Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 14 april 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

Kort sammanfattning

Ädelmetaller, och palladium främst bland dem, fortsätter att vara våra favoriter.

Priserna på spannmål och oljeväxter har generellt sett utvecklats positivt, drivna av torka i USA för vete, lägre areal än förväntat i USA för majs, oron för lägre odlad areal och sämre avkastning i Ukraina och av torkan i januari/februari i Brasilien. Nu har crop ratings kommit för USA:s vete och det är dåligt, men bara 1% sämre än förra årets första estimat. Brasiliens CONAB justerar upp produktionen för flera torkdrabbade jordbruksprodukter och aktiemarknaden har varit väldigt svag de senaste dagarna. En fallande aktiemarknad kan få konsumenterna att hålla igen. Det ser alltså återigen lite svagare ut på marknaderna för jordbruksprodukter.

Råolja – Brent

Oljepriset steg i veckan från 104 dollar till 107.33 i fredags. I veckan kom rebellerna och centralregeringen i Libyen överens om att återuppta produktion och export av olja och dela på intäkterna. Libyen exporterade då mindre än 200,000 fat om dagen. Den första oljehamnen av fyra har redan börjat öppnas. Ytterligare en ska snart öppna och de återstående två ska komma igång lite senare. Es Sider är en av de senare. Global produktion ökar då alltså från under 200,000 fat till 1.5 miljoner fat om dagen.

Samtidigt rapporteras att OPEC har dragit ner sin produktion. OPEC försöker alltså hålla priset uppe, vilket de uppenbarligen lyckats med, på kort sikt.

Många marknadskommentatorer har förutspått lägre oljepris under det andra kvartalet, med förväntningarna inställda på ett lågt pris i april. Vi har dock märkt av att det finns köpare som är redo att köpa när priset söker sig nedåt.

Tekniskt är priset uppe vid 108 dollar, som är ett motstånd. Marknaden orkade inte över den nivån, trots statistik i fredags om att konsumenterna i USA ser ljusare på framtiden än tidigare och marknadskommentatorer drog slutsatsen att detta skulle leda till större bensinefterfrågan, vilket vi inte riktigt tror på eftersom USA är ett rikt land där man kör bil oavsett konjunkturläge. Oljepriset vände ner i fredags och stängde alltså på 107.33 dollar. Vi tror att detta är ett säljtillfälle.

Teknisk analys på oljepriset

Råoljelagren steg med drygt 4 miljoner fat i DOE:s statistik i onsdags förra veckan. Marknaden hade väntat sig en ökning på under 1 miljon fat, så detta var en besvikelse för de är köpta oljepriset.

Råoljelagren

En av anledningarna till de högre lagren var en återhämtning i importen, som var en halv miljon fat högre än veckan innan, som vi ser i diagrammet nedan. Det som dock fyller på lagren är den ökande produktionen av råolja inom USA.

Import av olja

De senaste två åren har USA:s produktion av råolja ökat med 2.5 mbpd till nästan 8 mbpd. Antalet oljeriggar i USA fortsätter i den stigande trenden, som nu är tydlig och som startade för ett halvår sedan. Vi ser Baker Hughes Rig Count i diagrammet nedan, med fredagskvällens antal om 1831 riggar i drift som senaste uppdatering.

Baker Hughes

Vi rekommenderar en kort position i olja, t ex med MINIS OLJA B S eller MINIS OLJA A S.

Elektricitet

Elpriset fortsatte att falla i en tydlig negativ trend. Omsättningen i terminsmarknaden har sjunkit och vare sig producenter eller konsumenter är glada; konsumenter därför att de i många fall har prissäkrat på högre nivå. Vi ser dock inte något som skulle kunna vända trenden, men vet av erfarenhet om hur elmarknaden kan vända upp snabbt när fundamenta börjar peka uppåt, såsom vi såg ett exempel på förra månaden.

De längre terminskontrakten, dvs för kommande kalenderår, har inte hängt med i den allmänna prisnedgången den senaste veckan. Det finns köpintressen i dem. Det finns också tecken på att långsiktiga produktionsfaktorer, som terminspriset på kol för kalenderår 2015, inte faller i pris, utan istället visar styrka, som vi ska se nedan.

Elpriset

Phelix Baseload för det tredje kvartalet, Tysklands motsvarande kontrakt som tredje kvartalet på Nasdaq Commodities, ligger nu 40.5% över det nordiska. Förra veckan var skillnaden 34%. Den nordiska marknaden är alltså rekordbillig i jämförelse med den kontinentala.

Phelix Baseload

Priset på utsläppsrätter har börjat stiga, efter att ha konsoliderat sig i början på månaden efter priskraschen i mars. De senaste dagarna har priset gått från under 5 euro per ton till 5.37 i fredags. Även priset på kol tycks ha konsoliderat sig.

Priset på kol

På kort sikt ser elpriset ut att kunna gå ännu lägre. Marknaden söker en botten. Vi vill inte rekommendera en kort position, därför att priset är så lågt i ett historiskt perspektiv, utan behåller neutral.

Naturgas

Eftersom det är så kort tid kvar på maj-kontraktet går vi över till att titta på juli-kontraktet. När det väntade prisfallet uteblev, blev motrörelsen (uppåt) starkare. Terminspriset gick från under 4.40 som lägst i april till 4.67 i fredags. Vi fortsätter med säljrekommendation.

Gaspriset

Koppar

Kopparpriset har inte hängt med de andra metallerna efter den massiva likvideringen förra månaden. De fundamentala faktorerna är fortfarande svårgreppbara för marknadsanalytikerna. En faktor som kan ha betydelse är att premien för fysisk metall i Kina har fallit stadigt från 160 dollar per ton i februari till 70 dollar (CIF Shanghai).

Metal Bulletin (MB) rapporterar att 800 kt nu hålls i låsta lager i Kina. Prismässigt är det inte gynnsamt att importera metall till Kina just nu. Den preliminära importstatistiken avseende obearbetad koppar visar en uppgång från februaris låga 380 kt till 420 kt. Februaris import var onormalt låg pga det kinesiska nyåret, då en hel arbetsvecka går bort. Mars månads import kom dock inte alls upp i januaris 540 kt. Det verkar som om koncentrat importeras, smälts till metall som sedan lagras i låsta lagerhus i Kina.

Det kom några intressanta kommentarer från Cescos årliga kopparkonferens i Chile. Codelco ifrågasatte prognosen om ett utbudsöverskott i år. De menade att många nya projekt läggs på is pga det låga priset just nu. Kabeltillverkaren Nexans, en av de största kopparkonsumenterna i världen, lyfte frågan om substitution och påminde om att Kina ännu inte har konverterat från koppar till aluminium i kabeltillverkningen för landet, såsom är fallet i resten av världen. Här har vi alltså två av de största aktörerna i polemik med varandra!

Tekniskt ser priset ut att ha stigit färdigt och kan vara redo för en ny nedgång.

Kopparpris

Vi rekommenderar kortsiktigt sälj på koppar.

Aluminium

Alcoa presenterade sin framtidsvision i Q1-rapporten, med en ökning av efterfrågan på 7% och en prognos om ett utbudsunderskott under året – det första på 9 år. Detta satte tonen i marknaden. Detta borde ge marknaden gott stöd, men samtidigt är uppsidan i priset begränsad av de stora lagren.

Den senaste tidens uppgång i priset beror sannolikt främst på att de som väntat sig en förändring i LME-reglerna för lagerhusen och ett större utbud av metall, stängt positioner baserat på dessa förhoppningar. Men vi tror också att det är mer fundamentala faktorer i arbete. Konsumenter är mer oroliga nu för den långsiktiga prisutvecklingen och är mer intresserade av att prissäkra sig långt fram.

Tekniskt noterar vi först och främst friskheten i uppgången. Det första motståndet finns på 1900 dollar.

Aluminiumpris

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Zinkpriset följde de andra metallerna i veckan. Lagersituationen i aluminium följs av zinkaktörerna också. ILZSG-statistiken från förra veckan har förbättrat sentimentet och underlättar för marknaden att skaka av sig den negativa stämningen i kopparmarknaden. Trendmässigt är frånvaron av trend det mest uppenbara nu.

Zinkpris

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X4 S.

Nickel

Nickelpriset har gått upp 7% på en vecka. Vi har uppenbarligen underskattat styrkan i marknaden. Vi trodde processen skulle gå långsammare. Intressant är att LME-lagren har börjat falla! Om kineserna verkligen behöver metall, ser man det i LME-lagren och det gör vi nu. I veckan har det talats om att kinesiska verk baserade på NPI kommer att slå igen, eftersom det är svårt att få tag på råvaran. Priset på malm från Filippinerna är betydligt dyrare än den från Indonesien. Den senaste riskfaktorn, ett embargo mot Ryssland, har också bidragit till ett positivt sentiment.

Tekniskt har marknaden nått sin ”övre gräns” i den branta trendkanalen för uppgången. En rekyl nedåt har potential till 16750 dollar. Vi behåller vår rekommendation att utnyttja rekyler för köp. Om det inte blir något embargo mot Ryssland, vilket är mest troligt att det inte blir, och exportsäsongen från Norilsk kan komma igång som vanligt nu i vår, finns förutsättningar för en större rekyl nedåt.

Nickelpris

Guld

Det var ingen överraskning när FOMC-protokollet publicerades i veckan, att se att det är en mer försiktig inställning till tapering, dvs nedtrappningen av QE3, som berättas om där. Som vi skrev förra veckan, tydde FED-chefen Janet Yellens blixtsnabba kommentar efter den återigen oväntat svaga arbetsmarknadsstatistiken på att penningpolitiken i USA kommer att vara mer expansiv än vad som ligger i förväntningarna.

Teknisk analys på guldpris

Även i Sverige skjuts Riksbankens prognosticerade räntekurva (som indikerar högre räntor) hela tiden framåt. Räntehöjningarna som flaggas för, uteblir.

Kina, som haft de första betalningsinställningarna på företagsobligationer den senaste tiden, har enorma mängder av dåliga krediter. Vi skrev förra veckan om att Kina också lagt ett stimulanspaket. Vad som faktiskt sker, i motsats till vad centralbankschefer säger ska komma att ske, är att penningmängden faktiskt forsätter att öka, generellt, i världen. I diagrammet nedan ser vi guldpriset och penningmängden i USA, båda i dollar.

M1-index

Guldet ser alltså ”billigt” ut i förhållande till utvecklingen i penningmängden på lång sikt.

ETF-investerare har sålt både guld och silver hittills i april, som vi ser av diagrammet nedan.

ETF-fonders innehav av guld och silver

Vi rekommenderar köp av GULD S.

Silver

Silverpriset låg i veckan kvar inom konsolideringsnivån mellan 18.90 och 20 dollar per fin-uns. Vi tycker att silver ser mer köpvärt ut än guld, främst för att guld handlas på ett högt pris i silvertermer.

Spotpris på silver

Nedan ser vi ett diagram över priset på guld uttryckt i silver. Det går alltså över 65 finuns silver på varje fin-uns av guld. Som vi ser är det en hög nivå, dvs silver är billigt i förhållande till guld.

Diagram över priset på guld uttryckt i silver

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna. Vi rekommenderar köp av SILVER S.

Platina & Palladium

Platina-priset noterar högre toppar och högre bottnar. Efter den lilla rekyl som var för en vecka sedan, har trenden fortsatt uppåt. Ett test av motståndsnivån vid 1481 dollar ser ut kunna bli av i veckan som kommer.

TA-analys på platina

Priset på palladium, gick från 788 dollar till 806.80, när marknaden stängde i fredags. Fredagens handel var hausse-artad, efter att 800-dollar passerats. 800 dollar var en viktig motståndsnivå som nu är bruten. All-time-high är 861 dollar och den är inom räckhåll nu.

Teknisk analys på palladiumpris

Vi rekommenderar köp av PLATINA S och PALLADIUM S, eller BULL PLATINA X4 S eller BULL PALLAD X4 S.

För den som vill ta ännu mer risk, finns nu även BULL PALLAD X5 S.

Kaffe

Kaffepriset steg upp till den gamla toppen. I diagrammet nedan ser vi prisutvecklingen för juli-kontraktet där priset vände vid den föregående toppen på 110.65 cent per pund. Vi väljer att kliva av KAFFE S och gå över till neutral. Skulle priset gå över 110.65 är motståndet brutet, men vi tror att det är mer troligt att priset faller tillbaka till 180 centsnivån.

Med den rapport om en befarad produktion i Brasilien på drygt 40 miljoner säckar, kan det bli ett underskott i år på ca 7 miljoner säckar under det kommande marknadsföringsåret. Det blir då det första året med underskott på fem år. Enligt mäklarfirman Marex Spectron är det ansamlade lagret från åren med överproduktion uppskattningsvis 9.65 miljoner säckar.

Kaffeexperten Judy Ganes-Chase, som driver konsultfirman J Ganes Consulting i Panama, skrev i en rapport att torkan i Brasilien kommer att påverka produktionen i upp till tre år. Kaffeträden har inte kunnat suga upp tillräckligt med näring och är känsliga för sjukdomar. Judy menar att detta kommer att visa sig så småningom. Ett El Niño nästa vinter kan öka nederbörden i Brasilien och öka risken för och angreppen av bladrost.

Kaffepriset i diagram

Vi går över till neutral rekommendation och säljer alltså KAFFE S, som köptes förra veckan. Skulle nivån på 110.65 cent brytas på uppsidan köper vi naturligtvis omedelbart KAFFE S igen.

Kakao

Priset på kakao i New York steg upp till 3000 dollar i veckan, men överlag har uppgången tappat mycket momentum. För att behålla den stigande trenden måste marknaden ta ett kliv uppåt nu. Gör den inte det, är det nog slut med haussen i kakao.

Förra veckan rapporterade vi om att leveranserna av bönor till hamnarna i Elfenbenskusten ökat med 8.7% från förra året. Det har nu även kommit information om att leveranserna av bönor till hamnen i Ghana, världens näst största producent, steg till 598 kt till 673 kt under säsongen till och med den 13 mars. Det är en ökning med 12.5%!

Kakaopriset

Vi rekommenderar en neutral position vid dagens situation.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

[If demand] ”comes around as forecast, Hallelujah, we can produce more”

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia’s oil minister, Prince Abdulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp). So Saudi Arabia wants to and will produce more once it is confident that there really is demand for additional crude. Saudi Arabia has good reason to be concerned for global oil demand. It is not the only one struggling to predict global demand amid the haze and turmoil in the global oil market following the Russian invasion of Ukraine and sanctions towards Russian crude and product stocks. Add a shaky Chinese housing market and the highest US rates since 2001. Estimates for global oil demand in Q4-23 are ranging from 100.6 m b/d to 104.7 m b/d with many estimates in between. Current crude and mid-dist inventories are low. Supply/demand is balanced to tight and clearly very tight for mid-dists (diesel, jet fuel, gasoil). But amid current speculative bullishness it is important to note that Saudi Arabia can undo the current upwards price journey just as quickly as it created the current bull-market as it drop in production from 10.5 m b/d in April to only 9.0 m b/d since July. Quickly resolving the current mid-dist crisis is beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue if increased oil product export quotas as it holds spare refining capacity. 

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The oil market is well aware that the main reasons for why oil has rallied 25% over the past months is  reduced production by Saudi Arabia and Russia, global oil demand holding up better than feared together with still declining US shale oil activity. US oil drilling rig count fell by 8 rigs last week to 507 rigs which is the lowest since Feb 2022.

The big question is how strong is global oil demand and how will it hold up or even maybe increase in the coming quarters? And here the spread of estimates are still all over the place. For Q4-23 we have the following range of estimates for global oil demand in m b/d: 100.6; 101.8; 103.1; 103.2 and 104.7 from main oil market research providers. This wide spread of estimates is mindbogglingly and head-scratching both for analysts and for oil producers. It leads to a wide spread in estimates for Call-on-OPEC. Some say the current market is in a 2-3 m b/d deficit while others calculate that the global oil market today is nicely balanced.

The sanctions towards Russian crude and oil product exports with a ban on imports to the EU and UK has led to a large reshuffling of the global oil market flows which again has created a haze through which it is hard to gauge the correct state of the global oil market. 

We have previously argued that there may be a significant amount of ”pent-up-demand” following the Covid-years with potential for global oil demand to surprise on the upside versus most demand forecasts. But there are also good reasons to be cautious to demand given Chinese property market woes and the highest US interest rates since 2001!

The uncertainty in global oil demand is clearly at the heart of Saudi Arabia’s production cuts since April this year. Saudi Arabia’s Energy Minister, Prince Abulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp).

So if it turns out that demand is indeed stronger than Saudi Arabia fears, then we should see increased production from Saudi Arabia. Saudi could of course then argue that yes, it is stronger than expected right now, but tomorrow may be worse. Also, the continued decline in US oil drilling rig count is a home-free card for continued low production from Saudi Arabia.

Both crude stocks and mid-dist stocks (diesel, jet fuel, gasoil) are still significantly below normal and the global oil market is somewhere between balanced, mild deficit or large deficit (-2-3 m b/d). The global oil market is as such stressed due to low inventories and potentially in either mild or large deficit on top. The latter though can be undone by higher production from Saudi Arabia whenever it chooses to do so.

What is again getting center stage are the low mid-dist stocks ahead of winter. The war in Ukraine and the sanctions towards Russian crude and product stocks created chaos in the global oil product market. Refining margins went crazy last year. But they are still crazy. The global refining system got reduced maintenance in 2020 and 2021 due to Covid-19 and low staffing. Following decades of mediocre margins and losses, a lot of older refineries finally decided to close down for good during Covid as refining margins collapsed as the world stopped driving and flying. The global refining capacity contracted in 2021 for the first time in 30 years as a result. Then in 2022 refining margins exploded along with reviving global oil demand and the invasion of Ukraine. Refineries globally then ran  as hard as they could, eager to make money, and reduced maintenance to a minimum for a third year in a row. Many refineries are now prone for technical failures following three years of low maintenance. This is part of the reason why mid-dist stocks struggle to rebuild. The refineries which can run however are running as hard as they can. With current refining margins they are pure money machines.

Amid all of this, Russia last week imposed an export ban for gasoline and diesel products to support domestic consumers with lower oil product prices. Russia normally exports 1.1 m b/d of diesel products and 0.2 m b/d of gasoline. The message is that it is temporary and this is also what the market expects. Russia has little oil product export storage capacity. The export ban will likely fill these up within a couple of weeks. Russia will then either have to close down refineries or restart its oil product exports.

The oil market continues in a very bullish state with stress both in crude and mid-dists. Speculators continues to roll into the market with net long positions in Brent crude and WTI increasing by 29 m b over the week to last Tuesday. Since the end of June it has increased from 330 m b to now 637 m b. Net-long speculative positions are now at the highest level in 52 weeks.

The market didn’t believe Saudi Arabia this spring when it warned speculators about being too bearish on oil and that they would burn their fingers. And so they did. After having held production at 9 m b/d since July, the market finally believes in Saudi Arabia. But the market still doesn’t quite listen when Saudi says that its current production is not about driving the oil price to the sky (and beyond). It’s about concerns for global oil demand amid many macro economic challenges. It’s about being preemptive versus weakening demand. The current oil rally can thus be undone by Saudi Arabia just as it was created by Saudi Arabia. The current refinery stress is however beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue as it holds spare refining capacity. It could increase export quotas for oil products and thus alleviate global mid-dist shortages. The first round effect of this would however be yet stronger Chinese crude oil imports. 

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins. It is easy to see when Russia invaded Ukraine. Diesel margins then exploded. The market is not taking the latest Russian export ban on diesel and gasoline too seriously. Not very big moves last week.

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. We are now heading into the heating season, but the summer driving season is fading and so are gasoline margins.

ARA refinary crack margin
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. Here same graph as above but with longer perspective to show how extreme the situation is.

ARA refinary crack
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average. Very low mid-dist stocks.

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Speculators are rolling into long positions. Now highest net long spec in 52 weeks.

Speculators are rolling into long positions
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Populära