Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 4 februari 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityPrisförändringarna på terminsmarknaderna för jordbruksprodukter var marginella förra veckan. Vetepriserna var i princip oförändrade. Sojabönorna handlades upp ett par tre procent på de första indikationerna att hektarskörden i Brasilien är lite sämre än väntat. Rapspriserna på Matif påverkades dock inte. I motsatt riktning – och den andra råvaran som rörde sig prismässigt över huvud taget var mjölk. Priserna på smör och mjölk på Eurex sjönk med ett par procent – och följer därmed efter det tidigare prisfallet på Class III – mjölk i USA.

Jordbruk - RåvaruprognoserDen här veckan avslutas på fredag med den andra WASDE-rapporten i år. Klockan 18:00 släpper det amerikanska jordbruksdepartementet siffrorna. Vi återkommer senare under veckan med marknadens förväntningar inför den.

Odlingsväder

Europa fick snöfall som blev regn i södra Europa. Den västra delen av Ryssland och Ukraina fick milt väder, som gjorde att det skyddande snötäcket smälte på sina håll. Sydostasien fick riklig monsunnederbörd, som är bra för risproduktionen. Argentina fortsatte att vara torrt. Det ger en snabbare mognad, men riskerar också att ge en mindre skörd. Brasilien i söder berörs av samma torra väder som i norra Argentina. Längre uppåt landet föll god nederbörd.

Torkan i USA ligger kvar på nästan exakt samma höga nivå som varit rådande sedan början av december.

CME GroupVi fick ett mail från den amerikanska börsen CME, där CBOT ingår, om att de troligtvis kommer att reducera sina öppettider för handel med spannmål / oljeväxter som ett svar på synpunkter från branschen. Börsen, som just nu håller på med en undersökning bland sina kunder gällande öppettiderna, säger att även om inte undersökningen är komplett så har de redan fått tillräckligt med svar för att reducera öppettiderna för handel med terminer på spannmål och sojabönor, och avvaktar nu godkännande från CFTC.

En reducering av öppettiderna skulle delvis vara en återgång av CME:s kontroversiella beslut under 2012 att utöka öppettiderna. Börsen säger samtidigt att det finns flera olika uppfattningar om när marknaden ska vara öppen framöver och att de därför återkommer med fler detaljer under de kommande veckorna.

CME säger också att de är öppna för att överväga stopp av handeln under publiceringen av USDA:s viktigaste rapporter (bl.a WASDE) månadsvis och kvartalsvis. Konkurrenten ICE, vars lansering av terminskontrakt för spannmål och oljeväxter fick CME att utöka sina öppettider, har dock inga planer på att göra några förändringar av sina öppettider.

Vete

Priset på november (2013) kontraktet stabiliserade sig stödet vid 220 euro i veckan.

Veteprisets utveckling

Nedan ser vi decemberkontraktet på CBOT, där det tekniska stödet bröts sent på fredagseftermiddagen. Detta signalerar prisfall, men 800 cent / bu är å andra sidan ett psykologiskt motstånd. Hela den tekniska bilden talar dock för lägre priser.

Vetepris - December 2013-termin

Efter de senaste dagarna med gatuvåld och månader av politisk oro gick Egyptens försvarsminister ut med den kraftiga varningen att ”en fortsättning av konflikten mellan de olika politiska krafterna och deras olikheter över hur landet ska styras kan leda till att staten kollapsar och därmed hota framtida generationer”. Egypten står inför en allt större ekonomisk och politisk instabilitet, där det egyptiska pundet har förlorat mer än en tiondel av sitt värde sedan revolutionen 2011. Många egyptier är beroende av det subventionerade bröd som säljs för ca 0.05 kr och störningar av brödutbudet skulle kunna leda till ytterligare oroligheter. Egyptens GASC har under januari månad köpt 115 000 ton vete för leverans 20-28 februari, vilket endast är hälften så mycket som under januari 2012. Fortsatta oroligheter kan leda till svårigheter att finansiera inköp av vete, men enligt GASC så har man vare sig finansiella problem och dessutom lager fram till mitten/slutet på juni, något som dock ifrågasätts om det verkligen stämmer.

Sådden av vete i Kanada, kan förmodligen komma att stiga med så mycket som 10 procent som en följd av ökad areal och höga priser enligt CWB (Canadian Wheat Board). Arealen kan komma att öka med 5-10 procent jämfört med förra årets 9.63 miljoner hektar, då lantbrukare skiftar till vete från andra mindre lönsamma grödor som t.ex oljeväxter och råg. Förra årets sådd av vårvete uppgick till 6.85 miljoner hektar, vilket motsvarar 71 procent av den totala vetearealen, inklusive höstgrödorna och durumvete. Den totala skörden av samtliga vetesorter uppgick till 27.2 mt under 2012/13.

Enligt AgCanada kan den kanadensiska produktionen av vete, inklusive durum, 2013/14 komma att öka med 4.8 procent till 28.5 mt, tack vare ökad areal. I veckan publicerades årets första gissning om arealen för årets veteproduktion. 25.3 miljoner acres är 1.5 mA mer än förra året.

Trots ökad nederbörd under januari månad över sydvästra Kansas, västra Oklahoma och delar av Texas, så visar USDA’s senaste rapport att tillståndet för det amerikanska vetet har förvärrats. Tillståndet för vete i Kansas, den största producenten av höstgrödan, har justerats ned från månaden innan då den värsta torkan i USA sedan 1930-talet kvarstår. 20 procent av grödan klassas nu som ”good/excellent”, där endast 1 procent tillhör ”excellent”, jämfört med 24 procent i slutet av december. 39 procent klassas som ”poor/very poor” jämfört med 35 procent månaden innan. I den sista rikstäckande rapporten som USDA skickade ut i slutet på november var 29 procent av höstvetet klassat som ”good/excellent”, vilket är den lägsta nivån sedan åtminstone 1985 då man började föra register. Än värre är det i Oklahoma, den näst största producenten, där endast 5 procent är klassat som ”good” (11 procent månaden innan) medan ”poor/very poor” uppgår till höga 69 procent.

I Nebraska klassas 8 procent som ”good/excellent” och 50 procent som ”poor/very poor”, medan i South Dakota tillhör 3 procent ”good/excellent” medan 66 procent är klassat som ”poor/very poor”.

Martell Crop Projections

Argentina har i princip sålt sitt vete (det mesta till Brasilien).

I EU var det en vecka tunn på exportsidan. I Ryssland rapporterades vetelagren uppgå till 13 mt vid årsskiftet. Det är 40% mindre än förra året. Det innebär att Ryssland når botten på lagren i slutet av april.

Enligt den fristående analytikern Noel Fryer är Rysslands importbehov samtalsämnet för dagen i Svartahavsområdet. I fredags hölls ett möte i Moskva om att eventuellt ta bort importtullen om 5% på vete, men inget kom ut av det. Ett nytt möte ska hållas nästa vecka där Medvedev ska vara ordförande.

De inhemska spannmålspriserna i Ryssland har fortsatt att stiga som en följd av markant lägre lager pga av en mindre skörd i kombinationen med en stark export i början av säsongen. Enligt Rosstat uppgick Rysslands totala skörd av spannmål och baljväxter till 70.7 mt jämfört med 94.2 mt året innan, varav 37.7 mt vete och 8 mt majs. Skörden av vete är därmed den lägsta på ett decennium, medan skörden av majs är rekordhög.

Det inhemska priset på kvarnvete i Ryssland steg till nya rekordnivåer under förra veckan, över 2008 års priser. I diagrammet nedan ser vi de totala spannmålslagren i Ryssland.

Grain stocks in Russia

Rysslands export av spannmål 2012/13 estimeras till 14.8 mt, och de har redan exporterat 13.5 mt spannmål den här säsongen inklusive 10 mt vete. Importen av spannmål förväntas uppgå till 1.2 mt och under perioden juli-december har landet importerat 486 000 ton, varav merparten från Kazakstan. För 2013/14 förväntas produktionen att uppgå till 95 mt, vilket skulle generera ett överskott till export på 15 mt.

GASC har samtidigt, som nämnt ovan, sagt att de har fulla lager, vilket är anledningen till att de inte köpte så mycket i den senaste tendern. Däremot sade de att de har finanserna i ordning för att köpa mer när de behöver. Det kan alltså bli konkurrens om vetet framåt våren.

Vi ser att detta återspeglade sig i rörelsen i terminskurvan, som gick ännu mer in i backwardation på Matif. De korta kontrakten mars och maj för gammal skörd steg, medan november (ny skörd) inte förändrades alls mellan fredagen den 25 januari och den 1 februari.

Terminskurvan för chicagovete

I diagrammet ovan ser vi också tydligt att hela terminskurvan för Chicagovete föll ganska kraftigt. Ingen mannamån alls. De längre kontrakten något mer i pris, i synnerhet för leverans av 2014 års skörd.

Vi fortsätter vår neutrala vy på vetet. Tekniskt lutar det åt lägre pris. Den fundamentala informationen förebådar tilltagande oro på vetemarknaden i vår och torkan i USA ser inte ut att lätta.

Maltkorn

I diagrammet ovan ser vi också tydligt att hela terminskurvan för Chicagovete föll ganska kraftigt. Ingen mannamån alls. De längre kontrakten något mer i pris, i synnerhet för leverans av 2014 års skörd. Vi fortsätter vår neutrala vy på vetet. Tekniskt lutar det åt lägre pris. Den fundamentala informationen förebådar tilltagande oro på vetemarknaden i vår och torkan i USA ser inte ut att lätta.

November 2013-kontraktet sjönk för andra veckan i rad, från 248.25 till 247 euro per ton.

November 2013-terminen på maltkorn

Majs

Majspriset (december 2013) fortsatte sin rekyl uppåt, men slutade veckan med prisnedgångar. Priset ligger fortsatte för andra veckan att glida uppåt precis dikt an det tekniska stödet. När nu rekylen tagit priset upp till strax under den jämna siffran 600 cent, ”borde” uppgången ta slut. Stödet ”borde” brytas och priset falla ner till åtminstone 575 cent i första hand och 550 cent i andra hand.

Utveckling på majspris 2012 - 2013 - C Z3

Veckovis etanolproduktion i USA sjönk till en rekordlåg nivå 700 fat per dag, som vi ser i diagrammet nedan. Det är den lägsta produktionsnivån sedan DOE började publicera produktionsstatistiken varje vecka. Den senaste noteringen är för veckan som slutade fredagen den 25 januari.

Etanol

Det höga priset på majs sköter alltså sitt ransoneringsjobb ganska bra när det gäller majs. Etanol är inte livsviktigt heller, till skillnad från vete, t ex. En rekordskörd väntas i USA. WASDE-rapporten på fredag kommer kanske att kasta än mer ljus över utbuds- och efterfråge-ekvationerna. Mer klarhet kan säkerligen få marknadens oro att dämpa sig.

Enligt BAGE är Argentinas sådd av majs klar till 98.7 procent, jämfört med 96.4 procent förra veckan. Pablo Adreani, AgriPac Consultores, säger att han kan komma att justera ned sitt estimat för Argentinas majs produktion 2012/13 till 25.5 mt, jämfört med tidigare estimat om 27.1 mt.

I Brasilien sås nu den andra skörden ”safrinha”. Skörden väntas till sommaren. Cordonnier’s estimat för Brasiliens produktion av majs 2012/13 är oförändrad från tidigare estimat på 70 mt, och även Argentinas majsproduktion 2012/13 är oförändrat på 22.5 mt. El Tejar Ltd uppskattar Argentinas produktion av majs till 24-25 mt.

Vi fortsätter att ha en neutral vy på majs. Skulle det tekniska stödet i diagrammet för december-majs brytas vill vi sälja.

Sojabönor

Sojabönorna (november 2013) fortsatte upp, efter att förra veckan ha brutit motståndslinjen i kursdiagrammet, som vi skrev om förra veckan. Regnen i Brasilien, där skörden inletts, försämrar transportmöjligheterna. De första rapporterna visar också att hektarskörden är något lägre än väntat av CONAB med flera. Dessa nyheter gav understöd till veckans prisuppgång. I Argentina är skörden till 8% klar, vilket är långt efter det normala. BAGE rapporterade att torkan ”börjar påverka hektarskörden negativt”. I kartbilden nedan ser vi nederbörden i Brasilien förrförra veckan. Vi ser att det saknas nederbörd i den södra delen av kartbilden, ner mot Argentina. Vi ser också att mitt i det viktiga sojadistriktet i Mato Grosso är det extra mycket nederbörd.

Sydamerika

USDA’s FAS uppskattade produktionen i Argentina till 54 mt per den 23 januari och samma dag kom Rosario Grain Exchange med sin prognos på 53 mt. Rapporter säger att förra månaden kan ha varit den varmaste januari sedan 1957, och temperaturen förväntas uppgå till mer än 40 grader med spridda skurar under nästa vecka. För veckan 7-13 februari förväntas temperaturen att överstiga 35 grader.

Forecast temperature

Enligt BAGE är Argentinas sådd av sojabönor klar till 99.4 procent, en ökning med 2 procent sedan förra veckan. Pablo Adreani, AgriPac Consultores, säger att hans prognos för Argentinas produktion av sojabönor kan komma att justeras ned till 48.5 mt (mot tidigare 51.3 mt) om landet inte får tillräckligt med nederbörd.

Cordonniers estimat för Brasiliens produktion av sojabönor 2012/13 är oförändrad från tidigare estimat på 81 mt, medan Argentinas sojabönsproduktion 2012/13 justeras ned med 1 mt till 52.0 mt.

El Tejar Ltd estimerar Brasiliens produktion av sojabönor 2012/13 till 80-81 mt, jämfört med CONAB’s estimat på 82.7 mt. Argentinas produktion av sojabönor 2012/13 estimeras till 50.0 mt, medan Paraguays beräknas uppgå till 8.0 mt.

Enligt IMEA (Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária) är skörden av sojabönor i brasilianska Mato Grosso avklarad till 7 procent jämfört med 3 procent för en vecka sedan. Nedanför ser vi kurdiagrammet för sojabönor (november 2013).

S X3 Comdty

Prisuppgången borde stöta på motstånd i form av vinsthemtagningar / lantbrukares säljordrar vid 1350 cent / bushel. Det är en jämn och fin siffra och tidigare uppgångar från juli och senare har hejdats vi den nivån.

Vi fortsätter att ha en neutral vy i det här veckobrevet. Det troligaste just nu anser vi är att prisuppgången hejdas i veckan som kommer. WASDE-rapporten ger sedan ny vägledning för marknaden. Tekniskt ser det ut som om priset skulle kunna backa något på vinsthemtagningar.

Raps

Rapspriset (november 2013) rörde sig knappast alls i veckan som gick. Vi fortsätter att tolka marknadens beteende som en rekyl i en sjunkande marknad, alternativt som en konsolideringsfas, som kanske kan sluta i att marknaden stiger – men inte än.

Rapspris IJX2 Comdty

Som vi skrev om tidigare i brevet så skiftar lantbrukare i Kanada från t.ex oljeväxter till vete pga högre priser och enligt Oil World så förväntas kanadensiska lantbrukare att minska sin sådd av raps (canola) med 10 procent till förmån för vete. Sådden av canola beräknas uppgå till 7.7 miljoner hektar, en minskning från förra årets rekordhöga 8.61 miljoner hektar, som en följd av låg avkastning, problem med sjukdomar på grund av brist på växelbruk, ökad sådd av sojabönor och som tidigare nämnts, högre priser på vete.

AgCanada höjer sin prognos för den kanadensiska canola produktionen 2013/14 till 15.5 mt från de 13.3 mt som producerades 2012/13. Vi fortsätter att ha en övervägande negativ vy på prisutvecklingen på raps.

Gris

Grispriset (Maj 13), amerikansk Lean Hogs, har rekylerat uppåt efter brottet nedåt av stödlinjen vid årsskiftet. Rekylen uppåt följer ett klassiskt mönster. Den är ett säljtillfälle.

Grispris - Maj 2013-terminen

Mjölk

I diagrammet nedan ser vi tre kurvor. Den gröna linjen är priset på smör i euro per ton på Eurex-börsen. Den svarta är priset på smp på Eurex börsen. Priserna på Eurex anges i euro per ton.

Slutligen så den rosa linjen. Den visar priset på helmjölkspulver (WMP) FOB Västeuropa. Källan är USDA och priserna uppdateras varannan vecka. Vi ser att WMP-priset legat stabilt det fjärde kvartalet förra året.

Olika mjölkpriser

Såväl smör som SMP har haft en påfallande svag prisutveckling, vilket kan vara början på ett en större prisjustering nedåt. Möjligen har marknaden tagit intryck av prisfallet i terminerna (maj 2013) på Klass 3 – mjölk, som vi ser i diagrammet nedan. Vi har noterat att de amerikanska terminsmarknaderna tycks ”leda” utvecklingen i Europa. I USA hejdades dock prisfallet i veckan som gick, som vi ser i diagrammet nedan.

Klass 3-mjölkpris

På tisdag, den 5 februari klockan 18:00 publiceras resultaten från Fonterras auktion av mjölkpulver. På basis av prisfallet i USA, ”borde” priset på SMP och smör på Eurex justeras ner i veckan som kommer.

EURSEK

EURSEK föll i veckan som gick. Motståndet blev för starkt. Det är tystare om EU:s kris nu. Nyhetsbevakningen har haft andra fokus i veckan.

EURSEK Valutaprognos

USDSEK

Dollarn har fortsatt att utveckla sig svagt mot kronan. Trenden fortsätter. Skuldkrisen hanterades i veckan – genom att skuldtaket höjdes i ett politiskt beslut. Frågan är om talesättet ”the sky is the limit” är aktuellt. Fortroendet för USA:s förmåga att lösa problemet fick sig en törn i veckan och dollarn fick lida för det.

USDSEK Valutaprognos 4 februari

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Populära