Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 2 september 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMåndagen för en vecka sedan stod för veckans hela uppgång i priserna på jordbruksprodukter, med ledning av panikköpet i asiatisk handel av sojabönor. Därefter har priserna gått kräftgång. Väderleksprognosen för USA har svängt från hotfullt torrt till betydligt våtare än normalt. Sådden i Brasilien börjar den här veckan och pågår i september. Den fallande realen har stimulerat till en arealökning som bör ge ca 6 mt större skörd. Det finns förutsättningar för fortsatt prisfall, men vad händer sedan? Vi tror priserna går ner på oljeväxter, men är inte lika säkra, därför neutrala, på spannmål.

Odlingsväder

US Drought Monitor rapporterar att per den 27 augusti hade andelen av USA som är torrare än normalt ökat till 62.3% av USA:s yta, från 60% veckan innan. Sedan den 2 juli har andelen ökat med 11 procentenheter från 51%. Nedan ser vi andelen av USA som är drabbat av torka. Den övre kurvan visar andelen som är drabbat av någon form av torka och den nedre visar den andel som är drabbat av de två värsta formerna av torka, ”extrem” och ”exceptionell”.

Odlingsväder

Nedan ser vi 15 dagars prognos för avvikelsen i nederbörd mot det normala i Nordamerika, enligt GFS-modellen. Om du jämför den här bilden med den i förra veckobrevet, ser du att det är väsentligt grönare (mer nederbörd) och betydligt mindre röda toner och där de finns är de väsentligt blekare. Detta är bearish soja och majs.

Väderprognos

Sådden av sojabönor i Brasilien börjar nu och pågår i resten av månaden. Väderleksförhållandena är bra. Det väntas regna mindre än normalt i Centro Oeste, som vi ser i kartbilden nedan. Detta gör absolut ingenting, eftersom man inte odlar något där. Det är för torrt som det är. Vi ser att Mato Grosso och Paraná väntas få helt normalt väder under prognosperioden som sträcker till hälften av planteringsmånaden.

GFS-model

Jag fick en fråga tidigare i veckan varför Kina importerar så mycket vete just nu, trots att man inte sett några nyheter om att skörden skulle ha slagit fel. Möjligen kan ett nyhetsinslag på BBC den 19 augusti ge svar på det. Där rapporteras om att minst 105 personer har dött och 115 saknas efter översvämningar och härjningarna av en tyfon. Skyfall har orsakat översvämningar i de nordöstra provinserna Liaoning, Jilin och Heilongjiang. Dessa är Kinas kornbodar, där vete är den främsta grödan. Enligt kinas nyhetsbyrå Xinhua är översvämningarna de värsta på ”årtionden”. 265,000 hektar av skörden har förstörts, enligt Xinhua. I södra Kinas Guangdong-provins har 22 personer avlidit i härjningarna av tyfonen som fått namnet Utor. Skyfall i spåren av tyfonen har orsakat än mer skada, men det saknas uppgifter om skador på grödor. Skadorna i norra Kina, kan handla om ett produktionsbortfall på ett par miljoner ton.

Vete

November vetet på Matif bröt det tekniska motståndet i början på veckan, men föll sedan tillbaka. Uppgången började redan när Chicagomarknaden öppnade för veckan klockan 2 på morgonen svensk tid. Det är asiatisk handelstid. Sojabönorna handlades limit up på vad som såg att vara panikstängning av korta positioner. Asien är den största importregionen. Efter en sådan ”blow-out” är det vanligt att prisrörelsen stannar upp och det gjorde den också. När köpbehovet borta, för stunden i alla fall, kunde så priserna falla tillbaka. Tekniskt måste vi inse att vi trots allt har fått ett brott av trenden nedåt. Om det blir bestående återstår att se. Vi gick över till neutral rekommendation i förra veckans brev och vi behåller den.

Mill wheat euro

Decemberkontraktet på CBOT stängde i fredags på 654 cent, vilket är en liten uppgång från förra veckans 646 cent per bushel.

Vetetermin på CBOT

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif-vete i fredags och veckan innan. Det är i princip parallellskift uppåt. Vi ser att Matif-terminerna med leveransdatum år 2016 har hamnat på rätt nivå. Som påpekades förra veckan, var priserna felaktigt under 185 euro per ton på börsen. Orsaken var att ingen handel skett i dessa kontrakt. Vi ser dock återigen, att det är bättre betalt för skörden i Chicagomarknaden än i Matifmarknaden.

Terminskurvor på vete

EU Kommissionens MARS-enhet gjorde en marginell justering uppåt i sin senaste rapport gällande den genomsnittliga avkastningen för vete. Även för raps och korn gjordes justeringar uppåt medan avkastningen för majs justeras ner, framförallt till följd av en rejäl revidering nedåt för Ungern (från 6.94 t/ha till 5.05 t/ha) . Rapporteringsperioden har präglats av väderförhållanden med temperaturer över det normala samt nederbörd under det normala i stora delar av Europa. Torrt och varmt väder har framförallt påverkar vårgrödornas utveckling i norra Italien och delar av Ungern, Österrike, Slovenien och Kroatien. Utsikterna för EU-28’s spannmål är dock gynnsamma och estimeras väl över förra årets nivå och det femåriga genomsnittet.

Odlingssiffror

Prognosen för hektarskörden avseende vete inom EU-28 justeras upp marginellt till 5.71 t/ha från förra månadens 5.69 t/ha, vilket är en ökning med 5.3% jämfört med förra året och över det femåriga genomsnittet på 5.63 t/ha. Detta återspeglar uppjusteringar av hektarskörden i Tjeckien, Bulgarien Rumänien och Österrike.

MARS-kartor för vete

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av amerikanskt vårvete går framåt i rask takt. För de 6 stater som rapporterar så är nu 42% av skörden avklarad, en rejäl ökning från förra veckans 18% men något under det 5-åriga genomsnittet på 54% och väl under förra årets 87% vid den här tiden. 67% klassas som ”good/excellent”, en marginell ökning från förra veckans 66%.

Egypten har köpt ytterligare 295 000 ton vete för leverans i början av oktober. Fördelningen blev 60 000 t ryskt vete, 60 000 t rumänskt vete och resten från Ukraina. Det franska vete som offererades blev lätt utkonkurrerat av de aggressiva priserna från Svarta Havs-regionen, och inga offerter lämnades för amerikanskt vete.

Jämfört med förra veckan, är vi nu ännu mindre inställda på att ha säljrekommendation. Vi ser dock ingen anledning att köpa spannmål. Vi behåller, som ovan nämnt, alltså vår neutral-rekommendation.

Liksom förra veckan vill jag påminna om att det finns lantbrukare som nu tänker lagra sin spannmål i hopp om att kunna sälja den dyrare någon gång i vinter. I boken ”Bättre betalt för skörden – riskhantering för lantbrukare” har detta inte varit en framgångsrik strategi i sig, testat sedan 1980. Det är en framgångsrik strategi om det finns ett contango i Chicagomarknaden, som kan ge lönsamhet genom en så kallad ”cash-and-carry trade”. Man tjänar helt enkelt pengar på att terminspremien över spot i terminsmarknaden är större än finansierings- och lagringskostnaden för spannmålen. Det är en lågriskstrategi som i bästa fall ger en attraktiv ränteplacering.

Maltkorn

Maltkornet rekylerade uppåt samtidigt med vetet och oljeväxterna. För maltkornet fanns (och finns) ett starkt stöd vid 200 euro. Jämna siffror tenderar att attrahera köp-ordrar när priset kommer farande uppifrån.

Maltkorn-terminer 31 augusti 2013

Majs

Majspriset (december 2013) har stigit samtidigt som många andra råvaror gjort det, men rekylerade ner i veckan som gick. Allt torrare väder i USA, som har drabbat sojan, framförallt, har ändå haft en effekt på majspriset också. Det är för tidigt att avgöra om uppgången och den lilla rekylen nedåt förra veckan, är början på en ny vändning uppåt, eller bara en paus innan ytterligare prisfall. Vi skriver under sojabönsrubriken om att man i Brasilien ökar arealen sojabönor kraftigt. Till viss del sker detta på bekostnad av betesmark, men till viss del också på bekostnad av majsen.

Teknisk analys på majs 31 augusti 2013

Måndagens Crop Progress från USDA visade ett något försämrat tillstånd för den amerikanska majsen. För de 18 stater som rapporterar så klassas 59% som ”good/excellent”, ner 2% från veckan innan men väl över förra årets 22% (då torkan tog död på stor del av all majs) samt över det 5-åriga genomsnittet på 56%. Tittar vi tillbaka så kan vi se att tillståndet långsamt har försämrats sedan början på juli då 68% var klassat som ”good/excellent”. För de tre stora producenterna Iowa, Illinois och Indiana har ”good/excellent” justerats ner med 14%, 9% resp. 9% sedan den 7 juli.

70% av majsen har nått mognadsstadiet ”dough”, vilket är en ökning från förra veckans 52%. Förra året, när det rådde torka, låg siffran på 94% vid den här tiden – men det 5-åriga genomsnittet ligger på 79%.

Pris på majs

Som nämnt ovan behåller vi alltså förra veckans neutral-rekommendation.

Sojabönor

När veckan började i måndags för en vecka sedan hade sojapriset redan handlats upp rejält i asiatisk handel. I Asien finns de stora sojakonsumenterna i världen och uppgången hade karaktären av ”blow out”, dvs panikköp av köpare som legat korta. Teknisk analys bevisade sitt värde igen. Uppgången stannade under det tekniska motståndet på 1409.75 cent, som skapades av toppen i september för ett år sedan. Uppgången i veckan vände på 1409.50. Därefter skedde en liten rekyl. Det tidigare motståndet på 1350 fungerar nu som ett stöd.

Sojamarknaden har oroat sig för att torkan i USA, som inträffat precis när plantorna sätter baljor, ska medföra en mindre skörd än väntat. Flera firmor har successivt sänkt sina skördeestimat och de senaste kommer att ge USA ytterst lite utgående lager.

Å andra sidan väntas Brasilien och resten av Sydamerika öka sin produktion så mycket att det mer än väl kompenserar för eventuell minskning i USA. Det är alltså en kortsiktig och USA-fokuserad brist, som avhjälps ett halvår senare av Brasilien.

Väderleksprognosen enligt GFS-modellen har som vi skrivit om ovan under odlingsväder, slagit om till betydligt mindre torrt / mer vått. Det är möjligt att detta kan trigga ett brott nedåt under stödet på 1350.

Teknisk analys på sojabönor

Måndagens Crop Progress från USDA visade att även tillståndet för sojabönor har försämrats. 58% klassas nu som ”good/excellent”, ner från förra veckans 62% men fortfarande över förra årets 30% och det 5-åriga genomsnittet på 56%. De stora producenterna har en blandad utveckling vad gäller tillståndet för grödorna. I Illinois och Indiana klassas 60% resp. 67% som ”good/excellent”, medan endast 45% av Iowas grödor och 54% av Minnesotas grödor tillhör denna kategori.

Sojabönor 29 augusti 2013

84% av grödorna har uppnått stadiet baljsättning, en ökning från förra veckans 72%. Förra året vid den här tiden låg siffran på 95% och det 5-åriga genomsnittet ligger på 90%. Den globala produktionen av sojabönor estimeras till 282.5 mt av Oil World, vilket är 1.7 mt lägre än tidigare estimat pga försämrade utsikter för grödorna i USA och Kanada.

Nu i september börjar sådden av sojabönor i Brasilien.

Nedan ser vi sojapriset (SX3) i BRL / bushel som blå linje. Jag har också lagt in vetepriset (WZ3) i BRL/bu, som jämförelse. För en brasiliansk bonde ser priset på soja verkligen ut som ”gefundenes Fressen” – i år igen.

Sojapriset den 29 augusti 2013

I måndags publicerade den brasilianska konsultfirman AgRural sin första rapport för säsongen. De skriver att skörden 2013/14 kan öka med 6% till rekordhöga 89.1 mt om det blir normala klimatförhållanden. De skriver också att tidiga indikatorer visar att sojaarealen kommer att öka med 6% till 29.5 miljoner hektar. För den största sojaodlande delstaten, Mato Grosso, ökar arealen med 592,000 hektar. Det är lika mycket som den sammanlagda åkerarealen i Skåne, Blekinge och Halland.

AgRural skriver att uppgången av den amerikanska dollarn (kraschen i Brasiliens valuta) har motverkat prisnedgången i sojapriset i Chicago, vilket gör det ekonomiskt attraktivt att öka produktionen i Brasilien.

I Mato Grosso kommer den nya sojaarealen från betesareal. I södra Brasilien, såsom i Paraná, sker expansionen på bekostnad av majsarealen.

Under normala klimatförhållanden , skulle Brasilien vara bakom USA i soja produktionen hos 13 /14 av som uppskattas till över 90 miljoner ton .AgRural estimerar att sommarens majsskörd kommer att minska med 13% och odlas på 6.89 miljoner hektar.

Veckan innan rapporterade ett annat rådgivningsföretag, Safras & Mercado, sin första prognos på sojaskörden och de uppskattade produktionen 2013/14 till 88.17 mt, en ökning med 7% från årets produktion.

I onsdags publicerade den brasilianska firman Agroconsult publicerade en prognos för skörden 2013/14 i. Medan skörden i våras (2012/13) var 82 mt sojabönor, väntar sig Agroconsult att nästa skörd, i vinter blir 88 mt.

USDA:s senaste prognos, från början av augusti, ligger på 85 mt för Brasilien. Det kan komma uppjusteringar där.

Raps

Rapspriset följde med sojan upp i måndags för en vecka sedan. Vi hann få med det i veckobrevet och rekommenderade sälj. Resten av veckan föll priset. Vi tror att rekylen fortsätter ner, understödd av omslag i väderleksprognosen för USA till blötare väder, vilket kan få sojan på fall.

Rapspriset 31 augusti 2013

Förra veckan noterade vi att Stats Canada rapporterade en estimerad skörd av canola på 14.7 mt, vilket är en ökning med 22% från förra året.

Nya nyheter är att Oil World justerar upp sitt estimat för den globala produktionen av raps till rekordhöga 64.8 mt, en ökning med 1.3 mt från tidigare estimat. För den Europeiska Unionen beräknas produktionen att uppgå till 20.8 mt, en ökning med 6.8% från förra året som återspeglar högre skördar i Polen, Tjeckien och Rumänien. Oil World’s prognos för produktionen i Kanada ligger nu på 14.8 mt, en ökning med 6.5%.

Säljrekommendation på raps just nu alltså.

Potatis

Potatispriset har fortsätt att ligga vid 22 euro per 100 Kg på Eurexbörsen.

Potatispris på Eurexbörsen

Gris

Eurexpriset har gått upp från 1.85 euro / Kg förra veckan till 1.87 euro / Kg i fredags. Lean hogs-kontraktet i Chicago har också vänt upp igen.

Pris på gris

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen har fortsatt att stiga i veckan som gick. Fonterras pris noterar också en liten uppgång. I Nya Zeeland tonas faran med botulism ner. USDAs europeiska SMP-notering visar också på en uppgång och bekräftar den positiva utvecklingen på Eurex terminsmarknad.

Mjölk- och mejeripriser

Foderpriserna har fortsatt att falla under sommaren, som vi sett ovan. I våras var bilden klar att de kommande åren kommer att innebära goda priser på mjölk och i synnerhet väsentligt lägre priser på proteinfoder och spannmål. Den här bilden har fortsatt att stärkas.

Socker

Oktoberkontraktet på råsocker fortsätter att ligga i rekyl. Det återstår att se om marknaden vill göra ett nytt test av motståndet – och ta första steget mot en trendvändning uppåt. Tills dess fortsätter vi med neutral rekommendation.

Sockerpriset

Gödsel

Förhandlingar pågår mellan Ryssland och Vitryssland om den fängslade VD:n för ryska Uralkali av vitrysk polis. Det har ännu inte hänt något med POT:s aktiekurs, varför vi inte tror att det kommit ut några nyheter om att kali-kartellen skulle återuppstå.

Nedan ser vi priset på urea FOB Yuzhnyy, 1 månads termin, i dollar / ton. Det är en liten prisuppgång i veckan.

Pris på gödsel

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Populära