Följ oss

Analys

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 14 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysPriserna på jordbruksprodukter har rört sig en del den senaste veckan, men har stannat på nivåer som är nästan desamma som för en vecka sedan. Majsmarknaden ser riktigt svag ut rent tekniskt. Sojabönor som stigit kraftigt har kommit upp i en nivå där det är lönsamt att byta från majs till sojabönor i den kommande sådden. Rapsmarknaden har dragits med av sojan, men visar inga tecken på att ha nått toppen.

Samfällt dålig och illavarslande ekonomisk statistik kom igår från FED i USA (som signalerat att det inte blir mer stimulanser), från ECB (som signalerat om låg tillväxt i EU), från Spanien, som flaggar för förestående kris (värre ändå). Detta påverkar konsumtionsförväntningarna.

Väderleksprognosen (ENSO) har inte uppmärksammats alls, men den indikerar att det kan bli en ordentlig skördefest i sommar.

Odlingsväder

Australiens meteorologiska byrå annonserade förra veckan att ”La Niña reaches its end”. Nedan ser vi Southern Oscillation Index, som mäter ENSO och indikerar La Niña om SOI > +8 och El Niño om SOI < -8. Vi ser att SOI är noll nu.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Odlingsväder - ENSO

NOAA är inte lika tvärsäkra som Australiensarna, utan säger bara att man når neutrala förhållanden i april (som ju faktiskt just nu betyder ungefär samma sak). NOAA kör två prognosmodeller för ENSO. Nedan ser vi först CFS.v1, som vi ser förutspår neutrala förhållanden från april.

Väder - NOAA - ENSO

Nedan ser vi den andra modellen, CFS.v2, som också förutspår neutrala ENSO-förhållanden, men är kraftigare på El Niño-sidan för hösten.

CFS v.2 forecast nino 3.4 SST

För odlingsväder gäller La Niña = dåligt. El Niño = bra.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Fru Martell på Martell Crop Projections skriver att det finns en slående likhet med odlingsåren 2004 och 2009. Både 2004 och 2009 började med neutrala ENSO-förhållanden och utvecklade sig senare till El Niño-förhållanden under sommaren.

Utsikterna för vädret är alltså rejält ”bearish”. Nedan ser vi vad som hände med vetepriset i Chicago 2004 och 2009.

Vetepriset år 2002 - 2012 - Vädereffekter

Vete

Matifs novemberkontrakt förmådde inte nå upp till en ny toppnotering, men den stigande trenden är ännu intakt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Veteprisets utveckling år 2011 - 2012

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif-vete. Notera att marknaden på Matif är kraftigt utökad i löptid, vilket gör det möjligt att tillämpa den effektiva ”trappstegsmetoden” för att prissäkra variation i priser över flera år.

Terminskurvorna för chicagovete och Matif-vete - 2012, 2013, 2014

USDA:s efterlängtade prospective planting rapport visar att arealen för vete (alla sorter) under 2012 förväntas uppgå till 55.9 miljoner acres (ca 23 miljoner hektar), en ökning med 3 procent från förra året. Arealen för höstvete på 41.7 miljoner acres (ca 17 miljoner hektar) är en ökning med 3 procent från förra året, men en minskning med 1 procent från tidigare prognos. Arealen för vårvete minskar däremot med 3 procent till 12 miljoner acres (ca 4,9 miljoner hektar).

Lagren av vete per den 1 mars 2012 uppgick till 1.20 miljarder bushels, en minskning med 16 procent från samma tidpunkt förra året.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Arealen för vete på 55.9 kom in under det förväntade nivåintervallet på 56.6-58.3, då lantbrukare i de norra regionerna, t.ex North Dakota och South Dakota, väljer att odla majs istället för vårvete. Estimatet var dessutom ca 2 miljoner lägre än prognosen på 58 som USDA kom ut med på Outlook Forum 2012 i slutet på februari.

Även lagernivån kom in under den genomsnittliga förväntade nivån på 1.255 bbu.

USDA 2012 planting intentions report

Rapporten fick vetepriserna att rusa och CBOT vete Maj12 stängde på 6.60 ¾ – upp 48 ¼ cent.
Matif kvarnvete Maj12 stängde på 212.75 – upp 5.50 EUR medan fodervete Maj12 på Liffe stängde på 174.75 GBP – upp 3.75 GBP.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prognoser på prisutveckling för råvaror från jordbrukPå den internationella marknaden har Argentina bekräftat sin återkomst som prisledande på vete genom att vinna sin första order under 2012 från Egyptens GASC, och med ett pris under de som erbjöds från Svarta Havet, Europa och de flesta från USA, trots högre fraktkostnader. GASC bekräftar att de, vid sin tredje upphandling under mars månad, har köpt 60 000 ton argentinskt vete och 60 000 ton amerikanskt vete.

[ Vinnande bud; USA; 262.84$/t + frakt 26.50$/t från Toepfer I Argentina; 259.45$/t + frakt 30.31$/t från Cargill ]

Det argentinska vetet var betydligt billigare än det franska som håller ett högt ett pris förstärkt av rädsla för konsekvenserna av den köldknäpp som drabbade Europa i februari och dess påverkan på utbudet. Priset på det argentinska vetet var också lägre än det ryska/ukrainska som dominerade marknaden den sista halvan av 2011. Priset på det ryska vetet har påverkats av utarmningen på tillgång av vete i närheten av hamnar och för Ukrainas del är utsikterna för kommande skörd mindre bra efter höstens torka och vinterns kyla vilket gör lantbrukare mindre benägna att sälja och istället avvakta i en förhoppning om högre priser på den lokala marknaden.

I sin första prognos för 2012/13 sänker Coceral sitt estimat för Europas produktion av vete till 126,76 mt, en minskning med 2.7 mt jämfört med året innan och det är också ett estimat som ligger under Europeiska kommissionens prognos förra månaden på 133 mt och också under Strategie Grains estimat på 131.1 mt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I Tyskland förväntas produktion uppgå till 22.37 mt, en minskning med 340 000 ton från föregående år.

Prognosen för Spanien har också justerats ned pga av den svåra torkan och landets veteproduktion estimeras till 4.2 mt, en nedgång med 29%. Frankrikes veteproduktion estimeras till 34.08 mt och landets totala spannmålsskörd, Europas största, förväntas uppgå till 64.7 mt, en ökning med 1.7 mt YoY, till stor del beroende på ökad produktion av vårkorn. Storbritanniens veteproduktion förväntas öka med ca 330 000 ton till ett fyraårs högsta på 15.58 mt.

Soft Wheat

IGC skriver i sin rapport att den globala vete produktionen för 2012/13 förväntas uppgå till 681 mt, en minskning med 15 mt från förra årets rekordproduktion, till följd av en minskning i den genomsnittliga avkastningen. Produktionen kan komma att bli lägre i Australien, Kazakstan, Marocko och Ukraina, men förväntas däremot att bli bättre i Nordamerika och Ryssland. Den globala konsumtionen förväntas stiga endast marginellt, där ökningar inom livsmedelsindustri och industriell användning delvis kompenseras av en minskad foderefterfrågan. Trots detta förväntas efterfrågan på foder att ligga kvar på en relativt hög nivå.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Globala lager förväntas sjunka tillbaka från förra årets topp, men tillgången förväntas vara stabil, även hos de största exportörerna.

World estimates of wheat

Vi fortsätter att ha en negativ vy på i synnerhet Matifs terminspriser och då särskilt de med kort löptid, de med leverans det närmaste året.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn ligger fortfarande under glidande medelvärden och det brukar tolkas negativt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prognos för pris på maltkorn - 4 april 2012

Potatis

Priset på industripotatis för leverans nästa år har rekylerat något lite.

Analys på pris för industripotatis - 4 april 2012

Majs

Majspriset som bröt ur konsolideringsfasen och föll kraftigt, hämtade sedan tillbaka förlorad mark. Rekylen gick upp till utbrottsnivån igen. Detta är klassiskt. Det är vår chans, vi som missade utbrottet, att sälja. Decembermajs bör kunna fall till 500 cent.

Prisutveckling på majsterminer

USDA:s rapport visar att arealen för majs under 2012 förväntas uppgå till 95.9 miljoner acres (ca 39 miljoner hektar), en ökning med 4 procent från förra året och en ökning med 9 procent från 2010. Om detta stämmer, blir detta den största arealen (en yta större än Japan) för majs sedan 1937 då uppskattningsvis 97.2 miljoner hektar odlades.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Lagren av majs per den 1 mars 2012 uppgick till 6.01 miljarder bushels, en minskning med 8 procent från samma tidpunkt förra året.

Arealen för majs på 95.9 kom in över det förväntade nivåintervallet på 93.7.6-95.7, då lantbrukare nu laddar för en rekordstor majsodling i USA till följd av höga attraktiva priser. Estimatet låg också över USDA´s tidgare prognos på 94 från februaris Outlook Forum. Majspriset har hållit sig på en stadig hög nivå till följd av tighta lager och USDA´s lagernivå på 6.01 bbu bekräftar detta.

USDA 2012 planting intentions for corn

Man kan säga att rapporten var blandad för majs, bullish pga av låga lagernivåer och bearish pga av en estimerad rekordareal, marknaden var dock mest intresserad av den låga lagernivån och majspriset rusade upp på Chicago och stängde på 6.44 usd, upp 40 cent.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nu gäller det dock att lantbrukarna har vädrets makter på sin sida resten av säsongen. Den ovanligt varma vintern och den tidiga våren gjorde att sådden startade tidigare på sina ställen och ett fall i temperaturen nu skulle kunna orsaka skada.

Argentinas Jordbruksministerium har snävat till sin prognos för landets majsproduktion under 2011/12 till 21.2 mt från det tidigare intervallet på 20.5-22mt, vilket också är en nedgång från produktionen på 23 mt förra säsongen.

Den estimerade produktionen är fortfarande relativt hög men långt ifrån de första prognostiserade förväntningarna på 30 mt. Argentina är världens näst största majsexportör och skörden pågår nu för fullt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Enligt Buenos Aires Grain Exchange förväntas landets majsproduktion för 2011/12 att uppgå till ca 20.8 mt, betydligt lägre än de ursprungliga förväntningarna på ungefär 30 mt. Det varma vädret och torkan är anledningen till nedjusteringen.

IGC kom med sin rapport i måndags och skriver där att utsikterna för utbud och efterfrågan på majs beräknas vara fortsatt tighta under 2012/13 men en ökad produktion, framförallt i USA, kommer att tillgodose efterfrågan och ge utrymme för en blygsam ökning av lagernivån. Tack vare gynnsamma priser och god potentiell avkastning förväntas den totala produktionen att nå en all-time-high och baserat på normala väderförhållanden och genomsnittlig avkastning beräknas den globala majsproduktionen för 2012/13 att uppgå till 900mt, en ökning med 4.2% jämfört med förra året. En stigande efterfrågan på kött kommer att ge stöd till ökad foderanvändning, men konkurrensen från fodervete och korn kommer återigen att vara en faktor. Tillväxten i industriell användning kommer sannolikt att vara lägre än tidigare år; stärkelseproduktionen i Kina kommer att öka ytterligare, men den amerikanska etanolproduktionen förväntas sjunka pga minskad inhemsk efterfrågan samt minskad export.

Globala lager förväntas öka något då ökad produktion i USA mer än väl kompenserar nedgången i Kina och Brasilien.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Uppskattning på majs - Produktion mm tom år 2012/2013

Sojabönor

USDA:s rapport visar att arealen för sojabönor under 2012 förväntas uppgå till 73.9 miljoner acres (ca 30 miljoner hektar), en minskning med 1 procent från förra året och en minskning med 5 procent från 2010.

Lagren av sojabönor per den 1 mars 2012 uppgick till 1.37 miljarder bushels, en ökning med 10 procent från samma tidpunkt förra året.

USDA 2012 planting intentions - Soybeans

Priset på sojabönor har behållit sin styrka under året i takt med att analysfirmor har justerat ned sina estimat för produktionen av sojabönor i Brasilien och Argentina pga torka under södra halvklotets sommar i december och januari.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Brasilianska AgRural sänker nu sin prognos för landets produktion av sojabönor under 2011/12 till 66.68 mt, ned 1.9% från tidigare estimat på 68 mt som kom i februari och en nedjustering med 11.5% jämfört med 2010/11. Förra årets skörd var 75.3 mt och innan torkan slog till i södra Brasilien trodde man att skörden skulle bli 73.1 mt. Sojaodlare i Brasilien, den näst största producenten efter USA, har skördat 69% per den 30 mars, enligt en emailad rapport från AgRural Commodities Agricolas. Det är i nivå med förra årets 70% samma tid.

USDA beräknar i sin senaste prognos att Brasiliens produktion kommer att uppgå till 68.5 miljoner ton. Detta ter sig nu alltså något högt.

Buenos Aires Grain Exchange justerade ner sin prognos för Argentinas produktion av sojabönor för 2011/12 till 45 mt, en minskning med 1.2 mt sedan veckan innan och en minskning med 8.5% jämfört med 2010/11 till följd av väderrelaterat (torka) bortfall i de norra regionerna och den senaste tidens köldknäpp.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Rosario Grain Exchange kvarstår på 44.5 mt.

Argentinas Jordbruksministerium snävar till sitt estimat för landets produktion av sojabönor för 2011/12 till 44 mt jämfört med sin tidigare prognos med intervallet 43.5-45 mt, vilket också är en minskning från förra årets 49 mt.

Argentinska Lartirigoyen justerar ned sin prognos för landets produktion av sojabönor till 42.6 mt från tidigare 45.5 mt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Argentina är världens största exportör av av sojamjöl, som används som djurfoder, och sojaolja, som används till matlagning och biobränslen. Landet är också världens tredje största exportör av sojabönor, efter Brasilien och USA. Skörden av sojabönor i Argentina går framåt och 5,4% av skörden är avklarad jämfört med förra veckans 3.4%. USDA beräknar Argentinas produktion till 46.5 mt.

Paraguays produktion av sojabönor estimeras nu till 3.7 mt till jämfört med tidigare prognoser på 8-8.5 mt.

OilWorld sa i förra veckan att den globala produktionen av sojabönor kommer att sjunka med 22-23 mt den här säsongen och därmed minska till 242.9 mt till följd av en minskad produktion i Sydamerika (-16 mt) och USA (-7 mt). Produktionen i Sydamerika förväntas sjunka till 120.6 mt jämfört med 136.5 mt under 2010/11.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Brasiliens produktion justeras ned till 66,5 mt, från den tidigare prognosen på 70 mt i januari och betydligt lägre än förra årets 75.32 mt. men skulle kunna falla till så lågt som till 64.5 mt till följd av torka i de södra regionerna Rio Grande do Sul, Santa Catarina och Parana samt skador orsakade av asiatisk rostsvamp i Mato Grosso.

Torkan i Rio Grande do Sul anses vara den värsta på många år och skadorna från rostsvampen den värsta på 5 år.

Argentinas produktion justeras ned till 46.5 mt från 49.2 mt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

USDA uppskattar en minskning med 21 MT, men då kvarstår estimaten för Brasilien på 68.5 mt och Argentina på 46.5 mt.

Nedan ser vi kursdiagrammet för novemberleverans av sojabönor på CBOT. 1400 cent / bushel som tidigare verkat som ett motstånd för vidare uppgång, gjorde det även den är gången.

Novemberleverans av sojabönor - Diagram

Debatten om arealens storlek för sojabönorna pågår för fullt. Sojabönorna har nått den nivå där det är lönsamt att byta från majs till bönor. Många bönder har dock redan gödslat för att odla majs. Detta verkar som en dämpande effekt i bytet till bönor. I USA gödslar man när man har tid och det är före sådd, trots att det blir stora gödselförluster. Nedan ser vi kvoten mellan priset på novemberterminen på sojabönor dividerat med priset på majs med leverans i december.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prisutveckling på sojabönor - Grafer

Detta gör att sojabönor kan ha nått sin toppnotering. Det stöds även av den tekniska analysen, där 1400 är ett starkt motstånd.

Raps

Coceral estimerar att Europas rapsproduktion kan komma att öka till 19.1 mt från 18.95 mt. Trots en återgång till en mer normal avkastning förväntas Storbritanniens produktion att uppgå till 2,6 mt, Tysklands produktion förväntas öka med 1 mt jämfört med förra året och den franska produktionen förväntas bli i stort sett oförändrad.

Oilseeds Crop Forecast March 2012

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Odlingsprognoser för raps - 2012

Nedan ser vi kursdiagrammet för novemberkontraktet.

Novemberkontrakter på raps - Grafer

Vi fortsätter att ha en neutral vy.

Gris

Den senaste veckan är terminskontrakten näst intill oförändrade i pris. Däremot har det varit mycket stora rörelser, med kursfall ner mot 90-cent och sedan en snabb uppgång. Trenden är dock alltjämt nedåtriktad.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Terminskontrakt för gris (lean hogs) - 4 april 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära