SEB Jordbruksprodukter, 13 januari 2014

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för priser på jordbruksråvarorVete var den stora förloraren den senaste veckan med en prisnedgång på novemberkontraktet på Matif. Rapsterminerna föll ett par procent, sojabönorna var däremot oförändrade och majsen steg två procent, allt i fredags. Lagerstatistiken för december i USA som USDA publicerade i fredags klockan 18 var en stor chock för marknaden vad gäller majs. De var mycket lägre än förväntat (dock på näst högsta nivån någonsin). När man tittar närmare på WASDE-statistiken för majs får man dock en annan bild. När den sjunkit in i marknaden är det troligt att uppgången stannar vid fredagskvällens hausse. Vetet föll kraftigt under fredagskvällen och Matif har redan där en del att ta igen när marknaden öppnar på måndag och kan få extra skjuts nedåt när folk fattat innebörden av WASDE-rapporten för majs.

Nedan ser vi förväntningarna och utfallet för lagerstatistiken.

Lagerstatstik

Nedan ser vi förväntningarna och utfallet för WASDE-rapportens utgående lager för USA.

Förväntningarna och utfallet för WASDE-rapportens utgående lager för USA

Produktionsestimaten för USA enligt WASDE-rapporten:

Produktionsestimaten för USA enligt WASDE-rapporten

Det är ovanstående siffror som först kablas ut av nyhetsbyråerna och det är dem som marknaden först reagerar på. Under helgen får man möjlighet att studera WASDE-rapporten mer ingående och sätta in den i ett större perspektiv. Det gör vi i det här veckobrevet och vi ändrar inte några rekommendationer.

Odlingsväder

Norra Brasilien har normal nederbörd och den tidigare torra södra delen och norra Argentina väntas få ordentligt med nederbörd. Södra delarna av Argentina väntas fortsatt lida av torka.

Karta över odlingsväder i Sydamerika

Kina, som av allt att döma fick en bra skörd i höstas, har nu blivit väldigt torrt. Detta tycks inte ha uppmärksammats av marknadskommentatorer ännu och det har inte kommit några nyheter om hur det eventuellt påverkar vintervetet.

Pct of normal

Även Indien är till stora delar torrare än normalt, som vi ser i prognosen nedanför.

Karta över Indien med väderprognos

Fokus är på vädret i Sydamerika just nu och där är vädret idealiskt. Att det är torrt i Kina och i delvis i Indien är något som, om det fortsätter under våren, kan ha en påverkan på marknaden längre fram.

Vete

Det nya året inleddes med ”decline and fall” för att citera Evelyn Waugh. Matif hann återigen inte hänga med i fredagens kursfall på Chicagobörsen, vilket gör att prisfall väntar när börsen öppnar kvart i elva på måndag. Det finns ett tekniskt stöd på 181.40, bottennoteringen från i somras och detta kommer antagligen att testas i veckan. Vi bedömer sannolikheten som stor att priset förr eller senare kommer att gå ännu lägre.

Vete (CAX4) prisdiagram

Nedanför ser vi Chicagovetet (Dec 14), som föll ner till 600 cent, där marknaden fick stöd.

Chicagovetet (Dec 14)

I fredags klockan 18 publicerade USDA sina första estimat i år för vetemarknaden och även ett estimat för höstsådd areal av vete. Arealen i ”Plantings” rapporten var väsentligt lägre än vad marknaden hade väntat sig och det mesta av den lägre arealen gällde SRW. Samtidigt som detta var ”bullish” för vetet, var det ”bearish” för t ex majs och sojabönor. Den här aspekten var dock något som marknaden inte alls tog fasta på i fredags, när man handlade ner vetepriset kraftigt och majspriset upp kraftigt.

Nedanför ser vi lagerstatistiken per december varje år sedan 1990.

Lagerstatistiken för vete per december varje år sedan 1990

Produktionsestimatet för vete höjdes i Kina med 1 mt och sänktes i Argentina med 0.5 mt till 10.5 mt. Förra veckan kunde vi läsa om de olika estimaten från lokala aktörer och 10.5 mt verkar vara helt i linje med dem. USDA friserade också EU-28:s produktion en hårsmån. Totalt sett justerar USDA upp skörden på global basis för 2013/14 med 1.2 mt.

Världsproduktion vete

USDA justerar ner foderefterfrågan i USA. Det låga priset på majs har stimulerat ett byte från vete. EU har ökat exporten. Vi har sett GASC köpa 180,000 ton och Algeriet 550,000 ton av franskt vete för bara en vecka sedan.

Carry out stock på vete

Utgående lager höjdes för 2013/14 med 2.7 mt från 182.78 till 185.4. Kina (+1) och USA (+1) står för huvuddelen av höjningen. En del av höjningen beror också på att utgående lager höjts för 2012/13, framförallt vad gäller övriga mindre länder.

I diagrammet nedan ser vi lager i termer av dagars konsumtion och priset på spotkontraktet bakåt i tiden. Varje punkt är ett år. Den röda punkten är baserad på fredagens estimat för utgående lager 2013/14 och priset på spotkontraktet i fredags på Chicagovete. Vi ska då tänka på att Chicagovete på spot är världens billigaste vete. Priset ser i förhållande till lager ”för billigt” ut, men om vi jämför med priset på december-kontraktet på 604 cent, ser priset inte ut att avvika från vad man kan förvänta sig vid dagens lagerestimat. På det hela taget ser inte vete avvikande ”dyrt” ut – vad gäller Chicago. När det gäller Matif, är detta verkligen dyrt.

Stocks

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif, båda uttryckte i euro per ton. Den här veckan har de dyraste kontrakten, på gammal skörd, börjat falla på Matif. Det finns fortfarande mycket vete i lager på gårdarna i Europa, som ännu inte blivit sålt. Efter helgerna börjar detta nu prissäkras eller säljas.

Veteterminer

Vi fortsätter alltså att rekommendera en kort position i vete, basis Matif.

Optioner på vete

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete).

Köpoptioner på vete

Nedanstående är priser på säljoptioner.

Säljoptioner på vete

Maltkorn

November 2014 – har inte hängt med i det allra senaste kursfallet på vete, vilket naturligtvis beror på att WASDE-rapporten kom 18:00 och marknaden stängde 30 minuter senare i fredags. Allt fokus var på vete och priserna på maltkornsterminer kan uppdateras senare.

Prisutveckling på maltkorn

Majs

Majspriset inledde veckan med att bryta ner från stödnivån 450 cent. Det gjorde att många kände sig styrkta i uppfattningen att priset skulle gå ner ett trappsteg till 400 cent. Marknaden blev chockad av att se väsentligt lägre lager för december i USA och panikköpte på rapporten. Marknaden blev också överraskad av att USDA sänkte avkastningsestimatet för USA i fredagens WASDE-rapport, från 160.4 bpa till 158.8 bpa. Det medförde en sänkning av produktionsestimatet för USA från 355.33 mt till 353.72 mt. Trots allt detta och sett i ett längre perspektiv, är inte detta en anledning att köpa majs, tycker vi. Jag tror man gör bäst i att vänta och se, än så länge.

Majsprisets utveckling in på 2014

Nedan ser vi lagerstatistiken per december sedan 1990. Trots att marknaden väntat sig ännu högre lager, ligger fredagens siffra på den näst högsta nivån någonsin.

Lagerstatistiken på majs per december sedan 1990

Som nämnt ovan var fokus i fredags på de väsentligt lägre lagren i USA och nedjusteringen av avkastningen och produktionen i USA. Uppjusteringen av skörden i Kina på +6 mt från 211 till 217 mt är dock mycket viktigare på global basis. Den var dock uppenbar redan i december, som vi påpekade då, fast ibland reagerar inte marknaden förrän det sägs av USDA. Återigen är detta ett exempel på att det spelar roll vem som säger något, och inte vad som sägs, vilket naturligtvis är en fördel för oss som tror att sanningen till sist segrar.

Världsproduktion av majs

Argentinas produktion sänktes 1mt från 26 till 25 mt. Det har som bekant varit väldigt varmt ända fram till dess pollinieringsfasen skulle börja. I södra delen av landet är det alltjämt torka. USDA lämnade dock Brasiliens skörd oförändrad på 70 mt och den är antagligen högre, trots ett byte av gröda från majs till sojabönor. CONAB estimerar skörden till 79 mt. Det är ännu osäkert hur stor skörden blir, eftersom vi inte vet hur mycket av andraskörden, främst i Mato Grosso, som kommer att bli soja istället för majs. Men 70 mt förefaller vara i lägsta laget med tanke på hur perfekt vädret har varit hittills i Brasilien. Fredagens produktionestimat visar 2.5 mt högre produktion och om man tänker sig minst +3 mt i Brasilien, skulle det vara +5.5 mt.

USDA tänker sig att foderefterfrågan är större i USA, men antalet grisar t ex är inte fler, pga PED-viruset, som vi skrivit om tidigare. Minskningen i utgående lager för USA måste då bero på ett omfattande byte av foderråvara från vete till majs och även om vi såg det för vete-delen av WASDE:n, så räcker inte detta för att uppväga ökningen av majsefterfrågan till foder i USA på 2.5 mt.

World corn carry-out stocks

På global basis minskar utgående lager med 2 mt från 162.46 till 160.23 mt. Det är väsentligt högre än för ett år sedan då estimatet var 132.98 mt. Lagren i USA sänks med 4 mt och höjs med 4 i Kina (och den höjningen var egentligen känd för en månad sedan). Sänkningen på två mt ska ses perspektiv av att en höjning på 4 mt i Kina redan var känd, sänkningen av lagren i USA känns för stora och Brasilien producerar förmodligen minst 3 mt mer. Dessa effekter tar tillsammans mer eller mindre ut varandra, så utgående lager är i princip oförändrade sedan förra månaden, eller något ner.

I diagrammet nedan ser vi lager i termer av dagars konsumtion och priset på spotkontraktet bakåt i tiden. Varje punkt är ett år. Den röda punkten är baserad på fredagens estimat för utgående lager 2013/14 och priset på spotkontraktet i fredags. Priset ser ut att ligga rätt för den här lagernivån.

Majs, lager av konsumtion i lager

Vad vi inte vet något om än är exakt hur mycket mer soja som lantbrukare i Syd- och Nordamerika kommer att odla, på bekostnad av majs.

Monsanto rapporterade för det fjärde kvartalet 2013 på onsdagen den 8 januari. De rapporterade om 7.5¤ lägre försäljning av majsutsäde. Försäljningen av utsäde till sojabönor ökade med 15.6%. Detta bekräftar det byte av grödor som vi talat om i Sydamerika och Sydafrika.

Vi fortsätter med neutral rekommendation.

Sojabönor

WASDE-rapporten var neutral för sojabönorna och marknaden fokuserade på majs och vete istället i fredags. Priset har fallit från 1150 ner till 1100, ett tekniskt stöd.

Sojabönor i tekniskt diagram

Sojamjölet har för en gångs skull handlat svagt. Bakom detta ligger rapporter som indikerar svagare tillväxt i Kina och tillväxtmarknader rent allmänt.

Sojamjöl

Sojaoljan, som har fallit stadigt, har rekylerat uppåt. Nu är det alltså sojaoljan som är stark och sojamjölet som är svagt.

Prisutveckling på sojaolja

Nedan ser vi lagerstatistiken för sojabönor per december sedan 1990 i miljoner bushels.

Lagerstatistik på sojabönor

I WASDE-rapporten justerar USDA upp global skörd med 2 mt, fördelat på +1 mt i USA och +1 mt i Brasilien. Vad gäller Brasiliens skörd är den antagligen trots detta fortfarande för låg.

World soybean production

Höjningen av produktionsestimatet från decemberrapporten går rakt genom till högre utgående lager, som höjs med 1.7 mt. Lagren höjs för Argentina och Brasilien, i linje med logistikproblemen där. Men förr eller senare kommer dessa lager ut på världsmarknaden med lägre pris som följd.

World soybean carry-out stocks

I diagrammet nedan ser vi lager i termer av dagars konsumtion och priset på spotkontraktet bakåt i tiden. Varje punkt är ett år. Den röda punkten är baserad på fredagens estimat för utgående lager 2013/14 och priset på spotkontraktet i fredags. Vi ser att priset ligger på en allt för hög nivå i förhållande till var det skulle ligga. Detta beror delvis på att jag här tagit spotkontraktets pris på 1400 cent och inte novemberkontraktet. Novemberkontraktet ligger på 1100 cent och där avviker inte priset från den historiska relationen mellan pris och lager.

Lager av sojabonor i dagar av konsumtion

Skörden av sojabönor i världen kommer antagligen att justeras upp på Brasilien och för 2014/15, att bli ännu högre i USA. Lagren är på väg upp och priset måste därför ner.

Man hör ständigt det slentrianmässiga motargumentet. att Kinas import av sojabönor ideligen ökar. Bland annat skrev tidningen ATL det i fredags. Kinas importstatistik för december har just publicerats. Den visade att landet importerade 7.4 mt sojabönor under månaden. Det är 1.4 mt mer än i november.

Decembersiffran är dock alltid hög. Importen i december var den högsta siffran under hela år 2013. December 2012 var den högsta siffran under 2012. December 2013 var 1.5 mt högre än december 2012. Man kan tro att Kinas import rusar, men ser man till förändringen över en längre tid, ser man att ökningstakten har klingat av betydligt de senaste åren. I kurvan nedanför har ser man den årsvisa förändringen i ett glidande årsmedelvärde på månadsimporten. December månads siffra är hög, om man jämför, med en ökning på 9%. Världens sojaodlare kommer inte ha något problem med att möta den efterfrågan.

Sojastatistik

CONAB höjde estimatet för Brasiliens sojabönsskörd med 0.3 mt till 90.3 mt. USDA låg tidigare på 88 mt. Brasiliens jordbruksminister Antonio Andrade sade i torsdags att skörden mycket väl kan uppgå till 95 mt. Han sade att ministeriet förväntade sig en stor ökning i hektarskörden jämfört med förra året. Han menade också att CONAB:s estimat var ”konservativt”. Odlare i Mato Grosso, som producerar en tredjedel av landets sojabönor, väntas odla sojabönor som vintergröda (safrinha=den lilla skörden). Normalt odlar man majs efter soja.

I diagrammet nedan ser vi hur prisutvecklingen på November bönor och december majs, och kvoten mellan dem. Trots att sojabönorna tappat lite mark i förhållande till majsen sedan toppen, har sojabönors attraktivitet som gröda ökat stort på majsens bekostnad sedan i somras.

Soybean future november 2014

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

November 2014-kontraktet på raps ligger precis på det tekniska stöd som bottennoteringen i månadsskiftet juli/augusti också vände upp från. Det skulle inte förvåna om det kom en rekyl uppåt från den här nivån, men fundamenta är överlag negativa med kraftigt fallande pris på canola i Winnipeg och med det prisfall på soja som varit.

Sälj-rekommendation för raps

Vi fortsätter med säljrekommendation.

Potatis

Potatispriset är tillbaka på 16 cent, där det låg innan odlingssäsongen kom igång förra våren.

Potatispriset faller tillbaka

Gris

Lean hogs tycks ha stabiliserat sig vid 85 cent.

Lean hogs tycks ha stabiliserat sig

Mjölk

Eurex pulver och smör handlades i princip oförändrat sedan förra veckan medan mjölkpriserna i USA fortsatt upp. De amerikanska priserna har stigit med ca 10% de senaste tre månaderna medan priserna på smör på Eurex gått ner med 5% och pulver upp med 5%. Eurex tog ett stort och snabbt kliv uppåt i pris och har legat still på den nivån, med viss tendens till svagare utveckling i synnerhet på smör sedan dess. De amerikanska priserna steg knappt alls i april, utan har istället stigit stadigt med lite grand varje månad sedan dess. Nu ligger det amerikanska pulverpriset på samma nivå som Eurex.

Mjölkpriser på termin

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör.

Vi ser att det, är några ören lägre pris för de kortaste terminerna, men högre för medellånga och oförändrade för andra halvåret. Genomsnittspriset för år 2014 (januari till december) är 3.83 kr / Kg, vilket är samma pris som förra veckan. Genomsnittspriset för det första halvåret är 3.99 kr / Kg och för andra halvåret 3.68 kr / Kg.

Mjölkpriser

Socker

Sockermarknaden är en stor besvikelse för många. Den fallande brasilianska valutan gör att priserna på världsmarknaden är attraktiva att sälja på. Spotpriset har fallit under sin lägsta nivå, vilket är illavarslande. Samtidigt är tiden mogen för en rekyl uppåt, efter så lång och stadig nedgång.

Fundamentalt räknar marknadens aktörer med att utbud och efterfrågan kommer i balans i år, dels på grund av konsumtionsökning och dels på grund av minskad produktion. Säljtrycket den senaste tiden kommer av allt att döma från brasilianska aktörer, som prissäkrar den bärgade skörden.

Prisutveckling på socker (Sugar 11)

Om vi tittar på spotkontraktet, ser vi att spotpriset brutit bottennivån från i somras. Det är en signal att ta förluster, vilket jag tyvärr tycker att man bör göra.

Diagram över spotpris på socker

Gödsel

Som vi skrev för en vecka sedan, kom prisuppgången i veckan, när köparna kom tillbaka från helgernas ledighet. Den veckan är nu överstånden. Den närmste tiden blir säkerligen lite lugnare, i synnerhet om det blir tydligare att majs väljs bort till förmån för soja.

Gödselpriset

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top