

Stora investmentbanker som Credit Suisse och Goldmans Sachs har säljrekommendation på guld. Chefen för råvaruanalysen på Goldman Sachs har kallat guld för en ”slam dunk” bear-kandidat för år 2014. I en studie gjord av Bloomberg i fredags, väntar sig de 10 mest träffsäkra analytikerna på de stora bankerna och analyshusen i världen att guldpriset kommer att falla under vart och ett av de kommande fyra åren.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Om man ska drista sig till analysera analytikerna, kan man se att Goldman Sachs har en tendens att extrapolera trender. När oljepriset år 2008 var på väg uppåt sade de t ex att priset skulle nå över 200 dollar per fat. Samma sak innan guldpriset vände ner.

När det gäller guld är analytiker av två slag – sådana som i grunden inte ser någon praktisk anledning att investera i guld på den ena sidan. ”Guld ger ingen avkastning” är ett vanligt argument från dem. Den andra sidans analytiker tillhör den grupp männskor som pekar på att guldpriset speglar en sorts försäkringspremie mot framförallt statlig förstörelse av pengars värde genom konkurs eller inflation och har uppfattningen om att detta kommer att bli värre. Det är sällan personer i grund och botten ändrar uppfattning om guldets föredömen som placering. Den sida som haft mest rätt den senaste tiden är den första halvan av analytikerkåren, men om priserna går upp bli blir det istället den andra halvan. Det är därför inte förvånande att de som haft mest rätt den senaste tiden, enligt Bloombergs survey, också har en negativ inställning till framtiden.

I veckan som gick sköts en amerikansk default på statsskulden upp och ersattes av en fortsättning av QE3 (expansion av penningmängden).

Samtidigt har faktiskt det låga priset fått effekt på produktionen. Barrick Gold Corp, världen största producent meddelade att de ska stänga eller minska produktionen i 12 guldgruvor, från Peru till Papua New Guinea.

Det har varit en trend hos guldbolagen sedan år 2000 att inte prissäkra produktionen, så som andra gruvbolag gör. Aktiemarknaden har uppmuntrat detta. Gruvbolagen har sammantaget köpt upp till 400 ton (årlig global gruvproduktion ca 2500 ton) i terminer för att avskaffa hedgarna under hela 00-talet. Gruvbolagen har alltså själva stått för en betydande ”efterfrågan” på guld. Med det mycket mer negativa sentiment kring guldpriset som råder nu, är det troligt att gruvbolagen kommer att börja prissäkra igen. Detta leder till ett stigande ”utbud” från gruvbolagen. I år väntas hedgingvolymen uppgå till blygsamma 20 ton, men kan redan nästa år ha ökat till 35 ton, enligt Barclays.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Just nu går aktiemarknaden starkt och i valet mellan guld och aktier, tycker antagligen nästan alla att guld drar det kortaste strået. All efterfrågan på guld är dock inte investeringar, utan i grund och botten efterfrågan på smycken. Den efterfrågan har minskat i takt med att priset stigit de senaste tio åren, utom i Kina och andra tillväxtländer. Framförallt kan den kinesiska efterfrågan på smycken ta fart om priset sjunker. Detta kan fungera som ett fundamentalt stöd på nedsidan i priset. En starkare tillväxt kan också leda till högre efterfrågan.

Tekniskt ser vi att priset i dollar fann stöd på 1270-nivån.

Guldpriset fick stöd vid 1270 dollar

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Det ser ut som om 20 dollar ska testas igen.

Silverpriset ska testa 20 dollar igen

Vi fortsätter att vara neutrala guld och silver och skulle inte vilja köpa någon av dem idag.

Platina & Palladium

Platinapriset följde guld och silver, men fick extra skjuts av statistik som visar på högre bilförsäljning i Europa. Platina används för avgasrening i dieseldrivna bilar, och den kategorin har enligt statistiken utvecklats extra starkt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Platina-analys den 18 oktober

Nedan ser vi frontmånadskontraketet på palladium. Palladium ligger fortfarande i en slags sidledes rörelse, utan trend.

Analys på palladium, frontmånadsterminen

Vi fortsätter att vara neutrala palladium, men går kortsiktigt över till köp på plantina; PLATINA S.

Koppar

Statistik från Kina visade att importen av koppar steg med 16% i september (jämfört med förra året), till 458 kt. Vi anser att detta är återspeglar en fortsatt stark utveckling och återhämtning i Kinas ekonomi. I veckan publicerades BNP-tillväxten i Kina under det tredje kvartalet, som låg på 7.8%.

Tekniskt har vi ett mycket intressant läge. Det har bildats en så kallad triangelformation, med lägre toppar och högre bottnar, sedan augusti-september. Vi tror att ett utbrott uppåt eller nedåt kommer inom ett par veckor – troligtvis upåt. Man ser ofta den här sortens formationer ”halvvägs” på en rörelse uppåt eller nedåt. Prisobjektivet skulle i så fall, om den har inträffat halvvägs från botten, vara ca 8000 dollar per ton.

Läge att köpa koppar

Vi rekommenderar köp av KOPPAR S.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminium

Aluminiummarknaden rör sig just nu inte som de andra metallerna. Förrförra veckan steg priset på aluminium, medan de andra metallerna höll sig rätt platta. Förra veckan föll aluminiumpriset samtidigt som de andra steg. Mäklarfirman RJ O’Brien har sammanställt analytikerestimat för aluminium under LME:veckan. Det är den vecka på året då alla publicerar analyser och det är möjligt att analysera analytikerna samtidigt. För 2013 tror mediananalytikern på ett produktionsöverskott på 475 kt, faktiskt mycket mindre än vad man skulle kunna tro. Spännvidden är stor, från ett underskott på 1.2 mt till ett överskott på 1.1 mt. Undersökningen visar också en klar förbättring jämfört med LME-veckan 2012.

Fundamentalt har inget hänt i veckan som gick. Vi tror att marknaden kommer att fortsätta handla inom intervallet 1800 – 1900 dollar.

Den allmänna bilden ser dock ut som en botten som närmar sig sitt slut. Vi ser att 55-dagars glidande medelvärde börjar peka uppåt, dvs åtminstone den trendindikatorn har vänt uppåt.

Neutral rek för aluminium

Vi har neutral rekommendation, men lutar mot en köprekommendation.

Zink

Zink fortsatte att röra sig svagt uppåt inom den bottenformation som etablerats sedan mars månad. Styrkan i den kinesiska ekonomin ger stöd för marknaden. Ett brott av 1,950 dollar skulle signalera att marknaden vill testa även 2000 dollar. Det tekniska motståndet på 1930 – 1935 dollar har emellertid inte brutits än och det är möjligt att köpare vill avvakta ännu en rekyl nedåt, mot 1900 dollar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Köp Zink S

Vi fortsätter med en köprekommendation av ZINK S.

Nickel

Handeln var svag hela veckan, men bland basmetallerna stack nickel ut i fredags. Efter en paus, tog sig priset upp genom det tekniska motståndet vid 14,100. Tekniskt finns utrymme upp till septembers högsta notering på 14,400 dollar, där vi tror att säljare fortfarande väntar.

Marknaden diskuterar fortfarande sannolikheten för det eventuella kommande indonesiska exportförbudet. Vi tror att sannolikheten är lägre än andra marknadsbedömare. Om vi får rätt skjuter det upp minskningen i den kinesiska produktionen av nickeljärn till nästa år. Om det blir ett exportförbud får det sannolikt priserna att gå upp temporärt. Men vi ser också att kinesiska bolag importerar så mycket de kan nu. Enligt CRU är Kinas import av nickelmalm upp 8.9% under de åtta första månaderna i år, jämfört med 2012. En del av den ökningen är säkert en lageruppbyggnad. Mot slutet av året tror vi att priset på nickel kommer att stiga till 14,000 – 14,500 dollar per ton, dels på grund av säsongsmässigt högre efterfrågan och på grund av att tiden för ett eventuellt exportförbud rycker allt närmare.

Nickelpriset tekniskt analyserat

Kaffe

Kaffepriset fortsatte ner med 2% i veckan som gick. Nyhetsflödet har talat om rekordhöga lager det kommande året, när produktionen i länder som drabbats av bladmöglet roya återtar något av sin produktionskapacitet med resistenta sorter. Brasilien väntas bärga en rekordskörd, eftersom den kommande skörden är den högre i 2-års-cykeln av höga och låga skördar. Med det sagt, är priset verkligen lågt och vändningen uppåt i sockermarknaden gör att sockerrör, som konkurrerar om areal med kaffe, kan fortsätta att vinna mark, framförallt i Brasilien.

Neutral rekommendation på kaffe

Vi behåller tills vidare neutral rekommendation, tills vi ser tecken på ett trendbrott.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

För fler jordbruksråvaror se SEBs analysbrev från tidigare idag.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära