Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 13 januari 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för priser på jordbruksråvarorVete var den stora förloraren den senaste veckan med en prisnedgång på novemberkontraktet på Matif. Rapsterminerna föll ett par procent, sojabönorna var däremot oförändrade och majsen steg två procent, allt i fredags. Lagerstatistiken för december i USA som USDA publicerade i fredags klockan 18 var en stor chock för marknaden vad gäller majs. De var mycket lägre än förväntat (dock på näst högsta nivån någonsin). När man tittar närmare på WASDE-statistiken för majs får man dock en annan bild. När den sjunkit in i marknaden är det troligt att uppgången stannar vid fredagskvällens hausse. Vetet föll kraftigt under fredagskvällen och Matif har redan där en del att ta igen när marknaden öppnar på måndag och kan få extra skjuts nedåt när folk fattat innebörden av WASDE-rapporten för majs.

Nedan ser vi förväntningarna och utfallet för lagerstatistiken.

Lagerstatstik

Nedan ser vi förväntningarna och utfallet för WASDE-rapportens utgående lager för USA.

Förväntningarna och utfallet för WASDE-rapportens utgående lager för USA

Produktionsestimaten för USA enligt WASDE-rapporten:

Produktionsestimaten för USA enligt WASDE-rapporten

Det är ovanstående siffror som först kablas ut av nyhetsbyråerna och det är dem som marknaden först reagerar på. Under helgen får man möjlighet att studera WASDE-rapporten mer ingående och sätta in den i ett större perspektiv. Det gör vi i det här veckobrevet och vi ändrar inte några rekommendationer.

Odlingsväder

Norra Brasilien har normal nederbörd och den tidigare torra södra delen och norra Argentina väntas få ordentligt med nederbörd. Södra delarna av Argentina väntas fortsatt lida av torka.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Karta över odlingsväder i Sydamerika

Kina, som av allt att döma fick en bra skörd i höstas, har nu blivit väldigt torrt. Detta tycks inte ha uppmärksammats av marknadskommentatorer ännu och det har inte kommit några nyheter om hur det eventuellt påverkar vintervetet.

Pct of normal

Även Indien är till stora delar torrare än normalt, som vi ser i prognosen nedanför.

Karta över Indien med väderprognos

Fokus är på vädret i Sydamerika just nu och där är vädret idealiskt. Att det är torrt i Kina och i delvis i Indien är något som, om det fortsätter under våren, kan ha en påverkan på marknaden längre fram.

Vete

Det nya året inleddes med ”decline and fall” för att citera Evelyn Waugh. Matif hann återigen inte hänga med i fredagens kursfall på Chicagobörsen, vilket gör att prisfall väntar när börsen öppnar kvart i elva på måndag. Det finns ett tekniskt stöd på 181.40, bottennoteringen från i somras och detta kommer antagligen att testas i veckan. Vi bedömer sannolikheten som stor att priset förr eller senare kommer att gå ännu lägre.

Vete (CAX4) prisdiagram

Nedanför ser vi Chicagovetet (Dec 14), som föll ner till 600 cent, där marknaden fick stöd.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Chicagovetet (Dec 14)

I fredags klockan 18 publicerade USDA sina första estimat i år för vetemarknaden och även ett estimat för höstsådd areal av vete. Arealen i ”Plantings” rapporten var väsentligt lägre än vad marknaden hade väntat sig och det mesta av den lägre arealen gällde SRW. Samtidigt som detta var ”bullish” för vetet, var det ”bearish” för t ex majs och sojabönor. Den här aspekten var dock något som marknaden inte alls tog fasta på i fredags, när man handlade ner vetepriset kraftigt och majspriset upp kraftigt.

Nedanför ser vi lagerstatistiken per december varje år sedan 1990.

Lagerstatistiken för vete per december varje år sedan 1990

Produktionsestimatet för vete höjdes i Kina med 1 mt och sänktes i Argentina med 0.5 mt till 10.5 mt. Förra veckan kunde vi läsa om de olika estimaten från lokala aktörer och 10.5 mt verkar vara helt i linje med dem. USDA friserade också EU-28:s produktion en hårsmån. Totalt sett justerar USDA upp skörden på global basis för 2013/14 med 1.2 mt.

Världsproduktion vete

USDA justerar ner foderefterfrågan i USA. Det låga priset på majs har stimulerat ett byte från vete. EU har ökat exporten. Vi har sett GASC köpa 180,000 ton och Algeriet 550,000 ton av franskt vete för bara en vecka sedan.

Carry out stock på vete

Utgående lager höjdes för 2013/14 med 2.7 mt från 182.78 till 185.4. Kina (+1) och USA (+1) står för huvuddelen av höjningen. En del av höjningen beror också på att utgående lager höjts för 2012/13, framförallt vad gäller övriga mindre länder.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I diagrammet nedan ser vi lager i termer av dagars konsumtion och priset på spotkontraktet bakåt i tiden. Varje punkt är ett år. Den röda punkten är baserad på fredagens estimat för utgående lager 2013/14 och priset på spotkontraktet i fredags på Chicagovete. Vi ska då tänka på att Chicagovete på spot är världens billigaste vete. Priset ser i förhållande till lager ”för billigt” ut, men om vi jämför med priset på december-kontraktet på 604 cent, ser priset inte ut att avvika från vad man kan förvänta sig vid dagens lagerestimat. På det hela taget ser inte vete avvikande ”dyrt” ut – vad gäller Chicago. När det gäller Matif, är detta verkligen dyrt.

Stocks

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif, båda uttryckte i euro per ton. Den här veckan har de dyraste kontrakten, på gammal skörd, börjat falla på Matif. Det finns fortfarande mycket vete i lager på gårdarna i Europa, som ännu inte blivit sålt. Efter helgerna börjar detta nu prissäkras eller säljas.

Veteterminer

Vi fortsätter alltså att rekommendera en kort position i vete, basis Matif.

Optioner på vete

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete).

Köpoptioner på vete

Nedanstående är priser på säljoptioner.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Säljoptioner på vete

Maltkorn

November 2014 – har inte hängt med i det allra senaste kursfallet på vete, vilket naturligtvis beror på att WASDE-rapporten kom 18:00 och marknaden stängde 30 minuter senare i fredags. Allt fokus var på vete och priserna på maltkornsterminer kan uppdateras senare.

Prisutveckling på maltkorn

Majs

Majspriset inledde veckan med att bryta ner från stödnivån 450 cent. Det gjorde att många kände sig styrkta i uppfattningen att priset skulle gå ner ett trappsteg till 400 cent. Marknaden blev chockad av att se väsentligt lägre lager för december i USA och panikköpte på rapporten. Marknaden blev också överraskad av att USDA sänkte avkastningsestimatet för USA i fredagens WASDE-rapport, från 160.4 bpa till 158.8 bpa. Det medförde en sänkning av produktionsestimatet för USA från 355.33 mt till 353.72 mt. Trots allt detta och sett i ett längre perspektiv, är inte detta en anledning att köpa majs, tycker vi. Jag tror man gör bäst i att vänta och se, än så länge.

Majsprisets utveckling in på 2014

Nedan ser vi lagerstatistiken per december sedan 1990. Trots att marknaden väntat sig ännu högre lager, ligger fredagens siffra på den näst högsta nivån någonsin.

Lagerstatistiken på majs per december sedan 1990

Som nämnt ovan var fokus i fredags på de väsentligt lägre lagren i USA och nedjusteringen av avkastningen och produktionen i USA. Uppjusteringen av skörden i Kina på +6 mt från 211 till 217 mt är dock mycket viktigare på global basis. Den var dock uppenbar redan i december, som vi påpekade då, fast ibland reagerar inte marknaden förrän det sägs av USDA. Återigen är detta ett exempel på att det spelar roll vem som säger något, och inte vad som sägs, vilket naturligtvis är en fördel för oss som tror att sanningen till sist segrar.

Världsproduktion av majs

Argentinas produktion sänktes 1mt från 26 till 25 mt. Det har som bekant varit väldigt varmt ända fram till dess pollinieringsfasen skulle börja. I södra delen av landet är det alltjämt torka. USDA lämnade dock Brasiliens skörd oförändrad på 70 mt och den är antagligen högre, trots ett byte av gröda från majs till sojabönor. CONAB estimerar skörden till 79 mt. Det är ännu osäkert hur stor skörden blir, eftersom vi inte vet hur mycket av andraskörden, främst i Mato Grosso, som kommer att bli soja istället för majs. Men 70 mt förefaller vara i lägsta laget med tanke på hur perfekt vädret har varit hittills i Brasilien. Fredagens produktionestimat visar 2.5 mt högre produktion och om man tänker sig minst +3 mt i Brasilien, skulle det vara +5.5 mt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

USDA tänker sig att foderefterfrågan är större i USA, men antalet grisar t ex är inte fler, pga PED-viruset, som vi skrivit om tidigare. Minskningen i utgående lager för USA måste då bero på ett omfattande byte av foderråvara från vete till majs och även om vi såg det för vete-delen av WASDE:n, så räcker inte detta för att uppväga ökningen av majsefterfrågan till foder i USA på 2.5 mt.

World corn carry-out stocks

På global basis minskar utgående lager med 2 mt från 162.46 till 160.23 mt. Det är väsentligt högre än för ett år sedan då estimatet var 132.98 mt. Lagren i USA sänks med 4 mt och höjs med 4 i Kina (och den höjningen var egentligen känd för en månad sedan). Sänkningen på två mt ska ses perspektiv av att en höjning på 4 mt i Kina redan var känd, sänkningen av lagren i USA känns för stora och Brasilien producerar förmodligen minst 3 mt mer. Dessa effekter tar tillsammans mer eller mindre ut varandra, så utgående lager är i princip oförändrade sedan förra månaden, eller något ner.

I diagrammet nedan ser vi lager i termer av dagars konsumtion och priset på spotkontraktet bakåt i tiden. Varje punkt är ett år. Den röda punkten är baserad på fredagens estimat för utgående lager 2013/14 och priset på spotkontraktet i fredags. Priset ser ut att ligga rätt för den här lagernivån.

Majs, lager av konsumtion i lager

Vad vi inte vet något om än är exakt hur mycket mer soja som lantbrukare i Syd- och Nordamerika kommer att odla, på bekostnad av majs.

Monsanto rapporterade för det fjärde kvartalet 2013 på onsdagen den 8 januari. De rapporterade om 7.5¤ lägre försäljning av majsutsäde. Försäljningen av utsäde till sojabönor ökade med 15.6%. Detta bekräftar det byte av grödor som vi talat om i Sydamerika och Sydafrika.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi fortsätter med neutral rekommendation.

Sojabönor

WASDE-rapporten var neutral för sojabönorna och marknaden fokuserade på majs och vete istället i fredags. Priset har fallit från 1150 ner till 1100, ett tekniskt stöd.

Sojabönor i tekniskt diagram

Sojamjölet har för en gångs skull handlat svagt. Bakom detta ligger rapporter som indikerar svagare tillväxt i Kina och tillväxtmarknader rent allmänt.

Sojamjöl

Sojaoljan, som har fallit stadigt, har rekylerat uppåt. Nu är det alltså sojaoljan som är stark och sojamjölet som är svagt.

Prisutveckling på sojaolja

Nedan ser vi lagerstatistiken för sojabönor per december sedan 1990 i miljoner bushels.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Lagerstatistik på sojabönor

I WASDE-rapporten justerar USDA upp global skörd med 2 mt, fördelat på +1 mt i USA och +1 mt i Brasilien. Vad gäller Brasiliens skörd är den antagligen trots detta fortfarande för låg.

World soybean production

Höjningen av produktionsestimatet från decemberrapporten går rakt genom till högre utgående lager, som höjs med 1.7 mt. Lagren höjs för Argentina och Brasilien, i linje med logistikproblemen där. Men förr eller senare kommer dessa lager ut på världsmarknaden med lägre pris som följd.

World soybean carry-out stocks

I diagrammet nedan ser vi lager i termer av dagars konsumtion och priset på spotkontraktet bakåt i tiden. Varje punkt är ett år. Den röda punkten är baserad på fredagens estimat för utgående lager 2013/14 och priset på spotkontraktet i fredags. Vi ser att priset ligger på en allt för hög nivå i förhållande till var det skulle ligga. Detta beror delvis på att jag här tagit spotkontraktets pris på 1400 cent och inte novemberkontraktet. Novemberkontraktet ligger på 1100 cent och där avviker inte priset från den historiska relationen mellan pris och lager.

Lager av sojabonor i dagar av konsumtion

Skörden av sojabönor i världen kommer antagligen att justeras upp på Brasilien och för 2014/15, att bli ännu högre i USA. Lagren är på väg upp och priset måste därför ner.

Man hör ständigt det slentrianmässiga motargumentet. att Kinas import av sojabönor ideligen ökar. Bland annat skrev tidningen ATL det i fredags. Kinas importstatistik för december har just publicerats. Den visade att landet importerade 7.4 mt sojabönor under månaden. Det är 1.4 mt mer än i november.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Decembersiffran är dock alltid hög. Importen i december var den högsta siffran under hela år 2013. December 2012 var den högsta siffran under 2012. December 2013 var 1.5 mt högre än december 2012. Man kan tro att Kinas import rusar, men ser man till förändringen över en längre tid, ser man att ökningstakten har klingat av betydligt de senaste åren. I kurvan nedanför har ser man den årsvisa förändringen i ett glidande årsmedelvärde på månadsimporten. December månads siffra är hög, om man jämför, med en ökning på 9%. Världens sojaodlare kommer inte ha något problem med att möta den efterfrågan.

Sojastatistik

CONAB höjde estimatet för Brasiliens sojabönsskörd med 0.3 mt till 90.3 mt. USDA låg tidigare på 88 mt. Brasiliens jordbruksminister Antonio Andrade sade i torsdags att skörden mycket väl kan uppgå till 95 mt. Han sade att ministeriet förväntade sig en stor ökning i hektarskörden jämfört med förra året. Han menade också att CONAB:s estimat var ”konservativt”. Odlare i Mato Grosso, som producerar en tredjedel av landets sojabönor, väntas odla sojabönor som vintergröda (safrinha=den lilla skörden). Normalt odlar man majs efter soja.

I diagrammet nedan ser vi hur prisutvecklingen på November bönor och december majs, och kvoten mellan dem. Trots att sojabönorna tappat lite mark i förhållande till majsen sedan toppen, har sojabönors attraktivitet som gröda ökat stort på majsens bekostnad sedan i somras.

Soybean future november 2014

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

November 2014-kontraktet på raps ligger precis på det tekniska stöd som bottennoteringen i månadsskiftet juli/augusti också vände upp från. Det skulle inte förvåna om det kom en rekyl uppåt från den här nivån, men fundamenta är överlag negativa med kraftigt fallande pris på canola i Winnipeg och med det prisfall på soja som varit.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sälj-rekommendation för raps

Vi fortsätter med säljrekommendation.

Potatis

Potatispriset är tillbaka på 16 cent, där det låg innan odlingssäsongen kom igång förra våren.

Potatispriset faller tillbaka

Gris

Lean hogs tycks ha stabiliserat sig vid 85 cent.

Lean hogs tycks ha stabiliserat sig

Mjölk

Eurex pulver och smör handlades i princip oförändrat sedan förra veckan medan mjölkpriserna i USA fortsatt upp. De amerikanska priserna har stigit med ca 10% de senaste tre månaderna medan priserna på smör på Eurex gått ner med 5% och pulver upp med 5%. Eurex tog ett stort och snabbt kliv uppåt i pris och har legat still på den nivån, med viss tendens till svagare utveckling i synnerhet på smör sedan dess. De amerikanska priserna steg knappt alls i april, utan har istället stigit stadigt med lite grand varje månad sedan dess. Nu ligger det amerikanska pulverpriset på samma nivå som Eurex.

Mjölkpriser på termin

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi ser att det, är några ören lägre pris för de kortaste terminerna, men högre för medellånga och oförändrade för andra halvåret. Genomsnittspriset för år 2014 (januari till december) är 3.83 kr / Kg, vilket är samma pris som förra veckan. Genomsnittspriset för det första halvåret är 3.99 kr / Kg och för andra halvåret 3.68 kr / Kg.

Mjölkpriser

Socker

Sockermarknaden är en stor besvikelse för många. Den fallande brasilianska valutan gör att priserna på världsmarknaden är attraktiva att sälja på. Spotpriset har fallit under sin lägsta nivå, vilket är illavarslande. Samtidigt är tiden mogen för en rekyl uppåt, efter så lång och stadig nedgång.

Fundamentalt räknar marknadens aktörer med att utbud och efterfrågan kommer i balans i år, dels på grund av konsumtionsökning och dels på grund av minskad produktion. Säljtrycket den senaste tiden kommer av allt att döma från brasilianska aktörer, som prissäkrar den bärgade skörden.

Prisutveckling på socker (Sugar 11)

Om vi tittar på spotkontraktet, ser vi att spotpriset brutit bottennivån från i somras. Det är en signal att ta förluster, vilket jag tyvärr tycker att man bör göra.

Diagram över spotpris på socker

Gödsel

Som vi skrev för en vecka sedan, kom prisuppgången i veckan, när köparna kom tillbaka från helgernas ledighet. Den veckan är nu överstånden. Den närmste tiden blir säkerligen lite lugnare, i synnerhet om det blir tydligare att majs väljs bort till förmån för soja.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära