Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 21 januari 2013

Published

on

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityDet var allmän prisuppgång – mot de fallande pristrenderna – i veckan på spannmål och oljeväxter. Även om torkan i USA slog nya rekord i veckan som gick, ser den tekniska bilden inte så tydligt positiv ut. Vi går därför över från köprekommendation på vete och majs, till neutral rekommendation. Vi byter rekommendation från sälj till neutral på sojabönor. Effekten av WASDE-rapporten har ebbat ut och på ena sidan har marknaden nu torkan i USA och kanske bristen på nederbörd i Argentina. På den andra finns det faktum att priset är högt och därmed ska stimulera till högre produktion.

Ny börs för durum-vete öppnar i Italien

Prognoser på jordbruksråvarorBorsa Italiana, som driver den italienska aktiebörsen i Milano, startar handel med terminer på durumvete idag, måndagen den 21 januari. Futureskontrakten går under namnet ”AGREX”. Syftet är att hjälpa pastaproducenterna att hantera prissvängningarna. Italien är också världens största producent av grödan, som också går på export till länder i Nordafrika och Mellanöstern, där den anrättas till couscous. Barilla, som är världens största pastaproducent och köper 70% av sin råvara från Italien, välkomnar börsen och de möjligheter den ger att minska riskerna. Barilla har också väglett börsen i skapandet av ett kontrakt som ska vara så användbart som möjligt för riskhantering i branschen. AGREX-kontrakten är på 50 ton och kontraktsmånaderna är mars, maj, september och december. Handeln sker på derivatbörsen IDEM och leveranspunkten är den syditalienska staden Foggia.

Odlingsväder

Torkan i USA håller i sig, som vi ser i den senaste ”Drought Monitor”, som publicerades i torsdags. Sedan förra veckan har torkan förvärrats.

Odlingsväder i USA

Om vi summerar andelen av USA som är drabbad av D3 (extrem torka) och D4 (exceptionell torka) och gör ett diagram över tiden, får vi nedanstående bild. Där ser vi att 20.8% av USA är drabbat av de svåraste kategorierna av torka. Det är det mesta de senaste tio åren, så långt det finns data tillgängligt.

Historik över torka i USA

Torsdagens långtidsprognos från NOAA sade att ”varmt och torrt” väder kommer att fortsätta råda på Prärien fram till och under sommaren.

Det regnar normalt i norra Brasilien. Argentina och södra Brasilien är torrt och väntas fortsätta vara torrt så långt som prognoserna är tillförlitliga (10 dagar). Argentina har varit torrt ett ganska långt tag nu. Hela EU får mer nederbörd än normalt nu, utom Skandinavien. Det är också kallare än normalt i praktiskt taget hela EU.

Den senaste IGC-rapporten

IGC (International Grains Council) justerar upp sitt estimat något för den globala spannmålsproduktionen 2012/13 från 1762 mt till 1777 mt, vilket dock är betydligt lägre än produktionen 2011/12. Trots en förväntad nedgång i konsumtionen för första gången på 14 år, så väntas lagren att minska med 45 mt.

Den globala produktionen av vete 2012/13 justeras upp med 2 mt till 656 mt, som en följd av högre produktion i Australien (+0.5 mt) , Kanada (+0.5 mt), Kina (+0.6 mt) och EU-27 (+0.3 mt), vilket dock är en minskning från 696 mt 2011/12. Utgående lager justeras upp med 1 mt till 174 mt, vilket dock är en minskning med 22 procent på årsbasis till följd av markant nedgång i OSS. Fokus ligger nu på tillståndet för norra halvklotets höstgrödor 2013/13, särskilt för de områden i USA som drabbats av torka. På andra håll i världen är utsikterna generellt mer lovande och den globala produktionen förväntas preliminärt att öka med 4 procent på årsbasis för 2013/14, med en ökning av areal på 2 procent.

IGC justerar upp estimatet för den globala majsproduktionen med nästan 2 procent jämfört med förra månaden som en följd av högre estimat för Kina (+10 mt), USA (+1.4 mt) och ljusare utsikter för Argentina, men då även konsumtionen justeras upp så revideras utgående lager ner med 3 mt till 113 mt, den snävaste nivån på nio år. Den globala produktionen av sojabönor 2012/13 justeras upp av IGC till rekordhöga 271 mt, vilket är en ökning med 14 procent på årsbasis som en följd av en förväntad markant ökning av produktionen i Sydamerika. Den globala produktionen av raps/canola 2012/13 förväntas minska med 3 procent på årsbasis.

Jordbruksprognoser

Vete

Nedan ser vi november (2013) kontraktet, där priset föll kraftigt i fredags, men återhämtade sig och stängde på 217.50, nästan oförändrat på dagen.

jordbruksprognoser-17-januari-2013 Veteprisanalys den  19 januari 2013

Nedan ser vi decemberkontraktet på CBOT. Chicago-vetet var ovanligt starkt i veckan, men så är det också världens billigaste vete.

Decemberkontrakt på vete på CBOT

Vi ser här en bild på terminskurvorna för Matif och Chicago, båda omräknade till euro per ton.

Terminskurvorna för Matif och Chicago, båda omräknade till euro per ton

Av diagrammet ovan ser man att gammal skörd av Matif-vete är avsevärt mycket dyrare än Chicagovetet. Maj-terminen handlas dessutom lägre än mars-terminen. Det säger att den som väntar med att sälja till maj riskerar att få väsentligt sämre betalt – och dessutom får bära ränte- och lagerkostnader fram till dess.

Den som vill ta en position på högre priser och har fysiskt vete i lager gör därför sannolikt bäst i att sälja den fysiska varan och istället köpa terminer.

En annan utveckling vi sett den senaste tiden är att bristen på fodervete i norra Europa inneburit att denna blivit dyrare än brödvete. I veckan gick en last fodervete från Frankrike till norra Tyskland erfar vi.

I diagrammet nedan ser vi, i den nedre delen, kvoten mellan ”spotkontraktet” på Matif och spotkontraktet på Liffe för engelskt fodervete. Vi ser att fodervetet i år blivit ett par procent dyrare än brödvetet.

Vete - Spotpris på Matif och fodervete på Liffe

Strategie Grains justerar ner sitt estimat för EU:s veteproduktion 2013/14 med 1.7 mt till 133.3 mt som en följd av det blöta vädret under sådden och lägre areal. Nedjusteringar görs för grödor i bl.a Sverige, Danmark, Frankrike Tyskland, och framförallt Storbritannien. En produktion på 133 mt skulle dock fortfarande innebära en förbättring jämfört med de 123.9 mt som unionen uppnådde förra året då blött väder förstörde skördar i delar av nordvästra Europa medan de östra delarna drabbades av torka.

Argentinas jordbruksdepartement sänkte skördeestimatet med 400,000 ton till 10.1 mt. USDA hade 11 mt i WASDE:n från den 11 januari. Buenos Aires Grain Exchange (BAGE) ligger på 9.8 mt.

Det kinesiska vetepriset FOB lagerhus i Shanghai (svart linje nedan) har hittills i år fallet ner med 5 euro till 294.74 euro / ton. Vi får tolka det som ett styrketecken, eftersom det är ordentligt mycket mindre än t ex Matif (blå linje nedan).

Det kinesiska vetepriset FOB lagerhus i Shanghai

Fundamentalt talar de flesta faktorer för ett stigande pris. Rapporten från Strategie Grains gör det däremot inte. Tekniskt ser uppgången ut som en rekyl i en fallande marknad. Därför går vi nu över till neutral rekommendation på vete.

Maltkorn

November 2013-kontraktet steg först upp till 260 euro men föll sedan ner till 253 euro, 1 euro högre än förra veckans stängning. Detta innebär att 240 euro-nivån höll. Där fanns verkligen motiverade köpare.

Motiverade köpare av maltkorn

Potatis

Potatispriset för leverans i april nästa år (2014) steg från 15.70 för en vecka sedan till 15.90 i fredags vid stängning.

Potatispris för leverans i april 2014

Majs

Majspriset (december 2013) fortsatte att stiga hela förra veckan, efter WASDE-rapporten fredagen den 11 januari. Tekniskt ser det ut som en rekyl uppåt mot en fallande trend. 600 cent på decemberkontraktet har tidigare bevisat sig vara en viktig nivå, som nu fungerar som ett motstånd. Den tekniska analysen indikerar alltså att prisuppgången efter lager- och WASDE-rapporten från USDA, börjar närma sig sitt slut och att trenden nedåt kan fortsätta.

Majspriset - Leverans december 2013

Fundamentalt pekar nyhetsflödet dock i motsatt riktning. Nyheterna, särskilt NOAA:s långtidsprognos om varmt och torrt väder i centrala USA (corn belt), gör att oron ökat i veckan.

Den veckovisa exportstatistiken för majs från USA förbättrades 16 Mbu, till en ackumulerad nivå på 518 Mbu för marknadsföringsåret. Det är dock 49% mindre än förra året.

Antalet nötkreatur i USA rapporteras nu ligga på 60-års-lägsta, efter att de slaktats ut i brist på foder (crop condition var ännu sämre för betesmark i USA, än de var för majs i somras/höstas).

BAGE rapporterade i veckan att 93% av sådden är klar i Argentina. Det väntas vara fortsatt torrt i landet. De flesta lokala estimat på skörden ligger väsentligt under jordbruksdepartementets och USDA:s estimat på 28 – 30 mt. De lokala estimaten ligger ca 5 mt lägre kring 24 – 25 mt. Argentinas export väntas vara tidig. Dels för att terminskurvan är i backwardation. Att vänta ger förmodligen lägre pris. Man vill säkert också komma före Brasiliens bönder, som skördar lite efter Argentinas – vilket återspeglar sig i terminskurvan.

Tisdagens Department of Energy (DOE) rapport var en besvikelse vad gäller etanolefterfrågan. Sammanfattnignsvis: Ihållande torka i USA, som enligt NOAA väntas hålla i sig till sommaren, gör att många lär hålla i sin gamla skörd av majs. Argentinas skörd tycks av dem närmast marken (lokala estimat) ligga väsentligt lägre än vad USDA förutspådde för en vecka sedan. Nästan allt – utom etanolefterfrågan och foderefterfrågan i USA – pekar på att priset borde kunna fortsätta att stiga. Mot detta talar den tekniska analysen. Så där är vi. Till nästa vecka behåller vi vår positiva vy, men tycker att man ska ta hem vinster på långa positioner om priset närmar sig 600 cent – i väntan på mer information

Sojabönor

Sojabönorna hängde med majs och vete uppåt, också med stöd av en något svagare dollar i veckan. Trenden är alltjämt nedåtriktad. Brottet av stödlinjen visade sig falskt, än så länge. 55-dagars glidande medelvärde, som många tittar på, ligger strax över dagens kursnivå och kan ge anledning till säljordrar kring den. Tekniskt är bilden ännu i vänteläge. Stiger kursen från de här nivåerna, bryts den nedåtgående trenden.

Neutral syn på sojabönor

Just nu finns inga signaler om styrka eller svaghet, så bäst är att vara neutral. Vi byter alltså rekommendation från sälj till neutral.

Raps

Rapspriset (november 2013) fann stöd vid 415 euro. Det senaste prisfallet nådde faktiskt inte ända ner till 415 euro. Det fanns alltså ivriga fyndköpare som väntade.

Ivriga fyndköpare av raps

Trenden har varit nedåtriktad sedan i september / oktober. Frågan är om det håller på att vända nu. Det är lite för tidigt att ändra rekommendation och med tanke på att det finns motstånd på ovansidan redan på 430 euro-nivån, går det inte att ändra rekommendation från sälj till köp. Vi ligger alltså kvar med säljrekommendation i väntan på ny information.

Gris

Grispriset (Maj 13), amerikansk Lean Hogs, har brutit en teknisk stödnivå (röd linje i diagrammet nedan). 94 cent per pund var första stödnivån, men antagligen fortsätter priset ner mot 92 cent i första hand.

Lean hogs sjunker i pris

Omfattningen av grisbranschen i USA visade en liten uppgång det sista kvartalet förra året. Det var en ökning med 29,000 djur. Antalet djur har sedan 90-talet minskat från 7.5 miljoner djur till 5.8 miljoner, som vi ser i diagrammet nedan.

Antal djur

Antal djur

På samma sätt har hjorden av nötkreatur i USA fortsatt att minska, men där såg vi en ny bottennotering i den senaste statistiken.

Mjölk

I diagrammet nedan ser vi tre kurvor.Den gröna linjen är priset på skummjölkspulver i euro per ton på Eurex-börsen. Den blå är priset på smör på Eurex börsen. Priserna på Eurex anges i euro per ton.

Slutligen så den gröna linjen. Den visar priset på helmjölkspulver (WMP) FOB Västeuropa. Källan är USDA och priserna uppdateras varannan vecka. Vi ser att WMP-priset legat stabilt det fjärde kvartalet förra året, med en liten nedgång mot slutet av året. 2013 har dock börjat med en liten prisuppgång.

Pris på helmjölkspulver - WMP

Det börsbaserade priset i svenska kronor beräknas med formeln:

Hur räknar man fram börspriset på mjölk

där

BUT = priset på smör i euro per ton
SMP = priset på skummjölkspulver i euro per ton
FX = växelkursen för EURSEK.

Pris på mjölkterminer

EURSEK

EURSEK stärktes successivt under veckan som gick och nådde upp till de gamla motståndsnivåerna. Det finns inte mycket ny information som ger anledning till att anta annat än att den ”sidledes” rörelse vi sett de senaste månaderna ska fortsätta.

EUR SEK valutadiagram

USDSEK

Dollarn föll mot kronan i veckan som gick. Det är fortsatt instabilt finansiellt och politiskt i USA. Stödnivån från botten i september är bruten, men det blev inte något förnyat kursfall i veckan. Trenden är dock nedåt och även om det blir lite ”sidledes” rörelse i veckan, tycks trenden vara nedåt.

USD SEK valutadiagram

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära