Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 7 januari 2013

Publicerat

den

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityI det senaste veckobrevet som publicerades i mitten av december, hade vi gått över till säljrekommendation på alla jordbruksprodukter. Priserna på i synnerhet vete och majs har fallit kraftigt sedan dess. Ser man till väderläget i USA och crop condition för höstvetet ser man dock inte några motiv till stora prisfall på majs och vete. Läget väger mellan extrema utfall – antingen ännu lägre pris eller högre pris om det blir ytterligare ett år med missväxt samtidigt som global efterfrågan tar ny fart.

Prognos / Tendens - JordbrukspriserEftersom vi huvudsakligen sysslar med terminer på jordbruksprodukter här på SEB, kan det vara av intresse att summera året inte bara i hur mycket spotpriserna rörde sig under året som gått, utan också hur mycket avkastning en position via terminer hade gett.

Så här summerar vi kortfattat förra året

Sojabönor: Spotprisförändring: +11%. Terminsavkastning (om köpt): +18%
Majs: Spotprisförändring +3%. Terminsavkastning (om köpt): +14%
Chicagovete: Spotprisförändring +15%. Terminsavkastning (om köpt): +6%
US Lean Hogs: Spotprisförändring +1%. Terminsavkastning (om köpt): -3%
Socker: Spotprisförändring -23%. Terminsavkastning (om köpt): -20%

Notera att man ”som vanligt” tjänat på att sälja Chicagovetet i förhållande till spotpriset. Ska man prissäkra vete, är det nästan alltid lönsammast att göra det i en valutasäkrad Chicagotermin istället för en valutasäkrad Matif-termin.

På fredag är det dags för årets första WASDE-rapport. Då publicerar också USDA den viktiga lagerstatistiken per den första december 2012.

Vete

Hur kommer vetepriset att utveckla sig fram till hösten i år? Rätt svar på den frågan är värt hundratusentals kronor för en genomsnittlig spannmålsodlare. Läget är genuint osäkert och väger mellan extrema möjligheter, eller hot, om man så vill. Situationen på marknaden mäts i siffror. Vi ska här gå igenom

  1. Crop condition
  2. Spekulanternas position i marknaden (som återspeglar vad den kategorin tror om framtida prisutveckling)
  3. Torkan i USA

Vi ska också titta lite på säsongsmönstret i lantbrukares försäljning av terminer och konsumtion.

Men först en genomgång av prisutvecklingen.

Nedan ser vi november (2013) kontraktet, där priset ligger på 220 euro, en viss stödnivå.

Novemberterminen på vete 2013

Nedan ser vi decemberkontraktet på CBOT. Vi ser att priset fallit tämligen kraftigt sedan mitten av december. Vår säljrekommendation på vete har här alltså fungerat väl för dem som följde rådet. Vi ser också att prisfallet nu bör börja närma sig sitt slut. Det finns ett ganska starkt stöd på 770 cent. Strax under den nivån har det skett mycket handel tidigare och kursfallet kommer antagligen att bromsas upp på den nivån.

December-terminen för vete på CBOT

Nedan ser vi kursdiagrammet för kommande skörd, november 2013. Priset bröt den uppåtgående stödlinjen vid strax över 240 euro per ton som en respons på WASDE-rapporten. Därefter har priset fallit ner till stödlinjen vid 235 euro. Där fanns köpare. Det är möjligt att det kommer en rekyl uppåt i veckan. Vi anser att den rekylen uppåt i så fall är ett säljtillfälle, och rekylen bör maximalt, enligt den tekniska analysen, gå upp mot 240 euro, men troligtvis inte över.

Crop Condition

Endast 33% av det övervintrande höstvetet var i ”good” eller ”excellent condition” den sista rapporteringsdagen i december förra året. Nedan ser vi hur läget har varit vid samma tid föregående år.

Som vi ser är vetet startar vetet i sin sämsta form sedan 2003 (som följdes av vår och sommar, skörd och – prisuppgång år 2004).

Vete i dålig form

Torkan i USA håller i sig. Det är den värsta torkan sedan 30-talets ”dust bowl”. Vi ser att torkan är väst precis där vetedistrikten ligger.

U.S. Drought Monitor - Karta USA

Spekulanterna har tagit fasta på att ”höga priser” stimulerar mer produktion och sålt terminer kraftigt. Den röda linjen i diagrammet nedan visar nettopositionen för kategorin terminshandlare som klassificeras om ”non-commercials” i CFTC:s sammanställning. Den blå kurvan är priset på spotkontraktet på CBOT.

Vete - Pris och nettoposition

Eftersom det ser ut som ”alla” har sålt så kanske en del tycker att det då inte kan finnas någon kvar att sälja. Men ”commercials”, dvs bönder har ännu inte påbörjat sin prissäkringssäsong. Den brukar börja när snön försvinner och man får ett bättre grepp om hur mycket, om något, som finns att prissäkra.

Nedan ser vi genomsnittet under året av ”Commercial Net Short Futures Position” enligt CFTC:s data.

Genomsnitts-positionen är beräknad med veckovis data från och med 2003 till och med 2012. Som ”commercial” klassificeras t ex lantbrukare, kvarnar och spannmålshandlare (lagerhållare). Toppen vi ser i juli-augusti, beror troligen på att spannmålshandlarna / lagerhållarna säljer terminer för att prissäkra den inköpta varans värde. Vi ser att antalet sålda kontrakt säsongsmässigt ökar kraftigt i början av året, när lantbrukarna för allt mer klart för sig hur mycket det finns att prissäkra.

Vete - Genomsnittsposition

De strategier som redovisas i boken ”Bättre betalt för skörden” av Iwarson, 2012, visar att februari har varit den bästa månaden att prissäkra sedan (åtminstone) 1980. Priset på december-terminen på Chicago Board of Trade har i genomsnitt haft sin högsta premie då och gett högst vinst på prissäkringen.

Sammanfattningsvis: I början av december, i det senaste veckobrevet, bytte vi från köprekommendation till säljrekommendation. Prisfallet har nu varit så stort att priset kommer ner mot naturliga stödnivåer.

Samtidigt hopar sig hoten inför våren och sommaren i form av exceptionellt dålig form på höstvetet i USA och ihållande torka och redan mycket låga lager av gammal skörd. Vi förbereder oss därför på att gå över till i första hand en neutral rekommendation, eventuellt om en vecka.

Maltkorn

November 2013-kontraktet har fortsatt att falla i pris för andra veckan. Vi ser i diagrammet nedan att styrkan i marknaden successivt har avtagit sedan slutet av sommaren.

Avtagande styrka i maltkorn

Potatis

Potatispriset för leverans i april har sjunkit något sedan förra veckan och handlas nu under 30 euro per dt. Även i potatismarknaden ser vi att styrkan i uppgången har avtagit de senaste månaderna.

Potatispriset med leverans i april 2014

Majs

Majspriset (mars 2013) har fallit tämligen kraftigt. Euforin över att ”Fiscal cliff” undveks vid årsskiftet blev kortvarig. Produktionen av etanol i USA nådde för första året på länge inte en ny rekordnivå i USA.

Ökningstakten i efterfrågan på etanol har alltså vänts till en minskning. Den här efterfrågepressen uppåt på priset tycks nu av allt att döma vara borta.

Marknaden har tagit fasta på att det höga priset ”borde” stimulera i ökad areal och därmed ökad produktion. Men som vi sett ovan finns det ett stort underskott av markfukt i USA. Det borde ha regnat mer än normalt de senaste månaderna och det måste regna mer än normalt ända fram till maj för att normalisera markfukten. Det har som bekant inte alls regnat så mycket och prognosen framöver visar inga tecken på att det ska göra det. Sådden kommer alltså att ske under torra förhållanden.

Tekniskt stöd finns på 550 cent i decemberkontraktet, som vi ser i diagrammet nedan. Det mesta av prisfallet är alltså troligtvis bakom oss.

Prisfallet på majs verkar ta slut

Sådden i Argentina är till 80% avklarad enligt BAGE. Sådden kommer snart att vara helt avklarad. På fredag publicerar USDA den viktiga lagerstatistiken per den 1 december i USA. Viktigast av den lagerstatistik som publiceras kommer att bli den för majs.

Sojabönor

Till skillnad från spannmålen majs och vete har sojabönorna fallit endast lite sedan december. Sojamjölet föll 7% förra veckan, medan sojaoljan gick upp med 2%. Farm Bill från 2008 förlängdes eftersom den som blandar i biodiesel i dieselbränslet får behålla en dollar i skatterabatt per gallon. Det var inte många som räknat med det.

Prisutveckling på sojabönor

Fokus lämnar nu allt mer den nordamerikanska marknaden och flyttar till den sydamerikanska. Argentinska BAGE (Buenos Aires Grain Exchange) rapporterade förra veckan att sådden i landet var klar till 85%.

Varmare och torrare väder har återkommit till Argentina. Nederbörden i Brasilien har ökat, vilket är gynnsamt. Däremot lider nordöstra Brasilien av den värsta torkan på 50 år, rapporterar media. Vi förstår inte riktigt detta, när våra kontakter på platsen säger att det regnar ordentligt i Natal. I Rio de Janeiro är det översvämningar överallt och det var 45 grader på nyårsafton. Vi tror att oron för väderproblem i Sydamerika är överdriven.

Raps

Rapspriset (november 2013) har en teknisk stödnivå strax under dagens kursnivå. Priset ligger strax över förra årets bottennoteringar. Det rapporteras från Indien att förnyad torka i landet sätter rapsskörden i farozonen.

Priset på raps

Gris

Grispriset (Maj 13), amerikansk Lean Hogs, har haft en fin prisuppgång sedan i somras. Trenden har dock förlorat nästan all sin kraft. De senaste tre månaderna har priset egentligen rört sig ”sidledes”, vilket kan vara slutet på uppgångsfasen. Fallande pris på majs och sojamjöl bör, allt annat lika, leda till högre grisproduktion och därmed lägre priser.

Trend bruten i lean hogs

Mjölk

I diagrammet nedan ser vi tre kurvor. Den tunna röda är priset på klass 3-mjölk i cent per pund på CMEbörsen.

Vi ser att priset sedan mitten av december fallit från 21 cent till 18.03 cent. Den gröna linjen är priset på smör på Eurex börsen. Priset anges i euro per ton, 3388 euro per ton. Den blåa linjen är priset på skummjölkspulver i euro per ton på Eurex-börsen. Priserna på smör och SMP har legat stabilt den senaste månaden.

Prisutveckling på mjölkprodukter

Det börsbaserade priset i svenska kronor beräknas med formeln:

Hur räknar man fram börspriset på mjölk

där
BUT = priset på smör i euro per ton
SMP = priset på skummjölkspulver i euro per ton
FX = växelkursen för EURSEK.

EURSEK

EURSEK har de senaste veckorna återigen försvagats mot kronan. Det finns inte mycket som tyder på att en förstärkning i euron skulle vara förestående, men inte heller några starka tecken på kursfall.

Valutaparet EUR SEK

USDSEK

Dollar stärktes något märkligt av den halvmesyr som undvikandet av ”Fiscal Cliff” innebar. Den politiska uppgörelsen i USA innebär endast att beslutet skjuts upp två månader. Med tiden kommer Fiscal Cliff återigen galopperande. Ironiskt nog innebär uppgörelsen att de federala utgifterna höjdes. Inte sänktes.

Valutaparet USD SEk

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Populära