Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 21 oktober 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

Bra investeringar i råvaror*) Avkastningen anges för 1:1 certifikaten där både BULL och 1:1 certifikat är angivna.

Inledning

Vi rekommenderar köp av el igen. Elpriset har rekylerat 2% sedan förra veckan. Samtidigt har priset på kol stigit med 5% och priset på utsläppsrätter med 11%. Samtidigt som elmarknaden fått en hälsosam rekyl på vinsthemtagningar, har priset fallit, samtidigt som produktionskostnaden stigit. Det är ett perfekt läge för att gå in och köpa certifikat på igen. EL S eller BULL EL X4 S om man vill ta mer risk.

Guld höll sig över det tekniska stödet och steg med 3% i veckan som gick. Till stor del beror detta på att dollarn försvagades mot andra valutor. Det sägs att ”when life gives you lemons, make lemonade”. Guldmarknaden åsatte åtminstone en liten sannolikhet för default av USA, men när det inte blev av, vändes blickarna mot ännu mer QE3-lemonad, om man får säga så. Därav uppgången. PGM-metallerna platina och palladium hade en ännu starkare vecka med uppgångar på 4 – 5%. Det extra stödet kom från statistik som visade ökad bilförsäljning i Europa. Detta fick även blypriset att stiga med 5%. Zinkprisets uppgång på 2% kan också ha påverkats positivt av bilförsäljningsstatistiken. På basis av detta går vi över till en försiktig kortsiktig köprekommendation av PLATINA S, men behåller ”neutral” på de andra ädelmetallerna.

Kinesisk statistik kom i fredags. BNP för det tredje kvartalet hamnade på +7.8% i tillväxt, vilket var helt enligt förväntningarna, men högre än tidigare under året. Industriproduktionen i september ökade med 10.2% och detaljhandelsförsäljningen med 13.3%. Kina står för en betydande del av råvaruefterfrågan i världen. Att tillväxten nu tycks ha tagit fart även i Kina, är mycket positivt för råvarumarknaden.

Råolja – Brent

Oljepriset backade med 1% i veckan som gick, men det ser inte ut som en trendvändning nedåt, utan som en rekyl innan ett nytt test uppåt.

Teknisk analys på råolja

På grund av den attraktiva rabatten på terminer i oljemarknaden och för att vi inte ser någon omedelbar risk för väsentligt lägre pris på olja rekommenderar vi innehav i OLJA S.

Elektricitet

Första kvartalet 2014:s terminskontrakt som sedan det inte klarade av att gå över motståndet vid 44.55 euro för drygt en vecka sedan befunnit sig i rekyl, stängde i fredags på stödet vid 42.35 euro per MWh. Veckans nedgång blev 2%. Förra veckan rekommenderade vi neutral position i väntan på att rekylen skulle bli färdig och erbjuda ett nytt köptillfälle. Vi anser att vi är där nu och rekommenderar köp av EL S eller BULL EL X4 S för den som vill ta mer risk och få större utväxling om priset stiger. Samtidigt som priset på el har backat, har nämligen priset på kol stigit med 5% och priset på utsläppsrätter stigit med 11%. Det gör att gapet mellan priset på el och kostnaden för att producera elen, återigen blivit attraktivt för att vara köpt el.

Nedan ser vi prisdiagrammet för det första kvartalet 2014:s kontrakt.

Teknisk analys på elpriset för första kvartalet 2014

Nedan ser vi priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin. Priset har stigit till den högsta nivån sedan i maj.

Pris på energikol enligt terminen för frontmånaden

Även årskontraktet på kol har stigit från 80 dollar till 83.70, som vi ser i diagrammet nedan.

Pris på årskontrakt för energikol

Priset på utsläppsrätter har stigit och sedan rekylerat i vad som ser ut som en flagga. Om det är en flagga, säger den tekniska analysen att prisobjektivet hamnar vid 6 euro per ton.

Pris på utsläppsrätter (ICE ECX)

Vi rekommenderar alltså köp av EL S eller BULL EL X4 S.

Naturgas

Naturgaspriset gick inte igenom 4 dollar och föll därefter. Vi ser dock att det glidande medelvärdet, som mäter trenden, har vänt uppåt och är stigande. Då och då ser man rekyler där det glidande medelvärdet även fungerar som stöd. Det skulle kunna bli så den här gången, vilket i så fall indikerar att priset kan komma att stiga i veckan som kommer.

Naturgaspriset får neutral rekommendation

Vi har neutral rekommendation.

Guld & Silver

Guldpriset (i dollar) steg när dollarn föll efter uppgörelsen i Washington om en höjning av skuldtaket.

Stora investmentbanker som Credit Suisse och Goldmans Sachs har säljrekommendation på guld. Chefen för råvaruanalysen på Goldman Sachs har kallat guld för en ”slam dunk” bear-kandidat för år 2014. I en studie gjord av Bloomberg i fredags, väntar sig de 10 mest träffsäkra analytikerna på de stora bankerna och analyshusen i världen att guldpriset kommer att falla under vart och ett av de kommande fyra åren.

Om man ska drista sig till analysera analytikerna, kan man se att Goldman Sachs har en tendens att extrapolera trender. När oljepriset år 2008 var på väg uppåt sade de t ex att priset skulle nå över 200 dollar per fat. Samma sak innan guldpriset vände ner.

När det gäller guld är analytiker av två slag – sådana som i grunden inte ser någon praktisk anledning att investera i guld på den ena sidan. ”Guld ger ingen avkastning” är ett vanligt argument från dem. Den andra sidans analytiker tillhör den grupp männskor som pekar på att guldpriset speglar en sorts försäkringspremie mot framförallt statlig förstörelse av pengars värde genom konkurs eller inflation och har uppfattningen om att detta kommer att bli värre. Det är sällan personer i grund och botten ändrar uppfattning om guldets föredömen som placering. Den sida som haft mest rätt den senaste tiden är den första halvan av analytikerkåren, men om priserna går upp bli blir det istället den andra halvan. Det är därför inte förvånande att de som haft mest rätt den senaste tiden, enligt Bloombergs survey, också har en negativ inställning till framtiden.

I veckan som gick sköts en amerikansk default på statsskulden upp och ersattes av en fortsättning av QE3 (expansion av penningmängden).

Samtidigt har faktiskt det låga priset fått effekt på produktionen. Barrick Gold Corp, världen största producent meddelade att de ska stänga eller minska produktionen i 12 guldgruvor, från Peru till Papua New Guinea.

Det har varit en trend hos guldbolagen sedan år 2000 att inte prissäkra produktionen, så som andra gruvbolag gör. Aktiemarknaden har uppmuntrat detta. Gruvbolagen har sammantaget köpt upp till 400 ton (årlig global gruvproduktion ca 2500 ton) i terminer för att avskaffa hedgarna under hela 00-talet. Gruvbolagen har alltså själva stått för en betydande ”efterfrågan” på guld. Med det mycket mer negativa sentiment kring guldpriset som råder nu, är det troligt att gruvbolagen kommer att börja prissäkra igen. Detta leder till ett stigande ”utbud” från gruvbolagen. I år väntas hedgingvolymen uppgå till blygsamma 20 ton, men kan redan nästa år ha ökat till 35 ton, enligt Barclays.

Just nu går aktiemarknaden starkt och i valet mellan guld och aktier, tycker antagligen nästan alla att guld drar det kortaste strået. All efterfrågan på guld är dock inte investeringar, utan i grund och botten efterfrågan på smycken. Den efterfrågan har minskat i takt med att priset stigit de senaste tio åren, utom i Kina och andra tillväxtländer. Framförallt kan den kinesiska efterfrågan på smycken ta fart om priset sjunker. Detta kan fungera som ett fundamentalt stöd på nedsidan i priset. En starkare tillväxt kan också leda till högre efterfrågan.

Tekniskt ser vi att priset i dollar fann stöd på 1270-nivån.

Guldpriset fick stöd vid 1270 dollar

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Det ser ut som om 20 dollar ska testas igen.

Silverpriset ska testa 20 dollar igen

Vi fortsätter att vara neutrala guld och silver och skulle inte vilja köpa någon av dem idag.

Platina & Palladium

Platinapriset följde guld och silver, men fick extra skjuts av statistik som visar på högre bilförsäljning i Europa. Platina används för avgasrening i dieseldrivna bilar, och den kategorin har enligt statistiken utvecklats extra starkt.

Platina-analys den 18 oktober

Nedan ser vi frontmånadskontraketet på palladium. Palladium ligger fortfarande i en slags sidledes rörelse, utan trend.

Analys på palladium, frontmånadsterminen

Vi fortsätter att vara neutrala palladium, men går kortsiktigt över till köp på plantina; PLATINA S.

Koppar

Statistik från Kina visade att importen av koppar steg med 16% i september (jämfört med förra året), till 458 kt. Vi anser att detta är återspeglar en fortsatt stark utveckling och återhämtning i Kinas ekonomi. I veckan publicerades BNP-tillväxten i Kina under det tredje kvartalet, som låg på 7.8%.

Tekniskt har vi ett mycket intressant läge. Det har bildats en så kallad triangelformation, med lägre toppar och högre bottnar, sedan augusti-september. Vi tror att ett utbrott uppåt eller nedåt kommer inom ett par veckor – troligtvis upåt. Man ser ofta den här sortens formationer ”halvvägs” på en rörelse uppåt eller nedåt. Prisobjektivet skulle i så fall, om den har inträffat halvvägs från botten, vara ca 8000 dollar per ton.

Läge att köpa koppar

Vi rekommenderar köp av KOPPAR S.

Aluminium

Aluminiummarknaden rör sig just nu inte som de andra metallerna. Förrförra veckan steg priset på aluminium, medan de andra metallerna höll sig rätt platta. Förra veckan föll aluminiumpriset samtidigt som de andra steg. Mäklarfirman RJ O’Brien har sammanställt analytikerestimat för aluminium under LME:veckan. Det är den vecka på året då alla publicerar analyser och det är möjligt att analysera analytikerna samtidigt. För 2013 tror mediananalytikern på ett produktionsöverskott på 475 kt, faktiskt mycket mindre än vad man skulle kunna tro. Spännvidden är stor, från ett underskott på 1.2 mt till ett överskott på 1.1 mt. Undersökningen visar också en klar förbättring jämfört med LME-veckan 2012.

Fundamentalt har inget hänt i veckan som gick. Vi tror att marknaden kommer att fortsätta handla inom intervallet 1800 – 1900 dollar.

Den allmänna bilden ser dock ut som en botten som närmar sig sitt slut. Vi ser att 55-dagars glidande medelvärde börjar peka uppåt, dvs åtminstone den trendindikatorn har vänt uppåt.

Neutral rek för aluminium

Vi har neutral rekommendation, men lutar mot en köprekommendation.

Zink

Zink fortsatte att röra sig svagt uppåt inom den bottenformation som etablerats sedan mars månad. Styrkan i den kinesiska ekonomin ger stöd för marknaden. Ett brott av 1,950 dollar skulle signalera att marknaden vill testa även 2000 dollar. Det tekniska motståndet på 1930 – 1935 dollar har emellertid inte brutits än och det är möjligt att köpare vill avvakta ännu en rekyl nedåt, mot 1900 dollar.

Köp Zink S

Vi fortsätter med en köprekommendation av ZINK S.

Nickel

Handeln var svag hela veckan, men bland basmetallerna stack nickel ut i fredags. Efter en paus, tog sig priset upp genom det tekniska motståndet vid 14,100. Tekniskt finns utrymme upp till septembers högsta notering på 14,400 dollar, där vi tror att säljare fortfarande väntar.

Marknaden diskuterar fortfarande sannolikheten för det eventuella kommande indonesiska exportförbudet. Vi tror att sannolikheten är lägre än andra marknadsbedömare. Om vi får rätt skjuter det upp minskningen i den kinesiska produktionen av nickeljärn till nästa år. Om det blir ett exportförbud får det sannolikt priserna att gå upp temporärt. Men vi ser också att kinesiska bolag importerar så mycket de kan nu. Enligt CRU är Kinas import av nickelmalm upp 8.9% under de åtta första månaderna i år, jämfört med 2012. En del av den ökningen är säkert en lageruppbyggnad. Mot slutet av året tror vi att priset på nickel kommer att stiga till 14,000 – 14,500 dollar per ton, dels på grund av säsongsmässigt högre efterfrågan och på grund av att tiden för ett eventuellt exportförbud rycker allt närmare.

Nickelpriset tekniskt analyserat

Kaffe

Kaffepriset fortsatte ner med 2% i veckan som gick. Nyhetsflödet har talat om rekordhöga lager det kommande året, när produktionen i länder som drabbats av bladmöglet roya återtar något av sin produktionskapacitet med resistenta sorter. Brasilien väntas bärga en rekordskörd, eftersom den kommande skörden är den högre i 2-års-cykeln av höga och låga skördar. Med det sagt, är priset verkligen lågt och vändningen uppåt i sockermarknaden gör att sockerrör, som konkurrerar om areal med kaffe, kan fortsätta att vinna mark, framförallt i Brasilien.

Neutral rekommendation på kaffe

Vi behåller tills vidare neutral rekommendation, tills vi ser tecken på ett trendbrott.

För fler jordbruksråvaror se SEBs analysbrev från tidigare idag.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära