Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 21 januari 2013

Publicerat

den

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityDet var allmän prisuppgång – mot de fallande pristrenderna – i veckan på spannmål och oljeväxter. Även om torkan i USA slog nya rekord i veckan som gick, ser den tekniska bilden inte så tydligt positiv ut. Vi går därför över från köprekommendation på vete och majs, till neutral rekommendation. Vi byter rekommendation från sälj till neutral på sojabönor. Effekten av WASDE-rapporten har ebbat ut och på ena sidan har marknaden nu torkan i USA och kanske bristen på nederbörd i Argentina. På den andra finns det faktum att priset är högt och därmed ska stimulera till högre produktion.

Ny börs för durum-vete öppnar i Italien

Prognoser på jordbruksråvarorBorsa Italiana, som driver den italienska aktiebörsen i Milano, startar handel med terminer på durumvete idag, måndagen den 21 januari. Futureskontrakten går under namnet ”AGREX”. Syftet är att hjälpa pastaproducenterna att hantera prissvängningarna. Italien är också världens största producent av grödan, som också går på export till länder i Nordafrika och Mellanöstern, där den anrättas till couscous. Barilla, som är världens största pastaproducent och köper 70% av sin råvara från Italien, välkomnar börsen och de möjligheter den ger att minska riskerna. Barilla har också väglett börsen i skapandet av ett kontrakt som ska vara så användbart som möjligt för riskhantering i branschen. AGREX-kontrakten är på 50 ton och kontraktsmånaderna är mars, maj, september och december. Handeln sker på derivatbörsen IDEM och leveranspunkten är den syditalienska staden Foggia.

Odlingsväder

Torkan i USA håller i sig, som vi ser i den senaste ”Drought Monitor”, som publicerades i torsdags. Sedan förra veckan har torkan förvärrats.

Odlingsväder i USA

Om vi summerar andelen av USA som är drabbad av D3 (extrem torka) och D4 (exceptionell torka) och gör ett diagram över tiden, får vi nedanstående bild. Där ser vi att 20.8% av USA är drabbat av de svåraste kategorierna av torka. Det är det mesta de senaste tio åren, så långt det finns data tillgängligt.

Historik över torka i USA

Torsdagens långtidsprognos från NOAA sade att ”varmt och torrt” väder kommer att fortsätta råda på Prärien fram till och under sommaren.

Det regnar normalt i norra Brasilien. Argentina och södra Brasilien är torrt och väntas fortsätta vara torrt så långt som prognoserna är tillförlitliga (10 dagar). Argentina har varit torrt ett ganska långt tag nu. Hela EU får mer nederbörd än normalt nu, utom Skandinavien. Det är också kallare än normalt i praktiskt taget hela EU.

Den senaste IGC-rapporten

IGC (International Grains Council) justerar upp sitt estimat något för den globala spannmålsproduktionen 2012/13 från 1762 mt till 1777 mt, vilket dock är betydligt lägre än produktionen 2011/12. Trots en förväntad nedgång i konsumtionen för första gången på 14 år, så väntas lagren att minska med 45 mt.

Den globala produktionen av vete 2012/13 justeras upp med 2 mt till 656 mt, som en följd av högre produktion i Australien (+0.5 mt) , Kanada (+0.5 mt), Kina (+0.6 mt) och EU-27 (+0.3 mt), vilket dock är en minskning från 696 mt 2011/12. Utgående lager justeras upp med 1 mt till 174 mt, vilket dock är en minskning med 22 procent på årsbasis till följd av markant nedgång i OSS. Fokus ligger nu på tillståndet för norra halvklotets höstgrödor 2013/13, särskilt för de områden i USA som drabbats av torka. På andra håll i världen är utsikterna generellt mer lovande och den globala produktionen förväntas preliminärt att öka med 4 procent på årsbasis för 2013/14, med en ökning av areal på 2 procent.

IGC justerar upp estimatet för den globala majsproduktionen med nästan 2 procent jämfört med förra månaden som en följd av högre estimat för Kina (+10 mt), USA (+1.4 mt) och ljusare utsikter för Argentina, men då även konsumtionen justeras upp så revideras utgående lager ner med 3 mt till 113 mt, den snävaste nivån på nio år. Den globala produktionen av sojabönor 2012/13 justeras upp av IGC till rekordhöga 271 mt, vilket är en ökning med 14 procent på årsbasis som en följd av en förväntad markant ökning av produktionen i Sydamerika. Den globala produktionen av raps/canola 2012/13 förväntas minska med 3 procent på årsbasis.

Jordbruksprognoser

Vete

Nedan ser vi november (2013) kontraktet, där priset föll kraftigt i fredags, men återhämtade sig och stängde på 217.50, nästan oförändrat på dagen.

jordbruksprognoser-17-januari-2013 Veteprisanalys den  19 januari 2013

Nedan ser vi decemberkontraktet på CBOT. Chicago-vetet var ovanligt starkt i veckan, men så är det också världens billigaste vete.

Decemberkontrakt på vete på CBOT

Vi ser här en bild på terminskurvorna för Matif och Chicago, båda omräknade till euro per ton.

Terminskurvorna för Matif och Chicago, båda omräknade till euro per ton

Av diagrammet ovan ser man att gammal skörd av Matif-vete är avsevärt mycket dyrare än Chicagovetet. Maj-terminen handlas dessutom lägre än mars-terminen. Det säger att den som väntar med att sälja till maj riskerar att få väsentligt sämre betalt – och dessutom får bära ränte- och lagerkostnader fram till dess.

Den som vill ta en position på högre priser och har fysiskt vete i lager gör därför sannolikt bäst i att sälja den fysiska varan och istället köpa terminer.

En annan utveckling vi sett den senaste tiden är att bristen på fodervete i norra Europa inneburit att denna blivit dyrare än brödvete. I veckan gick en last fodervete från Frankrike till norra Tyskland erfar vi.

I diagrammet nedan ser vi, i den nedre delen, kvoten mellan ”spotkontraktet” på Matif och spotkontraktet på Liffe för engelskt fodervete. Vi ser att fodervetet i år blivit ett par procent dyrare än brödvetet.

Vete - Spotpris på Matif och fodervete på Liffe

Strategie Grains justerar ner sitt estimat för EU:s veteproduktion 2013/14 med 1.7 mt till 133.3 mt som en följd av det blöta vädret under sådden och lägre areal. Nedjusteringar görs för grödor i bl.a Sverige, Danmark, Frankrike Tyskland, och framförallt Storbritannien. En produktion på 133 mt skulle dock fortfarande innebära en förbättring jämfört med de 123.9 mt som unionen uppnådde förra året då blött väder förstörde skördar i delar av nordvästra Europa medan de östra delarna drabbades av torka.

Argentinas jordbruksdepartement sänkte skördeestimatet med 400,000 ton till 10.1 mt. USDA hade 11 mt i WASDE:n från den 11 januari. Buenos Aires Grain Exchange (BAGE) ligger på 9.8 mt.

Det kinesiska vetepriset FOB lagerhus i Shanghai (svart linje nedan) har hittills i år fallet ner med 5 euro till 294.74 euro / ton. Vi får tolka det som ett styrketecken, eftersom det är ordentligt mycket mindre än t ex Matif (blå linje nedan).

Det kinesiska vetepriset FOB lagerhus i Shanghai

Fundamentalt talar de flesta faktorer för ett stigande pris. Rapporten från Strategie Grains gör det däremot inte. Tekniskt ser uppgången ut som en rekyl i en fallande marknad. Därför går vi nu över till neutral rekommendation på vete.

Maltkorn

November 2013-kontraktet steg först upp till 260 euro men föll sedan ner till 253 euro, 1 euro högre än förra veckans stängning. Detta innebär att 240 euro-nivån höll. Där fanns verkligen motiverade köpare.

Motiverade köpare av maltkorn

Potatis

Potatispriset för leverans i april nästa år (2014) steg från 15.70 för en vecka sedan till 15.90 i fredags vid stängning.

Potatispris för leverans i april 2014

Majs

Majspriset (december 2013) fortsatte att stiga hela förra veckan, efter WASDE-rapporten fredagen den 11 januari. Tekniskt ser det ut som en rekyl uppåt mot en fallande trend. 600 cent på decemberkontraktet har tidigare bevisat sig vara en viktig nivå, som nu fungerar som ett motstånd. Den tekniska analysen indikerar alltså att prisuppgången efter lager- och WASDE-rapporten från USDA, börjar närma sig sitt slut och att trenden nedåt kan fortsätta.

Majspriset - Leverans december 2013

Fundamentalt pekar nyhetsflödet dock i motsatt riktning. Nyheterna, särskilt NOAA:s långtidsprognos om varmt och torrt väder i centrala USA (corn belt), gör att oron ökat i veckan.

Den veckovisa exportstatistiken för majs från USA förbättrades 16 Mbu, till en ackumulerad nivå på 518 Mbu för marknadsföringsåret. Det är dock 49% mindre än förra året.

Antalet nötkreatur i USA rapporteras nu ligga på 60-års-lägsta, efter att de slaktats ut i brist på foder (crop condition var ännu sämre för betesmark i USA, än de var för majs i somras/höstas).

BAGE rapporterade i veckan att 93% av sådden är klar i Argentina. Det väntas vara fortsatt torrt i landet. De flesta lokala estimat på skörden ligger väsentligt under jordbruksdepartementets och USDA:s estimat på 28 – 30 mt. De lokala estimaten ligger ca 5 mt lägre kring 24 – 25 mt. Argentinas export väntas vara tidig. Dels för att terminskurvan är i backwardation. Att vänta ger förmodligen lägre pris. Man vill säkert också komma före Brasiliens bönder, som skördar lite efter Argentinas – vilket återspeglar sig i terminskurvan.

Tisdagens Department of Energy (DOE) rapport var en besvikelse vad gäller etanolefterfrågan. Sammanfattnignsvis: Ihållande torka i USA, som enligt NOAA väntas hålla i sig till sommaren, gör att många lär hålla i sin gamla skörd av majs. Argentinas skörd tycks av dem närmast marken (lokala estimat) ligga väsentligt lägre än vad USDA förutspådde för en vecka sedan. Nästan allt – utom etanolefterfrågan och foderefterfrågan i USA – pekar på att priset borde kunna fortsätta att stiga. Mot detta talar den tekniska analysen. Så där är vi. Till nästa vecka behåller vi vår positiva vy, men tycker att man ska ta hem vinster på långa positioner om priset närmar sig 600 cent – i väntan på mer information

Sojabönor

Sojabönorna hängde med majs och vete uppåt, också med stöd av en något svagare dollar i veckan. Trenden är alltjämt nedåtriktad. Brottet av stödlinjen visade sig falskt, än så länge. 55-dagars glidande medelvärde, som många tittar på, ligger strax över dagens kursnivå och kan ge anledning till säljordrar kring den. Tekniskt är bilden ännu i vänteläge. Stiger kursen från de här nivåerna, bryts den nedåtgående trenden.

Neutral syn på sojabönor

Just nu finns inga signaler om styrka eller svaghet, så bäst är att vara neutral. Vi byter alltså rekommendation från sälj till neutral.

Raps

Rapspriset (november 2013) fann stöd vid 415 euro. Det senaste prisfallet nådde faktiskt inte ända ner till 415 euro. Det fanns alltså ivriga fyndköpare som väntade.

Ivriga fyndköpare av raps

Trenden har varit nedåtriktad sedan i september / oktober. Frågan är om det håller på att vända nu. Det är lite för tidigt att ändra rekommendation och med tanke på att det finns motstånd på ovansidan redan på 430 euro-nivån, går det inte att ändra rekommendation från sälj till köp. Vi ligger alltså kvar med säljrekommendation i väntan på ny information.

Gris

Grispriset (Maj 13), amerikansk Lean Hogs, har brutit en teknisk stödnivå (röd linje i diagrammet nedan). 94 cent per pund var första stödnivån, men antagligen fortsätter priset ner mot 92 cent i första hand.

Lean hogs sjunker i pris

Omfattningen av grisbranschen i USA visade en liten uppgång det sista kvartalet förra året. Det var en ökning med 29,000 djur. Antalet djur har sedan 90-talet minskat från 7.5 miljoner djur till 5.8 miljoner, som vi ser i diagrammet nedan.

Antal djur

Antal djur

På samma sätt har hjorden av nötkreatur i USA fortsatt att minska, men där såg vi en ny bottennotering i den senaste statistiken.

Mjölk

I diagrammet nedan ser vi tre kurvor.Den gröna linjen är priset på skummjölkspulver i euro per ton på Eurex-börsen. Den blå är priset på smör på Eurex börsen. Priserna på Eurex anges i euro per ton.

Slutligen så den gröna linjen. Den visar priset på helmjölkspulver (WMP) FOB Västeuropa. Källan är USDA och priserna uppdateras varannan vecka. Vi ser att WMP-priset legat stabilt det fjärde kvartalet förra året, med en liten nedgång mot slutet av året. 2013 har dock börjat med en liten prisuppgång.

Pris på helmjölkspulver - WMP

Det börsbaserade priset i svenska kronor beräknas med formeln:

Hur räknar man fram börspriset på mjölk

där

BUT = priset på smör i euro per ton
SMP = priset på skummjölkspulver i euro per ton
FX = växelkursen för EURSEK.

Pris på mjölkterminer

EURSEK

EURSEK stärktes successivt under veckan som gick och nådde upp till de gamla motståndsnivåerna. Det finns inte mycket ny information som ger anledning till att anta annat än att den ”sidledes” rörelse vi sett de senaste månaderna ska fortsätta.

EUR SEK valutadiagram

USDSEK

Dollarn föll mot kronan i veckan som gick. Det är fortsatt instabilt finansiellt och politiskt i USA. Stödnivån från botten i september är bruten, men det blev inte något förnyat kursfall i veckan. Trenden är dock nedåt och även om det blir lite ”sidledes” rörelse i veckan, tycks trenden vara nedåt.

USD SEK valutadiagram

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

SEB Metals price forecast update

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Softer economic growth in 2024 calls for somewhat softer metals prices in 2024. Industrial metals prices as well as other commodity prices exploded during Covid-19 as governments around the world unleashed stimuli in the magnitude of 10x of what was done during the global financial crisis in 2008/09. Consumers shifting spending from services to consumer goods added to the boom. Bloomberg’s industrial metals price index was up 91% in March 2022 versus January 2020 because of this. Global manufacturing PMI peaked in May 2021 and has been fading since and below the 50-line from September 2022 with latest reading at 48.8. Industrial metals prices have faded since their peak in March 2022 but are still 30% higher than they were in January 2020. Even zinc, the worst performing metal, is still 9% above where it was in January 2020. As such one could possibly argue that industrial metals have not yet fully faded from their Covid-19 stimulus boom. One possible explanation could be inflation where US inflation is up 19% over the period. But this still leaves industrial metals up 11% in real terms. Another possible explanation is the big jump in energy prices over the period. While coal and gas prices have fallen back a lot, they are still quite high. The coal price in western Europe is 110% above where it was at the start 2020 and 50% above its 2010-2019 average. Most industrial metals are highly energy intensive to produce with digging and crushing of rocks, smelting, and refining of ore. The current aluminium price of USD 2215/ton is for example well aligned with coal prices. In addition to this there has also been significant closures of zinc and aluminium smelting capacity in Europe which probably have supported prices for these metals.

Global economic growth is forecasted to slow from 3.5% in 2022, to 3.0% in 2023 and then again to 2.9% in 2024 as the big jump in interest rates induce economic pain with a lag. Aligned with this we expect lower industrial metals prices in 2024 than in 2023 though only marginally lower for most of the metals. But the field of metals is wide, and the price action is thus adverse. Copper is likely the metal with the most strained supply and with huge needs in the global energy transition. 

Aluminium: Prices will likely be depressed versus marginal costs in 2024. Aluminium from Russia is flowing unhindered to the market. Most is going to China for reprocessing and potentially re-exported while some is going to Turkey and Italy. It is all flowing into the global pool of aluminium and as such impacting the global market balance. The LME 3mth aluminium price is currently well aligned with coal prices and both have traded mostly sideways since June this year. Aluminium premiums in the EU have however fallen 30-40% since mid-June in a sign of weakness there. The global market will likely run a surplus in 2024 with depressed prices versus the marginal cost of production.

Copper: Softer fundamentals in 2024 but with accelerating tightness on the horizon. Copper is currently trading at USD 8470/ton and close to 37% above its early Jan 2020 level. The market is expected to run a slight surplus in 2024 followed by accelerating tightness the following years. Downside price risk for 2024 is thus warranted along with softer global growth. The power of Unions is however getting stronger in Latin America with demands for higher salaries. Strikes have broken out in Peru with production at the Las Bambas copper mine at only 20%. Further strikes and disruptions could quickly put the market into deficit also in 2024.

Nickel: Indonesia pursuing market share over price pushing the price down the cost curve. Indonesia’s nickel production is growing rapidly. Its production reached 1.6 million ton in 2022 (+54% YoY) and accounted for close to 50% of total global supply in 2022. Its share looks set to reach 70% by 2030. Lower prices will stimulate demand and will also force higher cost producers to shut down thus making room for the wave of new supply from Indonesia. Prices will be sluggis the nearest years as Indonesia aims for market share over price.

Zinc: Price has stabilized around USD 2500/t. Weakness in global construction will drive prices lower at times in 2024. The 3mth LME zinc price has fallen from a peak of USD 4499/ton in April 2022 to only USD 2248/ton in May 2023. Since then, it has recovered steadily to USD 2500/ton.  Demand could struggle in 2024 as construction globally will likely struggle with high interest rates. But mine closures is a natural counter effect of low prices and will put a floor under prices.

Price outlook

SEB Commodities price outlook
Source: Historical values from Bloomberg, Price forecast by SEB


Bjarne Schieldrop
Cheif Commodities Analyst
SEB Commodity Research

Fortsätt läsa

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Analys

More from Venezuela and Iran means smaller pie for Saudi

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Production in Venezuela and Iran is on the rise and is set to rise further in the coming months and in 2024. Combined their production could grow by 0.8 m b/d YoY to 2024 (average year to average year). The IEA projected in its latest OMR (Oct-2023) that call-on-OPEC will fall to 28.3 m b/d in 2024, a decline of 0.5 m b/d. This combination would drive implied call-on-Saudi from 10.4 m b/d in 2023 to only 9.1 m b/d in 2024 and as low as 8.6 m b/d in Q1-24 if Saudi Arabia has to do all the heavy lifting alone. Wider core OPEC cooperation may be required.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The IEA is out in the news today projecting peak oil demand this decade with global demand standing at no more than 102 m b/d towards the end of this decade. If so it would imply a call-on-Non-OPEC of only 66.4 m b/d in 2028 assuming that OPEC in general will demand a market share of 30 m b/d + NGL of 5.6 m b/d. The IEA (Oct-23) projects non-OPEC production to average 68.8 m b/d in 2024. That’s already 2.4 m b/d more than what would be sustainable over time if global oil demand is set to peak later this decade. Oil producers in general cannot have a production growth strategy in a peak oil demand world.

The US has decided to lift sanctions towards Venezuela for six months (18 April) as a measure to tempt it to move towards more democratic processes. And if it does, then the lifting of sanctions could continue after the 6 months. A primary opposition election took place this weekend with lawmaker Maria Corina Machado currently holding 93% of the vote count. Venezuela will next year hold a presidential election but fair play seems unlikely with Maduro in charge. The lifting of sanctions allows Venezuela’s PdV to resume exports to all destinations. Bans on new, foreign investments in the oil and gas sector are also lifted though Russian entities and JV’s are still barred.

Venezuela produced 0.8 m b/d in September and indicates that it can lift production by 0.2 m b/d by year and with more rigs and wells by 0.5 m b/d to 1.3 m b/d in the medium term.

Oil production in Iran has been on a steady rise since its low-point of 2.0 m b/d in 2020. Last year it produced 2.5 m b/d. In September it produced 3.1 m b/d, but Iran’s oil minister says production now is at 3.3 m b/d. Iran’s rising production and exports is not about the US being more lenient in its enforcement of sanctions towards Iran. It is more about Iran finding better ways to circumvent them but even more importantly that China is importing more and more oil from Iran.

Production by Iran and Venezuela is recovering. YoY production from the two could rise by close to 0.8 m b/d in 2024. This will lead to a decline in call-on-Saudi oil. 

Oil production by Iran and Venezuela
Source: SEB graph and asessments, Blbrg data and news

The IEA estimated in its latest OMR report that call-on-OPEC will fall from 28.8 m b/d in 2023 to 28.3 m b/d in 2024. If all OPEC members except Saudi Arabia produces the same amount in 2024 as in 2023, then the need for Saudi Arabia’s oil (call-on-Saudi) will fall from a healthy 10.4 m b/d in 2023 to a still acceptable 9.9 m b/d in 2024. Its normal production is roughly 10 m b/d.

If however production by Iran and Venezuela rise by a combined 0.5 m b/d YoY in 2024, then call-on-Saudi will fall to 9.4 m b/d which is not so good but still manageable. But if Iran’s oil minister is correct when he says that its current production now is at 3.3 m b/d, then it is not far fetched to assume that Iran’s oil production may average maybe 3.4-3.5 m b/d in 2024. That would yield a YoY rise of 0.6 m b/d just for Iran. If we also assume that Venezuela manages to lift its production from 0.8 m b/d this year to 1.0 m b/d in 2024, then the combined growth from the two is closer to 0.8 m b/d. That would push call-on-Saudi down to only 9.1 m b/d which is not good at all. It would require Saudi Arabia to produce at its current production of 9.0 m b/d all through 2024.

The IEA further estimates that call-on-OPEC will average 27.7 m b/d in Q1-24. If we assume Iran @ 3.4 m b/d and Venezuela @ 1.0 m b/d then call-on-Saudi in Q1-24 will only be 8.6 m b/d. I.e. Saudi Arabia will have to cut production further to 8.6 m b/d in Q1-24. At that point Saudi Arabia will likely need or like other core OPEC members like Iraq, Kuwait and UAE as well as Russia to join in.

Implied call-on-Saudi. Call-on-OPEC is set to decline from 28.8 m b/d to 28.3 m b/d to 2024. If all OPEC members produced the same in 2024 as in 2023 then call-on-Saudi would fall by 0.5 m b/d to 9.9 m b/d. But if Venezuela and Iran increases their combined production by 0.8 m b/d YoY in 2024 then call-on-Saudi falls to 9.1 m b/d.

Implied call-on-Saudi.
Source: SEB graph and calculations, IEA data

If we look a little broader on this topic and also include Libya, Nigeria and Angola we see that this group of OPEC members produced 11.4 m b/d in 2010, 10.1 m b/d in 2017 and only 5.1 m b/d at the low-point in August 2020. The decline by these OPEC members has of course the other OPEC and OPEC+ members to stem the rising flood of US shale oil production. The production from this unfortunate group of OPEC-laggards is however now on the rise reaching 7.5 m b/d in September. With more from Iran and Venezuela it could rise to 8.0 m b/d in 2024. Production from Nigeria and Angola though still looks to be in gradual decline while Libya looks more sideways. So for the time being it is all about the revival of Iran and Venezuela.

The unfortunate OPEC-laggards had a production of 11.4 m b/d in 2010. But production then fell to only 5.1 m b/d in August 2020. It helped the rest of OPEC’s members to manage the huge increase in US shale oil production. Production from these countries are now on the rebound. Though Nigeria and Angola still seems to be in gradual decline.

Oil production of some OPEC countries
Source: SEB graph, Blbrg data

What everyone needs to be attentive to is that call-on-OPEC and even more importantly call-on-Saudi can only erode to a limit before Saudi/OPEC/Russia will have to take action. Especially if the forecast for needed oil from OPEC/Saudi for the nearest 2-3 years is in significant decline. Then they will have to take action in the sense that they stop defending the price and allows the price to fall sharply along with higher production. And yet again it is US shale oil producers who will have to take the brunt of the pain. They are the only oil producers in the world who can naturally and significantly reduce their production rather quickly. I.e. the US shale oil players will have to be punished into obedience, if possible, yet one more time.

We don’t think that it is any immediate risk for this to happen as US shale oil activity is slowing while global oil demand has rebounded following Covid-lockdowns. But one needs to keep a watch on projections for call-on-OPEC and call-on-Saudi stretching 1-2-3 years forward on a continuous basis. 

In its medium term oil market outlook, Oil2023, the IEA projected a fairly healthy development for call-on-OPEC to 2028. First bottoming out at 29.4 m b/d in 2024 before rising gradually to 30.6 m b/d in 2028. The basis for this was a slowing though steady rise in global oil demand to 105.7 m b/d in 2028 together with stagnant non-OPEC production due to muted capex spending over the past decade. But this projection has already been significantly dented and reduced in IEA’s latest OMR from October where call-on-OPEC for 2024 is projected at only 28.3 m b/d.

In a statement today the IEA projects that global oil demand will peak this decade and consume no more than 102 m b/d in the late 2020ies due to (in large part) rapid growth in EV sales. This would imply a call-on-OPEC of only 26.9 m b/d in 2028. It is not a viable path for OPEC to produce only 26.9 m b/d in 2028. Especially if production by Iran and Venezuela is set to revive. I.e. OPEC’s pie is shrinking while at the same time Iran and Venezuela is producing more. In this outlook something will have to give and it is not OPEC. 

One should here turn this on its head and assume that OPEC will produce 30 m b/d in 2028. Add OPEC NGLs of 5.6 m b/d and we get 35.6 m b/d. If global oil demand in 2028 stands at only 102 m b/d then call-on-Non-OPEC equates to 66.4 m b/d. That is 3.1 m b/d less than IEA’s non-OPEC production projection for 2028 of 69.5 m b/d but also higher than non-OPEC production projection of 68.8 m b/d (IEA, Oct-23) is already 2.4 m b/d too high versus what is a sustainable level.

What this of course naturally means is that oil producers in general cannot have production growth as a strategy in a peak-oil-demand-world with non-OPEC in 2024 already at 2.4 m b/d above its sustainable level.

The US is set to growth its hydrocarbon liquids by 0.5 m b/d YoY in 2024. But in a zero oil demand growth world that is way, way too much.

Call-on-OPEC
Fortsätt läsa

Populära