Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 2 september 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMåndagen för en vecka sedan stod för veckans hela uppgång i priserna på jordbruksprodukter, med ledning av panikköpet i asiatisk handel av sojabönor. Därefter har priserna gått kräftgång. Väderleksprognosen för USA har svängt från hotfullt torrt till betydligt våtare än normalt. Sådden i Brasilien börjar den här veckan och pågår i september. Den fallande realen har stimulerat till en arealökning som bör ge ca 6 mt större skörd. Det finns förutsättningar för fortsatt prisfall, men vad händer sedan? Vi tror priserna går ner på oljeväxter, men är inte lika säkra, därför neutrala, på spannmål.

Odlingsväder

US Drought Monitor rapporterar att per den 27 augusti hade andelen av USA som är torrare än normalt ökat till 62.3% av USA:s yta, från 60% veckan innan. Sedan den 2 juli har andelen ökat med 11 procentenheter från 51%. Nedan ser vi andelen av USA som är drabbat av torka. Den övre kurvan visar andelen som är drabbat av någon form av torka och den nedre visar den andel som är drabbat av de två värsta formerna av torka, ”extrem” och ”exceptionell”.

Odlingsväder

Nedan ser vi 15 dagars prognos för avvikelsen i nederbörd mot det normala i Nordamerika, enligt GFS-modellen. Om du jämför den här bilden med den i förra veckobrevet, ser du att det är väsentligt grönare (mer nederbörd) och betydligt mindre röda toner och där de finns är de väsentligt blekare. Detta är bearish soja och majs.

Väderprognos

Sådden av sojabönor i Brasilien börjar nu och pågår i resten av månaden. Väderleksförhållandena är bra. Det väntas regna mindre än normalt i Centro Oeste, som vi ser i kartbilden nedan. Detta gör absolut ingenting, eftersom man inte odlar något där. Det är för torrt som det är. Vi ser att Mato Grosso och Paraná väntas få helt normalt väder under prognosperioden som sträcker till hälften av planteringsmånaden.

GFS-model

Jag fick en fråga tidigare i veckan varför Kina importerar så mycket vete just nu, trots att man inte sett några nyheter om att skörden skulle ha slagit fel. Möjligen kan ett nyhetsinslag på BBC den 19 augusti ge svar på det. Där rapporteras om att minst 105 personer har dött och 115 saknas efter översvämningar och härjningarna av en tyfon. Skyfall har orsakat översvämningar i de nordöstra provinserna Liaoning, Jilin och Heilongjiang. Dessa är Kinas kornbodar, där vete är den främsta grödan. Enligt kinas nyhetsbyrå Xinhua är översvämningarna de värsta på ”årtionden”. 265,000 hektar av skörden har förstörts, enligt Xinhua. I södra Kinas Guangdong-provins har 22 personer avlidit i härjningarna av tyfonen som fått namnet Utor. Skyfall i spåren av tyfonen har orsakat än mer skada, men det saknas uppgifter om skador på grödor. Skadorna i norra Kina, kan handla om ett produktionsbortfall på ett par miljoner ton.

Vete

November vetet på Matif bröt det tekniska motståndet i början på veckan, men föll sedan tillbaka. Uppgången började redan när Chicagomarknaden öppnade för veckan klockan 2 på morgonen svensk tid. Det är asiatisk handelstid. Sojabönorna handlades limit up på vad som såg att vara panikstängning av korta positioner. Asien är den största importregionen. Efter en sådan ”blow-out” är det vanligt att prisrörelsen stannar upp och det gjorde den också. När köpbehovet borta, för stunden i alla fall, kunde så priserna falla tillbaka. Tekniskt måste vi inse att vi trots allt har fått ett brott av trenden nedåt. Om det blir bestående återstår att se. Vi gick över till neutral rekommendation i förra veckans brev och vi behåller den.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Mill wheat euro

Decemberkontraktet på CBOT stängde i fredags på 654 cent, vilket är en liten uppgång från förra veckans 646 cent per bushel.

Vetetermin på CBOT

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif-vete i fredags och veckan innan. Det är i princip parallellskift uppåt. Vi ser att Matif-terminerna med leveransdatum år 2016 har hamnat på rätt nivå. Som påpekades förra veckan, var priserna felaktigt under 185 euro per ton på börsen. Orsaken var att ingen handel skett i dessa kontrakt. Vi ser dock återigen, att det är bättre betalt för skörden i Chicagomarknaden än i Matifmarknaden.

Terminskurvor på vete

EU Kommissionens MARS-enhet gjorde en marginell justering uppåt i sin senaste rapport gällande den genomsnittliga avkastningen för vete. Även för raps och korn gjordes justeringar uppåt medan avkastningen för majs justeras ner, framförallt till följd av en rejäl revidering nedåt för Ungern (från 6.94 t/ha till 5.05 t/ha) . Rapporteringsperioden har präglats av väderförhållanden med temperaturer över det normala samt nederbörd under det normala i stora delar av Europa. Torrt och varmt väder har framförallt påverkar vårgrödornas utveckling i norra Italien och delar av Ungern, Österrike, Slovenien och Kroatien. Utsikterna för EU-28’s spannmål är dock gynnsamma och estimeras väl över förra årets nivå och det femåriga genomsnittet.

Odlingssiffror

Prognosen för hektarskörden avseende vete inom EU-28 justeras upp marginellt till 5.71 t/ha från förra månadens 5.69 t/ha, vilket är en ökning med 5.3% jämfört med förra året och över det femåriga genomsnittet på 5.63 t/ha. Detta återspeglar uppjusteringar av hektarskörden i Tjeckien, Bulgarien Rumänien och Österrike.

MARS-kartor för vete

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av amerikanskt vårvete går framåt i rask takt. För de 6 stater som rapporterar så är nu 42% av skörden avklarad, en rejäl ökning från förra veckans 18% men något under det 5-åriga genomsnittet på 54% och väl under förra årets 87% vid den här tiden. 67% klassas som ”good/excellent”, en marginell ökning från förra veckans 66%.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Egypten har köpt ytterligare 295 000 ton vete för leverans i början av oktober. Fördelningen blev 60 000 t ryskt vete, 60 000 t rumänskt vete och resten från Ukraina. Det franska vete som offererades blev lätt utkonkurrerat av de aggressiva priserna från Svarta Havs-regionen, och inga offerter lämnades för amerikanskt vete.

Jämfört med förra veckan, är vi nu ännu mindre inställda på att ha säljrekommendation. Vi ser dock ingen anledning att köpa spannmål. Vi behåller, som ovan nämnt, alltså vår neutral-rekommendation.

Liksom förra veckan vill jag påminna om att det finns lantbrukare som nu tänker lagra sin spannmål i hopp om att kunna sälja den dyrare någon gång i vinter. I boken ”Bättre betalt för skörden – riskhantering för lantbrukare” har detta inte varit en framgångsrik strategi i sig, testat sedan 1980. Det är en framgångsrik strategi om det finns ett contango i Chicagomarknaden, som kan ge lönsamhet genom en så kallad ”cash-and-carry trade”. Man tjänar helt enkelt pengar på att terminspremien över spot i terminsmarknaden är större än finansierings- och lagringskostnaden för spannmålen. Det är en lågriskstrategi som i bästa fall ger en attraktiv ränteplacering.

Maltkorn

Maltkornet rekylerade uppåt samtidigt med vetet och oljeväxterna. För maltkornet fanns (och finns) ett starkt stöd vid 200 euro. Jämna siffror tenderar att attrahera köp-ordrar när priset kommer farande uppifrån.

Maltkorn-terminer 31 augusti 2013

Majs

Majspriset (december 2013) har stigit samtidigt som många andra råvaror gjort det, men rekylerade ner i veckan som gick. Allt torrare väder i USA, som har drabbat sojan, framförallt, har ändå haft en effekt på majspriset också. Det är för tidigt att avgöra om uppgången och den lilla rekylen nedåt förra veckan, är början på en ny vändning uppåt, eller bara en paus innan ytterligare prisfall. Vi skriver under sojabönsrubriken om att man i Brasilien ökar arealen sojabönor kraftigt. Till viss del sker detta på bekostnad av betesmark, men till viss del också på bekostnad av majsen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Teknisk analys på majs 31 augusti 2013

Måndagens Crop Progress från USDA visade ett något försämrat tillstånd för den amerikanska majsen. För de 18 stater som rapporterar så klassas 59% som ”good/excellent”, ner 2% från veckan innan men väl över förra årets 22% (då torkan tog död på stor del av all majs) samt över det 5-åriga genomsnittet på 56%. Tittar vi tillbaka så kan vi se att tillståndet långsamt har försämrats sedan början på juli då 68% var klassat som ”good/excellent”. För de tre stora producenterna Iowa, Illinois och Indiana har ”good/excellent” justerats ner med 14%, 9% resp. 9% sedan den 7 juli.

70% av majsen har nått mognadsstadiet ”dough”, vilket är en ökning från förra veckans 52%. Förra året, när det rådde torka, låg siffran på 94% vid den här tiden – men det 5-åriga genomsnittet ligger på 79%.

Pris på majs

Som nämnt ovan behåller vi alltså förra veckans neutral-rekommendation.

Sojabönor

När veckan började i måndags för en vecka sedan hade sojapriset redan handlats upp rejält i asiatisk handel. I Asien finns de stora sojakonsumenterna i världen och uppgången hade karaktären av ”blow out”, dvs panikköp av köpare som legat korta. Teknisk analys bevisade sitt värde igen. Uppgången stannade under det tekniska motståndet på 1409.75 cent, som skapades av toppen i september för ett år sedan. Uppgången i veckan vände på 1409.50. Därefter skedde en liten rekyl. Det tidigare motståndet på 1350 fungerar nu som ett stöd.

Sojamarknaden har oroat sig för att torkan i USA, som inträffat precis när plantorna sätter baljor, ska medföra en mindre skörd än väntat. Flera firmor har successivt sänkt sina skördeestimat och de senaste kommer att ge USA ytterst lite utgående lager.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Å andra sidan väntas Brasilien och resten av Sydamerika öka sin produktion så mycket att det mer än väl kompenserar för eventuell minskning i USA. Det är alltså en kortsiktig och USA-fokuserad brist, som avhjälps ett halvår senare av Brasilien.

Väderleksprognosen enligt GFS-modellen har som vi skrivit om ovan under odlingsväder, slagit om till betydligt mindre torrt / mer vått. Det är möjligt att detta kan trigga ett brott nedåt under stödet på 1350.

Teknisk analys på sojabönor

Måndagens Crop Progress från USDA visade att även tillståndet för sojabönor har försämrats. 58% klassas nu som ”good/excellent”, ner från förra veckans 62% men fortfarande över förra årets 30% och det 5-åriga genomsnittet på 56%. De stora producenterna har en blandad utveckling vad gäller tillståndet för grödorna. I Illinois och Indiana klassas 60% resp. 67% som ”good/excellent”, medan endast 45% av Iowas grödor och 54% av Minnesotas grödor tillhör denna kategori.

Sojabönor 29 augusti 2013

84% av grödorna har uppnått stadiet baljsättning, en ökning från förra veckans 72%. Förra året vid den här tiden låg siffran på 95% och det 5-åriga genomsnittet ligger på 90%. Den globala produktionen av sojabönor estimeras till 282.5 mt av Oil World, vilket är 1.7 mt lägre än tidigare estimat pga försämrade utsikter för grödorna i USA och Kanada.

Nu i september börjar sådden av sojabönor i Brasilien.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nedan ser vi sojapriset (SX3) i BRL / bushel som blå linje. Jag har också lagt in vetepriset (WZ3) i BRL/bu, som jämförelse. För en brasiliansk bonde ser priset på soja verkligen ut som ”gefundenes Fressen” – i år igen.

Sojapriset den 29 augusti 2013

I måndags publicerade den brasilianska konsultfirman AgRural sin första rapport för säsongen. De skriver att skörden 2013/14 kan öka med 6% till rekordhöga 89.1 mt om det blir normala klimatförhållanden. De skriver också att tidiga indikatorer visar att sojaarealen kommer att öka med 6% till 29.5 miljoner hektar. För den största sojaodlande delstaten, Mato Grosso, ökar arealen med 592,000 hektar. Det är lika mycket som den sammanlagda åkerarealen i Skåne, Blekinge och Halland.

AgRural skriver att uppgången av den amerikanska dollarn (kraschen i Brasiliens valuta) har motverkat prisnedgången i sojapriset i Chicago, vilket gör det ekonomiskt attraktivt att öka produktionen i Brasilien.

I Mato Grosso kommer den nya sojaarealen från betesareal. I södra Brasilien, såsom i Paraná, sker expansionen på bekostnad av majsarealen.

Under normala klimatförhållanden , skulle Brasilien vara bakom USA i soja produktionen hos 13 /14 av som uppskattas till över 90 miljoner ton .AgRural estimerar att sommarens majsskörd kommer att minska med 13% och odlas på 6.89 miljoner hektar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Veckan innan rapporterade ett annat rådgivningsföretag, Safras & Mercado, sin första prognos på sojaskörden och de uppskattade produktionen 2013/14 till 88.17 mt, en ökning med 7% från årets produktion.

I onsdags publicerade den brasilianska firman Agroconsult publicerade en prognos för skörden 2013/14 i. Medan skörden i våras (2012/13) var 82 mt sojabönor, väntar sig Agroconsult att nästa skörd, i vinter blir 88 mt.

USDA:s senaste prognos, från början av augusti, ligger på 85 mt för Brasilien. Det kan komma uppjusteringar där.

Raps

Rapspriset följde med sojan upp i måndags för en vecka sedan. Vi hann få med det i veckobrevet och rekommenderade sälj. Resten av veckan föll priset. Vi tror att rekylen fortsätter ner, understödd av omslag i väderleksprognosen för USA till blötare väder, vilket kan få sojan på fall.

Rapspriset 31 augusti 2013

Förra veckan noterade vi att Stats Canada rapporterade en estimerad skörd av canola på 14.7 mt, vilket är en ökning med 22% från förra året.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nya nyheter är att Oil World justerar upp sitt estimat för den globala produktionen av raps till rekordhöga 64.8 mt, en ökning med 1.3 mt från tidigare estimat. För den Europeiska Unionen beräknas produktionen att uppgå till 20.8 mt, en ökning med 6.8% från förra året som återspeglar högre skördar i Polen, Tjeckien och Rumänien. Oil World’s prognos för produktionen i Kanada ligger nu på 14.8 mt, en ökning med 6.5%.

Säljrekommendation på raps just nu alltså.

Potatis

Potatispriset har fortsätt att ligga vid 22 euro per 100 Kg på Eurexbörsen.

Potatispris på Eurexbörsen

Gris

Eurexpriset har gått upp från 1.85 euro / Kg förra veckan till 1.87 euro / Kg i fredags. Lean hogs-kontraktet i Chicago har också vänt upp igen.

Pris på gris

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen har fortsatt att stiga i veckan som gick. Fonterras pris noterar också en liten uppgång. I Nya Zeeland tonas faran med botulism ner. USDAs europeiska SMP-notering visar också på en uppgång och bekräftar den positiva utvecklingen på Eurex terminsmarknad.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Mjölk- och mejeripriser

Foderpriserna har fortsatt att falla under sommaren, som vi sett ovan. I våras var bilden klar att de kommande åren kommer att innebära goda priser på mjölk och i synnerhet väsentligt lägre priser på proteinfoder och spannmål. Den här bilden har fortsatt att stärkas.

Socker

Oktoberkontraktet på råsocker fortsätter att ligga i rekyl. Det återstår att se om marknaden vill göra ett nytt test av motståndet – och ta första steget mot en trendvändning uppåt. Tills dess fortsätter vi med neutral rekommendation.

Sockerpriset

Gödsel

Förhandlingar pågår mellan Ryssland och Vitryssland om den fängslade VD:n för ryska Uralkali av vitrysk polis. Det har ännu inte hänt något med POT:s aktiekurs, varför vi inte tror att det kommit ut några nyheter om att kali-kartellen skulle återuppstå.

Nedan ser vi priset på urea FOB Yuzhnyy, 1 månads termin, i dollar / ton. Det är en liten prisuppgång i veckan.

Pris på gödsel

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära