SEB – Råvarukommentarer, 21 oktober 2013

Rekommendationer

Bra investeringar i råvaror*) Avkastningen anges för 1:1 certifikaten där både BULL och 1:1 certifikat är angivna.

Inledning

Vi rekommenderar köp av el igen. Elpriset har rekylerat 2% sedan förra veckan. Samtidigt har priset på kol stigit med 5% och priset på utsläppsrätter med 11%. Samtidigt som elmarknaden fått en hälsosam rekyl på vinsthemtagningar, har priset fallit, samtidigt som produktionskostnaden stigit. Det är ett perfekt läge för att gå in och köpa certifikat på igen. EL S eller BULL EL X4 S om man vill ta mer risk.

Guld höll sig över det tekniska stödet och steg med 3% i veckan som gick. Till stor del beror detta på att dollarn försvagades mot andra valutor. Det sägs att ”when life gives you lemons, make lemonade”. Guldmarknaden åsatte åtminstone en liten sannolikhet för default av USA, men när det inte blev av, vändes blickarna mot ännu mer QE3-lemonad, om man får säga så. Därav uppgången. PGM-metallerna platina och palladium hade en ännu starkare vecka med uppgångar på 4 – 5%. Det extra stödet kom från statistik som visade ökad bilförsäljning i Europa. Detta fick även blypriset att stiga med 5%. Zinkprisets uppgång på 2% kan också ha påverkats positivt av bilförsäljningsstatistiken. På basis av detta går vi över till en försiktig kortsiktig köprekommendation av PLATINA S, men behåller ”neutral” på de andra ädelmetallerna.

Kinesisk statistik kom i fredags. BNP för det tredje kvartalet hamnade på +7.8% i tillväxt, vilket var helt enligt förväntningarna, men högre än tidigare under året. Industriproduktionen i september ökade med 10.2% och detaljhandelsförsäljningen med 13.3%. Kina står för en betydande del av råvaruefterfrågan i världen. Att tillväxten nu tycks ha tagit fart även i Kina, är mycket positivt för råvarumarknaden.

Råolja – Brent

Oljepriset backade med 1% i veckan som gick, men det ser inte ut som en trendvändning nedåt, utan som en rekyl innan ett nytt test uppåt.

Teknisk analys på råolja

På grund av den attraktiva rabatten på terminer i oljemarknaden och för att vi inte ser någon omedelbar risk för väsentligt lägre pris på olja rekommenderar vi innehav i OLJA S.

Elektricitet

Första kvartalet 2014:s terminskontrakt som sedan det inte klarade av att gå över motståndet vid 44.55 euro för drygt en vecka sedan befunnit sig i rekyl, stängde i fredags på stödet vid 42.35 euro per MWh. Veckans nedgång blev 2%. Förra veckan rekommenderade vi neutral position i väntan på att rekylen skulle bli färdig och erbjuda ett nytt köptillfälle. Vi anser att vi är där nu och rekommenderar köp av EL S eller BULL EL X4 S för den som vill ta mer risk och få större utväxling om priset stiger. Samtidigt som priset på el har backat, har nämligen priset på kol stigit med 5% och priset på utsläppsrätter stigit med 11%. Det gör att gapet mellan priset på el och kostnaden för att producera elen, återigen blivit attraktivt för att vara köpt el.

Nedan ser vi prisdiagrammet för det första kvartalet 2014:s kontrakt.

Teknisk analys på elpriset för första kvartalet 2014

Nedan ser vi priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin. Priset har stigit till den högsta nivån sedan i maj.

Pris på energikol enligt terminen för frontmånaden

Även årskontraktet på kol har stigit från 80 dollar till 83.70, som vi ser i diagrammet nedan.

Pris på årskontrakt för energikol

Priset på utsläppsrätter har stigit och sedan rekylerat i vad som ser ut som en flagga. Om det är en flagga, säger den tekniska analysen att prisobjektivet hamnar vid 6 euro per ton.

Pris på utsläppsrätter (ICE ECX)

Vi rekommenderar alltså köp av EL S eller BULL EL X4 S.

Naturgas

Naturgaspriset gick inte igenom 4 dollar och föll därefter. Vi ser dock att det glidande medelvärdet, som mäter trenden, har vänt uppåt och är stigande. Då och då ser man rekyler där det glidande medelvärdet även fungerar som stöd. Det skulle kunna bli så den här gången, vilket i så fall indikerar att priset kan komma att stiga i veckan som kommer.

Naturgaspriset får neutral rekommendation

Vi har neutral rekommendation.

Guld & Silver

Guldpriset (i dollar) steg när dollarn föll efter uppgörelsen i Washington om en höjning av skuldtaket.

Stora investmentbanker som Credit Suisse och Goldmans Sachs har säljrekommendation på guld. Chefen för råvaruanalysen på Goldman Sachs har kallat guld för en ”slam dunk” bear-kandidat för år 2014. I en studie gjord av Bloomberg i fredags, väntar sig de 10 mest träffsäkra analytikerna på de stora bankerna och analyshusen i världen att guldpriset kommer att falla under vart och ett av de kommande fyra åren.

Om man ska drista sig till analysera analytikerna, kan man se att Goldman Sachs har en tendens att extrapolera trender. När oljepriset år 2008 var på väg uppåt sade de t ex att priset skulle nå över 200 dollar per fat. Samma sak innan guldpriset vände ner.

När det gäller guld är analytiker av två slag – sådana som i grunden inte ser någon praktisk anledning att investera i guld på den ena sidan. ”Guld ger ingen avkastning” är ett vanligt argument från dem. Den andra sidans analytiker tillhör den grupp männskor som pekar på att guldpriset speglar en sorts försäkringspremie mot framförallt statlig förstörelse av pengars värde genom konkurs eller inflation och har uppfattningen om att detta kommer att bli värre. Det är sällan personer i grund och botten ändrar uppfattning om guldets föredömen som placering. Den sida som haft mest rätt den senaste tiden är den första halvan av analytikerkåren, men om priserna går upp bli blir det istället den andra halvan. Det är därför inte förvånande att de som haft mest rätt den senaste tiden, enligt Bloombergs survey, också har en negativ inställning till framtiden.

I veckan som gick sköts en amerikansk default på statsskulden upp och ersattes av en fortsättning av QE3 (expansion av penningmängden).

Samtidigt har faktiskt det låga priset fått effekt på produktionen. Barrick Gold Corp, världen största producent meddelade att de ska stänga eller minska produktionen i 12 guldgruvor, från Peru till Papua New Guinea.

Det har varit en trend hos guldbolagen sedan år 2000 att inte prissäkra produktionen, så som andra gruvbolag gör. Aktiemarknaden har uppmuntrat detta. Gruvbolagen har sammantaget köpt upp till 400 ton (årlig global gruvproduktion ca 2500 ton) i terminer för att avskaffa hedgarna under hela 00-talet. Gruvbolagen har alltså själva stått för en betydande ”efterfrågan” på guld. Med det mycket mer negativa sentiment kring guldpriset som råder nu, är det troligt att gruvbolagen kommer att börja prissäkra igen. Detta leder till ett stigande ”utbud” från gruvbolagen. I år väntas hedgingvolymen uppgå till blygsamma 20 ton, men kan redan nästa år ha ökat till 35 ton, enligt Barclays.

Just nu går aktiemarknaden starkt och i valet mellan guld och aktier, tycker antagligen nästan alla att guld drar det kortaste strået. All efterfrågan på guld är dock inte investeringar, utan i grund och botten efterfrågan på smycken. Den efterfrågan har minskat i takt med att priset stigit de senaste tio åren, utom i Kina och andra tillväxtländer. Framförallt kan den kinesiska efterfrågan på smycken ta fart om priset sjunker. Detta kan fungera som ett fundamentalt stöd på nedsidan i priset. En starkare tillväxt kan också leda till högre efterfrågan.

Tekniskt ser vi att priset i dollar fann stöd på 1270-nivån.

Guldpriset fick stöd vid 1270 dollar

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Det ser ut som om 20 dollar ska testas igen.

Silverpriset ska testa 20 dollar igen

Vi fortsätter att vara neutrala guld och silver och skulle inte vilja köpa någon av dem idag.

Platina & Palladium

Platinapriset följde guld och silver, men fick extra skjuts av statistik som visar på högre bilförsäljning i Europa. Platina används för avgasrening i dieseldrivna bilar, och den kategorin har enligt statistiken utvecklats extra starkt.

Platina-analys den 18 oktober

Nedan ser vi frontmånadskontraketet på palladium. Palladium ligger fortfarande i en slags sidledes rörelse, utan trend.

Analys på palladium, frontmånadsterminen

Vi fortsätter att vara neutrala palladium, men går kortsiktigt över till köp på plantina; PLATINA S.

Koppar

Statistik från Kina visade att importen av koppar steg med 16% i september (jämfört med förra året), till 458 kt. Vi anser att detta är återspeglar en fortsatt stark utveckling och återhämtning i Kinas ekonomi. I veckan publicerades BNP-tillväxten i Kina under det tredje kvartalet, som låg på 7.8%.

Tekniskt har vi ett mycket intressant läge. Det har bildats en så kallad triangelformation, med lägre toppar och högre bottnar, sedan augusti-september. Vi tror att ett utbrott uppåt eller nedåt kommer inom ett par veckor – troligtvis upåt. Man ser ofta den här sortens formationer ”halvvägs” på en rörelse uppåt eller nedåt. Prisobjektivet skulle i så fall, om den har inträffat halvvägs från botten, vara ca 8000 dollar per ton.

Läge att köpa koppar

Vi rekommenderar köp av KOPPAR S.

Aluminium

Aluminiummarknaden rör sig just nu inte som de andra metallerna. Förrförra veckan steg priset på aluminium, medan de andra metallerna höll sig rätt platta. Förra veckan föll aluminiumpriset samtidigt som de andra steg. Mäklarfirman RJ O’Brien har sammanställt analytikerestimat för aluminium under LME:veckan. Det är den vecka på året då alla publicerar analyser och det är möjligt att analysera analytikerna samtidigt. För 2013 tror mediananalytikern på ett produktionsöverskott på 475 kt, faktiskt mycket mindre än vad man skulle kunna tro. Spännvidden är stor, från ett underskott på 1.2 mt till ett överskott på 1.1 mt. Undersökningen visar också en klar förbättring jämfört med LME-veckan 2012.

Fundamentalt har inget hänt i veckan som gick. Vi tror att marknaden kommer att fortsätta handla inom intervallet 1800 – 1900 dollar.

Den allmänna bilden ser dock ut som en botten som närmar sig sitt slut. Vi ser att 55-dagars glidande medelvärde börjar peka uppåt, dvs åtminstone den trendindikatorn har vänt uppåt.

Neutral rek för aluminium

Vi har neutral rekommendation, men lutar mot en köprekommendation.

Zink

Zink fortsatte att röra sig svagt uppåt inom den bottenformation som etablerats sedan mars månad. Styrkan i den kinesiska ekonomin ger stöd för marknaden. Ett brott av 1,950 dollar skulle signalera att marknaden vill testa även 2000 dollar. Det tekniska motståndet på 1930 – 1935 dollar har emellertid inte brutits än och det är möjligt att köpare vill avvakta ännu en rekyl nedåt, mot 1900 dollar.

Köp Zink S

Vi fortsätter med en köprekommendation av ZINK S.

Nickel

Handeln var svag hela veckan, men bland basmetallerna stack nickel ut i fredags. Efter en paus, tog sig priset upp genom det tekniska motståndet vid 14,100. Tekniskt finns utrymme upp till septembers högsta notering på 14,400 dollar, där vi tror att säljare fortfarande väntar.

Marknaden diskuterar fortfarande sannolikheten för det eventuella kommande indonesiska exportförbudet. Vi tror att sannolikheten är lägre än andra marknadsbedömare. Om vi får rätt skjuter det upp minskningen i den kinesiska produktionen av nickeljärn till nästa år. Om det blir ett exportförbud får det sannolikt priserna att gå upp temporärt. Men vi ser också att kinesiska bolag importerar så mycket de kan nu. Enligt CRU är Kinas import av nickelmalm upp 8.9% under de åtta första månaderna i år, jämfört med 2012. En del av den ökningen är säkert en lageruppbyggnad. Mot slutet av året tror vi att priset på nickel kommer att stiga till 14,000 – 14,500 dollar per ton, dels på grund av säsongsmässigt högre efterfrågan och på grund av att tiden för ett eventuellt exportförbud rycker allt närmare.

Nickelpriset tekniskt analyserat

Kaffe

Kaffepriset fortsatte ner med 2% i veckan som gick. Nyhetsflödet har talat om rekordhöga lager det kommande året, när produktionen i länder som drabbats av bladmöglet roya återtar något av sin produktionskapacitet med resistenta sorter. Brasilien väntas bärga en rekordskörd, eftersom den kommande skörden är den högre i 2-års-cykeln av höga och låga skördar. Med det sagt, är priset verkligen lågt och vändningen uppåt i sockermarknaden gör att sockerrör, som konkurrerar om areal med kaffe, kan fortsätta att vinna mark, framförallt i Brasilien.

Neutral rekommendation på kaffe

Vi behåller tills vidare neutral rekommendation, tills vi ser tecken på ett trendbrott.

För fler jordbruksråvaror se SEBs analysbrev från tidigare idag.

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top