SEB Råvarubrev 26 september 2017

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityOrkar oljepriset högre?

MARKNADEN I KORTHET

Resultatet av det tyska förbundsdagsvalet har skapat en försvagad Merkel och därigenom också ett försvagat mandat för flera (och mera) gemensamma EU-lösningar, framför allt inom den ekonomiska integration som Frankrike fört fram (bl.a. en gemensam EU finansminister). Risken finns också att detta kan få negativa implikationer i form av ökade ”spreadar” för i huvudsak de sydeuropeiska länderna. IFO, den tyska indikatorn för företagens syn på konjunkturen blev några tiondelar svagare än förväntat (och föregående) men ligger fortfarande på historiskt höga nivåer.. S & P sänkte förra veckan Kinas kreditbetyg till A+ (AA-) pga. den fortsatt starka kreditexpansionen (Moody’s gjorde samma sak i maj). Den kinesiska valutan fortsatte också att för andra veckan på raken falla. Åtta kinesiska städer har nu vidtagit ytterligare åtgärder för att kyla av den redan avsvalnande kinesisiska fastighetsmarknaden, något som tog marknaden med viss överraskning. Fokus är nu på vilka ev, ytterligare signaler som kan tänkas komma vid partikongressen (vart femte år) som startar den 18:e oktober. Federal Reserve’s beslut att börja beta ned sin stora balansräkning kan komma att öka riskerna i aktie och obligationsmarknaderna, framför allt på lite sikt.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Antalet amerikanska borriggar fortsätter att falla (förra veckan med ytterligare fem). Helt uppenbart är att priser under $49/fat (Am. Nymexolja), som vi såg i somras, var lågt nog för att kyla ned aktiviteten. Oljepriset har dock på sistone uppvisat styrka, både tekniskt och fundamentalt. OPEC säger att man nu är ungefär halvvägs med att få ned det globala överskottet (lager) samt att framför allt Saudiarabien och Ryssland diskuterar ytterligare förlängning av innevarande produktionsbegränsningar. Den kurdiska folkomröstningen avseende självständighet från Irak har fått Turkiet att varna om en eventuell stängning av pipelines från Kurdistan. Den korrigering i basmetaller som vi tidigare flaggat för har till viss del materialiserats och priserna har under de senaste veckorna i huvudsak rört sig söderut. Vi ser mer nedåtrisk nu när dollarkorrektionen också ser ut att ha fått lite mer fast mark under fötterna. Stigande kolpriser har givit högre elpriser vilket satt fart på utsläppsrätterna.

Valuta: Dollarn har nu påbörjat det försök till korrektion som vi letat efter ett tag. Bakslaget för Merkel i det tyska valet (det kommer att ta lång tid att få ihop en ny regering) och en framtida svagare regering har också på marginalen hjälpt till att pressa euron. NOK/SEK har nu med hjälp av det stigande oljepriset brutit upp från sin bottenformation.

Börser: MSCI Världsindex har efter korrektionen i somras segat sig upp till nya rekordnivåer, i huvudsak drivet av positiv amerikansk utveckling. MSCI Tillväxtmarknader har också stigit men den begynnande dollarkorrektionen bör komma att pressa dessa länder (utom möjligen Ryssland som ser fortsatt positivt ut pga. oljan). OMXS30 har stigit lite mer än förväntat men risken för en ny nedgång är ännu inte över.

Räntor: Långa räntor har åter börjat stiga och vi förväntar oss mer uppgång under hösten.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Olja – Det börjar bli dags för oljerallyt att ta en paus.
  • CO2 – risk för fortsatt stigande pris.
  • Guld – Nordkoreadriven studs.
  • DAX – borde vara nära någon form av nedåtreaktion.
  • USD/SEK – nästa försök att korrigera högre.
  • OMX30 – högre än förväntat men viss nedåtrisk består ändå.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $58.59/fat.Då gårdagens uppgång ser ut att bero på Turkiets hot, att som straff för kurdernas folkomröstning om självständighet från Irak, att stänga pipelines från Kurdistan så är priset just nu väldigt beroende av geopolitiska händelser snarare än den vanliga utbud/efterfrågan/lager ekvationen. Situationen är alltså mer osäker än vanligtvis. Dessutom finns ju risken att President Trump säger upp kärnavtalet med Iran vilket skulle leda till nya sanktioner och sannolikt lägre iransk export. Lugnar sig den geopolitiska situationen bör vi kunna se en reaktion mot något lägre priser.

Konklusion: Dags för oljerallyt att ta en paus?

OBSERVATIONER

+ Turkiet hotar stänga Kurdistans pipelines.
+ Säger USA upp kärnavtalet med Iran?
+ Långa spekulativa nettopositioner ökar
+ Ökningstakten av amerikansk prod. Lägre.
+ Antalet borriggar i USA har fortsatt att falla.
+ Saudierna höjer sitt pris för oktoberleverans
+ Ryssland o Saudi fortsätter diskutera en förlängning av produktionsbegränsningarna bortom 31/3 2018.
+ Både IEA och OPEC har nu uppgraderat prognoserna för efterfrågan på olja.
+ Situationen i Venezuela är fortsatt mycket skakig.
+ Teknisk styrka efter brottet av trendlinjen i början av sept.
+ Det generiska kontraktet har gjort ett gyllene kors.
– Den långa spekulativa nettopositioneringen är nu stor.
– Rosneft sa i en intervju i måndags att de såg ett pris mellan $40 – 43 för 2018.
– Produktionsbegränsningarna efterlevs sämre än tidigare i år.
– STEO reviderar upp US prod. 2018/19.
– Hur OPEC’s exitstrategi ska se ut.
– Tekniskt är nu marknaden överköpt och med ett tungt motstånd vid $60.08 (årshögsta för nov-kontraktet).

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

UTSLÄPPSRÄTTER CO2

CO2 Utsläpp, dagsgraf, €/tonDe allt högre energipriserna i Europa gör nu att man kan tänka sig att energibolag med fossilproduktion låser in framtida vinster genom att sälja elen på termin samtidigt som de köper kol/naturgas och utsläppsrätter för motsvarande produktion. De stora vinnarna är naturligtvis de förnyelsebara energiproducenterna som inte behöver några utsläppsrätter till sin produktion. Under hösten ska också EU-kommissionens och parlamentets förslag till reduktion av antalet (som under en längre tid överskridit behovet) utsläppsrätter behandlas. Med fortsatt vissa frågetecken kring franska kärnkraftverk (i år igen) så måste nog risken för en tajtare CO2 marknad anses relativt hög.

Konklusion: Risk för fortsatt stigande pris.

OBSERVATIONER

+ Kolpriserna har fortsatt att stiga.
+ Elpriserna i Europa har gått starkt sedan i våras (energigenerering står för cirka 2/3 av CO2 utsläppen inom EU’s utsläppssystem).
+ Vi närmar oss nu uppvärmningssäsongen i Europa.
+ Det högre elpriset gör också att naturgasverk blir lönsammare och därför körs mer.
+ Även denna höst viss oro över den franska kärnkraften.
+ Kinesiskt kolunderskott pga. det senaste årets stängningar av 100-tals små, smutsiga och ofta olönsamma kolgruvor.
+ EU diskuterar i höst huruvida man ska ”stämpla ut” oanvända utsläppsrätter för att snabbare få effekt i systemet. T.ex. så har den svenska regeringen avsatt medel för inköp av utsläppsrätter som sedan ska makuleras.
+ När steg 4 (2021 – 2030) i EU’s utsläppshandelssystem införs, kommer fler sektorer att omfattas samt att antalet utsläppsrätter minskas med 2.2 % årligen jämfört med dagens 1.74 %.
+ Tekniskt sett pekar den senaste korrektionens mönster på att trenden är fortsatt i stigande.
– Just nu varmare än normalt i stora delar av Europa.
– Det finns ett överskott av utsläppsrätter.
– Tekniskt sett är den kraftiga prisspiken i mitten av september en varningssignal om en överköpt marknad.

Tillgängliga certifikat:
BULL CO2 X1 & X4 S
BEAR CO2 X1 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1307/uns.Med ett något hökaktigare Federal Reserve och en begynnande dollarkorrektion har guldet haft det lite motigt under september. Egentligen är det bara det eskalerande ordkriget mellan USA och Nordkorea som fått guldet att studsa upp från stödet vid 55d mv bandet. Skulle tonläget skruvas ned ett snäpp så skulle vi inte bli överaskade att se guldet falla ned igenom bandet med siktet eventuellt inställt på ett nytt test av den fallande trendlinjen från 2011.

Konklusion: Troligtvis är studsen från $1288 bara temporär.

OBSERVATIONER

+ Nordkorea.
+ Asiatisk fysisk import fortsatt stark.
+ SPDR guld ETF godkända enligt den nya Shariastandarden.
+ Tekniskt så är det positivt att vi fann stöd vid 55d mv bandet.
– Dollarn har börjat korrigera.
– Räntorna är åter på väg upp.
– Realräntorna är i stigande.
– USA’s skuldtaksproblematik framflyttad 3m.
– Den spekulativa positioneringen är stor men minskade under förra rapportperioden.
– Om dollarn skulle stiga kraftigt.
– Misslyckandet att hålla kvar brottet över $1338.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €12603Utvecklingen till dags dato har varit i linje med det man kunde förvänta sig sedan vi bröt tillbaka över 55d mv bandet (233d mv bröts ju aldrig) och upp ur den korta fallande kanalen. Dock har uppgången nu tappat moment och vi skulle inte bli förvånade om 12677 visar sig vara ett motstånd tillräckligt starkt för att utlösa åtminstone en mindre försäljning, t.ex. ett återtest av 55d mv bandet

Konklusion: 12677 bör vara nog för ögonblicket.

OBSERVATIONER

+ Euron har börjat försvagas (dock för tidigt att säga permanent eller tillfälligt).
+ Tysk arbetslöshet är rekordlåg.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ De senaste bankkriserna i Spanien och Italien under juni har inte lett till några svallvågor snarare tvärtom.
+ Den långa vågräkningen är fortsatt positiv (så länge inte 10474 passeras på nedsidan).
+ Reaktionen från 233d mv samt brottet tillbaka över 55d mv bandet.
– Ökad politisk osäkerhet i Tyskland efter valet.
– Nordkorea.
– IFO föll senast mer än förväntat (ligger dock kvar på hög nivå).
– ZEW föll jämförbart med föregående period.
– Tysk BNP (kv.2) kom in något svagare än förväntat.
– Dieselgate (vi har inte sett slutet på detta än).
– President Trump’s handelspolitik, han har varnat tysk bilindustri.
– Den starka euron utgör en motvind för hela eurozonen.
– Tekniskt så har månadsgrafen i juni signalerat för nedgång.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,0750Äntligen, är det lätt att utbrista, verkar korrektionen nu vara på gång. Efter att huvudstödet hållit för ett antal attacker så har nu priset börjat arbeta sig högre. Fed var lite hökaktigare vid sitt senaste möte och nu i oktober börjar man också med att banta sin balansräkning vilket på sikt minskar dollar i systemet. Lägg också till att hösten, framför allt november, brukar vara en stark dollarmånad så borde vi kunna få se ytterligare uppgång. EUR/USD verkar också ha nått vägs ände och det tyska valet skyndar nu på vinsthemtagningar från långa EUR spekulanter. Ett brott över 55d mv bandet skulle ytterligare skynda på stängningar av korta positioner.

Konklusion: Ytterligare ett försök att korrigera högre.

OBSERVATIONER

+ Svårt att bilda en stark regering i Tyskland.
+ Hökaktigare FED, höjning trolig i december.
+ FED börjar minska balansräkningen i oktober.
+ Skuldtaket i USA har flyttats fram.
+ Kronindex, KIX, har vänt upp från en viktig teknisk nivå.
+ Korträntedifferensen har fortsatt att öka.
+ Svensk handelsbalans för varor faller trendmässigt och nu senast hamnade vi i negativt territorium.
+ Riksbanken är fortsatt mycket expansiv.
+ Hösten är säsongsmässigt en bättre dollarperiod med framför allt november som en stark månad för USD/SEK.
+ Tekniskt är marknaden översåld, divergerar och har studsat från det viktiga stödet.
– Den spekulativa lång nettopositioneringen i euro föll med nästan 1/3 förra veckan.
– Sämre svenskt inköpschefsindex.
– ECB är fortsatt ”mjuk” över den starka euron.
– Sve ekonomi är stark (ek.överraskningsindex högsta på 11 år).
– Om Riksbanken snabbare än förväntat blir mer hökaktig vilket vi är lite skeptiska till givet den senaste SEK-förstärkningen.
– Tekniskt sett fortfarande i en fallande trend.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X1 & X4 S

OMXS30

OMX30 daglig graf, 1604Uppgången till 1583/84 följde planen till punkt och pricka dock har marknaden därefter fortsatt högre, något vi initialt inte räknade med. Vi har nu nått vårt andra möjliga korrektionsmål (om detta är en korrektion och inte en fortsättning av uppåttrenden), 1603/04. I detta område finner vi det gamla viktiga stödet som nu agerar motstånd samt 61,8 % korrektion av nedgången juni – aug. Så detta område är helt klart att bevaka. En stängning under 1564 dvs. under 55d bandet och 233d mv skulle vi tolka som rejält negativt (kom ihåg att vi redan haft ett dödskors, 50/200d mv brott).

Konklusion: Ska det vända ned så bör det vara häromkring.

OBSERVATIONER

+ Den starka kronan gör att räntehöjningar dröjer tills ECB agerar
+ Dollarkorrektion på gång (KIX index har vänt upp = svagare SEK).
+ Ekonomisk statistik fortsätter att vara positiv.
+ Det långsiktiga vågmönstret är positivt.
+ Tillbaka över det positivt lutande 233d mv.
+ Tillbaka över 55d mv bandet.
– Nordkorea.
– Den starka kronan.
– Bostadsbyggnadsbolag allt svagare.
– Månadsvändningssignal per sista juni.
– En ”överdrivet” lång uppgångssekvens (11 månader i sträck) bröts i och med nedgången in juni.
– Dag och månadsgrafen är överköpta.
– Fem vågor ned från toppen är illavarslande.
– Dödskors 50/200d mv.
– Tungt motstånd vid 1603/04.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X1, X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top