SEB Jordbruksprodukter, 21 oktober 2013

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på råvarupriser enligt SEBDet var en positiv vecka för jordbruksprodukter förra veckan. Alla spannmål som vete och majs steg med 2% i pris. Sojabönorna steg även de med 2% och rapsen med 3%. Sojamjölet backade med 3%, medan sojaoljan, som fallit kraftigt i pris efter en lång nedgång återhämtade sig med 4%. Efter en brand i ett lagerhus i Santos, hamnstad till São Paulo, steg sockerpriset från 19 cent upp mot 20 cent, men stängde på 19.50. Mjölkpriserna var oförändrade på såväl Eurex som på CME. Mjölkpriserna i Sverige fortsätter att stiga, genom att med eftersläpning anpassa sig till de högre internationella börspriserna. Skillnaden mellan det internationella priset och det svenska är historiskt högt på 80 öre per kilo. Om inte börspriserna faller, borde priset på mjölkråvara i Sverige kunna nå en ny rekordnivå, i vart fall den högsta på fem år inom någon eller några månader. Samtidigt har pristrenden på Eurex planat ut, även om den volatila Fonterranoteringen stigit något den senaste tiden. Kinas BNP-statistik kom in på +7.8% tillväxt för det tredje kvartalet. Det var precis på förväntningarna, men högre än tidigare under året. Man får tolka det som att Kinas ekonomi håller på att få upp farten igen, vilket har stor betydelse för efterfrågan på råvaror. En temporär budgetöverenskommelse har nåtts i USA. USDA meddelade i torsdags att oktober månads WASDE-rapport inte kommer att publiceras och att nästa som vanligt kommer ut den 8 november. Crop progress för den 7 och 15 oktober kommer inte heller att publiceras, utan nästa kommer den 21 oktober.

Odlingsväder

Väderprognoser för USA indikerar gynnsamt väder för sådden och utvecklingen av det amerikanska höstvetet. Det finns en del analytiker som redan nu säger att höstvetet kommer att vara i det bästa tillståndet sedan 2010 när det går in i vintervila.

Så till orosmomenten: Torkan i Kina, Argentina och Ryssland. Vi ser på kartbilder som visar avvikelsen från normal nederbörd nedan.

14 day precipitation analysisOdlingsväder i SydamerikaOdlingsväder centralasien

Vete

November månads terminskontrakt på Matif bröt igenom motståndet på 200 euro och avslutade veckan med att handlas på 204.75 euro per ton. Eftersom detta kontrakt snart går in i leverans, i början på november, lämnar vi det och hoppar ett år framåt, till november 2014. I kursdiagrammet nedanför ser vi att priserna ligger en bit under årets priser. Det råder alltså ”backwardation” i terminsmarknaden för kvarnvete på Matif. Vi ser också fredagens starka prisuppgång, som ”borde” kunna fortsätta och ta Nov 2014 till 200 euro, även det ett tekniskt motstånd. Om det bryts, ligger nästa motståndsnivå på 210 euro.

Teknisk analys på vetepriset

Decemberkontraktet 2014 på CBOT steg krafitgt även det, i fredags, och avslutar därmed en liten rekylfas. Siktet ser ut att bara inställt på 750 cent per bushel.

Vetepris på CBOT, december 2014-terminen

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif. Från att ha varit ”nästan” i backwardation är nu Matif helt och hållet det. Det innebär att ”bristsituationen” har förvärrats ytterligare, vilket i sin tur beror på att Europas spannmålsbönder blivit ännu mer irrationella. De borde sälja sin spannmål och köpa terminer. Spannmålen är dyrare än terminerna.

Terminskurvor för vete

I torsdags estimerade Argentinas jordbruksdepartement den kommande veteskörden till 8.8 mt. USDA låg senast på 12 mt och International Grains Council hade den på 11 mt.

AgCanada (AAFC) reviderade sin prognos för Kanadas totala veteproduktion genom att justera upp den till 33.2 mt från förra månadens estimat på 30.7 mt.

Torkan i Kina är bra för skörden av majs och sojabönor, men hindrar sådden av höstvetet. Detta väntas leda till att 10% mindre areal blir sådd i år än man tidigare hoppats. CNGOIC estimerar Kinas vete produktion till 122.17 mt 2012/13, jämfört med USDA’s estimat på 121 mt.

Indien kan komma att sänka prisgolvet på vete för att främja exporten.

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att volatiliteten 13% är ganska låg. Volatiliteten brukar vara låg när priserna är låga. Den är faktiskt något lägre än förra veckan, vilket inneburit att priset på såväl köpoptioner som säljoptioner gått ner i pris.

Nedanstående optioner är köpoptioner. Terminen (Nov 2014) handlas i 194.25 euro per ton. En köpoption om ett ton vete, som ger rätt att köpa vete för 200 euro kostar 10.33 euro, eller 5% av 194.25 euro. När man köper optionen får man betala det beloppet (plus lite till för säljkurs, detta är senast betalt). Om priset i oktober (vid förfall) nästa år är 250 euro på terminen betalar banken 50 euro till optionsinnehavaren (omräknat till kronor om man vill och kommer överens om det). Om terminen står i 190 euro (under lösenpriset) förfaller optionen värdelös och inget belopp betalas ut.

Köpoptioner på vete

Nedanstående är priser på säljoptioner. Om du köpt optionen med lösenpris 200 euro (för 16.31) och terminen i oktober nästa år står i 180 euro, betalar banken ut 20 euro. Om terminspriset är över 200 euro betalar banken inte ut någonting alls och optionen förfaller värdelös.

Säljoptioner på vete

Förra veckan varnade vi för att en rekyl skulle kunna komma, om priset inte tog sig genom 200 euro på November 2013-kontraktet på Matif. Vi sade också att en sådan rekyl skulle vara ett ytterligare köptillfälle. Tyvärr fick vi inte den chansen, att köpa mer. Priset låg precis under 200 euro hela veckan, för att slutligen gå över. Vi rekommenderar naturligtvis en köpt position i vete. Marknaden har visat att trenden har vänt och kommer förmodligen att stiga ytterligare i veckan som kommer.

Maltkorn

Terminspriset (november) ligger nu 4.5 euro under vetepriset, för november 2013, som snart förfaller.

Teknisk syn på maltkorn

Majs

Majspriset – och nu tittar vi på nästa års skörd, december 2014-kontraktet, steg i veckan. Nedgången från slutat av augusti har tappat kraft, vilket brukar föregå en vändning uppåt.

Teknisk analys på majspriset

Sådden av sommarmajs är i full gång i Brasilien sedan slutet av september. Längst har lantbrukare i södra delen av landet kommit, där majs förlorar stort mot sojabönor. CONAB rapporterar från Brasilien att arealen av majs kan bli den minsta sedan 1970-talet, när CONAB började föra statistik. I Paraná var 56% av den väntade arealen sådd i mitten av oktober. I Rio Grande do Sul rapporteras 52% vara sått. Conab estimerar att arealen kan bli 6.36 – 6.57 mha, som är 3.7% – 6.8% lägre än förra året. Hektarskörden estimeras bli 5,104 Kg / ha. Om man tar hänsyn till skörd nummer två, säger CONAB att den totala arealen kan bli 15.36 – 15.57 mha, vilket kan leda till en skörd på 78.43 – 79.63 mt. Det ska jämföras med skörden förra året 2012/13 på 81 mt. Utgående lager, som i Brasilien avser innan skörd i januari, väntas bli rekordhöga 14.6 mt.

CNGOIC estimerar Kinas majs produktion till 215 mt, vilket är högre än USDA:s nuvarande estimat på 211 mt.

Vi väljer att hålla fast vid köprekommendationen.

Sojabönor

Marskontraktet 2014 har på ett mer tydligt sätt än november 2013 funnit stöd på 1250 cent per bushel. Det återstår att se om stödet på 1250 kommer att hålla, eller om priset går ända ner till 1200 cent. Fundamentalt är talar mycket för att utbudet av sojabönor kommer att öka kraftigt efter Brasiliens skörd.

Teknisk analys på soybean

Vi ser också att November 2014 ligger betydligt under marskontraktet, se nedan.

Pris på sojabönor enligt november 2014-terminen

Brasilianska CEPEA rapporterade i fredags att sojaarealen kan bli rekordstor. Med hänsyn till den trendmässiga förbättringen i avkastning, kan skörden bli uppåt 90 mt. CEPEA rapporterade också att inhemska priser fortsatte att falla i oktober. Förra veckan estimerade CONAB landets skörd 2014 till 87.6 – 89.7 mt, baserat på en areal mellan 28.7 och 29.4 mha och en avkastning på mellan 2,938 och 3,058 Kg/ha. Det är något högre än USDA:s 88 mt.

I USA talar en del nu, något oväntat, om en skörd på 43 bushels per acre. Efter torkan i augusti har marknaden tagit emot en serie av estimat från privata firmor och analytiker som visar på bättre skörd än befarat.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (februari 2014) gick inte under det tekniska stödet på 360 euro i början av oktober och har sedan dess stigit på ett sätt som inte riktigt kan förväntas av en marknad som ska vara i fallande trend. Priset ligger nu strax under 380 euro. Om priset går över 380 euro förändras bilden ytterligare. Det kan vara en trendvändning uppåt på gång. Det återstår att se.

Rapspris - Februari 2014-terminen

November 2014-kontraktet steg relativt kraftigt i fredags och stängde på 378 euro per ton. Även där är 380 euro ett tekniskt motstånd. 55-dagars glidande medelvärde, som är en trendindikator är nu faktiskt stigande, vilket är ett tecken på att trenden kan ha vänt uppåt.

Teknisk analys rapeseed

Jag tycker den tekniska bilden av rapsmarknaden ser lite ut som en trendvändning (uppåt). Därför väljer vi att lämna säljrekommendationen och gå över till en tidig köprekommendation.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, som handlas i april-kontraktet på Eurex, nådde upp till 24 euro, samma nivå som marknaden vände ner från förra månaden. Därefter föll priset kraftigt i veckan och stängde på 22.60. Det verkar som om 24 euro är den övre gränsen för potatispriset den här säsongen.

Hur potatispriset har utvecklats

Gris

Prist på Lean Hogs inledde veckan med att stiga kraftigt och vände sedan ner lika kraftigt. Frågan är om detta innebär att man ska vänta sig ytterligare prisuppgångar, eller om det innebär det motsatta…

Lean hogs, december 2013-terminen

Nedan ser vi spotkontraktens historik för Eurex-grisar och Lean Hogs.

Lean hogs och Eurex-grisar

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var stabila och rörde sig inte mycket under veckan som gick. Fonterras pris steg något, efter det kraftiga prisfall från toppen som varit.

Mjölk- och smörpriser

Det svenska avräkningspriset som betalas till mjölkbönder fortsätter att stiga, enligt Arlas prisnotering. Nedan ser vi ett diagram över prisutvecklingen på mjölk och på ett pris härlett från priset på terminerna på Eurex-börsen för SMP och smör, omräknat till kronor per Kg. USDA publicerar även ett index för WMP FOB Western Europe, som omräknat till kilo mjölk ligger mycket nära Eurexbörsens priser.

Svenskt pris, Eurex och WMP

Det kan vara intressant att studera skillnaden mellan Eurex-börsens priser och avräkningspriserna på mjölkråvaran och den ser vi nedan i kronor per Kg. Vi ser att skillnaden nu ligger på en historiskt hög nivå om 80 öre per Kilo, men att den ändå har backat i takt med att det priset på mjölkråvaran successivt anpassar sig till de högre börspriserna. Det är tydligt att det finns en inbyggd eftersläpning i anpassningen och då börspriserna rört sig ”sidledes” har priset på mjölkråvara hämtat in lite av skillnaden, vilket förklarar varför skillnaden har minskat.

En till skillnaden mellan Eurex-priserna och Arla-priserna anpassad linjär kurva, tycks visa en med tiden ökande skillnad, som vi ser i diagrammet nedan. I datamaterialet är faktiskt den här tendensen till ökande skillnad statistiskt signifikant.

Priser på Eurex och från Arla

Socker

Marskontraktet på råsocker steg kraftigt i fredags efter att 180,000 ton råsocker förstörts i en brand i Brasilien. I fredags klockan 6 på morgonen väcktes boende i hamnstaden Santos, öster om São Paulo, av en kraftig smäll då en eldsvåda startat i ett lagerhus för socker. Snart var 3 stora lagerhus övertända. Bilder kan ses på Globos sajt.

Marknaden präglades redan innan detta av brist på socker för omedelbar leverans, eftersom regn i början på oktober fått ”crushers” av sockerrör att stå still i en vecka. Mot den bakgrunden var förlusten av exportlagret extra känsligt för marknaden.

Sockerpriset stiger efter brand

Det råder inget tvivel om att trenden för sockerpriset har vänts från att vara fallande de senaste åren, till att bli stigande. Vi rekommenderar en köpt position i socker.

Gödsel

Priset på kväve / urea var stabilt i veckan som gick med endast små kursförändringar.

Pris på kväve / urea

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top