Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 21 oktober 2013

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

Bra investeringar i råvaror*) Avkastningen anges för 1:1 certifikaten där både BULL och 1:1 certifikat är angivna.

Inledning

Vi rekommenderar köp av el igen. Elpriset har rekylerat 2% sedan förra veckan. Samtidigt har priset på kol stigit med 5% och priset på utsläppsrätter med 11%. Samtidigt som elmarknaden fått en hälsosam rekyl på vinsthemtagningar, har priset fallit, samtidigt som produktionskostnaden stigit. Det är ett perfekt läge för att gå in och köpa certifikat på igen. EL S eller BULL EL X4 S om man vill ta mer risk.

Guld höll sig över det tekniska stödet och steg med 3% i veckan som gick. Till stor del beror detta på att dollarn försvagades mot andra valutor. Det sägs att ”when life gives you lemons, make lemonade”. Guldmarknaden åsatte åtminstone en liten sannolikhet för default av USA, men när det inte blev av, vändes blickarna mot ännu mer QE3-lemonad, om man får säga så. Därav uppgången. PGM-metallerna platina och palladium hade en ännu starkare vecka med uppgångar på 4 – 5%. Det extra stödet kom från statistik som visade ökad bilförsäljning i Europa. Detta fick även blypriset att stiga med 5%. Zinkprisets uppgång på 2% kan också ha påverkats positivt av bilförsäljningsstatistiken. På basis av detta går vi över till en försiktig kortsiktig köprekommendation av PLATINA S, men behåller ”neutral” på de andra ädelmetallerna.

Kinesisk statistik kom i fredags. BNP för det tredje kvartalet hamnade på +7.8% i tillväxt, vilket var helt enligt förväntningarna, men högre än tidigare under året. Industriproduktionen i september ökade med 10.2% och detaljhandelsförsäljningen med 13.3%. Kina står för en betydande del av råvaruefterfrågan i världen. Att tillväxten nu tycks ha tagit fart även i Kina, är mycket positivt för råvarumarknaden.

Råolja – Brent

Oljepriset backade med 1% i veckan som gick, men det ser inte ut som en trendvändning nedåt, utan som en rekyl innan ett nytt test uppåt.

Teknisk analys på råolja

På grund av den attraktiva rabatten på terminer i oljemarknaden och för att vi inte ser någon omedelbar risk för väsentligt lägre pris på olja rekommenderar vi innehav i OLJA S.

Elektricitet

Första kvartalet 2014:s terminskontrakt som sedan det inte klarade av att gå över motståndet vid 44.55 euro för drygt en vecka sedan befunnit sig i rekyl, stängde i fredags på stödet vid 42.35 euro per MWh. Veckans nedgång blev 2%. Förra veckan rekommenderade vi neutral position i väntan på att rekylen skulle bli färdig och erbjuda ett nytt köptillfälle. Vi anser att vi är där nu och rekommenderar köp av EL S eller BULL EL X4 S för den som vill ta mer risk och få större utväxling om priset stiger. Samtidigt som priset på el har backat, har nämligen priset på kol stigit med 5% och priset på utsläppsrätter stigit med 11%. Det gör att gapet mellan priset på el och kostnaden för att producera elen, återigen blivit attraktivt för att vara köpt el.

Nedan ser vi prisdiagrammet för det första kvartalet 2014:s kontrakt.

Teknisk analys på elpriset för första kvartalet 2014

Nedan ser vi priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin. Priset har stigit till den högsta nivån sedan i maj.

Pris på energikol enligt terminen för frontmånaden

Även årskontraktet på kol har stigit från 80 dollar till 83.70, som vi ser i diagrammet nedan.

Pris på årskontrakt för energikol

Priset på utsläppsrätter har stigit och sedan rekylerat i vad som ser ut som en flagga. Om det är en flagga, säger den tekniska analysen att prisobjektivet hamnar vid 6 euro per ton.

Pris på utsläppsrätter (ICE ECX)

Vi rekommenderar alltså köp av EL S eller BULL EL X4 S.

Naturgas

Naturgaspriset gick inte igenom 4 dollar och föll därefter. Vi ser dock att det glidande medelvärdet, som mäter trenden, har vänt uppåt och är stigande. Då och då ser man rekyler där det glidande medelvärdet även fungerar som stöd. Det skulle kunna bli så den här gången, vilket i så fall indikerar att priset kan komma att stiga i veckan som kommer.

Naturgaspriset får neutral rekommendation

Vi har neutral rekommendation.

Guld & Silver

Guldpriset (i dollar) steg när dollarn föll efter uppgörelsen i Washington om en höjning av skuldtaket.

Stora investmentbanker som Credit Suisse och Goldmans Sachs har säljrekommendation på guld. Chefen för råvaruanalysen på Goldman Sachs har kallat guld för en ”slam dunk” bear-kandidat för år 2014. I en studie gjord av Bloomberg i fredags, väntar sig de 10 mest träffsäkra analytikerna på de stora bankerna och analyshusen i världen att guldpriset kommer att falla under vart och ett av de kommande fyra åren.

Om man ska drista sig till analysera analytikerna, kan man se att Goldman Sachs har en tendens att extrapolera trender. När oljepriset år 2008 var på väg uppåt sade de t ex att priset skulle nå över 200 dollar per fat. Samma sak innan guldpriset vände ner.

När det gäller guld är analytiker av två slag – sådana som i grunden inte ser någon praktisk anledning att investera i guld på den ena sidan. ”Guld ger ingen avkastning” är ett vanligt argument från dem. Den andra sidans analytiker tillhör den grupp männskor som pekar på att guldpriset speglar en sorts försäkringspremie mot framförallt statlig förstörelse av pengars värde genom konkurs eller inflation och har uppfattningen om att detta kommer att bli värre. Det är sällan personer i grund och botten ändrar uppfattning om guldets föredömen som placering. Den sida som haft mest rätt den senaste tiden är den första halvan av analytikerkåren, men om priserna går upp bli blir det istället den andra halvan. Det är därför inte förvånande att de som haft mest rätt den senaste tiden, enligt Bloombergs survey, också har en negativ inställning till framtiden.

I veckan som gick sköts en amerikansk default på statsskulden upp och ersattes av en fortsättning av QE3 (expansion av penningmängden).

Samtidigt har faktiskt det låga priset fått effekt på produktionen. Barrick Gold Corp, världen största producent meddelade att de ska stänga eller minska produktionen i 12 guldgruvor, från Peru till Papua New Guinea.

Det har varit en trend hos guldbolagen sedan år 2000 att inte prissäkra produktionen, så som andra gruvbolag gör. Aktiemarknaden har uppmuntrat detta. Gruvbolagen har sammantaget köpt upp till 400 ton (årlig global gruvproduktion ca 2500 ton) i terminer för att avskaffa hedgarna under hela 00-talet. Gruvbolagen har alltså själva stått för en betydande ”efterfrågan” på guld. Med det mycket mer negativa sentiment kring guldpriset som råder nu, är det troligt att gruvbolagen kommer att börja prissäkra igen. Detta leder till ett stigande ”utbud” från gruvbolagen. I år väntas hedgingvolymen uppgå till blygsamma 20 ton, men kan redan nästa år ha ökat till 35 ton, enligt Barclays.

Just nu går aktiemarknaden starkt och i valet mellan guld och aktier, tycker antagligen nästan alla att guld drar det kortaste strået. All efterfrågan på guld är dock inte investeringar, utan i grund och botten efterfrågan på smycken. Den efterfrågan har minskat i takt med att priset stigit de senaste tio åren, utom i Kina och andra tillväxtländer. Framförallt kan den kinesiska efterfrågan på smycken ta fart om priset sjunker. Detta kan fungera som ett fundamentalt stöd på nedsidan i priset. En starkare tillväxt kan också leda till högre efterfrågan.

Tekniskt ser vi att priset i dollar fann stöd på 1270-nivån.

Guldpriset fick stöd vid 1270 dollar

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Det ser ut som om 20 dollar ska testas igen.

Silverpriset ska testa 20 dollar igen

Vi fortsätter att vara neutrala guld och silver och skulle inte vilja köpa någon av dem idag.

Platina & Palladium

Platinapriset följde guld och silver, men fick extra skjuts av statistik som visar på högre bilförsäljning i Europa. Platina används för avgasrening i dieseldrivna bilar, och den kategorin har enligt statistiken utvecklats extra starkt.

Platina-analys den 18 oktober

Nedan ser vi frontmånadskontraketet på palladium. Palladium ligger fortfarande i en slags sidledes rörelse, utan trend.

Analys på palladium, frontmånadsterminen

Vi fortsätter att vara neutrala palladium, men går kortsiktigt över till köp på plantina; PLATINA S.

Koppar

Statistik från Kina visade att importen av koppar steg med 16% i september (jämfört med förra året), till 458 kt. Vi anser att detta är återspeglar en fortsatt stark utveckling och återhämtning i Kinas ekonomi. I veckan publicerades BNP-tillväxten i Kina under det tredje kvartalet, som låg på 7.8%.

Tekniskt har vi ett mycket intressant läge. Det har bildats en så kallad triangelformation, med lägre toppar och högre bottnar, sedan augusti-september. Vi tror att ett utbrott uppåt eller nedåt kommer inom ett par veckor – troligtvis upåt. Man ser ofta den här sortens formationer ”halvvägs” på en rörelse uppåt eller nedåt. Prisobjektivet skulle i så fall, om den har inträffat halvvägs från botten, vara ca 8000 dollar per ton.

Läge att köpa koppar

Vi rekommenderar köp av KOPPAR S.

Aluminium

Aluminiummarknaden rör sig just nu inte som de andra metallerna. Förrförra veckan steg priset på aluminium, medan de andra metallerna höll sig rätt platta. Förra veckan föll aluminiumpriset samtidigt som de andra steg. Mäklarfirman RJ O’Brien har sammanställt analytikerestimat för aluminium under LME:veckan. Det är den vecka på året då alla publicerar analyser och det är möjligt att analysera analytikerna samtidigt. För 2013 tror mediananalytikern på ett produktionsöverskott på 475 kt, faktiskt mycket mindre än vad man skulle kunna tro. Spännvidden är stor, från ett underskott på 1.2 mt till ett överskott på 1.1 mt. Undersökningen visar också en klar förbättring jämfört med LME-veckan 2012.

Fundamentalt har inget hänt i veckan som gick. Vi tror att marknaden kommer att fortsätta handla inom intervallet 1800 – 1900 dollar.

Den allmänna bilden ser dock ut som en botten som närmar sig sitt slut. Vi ser att 55-dagars glidande medelvärde börjar peka uppåt, dvs åtminstone den trendindikatorn har vänt uppåt.

Neutral rek för aluminium

Vi har neutral rekommendation, men lutar mot en köprekommendation.

Zink

Zink fortsatte att röra sig svagt uppåt inom den bottenformation som etablerats sedan mars månad. Styrkan i den kinesiska ekonomin ger stöd för marknaden. Ett brott av 1,950 dollar skulle signalera att marknaden vill testa även 2000 dollar. Det tekniska motståndet på 1930 – 1935 dollar har emellertid inte brutits än och det är möjligt att köpare vill avvakta ännu en rekyl nedåt, mot 1900 dollar.

Köp Zink S

Vi fortsätter med en köprekommendation av ZINK S.

Nickel

Handeln var svag hela veckan, men bland basmetallerna stack nickel ut i fredags. Efter en paus, tog sig priset upp genom det tekniska motståndet vid 14,100. Tekniskt finns utrymme upp till septembers högsta notering på 14,400 dollar, där vi tror att säljare fortfarande väntar.

Marknaden diskuterar fortfarande sannolikheten för det eventuella kommande indonesiska exportförbudet. Vi tror att sannolikheten är lägre än andra marknadsbedömare. Om vi får rätt skjuter det upp minskningen i den kinesiska produktionen av nickeljärn till nästa år. Om det blir ett exportförbud får det sannolikt priserna att gå upp temporärt. Men vi ser också att kinesiska bolag importerar så mycket de kan nu. Enligt CRU är Kinas import av nickelmalm upp 8.9% under de åtta första månaderna i år, jämfört med 2012. En del av den ökningen är säkert en lageruppbyggnad. Mot slutet av året tror vi att priset på nickel kommer att stiga till 14,000 – 14,500 dollar per ton, dels på grund av säsongsmässigt högre efterfrågan och på grund av att tiden för ett eventuellt exportförbud rycker allt närmare.

Nickelpriset tekniskt analyserat

Kaffe

Kaffepriset fortsatte ner med 2% i veckan som gick. Nyhetsflödet har talat om rekordhöga lager det kommande året, när produktionen i länder som drabbats av bladmöglet roya återtar något av sin produktionskapacitet med resistenta sorter. Brasilien väntas bärga en rekordskörd, eftersom den kommande skörden är den högre i 2-års-cykeln av höga och låga skördar. Med det sagt, är priset verkligen lågt och vändningen uppåt i sockermarknaden gör att sockerrör, som konkurrerar om areal med kaffe, kan fortsätta att vinna mark, framförallt i Brasilien.

Neutral rekommendation på kaffe

Vi behåller tills vidare neutral rekommendation, tills vi ser tecken på ett trendbrott.

För fler jordbruksråvaror se SEBs analysbrev från tidigare idag.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära