Följ oss

Analys

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 19 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysInledning

Efter helgens val i Grekland och Frankrike har förväntningarna på efterfrågan av råvaror minskat. Vi har sett prisfall på allt från olja till spannmål. Lite senare idag, klockan 14:30 publicerar USDA World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE). Vi fokuserar därför på förväntningarna inför den rapporten i det här veckobrevet.

Som vi skrev om i förra veckobrevet kommer CME att utöka öppettiderna för handel i spannmåls-och oljeväxtterminer och optioner. CME har dock reviderat startdatumet för detta från den 14 maj till den 21 maj 2012. I samband med detta kommer också Kansas City Board of Trade (KCBOT) att utöka den elektroniska handeln i terminer och optioner för sitt flaggskepp HRWW (hard red winter wheat) och även Minneapolis Grain Exchange (MGEX) kommer att utöka handeln för alla sina terminer och optioner, inklusive HRSW (hard red spring wheat) med samma öppettider som CBOT (söndag till måndag från 17:00 till 16:00 och under måndag till fredag från 18:00 till 16:00).

Inför WASDE-rapporten

Nedan ser vi marknadens förväntningar inför dagens WASDE-rapport.

2012 US wheat production estimates

 • All wheat production average estimate 2.196 BB vs. 1.99 BB in 2011
 • All winter wheat production average estimate 1.634 BB vs. 1.494 BB in 2011
 • Hard red winter wheat production average estimate .990 BB vs. .780 BB in 2011
 • Soft red winter wheat production average estimate .413 BB vs. .458 BB in 2011
 • White winter wheat production average estimate .231 BB vs. .256 BB in 2011

11/12 US ending stocks estimates

 • Corn average estimate .758 BB vs. April report of .801 BB and vs. 1.128 BB in ‘10/11
 • Beans average estimate .221 BB vs. April report of .250 BB and vs. .215 BB in ‘10/11
 • Wheat average estimate .781 BB vs. April report of .793 BB and vs. .862 BB in ‘10/11

12/13 US ending stocks estimates

 • Corn average estimate 1.704 BB
 • Beans average estimate .170 BB
 • Wheat average estimate .805 BB

11/12 global ending stocks estimates

 • Corn average estimated 122.036 MT vs. April report of 122.71 MT
 • Beans average estimate 53.304 MT vs. April report of 55.52 MT
 • Wheat average estimate 205.402 vs. April report of 206.27 MT

12/13 global ending stocks estimates

 • Corn average estimate 136.822 MT
 • Beans average estimate 59.335 MT
 • Wheat average estimate 195.571 MT

South American ‘11/12 crop production estimates

 • ‘11/12 Argentine corn crop average estimate 20.7 MMT vs. April report of 21.5 MMT and vs. 23.8 M a year ago
 • ‘11/12 Argentine bean crop average estimate 42.0 MMT vs. April report of 45.0 MMT and vs. 49.0 M a year ago
 • ‘11/12 Brazilian corn crop average estimate 62.7 MMT vs. April report of 62.0 MMT and vs. 57.5 M a year ago
 • ‘11/12 Brazilian bean crop average estimate 65.5 MMT vs. April report of 66.0 MMT and vs. 75.5 M a year ago

Odlingsväder

Southern Oscillation Index, ett mått på intensiteten i graden av La Niña eller El Niño, har plötsligt svängt upp ganska kraftigt. Senaste indexnivån är +1.7. En nivå mellan +7 och -7 indikerar neutrala ENSO-förhållanden. Det är alltså fortfarande neutrala förhållanden, med ett SOI på +1.7.

30 day moving SOI

Till skillnad från “väder” går det ganska bra att göra tillförlitliga prognoser på ENSO ungefär 6 månader fram i tiden. Nedan ser vi australiensarnas ensembleprognos från den 1 maj och framåt.

POAMA monthly mean nino34

Det som prognosticeras är alltså, alltjämt, El Niño-förhållanden under våren på södra halvklotet. Som vi skrivit förut, och som är värt att påminna nytillkomna läsare om, är att detta innebär mycket gott (fuktigt) väder i Sydamerika, världens nya kornbod.

Vete

Matifvetet med novemberleverans bröt slutligen 200 euro och föll abrupt efter det. I skrivande stund ligger priset på 197 euro. Nu är 200 euro ett motstånd. Många skulle säkert vilja sälja på den nivån, om priset bara gick upp dit igen. Stöd finns på 190 euro. Det historiska mönstret känns igen, och om marknaden beter sig som ”förr” borde priset gå ner till 190. Vid WASDE-rapporter tenderar marknaden att röra sig lite mer och kan röra sig ner till 190 om det vill sig illa.

Veteprisets utveckling maj 2011 - maj 2012

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Stödet på 650 cent håller ännu emot, även om priset faktiskt gått under.

Chicagovete, prisutveckling maj 2011 - maj 2012

Nedan ser vi hur terminspriserna på Matif och Chicago förändrats den senaste veckan. En stor väntad skörd har ökat contangot i Chicago. November på Matif har handlats ner och längre löptider på terminerna också. Som vi skriver lite längre fram i det här avsnittet om vete, har t ex franskt vete på fälten klassats upp och är i ganska gott skick trots kylan och torkan i vinter. Maj på Matif är i stort sett en avslutad marknad.

Crop condition för höstvetet i USA, som rapporterades i måndags kväll klockan 22, ligger på 63% good / excellent och det är 1% lägre än förra veckan. Ratings över 60% har (nästan) alltid lett fram till stora skördar.

Veteterminer - CBT och Milling - Priser

Vetepriser - Källa SEB och USDA

Informa’s senaste prognos för den globala vete produktionen ligger nu på 679.41 mt. Förra månaden estimerade de en minskning till 679.65 mt från prognosen på 696.09 mt ett år tidigare. I sin senaste rapport skriver FAO att den globala veteproduktionen under 2012/13 beräknas uppgå till 675.1 mt, en nedjustering med 15 mt från deras första prognos i mars och ned 3.6 procent från förra året, men fortfarande väl över genomsnittet för de senaste fem åren.

Världsmarknaden för vete

FAO estimerar EU:s veteproduktion, världens största, till 135 mt vilket är linje med prognoser från andra analytiker under förra månaden. Även om sådd areal uppskattas ha ökat något så förväntas den stränga vintern orsaka större bortfall än normalt i många delar.

SEB - Analys på jordbruksterminerLägre produktion förväntas också i Marocko till följd av torka och utsikterna för sådd av vårgrödor i Centralasien har också försämrats pga av en långvarig torka. I USA däremot bekräftas en stark återhämtning från 2011 och utifrån ett antagande om normala säsongsförhållanden fram till skörd beräknas den sammanlagda veteskörden att uppgå till 59 mt. Produktionen i Ryssland visar på en marginell ökning och justeras upp med ca 1 procent till 56.8 mt. I Ukraina däremot förväntas en kraftig minskning i produktionen till följd av de ogynnsamma väderförhållanden som drabbat landet under hösten och vintern. Produktionen beräknas till 14 mt, ett fall med nästan 40 procent från 2011 års enorma skörd och väl under genomsnittet för de senaste fem åren. Även produktionen i Kazakstan justeras ned kraftigt. I Asien justeras produktionen för Kina och Pakistan ned något, utifrån en återgång till mer normala avkastningar jämfört med förra årets rekordskördar, medan prognosen för Indien justeras upp till rekord nivån 88.3 mt bl.a till följd av god vattentillgång och gödningsmedel. Indiens jordbruksminister lägger dock ribban något högre och estimerar landets veteproduktion till 90.23 mt. För att frigöra utrymme inför den kommande skörden ser Indien över möjligheten att exportera så mycket som 10 mt vete från statliga lager, och på listan över potentiella marknader finns sanktionsdrabbade Iran somnyligen vänt sig till Australien för att säkerställa landets behov av spannmål.

I Australien visar tidiga indikationer på en minskad produktion av vete, dels genom en återgång till en mer normal avkastning men också för att lantbrukare väljer att så andra grödor till följd av högre, attraktiva priser. Samma sak i Argentina där lantbrukare förväntas öka produktionen av korn på bekostnad av vete.

Veteproduktion - Ledande producenter

Den första prognosen för den globala handeln (export) med vete under 2012/13 (juli/juni) beräknas uppgå till 135 mt, en minskning med 1.7 mt från 2011/12 och 4.6 mt ner från rekordnivån på 139.7 mt under 2008/09. En förväntad nedgång i import av vete speglar främst mindre inköp från flera asiatiska länder.

Veteimport per region - Betydande veteexportörer

Efter en stark tillväxt i förbrukningen av vete under 2011/12, framförallt drivet av en exceptionell ökning av vete som foder, så beräknas konsumtionen troligen att minska något till 686 mt under 2012/13, vilket dock fortfarande överskrider trenden för de senaste 10 åren.

Prognosen för globala vetelager är en minskning med 6.5 procent eller 12.5 mt, för att slutligen nå 183 mt i slutet av säsongen 2013. De största minskningarna beräknas för Kina (-5 mt), Ukraina (-3.6 mt), Ryssland (-3.2 mt), Australien (-900 000 t), Kazakstan (-700 000 t) och Marocko (-700 000 t). De länder där lagren beräknas öka är bl.a USA (+1.9 mt), Indien (+1 mt) och Brasilien (+600 000 t).

Vetelager - 2008/2009 - 2012/2013

Det franska vetet klassat som ”bra” (bonnes) eller ”utmärkt” (très bonnes) har ökat till 65% från 63% veckan innan enligt FranceAgriMer, och grödorna har fått god hjälp av det regn som har fallit under april. Siffrorna nedan visar genomsnittet för de 8 regioner som står för 64 procent av den franska vete produktionen. I Alsace-regionen, där grödor skadades av den extrema kylan i februari, har de grödor som klassas som ”bra” eller ”utmärkt” ökat till 44 procent från 40 procent veckan innan. I Centre, landets största veteproducerande region, matchade 64 procent de två bästa klassificeringarna, upp från 61 procent. Det franska durumvetet klassat som ”bra eller ”utmärkt” har ökat till 49% från 46 procent veckan innan.

Tabell om vete

Kansas ser ut att gå emot en rekordskörd då den 3 dagar långa inspektionen (crop tour) av Kansas höstvete nu är klar. Grödorna ser lovande ut enligt observatörerna och förväntas ge en genomsnittlig avkastning på 49.1 bushels per acre, en uppgång med nästan 3 procent från den tidigare rekordprognosen från 2005 enligt WQC. Siffran som baseras på en undersökning av 608 områden under tre dagar, är högre än förra årets genomsnittliga estimat på 37.4 bushels per acre som baserades på 561 områden. Genomsnittet under de senaste 3 åren ligger på 39.6 bushels per acre. Trots en skakig start på säsongen har en varm vår och gynnsamma väderförhållanden i allmänhet fått Kansas vete att utvecklas snabbare än normalt i år, och även fast de inspekterade grödorna är i relativt gott skick generellt och i ett långt framskridet utvecklingsstadium så varnar ändå vissa för att estimatet på 49.1 är lite väl högt. En prognos baserad på 49.1 bushels per acre skulle resultera i en produktion på 403.9 miljoner bushels, vilket kan jämföras med produktionen på 276.5 miljoner bushels under 2011 enligt USDA.

Polen, en av EU:s största spannmålsproducenter, har drabbats hårt av de ogynnsamma väderförhållandena under vintern. Det uppges nu att så mycket som 29 procent av landets höstgrödor har förstörts och man räknar med att mer än 1.3 miljoner hektar (av ca 4.5 miljoner sådd hektar) kommer att behöva plöjas och sås om igen. Under 2011 producerade landet 26.8 mt spannmål.

Trots en liten ökning av sådd areal för höstgrödor i Spanien, enligt officiell statistik, kommer produktionen troligtvis att sjunka med ca 25 procent jämfört med föregående säsong. Den senaste tidens regn har varit till hjälp för grödorna, men långt ifrån tillräckligt för att kompensera bristen på regn under vinter och tidig vår, särskild i de södra och östra spannmålsproducerande regionerna, där grödorna skördas tidigare. Väderförhållanden i maj kommer att vara avgörande för avkastningen i de områden där grödorna fortfarande har potential att återhämta sig.

Väderförhållanden i maj kommer att vara avgörande

Med ett antagande om genomsnittlig konsumtion i landet, förväntas den lägre skörden sannolikt resultera i att landets import av spannmål, Spanien är EU’s största importör, kan komma att överstiga 11 mt under 2012/13.

En lägre skörd av durumvete i Andalusien har ännu inte bekräftats officiellt av landets jordbruksminister, men det finns indikationer på att den totala produktionen av durumvete kan komma att bli 30 procent lägre än föregående säsong.

Ministeriets produktionssiffror nedan baseras på data från februari, då nederbörden i de flesta regioner var praktiskt taget noll. Så även om det kommer att bli en betydande nedgång i spannmålsproduktionen så borde vete och korn fortfarande kunna återhämta sig något i de områden där skörden av dessa grödor sker senare. Spaniens spannmålsproduktion enligt officiell statistik från februari 2012:

Spaniens spannmålsproduktion enligt officiell statistik från februari 2012

Argentinas veteexport för 2011/12 väntas uppgå till 10 mt som ett resultat av förväntade lägre utgående lager enligt FAO. Trots utmärkta odlingsförhållanden, ser det ut som många av Argentinas lantbrukare avstår från att så höstvete eftersom statens inblandning i marknaden har drivit priserna så lågt att lantbrukarna inte tycker det är värt tiden de lägger ner. Sådden av 2012/13 års vete förväntas sjunka med 15 procent på året då låga priser leder till att lantbrukare föredrar andra alternativa höstgrödor. Argentinska lantbrukare sådde 4.6 miljoner hektar vete under säsongen 2011/12, en minskning från 5.9 miljoner hektar under säsongen 2007/08, innan regeringen började driva igenom snäva export restriktioner. Exportpriserna på argentinskt vete i början av maj var 30 procent lägre än vid samma tidpunkt förra året. Argentina har alltid haft en liten skatt på exporten, men på senare år har den exploderat som ett resultat av att regeringen motiverade dessa höjningar med att de inte kunde lita på att lantbrukarna skulle vara ärliga nog att betala sin del av inkomstskatten.

Lantbrukare i Buenos Aires-provinsen planerar att stoppa all försäljning av spannmål och boskap under fyra dagar med start på torsdag för att protestera mot regeringsplaner på höjda skatter på markägande. Även arbetare vid Argentinas ledande exporthamnar planerar att påbörja strejk på torsdag.

Celeres uppskattar Brasiliens veteproduktion för 2011/12 till 5.45 mt jämfört med 5.66 mt under 2010/11. Brasilien med sina nästan 200 miljoner invånare, importerar mycket vete från Argentina.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn har fallit ner till stödnivån 220 euro per ton.

Novemberkontraktet på maltkorn har fallit ner till stödnivån 220 euro per ton

Enligt FAO förväntas den globala produktionen av korn under 2012 att vara i stort sett oförändrad på ca 136 mt. Bland de stora kornproducerande länderna, kan betydande minskningar förväntas i Nordafrika och OSS Asien men som till stor del kompenseras av ökad produktion i EU och USA. I EU förväntas den totala arealen för korn att öka jämfört med 2011 och beror till stor del på en ökning av vårgrödor, speciellt där höstgrödor har blivit skadade och kommer att ersättas. Under antagandet om normala förhållanden, beräknas EU’s produktion att öka med ca 4 procent till 54 mt. I USA och Kanada förväntas också ökningar av sådd areal för korn och därmed större skördar. Däremot förväntas en stor nedgång i Marockos produktion av korn i år till följd av torka.

Produktion av maltkorn - 2008/2009 - 2012/2013

Enligt FranceAgriMer är andelen franskt höstkorn klassat som ”bra” (bonnes) eller ”utmärkt” (très bonnes) oförändrad från veckan innan på 48 respektive 10 procent, baserat på förhållanden i sju regioner som representerar 56 procent av landets produktion.

Franskt höstkorn klassat som ”bra” (bonnes) eller ”utmärkt” (très bonnes)

Vad gäller franskt vårkorn ökade klassificeringen ”utmärkt” till 19 procent från 18 procent veckan innan, medan grödorna som klassificeras som ”bra” sjönk med 1 procent till 60 procent. Siffrorna baseras på data från fem regioner som i genomsnitt odlar 47 procent av landets vårkorn. Grödorna i Lorraine fortsätter att förbättras, och vårkorn där som klassificeras som ”utmärkt” uppgår nu till 24 procent jämfört med 19 procent veckan innan.

Grödorna i Lorraine fortsätter att förbättras

Produktionen av korn i Argentina under 2011/12 förväntas uppgå till 4.4 mt till följd av ökad skördad areal och ger utrymme för ytterligare export, som nu estimeras till 3.4 mt. Över 65 procent kommer att vara foderkorn. Det finns tillräckligt med utsäde för att kunna utöka odlad areal till 1.5 miljoner hektar för säsongen 2012/13.

Potatis

Potatispriset för leverans nästa år, har fortsatt att stiga. Från förra veckans 14.70 euro noteras i skrivande stund 15.20. Trenden är positiv och tycks vara stark. Det verkar som om priset kan gå högre, med andra ord.

Potatisprisets utveckling fram tom 9 maj 2012

Majs

Priset på decembermajs har fortsatt att bryta tekniska stödnivåer och det råder inget tvivel om att trenden är nedåtriktad.

Priset på decembermajs har fortsatt att bryta tekniska stödnivåer

Den 27 april var sådden till 53% klar, vilket är en ökning från 28% för en vecka sedan.

Majssådden

Den globala majsproduktionen under 2012 beräknas uppgå till ca 916 mt, en uppgång med 4.1 procent från 2011. I USA fick odlingssäsongen en tidig start i de södra staterna med gynnsamma förhållanden, och under antagandet att amerikanska lantbrukares intentioner gällande planerad sådd visar sig stämma (38.8 miljoner hektar) i kombination med normala förhållanden resten av säsongen, så beräknas USA’s produktion av majs preliminärt uppgå till rekordhöga 345 mt.

I Kina, världens näst största majsproducent, förväntas produktionen ligga nära förra årets rekord på ca 190 mt.

Arealen för majs i EU förväntas öka i år, kanske mer än väntat, med tanke på de senaste rapporterna om att större än förväntade områden med höstgrödor har förstörts och kommer att ersättas med vårgrödor. Men med en återgång till en mer genomsnittlig avkastning efter förra årets höga nivåer, så beräknas produktion minska med ca 4 procent till 64 mt. På det södra halvklotet är skörden i stort sett klar eller i slutfasen. Brasiliens produktion beräknas till rekordhöga 66 mt, en ökning med 17 procent från 2011, medan produktionen i Argentina beräknas till 20.3 mt på grund av de negativa effekterna från den långvariga torkan.

Majsproduktion 2008/2009 - 2012/2013

Argentinas produktion av majs för 2011/12 förväntas uppgå till 20.3 mt enligt FAO, vilket är 11 procent ned från rekordnivån 2011, men på den här nivån ligger majsproduktionen ändå nära genomsnittet för de senaste fem åren. Skörden pågår nu i de största majsproducerande områdena Buenos Aires, Cordoba och Santa Fe. Även om mindre än 50 procent av skörden är avklarad, (lantbrukarna skördar nu istället sojabönor för att sedan återgå till majsskörden), så är den genomsnittliga avkastningen för majs låg främst beroende på den svåra torkan och höga temperaturer under sommaren. Majs som såddes senare, och utgör ca 25 procent av totalen, är i utmärkt skick med en förväntad avkastning på 8-9 ton per hektar. De flesta lokala prognoser för majsproduktionen ligger i intervallet 19-22 mt.

Argentina cereal production

Exporten av majs under 2012/13 (mars/februari) förväntas preliminärt att uppgå till 14 mt, en nedgång med 3 procent från föregående säsong. Trots en relativt stor estimerad minskning av produktionen under 2012 förväntas exporten endast minska marginellt på grund av höga lager från förra årets rekordskörd.

Majsexport i Argentina

Cordonnier estimerar Argentinas majsproduktion för 2011/12 till 19.0 mt, oförändrad från tidigare prognos, och skörden rapporteras vara avklarad till 47%. Celeres estimerar Brasiliens majsproduktion för 2011/12 till 65 mt, jämfört med tidigare prognos på 60.7 mt, medan Safras e Mercado uppskattar produktionen till 66.57 mt. Cordonnier’s prognos ligger på 62 mt, en ökning med 1 mt från det tidigare estimatet på 61 mt.

Sojabönor

Marknaden bröt stödet, som låg på 1328 cent i novemberkontraktet. Därmed är den stigande trenden bruten. Det innebär inte att vi nu har en fallande trend. Däremot ska man nog inte hoppas på att kunna sälja på 1400 cent på ett tag.

Marknaden bröt stödet, som låg på 1328 cent i novemberkontraktet.

Sådden går fort framåt i USA. Den 20 april var 24% sått i USA. Förra veckan var det 12%. Vi ser noteringarna i diagrammet nedan som med blå kvadrater. Hittills ser det tidigt och bra ut.

Sojabönor - Sådden går fort framåt i USA.

Den globala sojabönsproduktionen för 2011/12 förväntas minska med nästan 10 procent enligt FAO, vilket är ett av de största minskningarna sedan året innan. Bidragande faktorer till detta är bl.a en minskning med 8 procent i USA’s produktion, på grund av lägre sådd areal och dålig avkastning, och de senaste estimaten för Sydamerikas produktion som visar på en nedgång YoY med mer än 14 procent. Efter att regionens tre största producenter, Brasilien, Argentina och Paraguay ökade arealen för sojabönor, orsakade väderfenomenet La Niña en exceptionell torka och en minskad avkastning som följd. Skördebortfallet i de tre länderna uppskattas till 13, 10 och 56 procent respektive. Sammanlagt förväntas de tre länderna att producera 26 mt mindre (11%) sojabönor än förra säsongen. Även Kina får antagligen se en nedgång i sin sojabönsproduktion, främst som en följd av minskad areal. Den enda viktiga sojabönsproducenten som rapporterar en ökning i produktionen är därmed Indien.

Världsproduktion av major oilseeds

Rekordhöga sojabönspriser uppmuntrar lantbrukare i Brasilien att sälja sin nuvarande produktion av sojabönor, och sälja den förväntade produktionen för 2012/13 på termin, samt köpa sitt behov av utsäde för kommande säsong tidigare än normalt. Även om priset på utsäde har stigit med 30 procent jämfört med förra året är några av de mest populära sorterna redan slutsålda även fast sådden inte startar förrän om minst ytterligare fem månader.

En av orsakerna till de tidiga inköpen är det faktum att producenter också förväntar sig att priserna på utsäde kommer att fortsätta stiga på grund av den starka efterfrågan. Enligt Abrasem, så säljs sojabönssorter nu för R$ 2.00-3.00 per kilo jämfört med R$ 1.40-2.00 per kilo förra säsongen. En reais kostar ca 3,50 kr. Coamo-kooperativet i västra Parana börjar oftast sitt årliga skördeprogram i juni eller juli, då deras medlemmar kan köpa insatsvaror som behövs för nästa odlingssäsong. I år har dock programmet inletts redan i slutet av april och kooperativet räknar med att under början på maj så kommer lantbrukare redan att ha köpt 85-90 procent av det utsäde som behövs för 2012/13 års grödor.

Buenos Aires Grain Exchange (BAGE) sänker återigen sin prognos för Argentinas produktion av sojabönor 2011/12 och denna gång justerar de ned siffran med ytterligare 2 mt till 41 mt vilket är 17 procent lägre än förra årets skörd på 49.2 mt. Avkastningen beräknas ligga i intervallet 2.6-2.8 ton per hektar, med två tredjedelar av skörden avklarad, jämfört med förväntningarna på 2.9-3.1 ton per hektar.

Även OilWorld sänker sin prognos för Argentinas produktion med 1.5 mt till 41 mt. Cordonnier estimerar Argentinas produktion till 40.0 mt, oförändrad från tidigare estimat, men säger att produktionen kan komma att bli så låg som 37.0 mt. Enligt uppgift från dem är skörden avklarad till 65 procent.

Conab kommer med sin prognos på torsdag. Celeres estimerar Brasiliens sojabönsproduktion för 2011/12 till 64.95 mt, jämfört med tidigare estimat på 67.9 mt, och uppger att 98 procent av skörden är avklarad och att 80 procent av skörden redan är såld. Safras e Mercado rapporterar att per den 4 maj så var 97 procent av skörden avklarad jämfört med 98 procent för ett år sedan och jämfört med det femåriga genomsnittet på 95 procent. Produktionen beräknas uppgå till 66.82 mt, ned 2.1 procent från tidigare estimat. Cordonnier estimerar Brasiliens produktion av sojabönor till 65.0 mt, oförändrat från tidigare estimat. Informas första prognos för sojabönsproduktionen under 2012/13 visar på 80.5 mt för Brasilien och 60 mt för Argentina.

Raps

Priset på novemberterminen som stabiliserat sig strax under 480 euro per ton, följde med sojabönorna ner mot 460-euro-nivån. Liksom i fallet med sojabönor ser vi att den starka uppgångsfasen är bruten, ur ett tekniskt analys-perspektiv. Nästa tekniska stödnivå på nedsidan finns vid 440 euro per ton och detta stöd torde vara ganska starkt.

Rapeseed Euro Nov12 - 9 maj 2012

FAO skriver i sin senaste rapport att den globala produktionen av raps förväntas sjunka något. Minskad produktion i EU och Indien har bekräftats, medan estimaten för produktionen i Kanada och Australien har justerats upp avsevärt jämfört med de ursprungliga prognoserna.

Världsproduktion av major oilseeds - Tabell

Gris

Den här veckan riktar vi in oss på decemberkontraktet på Lean Hogs. Priset har fallit krafit sedan toppnoteringen i februari på 86 cent per pund. Nu ligger priset på 76.9 cent. Det är nära bottennoteringen från den 16 december på 76.3 cent. Bottennoteringen utgör ett stöd, eftersom priset vänt där en gång tidigare. Det skulle alltså kunna komma in köpare på den är nivån just av den anledningen.

Lean hogs-terminer - December 2012

Mjölk

Mjölkpriset (decemberleverans) har fallit från 15.68 cent förra veckan till 15.45 cent i skrivande stund. Från toppnoteringen 17.20 cent har fallet gått fort. Priset ligger nu på den lägsta nivån det senaste året.

Mjölkpriset - Decemberleverans

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Bearish momentum may return but strategic buying is starting to kick in

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

EUA price action: The seeds of the rally may have come from Red Sea troubles, higher freight rates and higher ARA coal prices. Add in record short positioning in EUAs, nat gas being cheap relative to oil in Asia, participants in the EU ETS purchasing EUAs strategically, rising temperature adj. nat gas demand in Europe (though absolute demand still very, very weak due to warm weather) and lastly a weather forecast pointing to more normal temperatures in North West Europe. And ”Bob’s your uncle”, the EUA Dec-24 price rallied 10.8% from EUR 52.2/ton on Feb 26 to EUR 57.84/ton ydy.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

It is normal with short-covering rallies in bear markets. What puzzled us a little was the involvement of coal prices in the rally together with nat gas and EUAs. Did the upturn in coal prices come from the Chinese market with participants there maybe sniffing out some kind of imminent, large government stimulus package and front-running the market?  No. There has been no rally in iron ore and the upturn in coal prices in Asia have been lagging the upturn in ARA coal prices.

Did the rally come from the Utility side in Europe where Utilities jumped in and bought Coal, Gas and EUAs and selling power against it? Probably not because forward fossil power margins are still very negative.

The most plausible explanation for the upturn in coal prices is thus Red Sea troubles, higher dry freight rates and higher ARA coal prices as a result. ARA coal prices bottomed out on 14 Feb and then started to move higher. The Baltic dry index started to rally already in mid-January. This may have been the seeds which a little later helped to ignite the short-covering rally in nat gas and EUAs. Add in a) Record short positioning in EUA contracts by investment funds with need for short-covering as EUA prices headed higher, b) Japanese LNG trading at only 58% versus Brent crude vs. a 2015-19 average of 73% thus nat gas was cheap vs. oil, c) Participants in the EU ETS starting to buy EUAs strategically because the price was close to EUR 50/ton, d) Gradually improving nat gas demand in Europe in temperature adjusted terms though actual.

Mixed price action this morning. Bearish momentum may return but strategic buying is kicking in. Today the EUA price is falling back a little (-0.3%) along with mixed direction in nat gas prices. The coal-to-gas differential (C-t-G diff) for the front-year 2025 still looks like it is residing at around EUR 47/ton and lower for 2026 and 2027. We expect C-t-G diffs to work as attractors to the EUA price from the power market dynamics side of the equation. Thus if nat gas prices now stabilizes at current levels we should still see bearish pressure on EUAs return towards these C-t-G diff levels. The forward hedging incentive index for power utilities in Germany is still deeply negative with no incentive to lock in forward margins as these largely are negative. Thus no normal purchasing of EUAs for hedging of power margin purposes.

That said however. We do see increasing interest from corporate clients to pick up EUAs for longer-term use and strategic positioning and that will likely be a counter to current bearish power market drivers. Even utilities will likely step in a make strategic purchases of EUAs. Especially those with coal assets. Irrespective of current forward power margins. An EUA price below EUR 60/ton is cheap in our view versus a medium-term outlook 2026/27 north of EUR 100/ton and we are not alone holding the view.

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied. 

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied.
Source: Blbrg graph and data

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb
Source: Blbrg graph, SEB highlights

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short
Source: Blbrg graph and data

Price of Japanese LNG vs price of TTF nat gas as a spread in EUR/MWh. Rising price of Japanese LNG vs. TTF. But this could be coming from changes in LNG freight rates

Price of Japanese LNG vs price of TTF
Source: SEB graph and calculations

Price of Japanese LNG vs. Brent crude traded all the way down to 58% making it cheap in relative terms to oil.

Price of Japanese LNG vs. Brent crude
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative
Source: SEB calculations and graph

Forward EUA prices in green (today’s prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac. The latter is calculated with today’s nat gas prices and closing prices for ARA coal from ydy. In a medium-tight EUA market the Coal-to-Gas differential in lilac will typically be an ”attractor” for the EUA price in terms of power market dynamics.

Forward EUA prices in green (today's prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

A ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying?

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The EUA market rallied 3.4% ydy and is adding another 0.5% this afternoon with EUA Dec-24 at EUR 54.2/ton. Despite the current bounce in prices we think that the ongoing sell-off in EUA prices still has another EUR 10/ton downside from here which will place the low-point of EUA Dec-24 and Dec-25 at around around EUR 45/ton. Rapidly rising natural gas inventory surplus versus normal and nat gas demand in Europe at 23% below normal will likely continue to depress nat gas prices in Europe and along with that EUA prices. The EUA price will likely struggle to break below the EUR 50/ton level, but we think it will break.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

That said, our strong view is still that the deal of the year is to build strategic long positions in EUA contracts. These certificates are ”licence to operate” for all companies who are participants in the EU ETS irrespective whether it is industry, shipping, aviation or utilities. We have argued this strongly towards our corporate clients. The feedback we are getting is that many of them indeed are planning to do just that with board approvals pending. Issuance of EUAs is set to fall sharply from 2026 onward. The Market Stability Reserve (MSR) mechanism will clean out any surplus EUAs above 833 m t by 2025/26. Medium-term market outlook 2026/27 is unchanged and not impacted by current bearish market fundamentals with fair EUA price north of EUR 100/ton by then. Building strategic long position in EUAs in 2024 is not about pinpointing the low point which we think will be around EUR 45/ton, but instead all about implementing a solid strategic purchasing plan for EUAs for 2024.

The ingredients in the bottoming process will be: 1) Re-start of European industry as energy prices come down to normal, 2) Revival in nat gas demand as this happens, 3) Nat gas prices finding a floor and possibly rebounding a bit as this happens, 4) Asian nat gas demand reviving as nat gas now normally priced versus oil, 5) Strategic purchasing of EUA by market participants in the EU ETS, 6) Speculative buying of EUAs, 7) Bullish political intervention in H2-24 and 2025 as EU economies revive on cheap energy and politicians have 2024-elections behind them.

On #1 we now see calculations that aluminium smelters in Europe now are in-the-money but not restarted yet. On #2 we see that demand destruction (temp. adj.) in Europe is starting to fade a bit. On #3 we have not seen that yet. On #4 we see stronger flows of LNG to Asia. On #5 we see lots of our corporate clients planning to purchase strategically and finding current EUA prices attractive.  On #6 it may be a bit early and so as well for #7.  

For EU ETS participants it may be a ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying? Those who wait too long may find the carbon constrained future hard to handle. 

Ydy’s short-covering rally lost some steam this morning before regaining some legs in the afternoon. The EUA Dec-24 ydy rallied 3.4% to EUR 53.97/ton in what looks like a short-covering-rally in both coal, nat gas, power and EUAs. This morning it gave almost all of the gains back again before regaining some strength in the afternoon to the point where it is now up at EUR 54.7/ton which is +1.4% vs. ydy. A weather forecast promising more seasonally normal temperatures and below normal winds could be part of the explanation.

The power market is currently the main driver and nat gas prices the most active agent. The main driver in the EUA market is the power market. When the EUA market is medium-tigh (not too loose and not too tight), then the EUA price will naturally converge towards the balancing point where the cost of coal fired electricity equals the cost of gas fired electricity. I.e. the EUA price which solves the equation: a*Coal_price + b*EUA_price = c*Gas_price + d*EUA_price where a, b, c and d are coefficients given by energy efficiency levels, emission factors and EURUSD fex forward rates. As highlighted earlier, this is not one unique EUA balancing price but a range of crosses between different efficiencies for coal power and gas power versus each other.

Coal-to-gas dynamics will eventually fade as price driver for EUAs but right now they are fully active. Eventually these dynamics will come to a halt as a price driver for the EUA price and that is when the carbon market (EU ETS) becomes so tight that all the dynamical flexibility to flex out of coal and into gas has been exhausted. At that point in time the marginal abatement cost setting the price of an EUA will move to other parts of the economy where the carbon abatement cost typically is EUR 100/ton or higher. We expect this to happen in 2026/27.

But for now it is all about the power market and the converging point where the EUA price is balancing the cost of Coal + CO2 equal to Gas + CO2 as described above. And here again it is mostly about the price of natural gas which has moved most dramatically of the pair Coal vs Gas.

Nat gas demand in Europe is running 23% below normal and inventories are way above normal. And natural gas prices have fallen lower and lower as proper demand recovery keeps lagging the price declines. Yes, demand will eventually revive due low nat gas prices, and we can see emerging signs of that happening both in Europe and in Asia, but nat gas in Europe is still very, very weak vs. normal. But reviving demand is typically lagging in time vs price declines. Nat gas in Europe over the 15 days to 25. Feb was roughly 23% below normal this time of year in a combination of warm weather and still depressed demand. Inventories are falling much slower than normal as a result and now stand at 63.9% vs. a normal 44.4% which is 262 TWh more than normal inventories.

Bearish pressure in nat gas prices looks set to continue in the short term. Natural gas prices will naturally be under pressure to move yet lower as long as European nat gas demand revival is lagging and surplus inventory of nat gas keeps rising rapidly. And falling front-end nat gas prices typically have a guiding effect on forward nat gas prices as well.

Yet lower nat gas prices and yet lower EUA prices in the near term most likely. Nat gas prices in Europe will move yet lower regarding both spot and forwards and the effect on EUA will be continued bearish pressure on prices.

EUA’s may struggle a bit to break below the EUR 50/ton line but most likely they will. EUA prices will typically struggle a bit to cross below EUR 50/ton just because it is a significant number. But it is difficult to see that this price level won’t be broken properly as the bearish pressure continues from the nat gas side of the equation. Even if nat gas prices comes to a halt at current prices we should still see the EUA price break below the EUR 50/ton level and down towards EUR 45/ton for Dec-24 and Dec-25.

The front-year nat gas price is the most important but EUA price should move yet lower even if it TTF-2025 stays unchanged at EUR 27.7/ton. The front-year is the most important for the EUA price as that is where there is most turnover and hedging. The following attractors for the EUA forward prices is with today’s TTF forward price curve (TTF Cal-2025 = EUR 27.7/ton) and today’s forward EURUSD FX curve and with ydy’s ARA coal closing prices. What it shows is that the forward EUA attractors are down at EUR 45/ton and lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important ”attractor” for the EUA price (Cal-2025 = average of Dec-24 and Dec-25) and that is down to around EUR 45/ton with a TTF Cal-2025 price of EUR 27.7/ton. The bearish pressure on EUA prices will continue as long as the forward nat gas prices are at these price levels or lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important "attractor" for the EUA price
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

And if we take the EUA attractors from all the different energy efficiency crosses between coal and gas then we get an average attractor of EUR 44.2/ton for EUA Cal-2025 (= average of Dec-24 and Dec-25) versus a market price today of EUR 53.9/ton.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas for 2025 we get an average of EUR 44.2/ton vs an EUA market price of EUR 53.9/ton. Bearish pressure on EUAs will continue as long as this is the case.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas
Source: SEB graph and calculations, Blgrg data

Utility hedging incentive index still deeply negative: Utilities have no incentive currently to buy coal, gas and EUAs forward and sell power forward against it as these forward margins are currently negative => very weak purchasing of EUAs from utilities for the time being. 

Utility hedging incentive index
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas in Europe for different periods with diff between actual and normal decomposed into ”price effect” and ”weather effect”. Demand last 15 days were 23% below normal!

Natural gas demand in Europe
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year. Depressing spot prices more and more. Nat gas prices are basically shouting: ”Demand, demand, where are you?? Come and eat me!”

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

Comfort zone for OPEC+ in 2024 as fundamentals gradually improve in its favor

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back to its sideways trade range and inching almost unnoticeable higher as the year progresses. Brent crude is up 0.2% this morning to USD 82.7/b along with copper (+0.3%) and Shanghai equities (+1.0%). Brent crude saw some bearish action at the end of last week but it recovered a good portion of that ydy (+1.1%) and then a little more again this morning. With this it has mostly returned back to its sideways trading pattern.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude averaged USD 79.1/b in January. So far in February it has averaged USD 81.5/b and at the moment it trades at USD 82.7/b. Typical market comments these days are along the theme ”looking for direction” or ”waiting for new signals on supply or demand”. But other comments are more attuned to a view that the direction is indeed sideways this year. Argus last week describe the outlook for the supply/demand balance for 2024 as ”almost perfectly aligned” and Goldman adds to this view in a note yesterday with ”oil set to extend its tight trading range”.

Cease-fire in Gaza on Monday 4 March may create a buying opportunity. News this morning is Biden expressing hopes that a cease-fire in Gaza may start as soon as Monday next week. In our view there is basically zero risk premium in the current oil price due to Middle East tensions. So if the oil price sells off on firm news of a cease-fire, then it is probably a good buying opportunity in our view.

We maintain our strong view of an average Brent crude oil price of USD 85/b in 2024. Total US crude and product stocks including SPR has gone flat sideways since the end of 2022, all through 2023 and has continued to do so in 2023. US oil inventories are below where they were one year ago both when SPR is included and excluded. This is a reflection of a global oil market in balance though OPEC+ has indeed been the balancing agent.

For the year to come, total US hydrocarbon liquids production is forecast by the US EIA to go flat sideways until October this year and in Q4-24 US production is forecast to be only 0.1 m b/d above Q4-23. So no damaging super-growth from the US to kill the oil party this year. In its last monthly report the US EIA actually reduced its forecast for US production by 100 k b/d to 22.3 m b/d (all liquids included). Russia’s energy minister, Nikolay Shulginov, stated in Tass news agency recently that he expects Russian oil production to decline to 530 mn ton in 2024 from 523 mn ton in 2023. That’s a decline of 1.3% YoY and would equate to a decline of 120-130 k b/d decline YoY. So neither of these oil producing giants are set to unsettle the global oil market this year with too much supply.

Demand growth looks set to be a normal 1.3 m b/d in 2024. The most bearish on oil demand growth is probably the IEA which predicts demand to grow on by 1.2 m b/d YoY in 2024. The US EIA expects demand to grow by 1.4 m b/d. But if we look closer at the numbers from the IEA it expects demand to rise by 1.6 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24. Together with muted supply from both the US and Russia this year this all sums up to a gradually rising need for oil from OPEC through 2024. This made us write the headline ”Better and better every day” in a crude oil comment in late January. Demand for oil from OPEC doesn’t look stellar. But it looks set to be better and better through the year and that is most definitely a great comfort zone for OPEC+.

Sideways, yes, but normal trade range around the mean is still usually +/- USD 20/b. Amid all the current calmness, let us still not forget that Brent crude usually trades in a range through the year of +/- USD 20/b around the mean as there are always some surprises along the way. We don’t think that the situation in the Middle East will spiral out of control into an all-out regional war involving Iran and resulting in large losses of oil supply to the market. And we don’t think there are much risk premium in current oil prices related to this either. But at times in 2024 it may look like it might happen. And that’s probably when you would see the high price point of the year. Maybe as high as USD 105/b. On the bearish we do not think that we’ll have a major economic slowdown or a recession in 2024. But at times in 2024 it may look like we are about to tip into a major slowdown and that would probably be when you’d see the low price point of the year. Maybe as low as USD 65/b.

Total US crude and product stocks incl. SPR has gone sideways since end of 2022, all through 2023 and so far in 2024. Currently it is only 13 m b above the low-point in late 2022!

Total US crude and product stocks incl. SPR
Source: SEB graph, Blbrg data

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average. Still struggling with a significant deficit of middle distillates.

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg and EIA data

US refinery utilization at very low level vs. normal. Extensive maintenance this spring is expected. Result will be low production of oil products, falling inventories of oil products, higher refining margins but also rising crude stocks.

US refinery utilization at very low level vs. normal.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US EIA forecast for total US liquids production. To go sideways in 2024 to Oct-2024.

US EIA forecast for total US liquids production
Source: SEB graph and calculations, US EIA data STEO

Strong growth in US supply in 2022 and 2023. But 2024 is only set to grow 0.5 m b/d YoY on average. The growth in 2024 is in part a result of production in 2023 starting low and ending high. But from Jan to Oct 2024 US production will go sideways and only rise by 0.1 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24.

YoY change in total US hydrocarbon liquids production
Source: SEB calculations and graph, US EIA data STEO

Global floating crude stocks at 66 m b and not too far above the more normal 50 m b level.

Global floating crude stocks
Source: SEB graph, Blbrg data

IEA Feb-2024 OMR: Call-on-OPEC is rising gradually through 2024. Better and better for OPEC every quarter to Q3-24

Source: SEB graph, IEA data
Fortsätt läsa

Populära