Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 13 januari 2014

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för priser på jordbruksråvarorVete var den stora förloraren den senaste veckan med en prisnedgång på novemberkontraktet på Matif. Rapsterminerna föll ett par procent, sojabönorna var däremot oförändrade och majsen steg två procent, allt i fredags. Lagerstatistiken för december i USA som USDA publicerade i fredags klockan 18 var en stor chock för marknaden vad gäller majs. De var mycket lägre än förväntat (dock på näst högsta nivån någonsin). När man tittar närmare på WASDE-statistiken för majs får man dock en annan bild. När den sjunkit in i marknaden är det troligt att uppgången stannar vid fredagskvällens hausse. Vetet föll kraftigt under fredagskvällen och Matif har redan där en del att ta igen när marknaden öppnar på måndag och kan få extra skjuts nedåt när folk fattat innebörden av WASDE-rapporten för majs.

Nedan ser vi förväntningarna och utfallet för lagerstatistiken.

Lagerstatstik

Nedan ser vi förväntningarna och utfallet för WASDE-rapportens utgående lager för USA.

Förväntningarna och utfallet för WASDE-rapportens utgående lager för USA

Produktionsestimaten för USA enligt WASDE-rapporten:

Produktionsestimaten för USA enligt WASDE-rapporten

Det är ovanstående siffror som först kablas ut av nyhetsbyråerna och det är dem som marknaden först reagerar på. Under helgen får man möjlighet att studera WASDE-rapporten mer ingående och sätta in den i ett större perspektiv. Det gör vi i det här veckobrevet och vi ändrar inte några rekommendationer.

Odlingsväder

Norra Brasilien har normal nederbörd och den tidigare torra södra delen och norra Argentina väntas få ordentligt med nederbörd. Södra delarna av Argentina väntas fortsatt lida av torka.

Karta över odlingsväder i Sydamerika

Kina, som av allt att döma fick en bra skörd i höstas, har nu blivit väldigt torrt. Detta tycks inte ha uppmärksammats av marknadskommentatorer ännu och det har inte kommit några nyheter om hur det eventuellt påverkar vintervetet.

Pct of normal

Även Indien är till stora delar torrare än normalt, som vi ser i prognosen nedanför.

Karta över Indien med väderprognos

Fokus är på vädret i Sydamerika just nu och där är vädret idealiskt. Att det är torrt i Kina och i delvis i Indien är något som, om det fortsätter under våren, kan ha en påverkan på marknaden längre fram.

Vete

Det nya året inleddes med ”decline and fall” för att citera Evelyn Waugh. Matif hann återigen inte hänga med i fredagens kursfall på Chicagobörsen, vilket gör att prisfall väntar när börsen öppnar kvart i elva på måndag. Det finns ett tekniskt stöd på 181.40, bottennoteringen från i somras och detta kommer antagligen att testas i veckan. Vi bedömer sannolikheten som stor att priset förr eller senare kommer att gå ännu lägre.

Vete (CAX4) prisdiagram

Nedanför ser vi Chicagovetet (Dec 14), som föll ner till 600 cent, där marknaden fick stöd.

Chicagovetet (Dec 14)

I fredags klockan 18 publicerade USDA sina första estimat i år för vetemarknaden och även ett estimat för höstsådd areal av vete. Arealen i ”Plantings” rapporten var väsentligt lägre än vad marknaden hade väntat sig och det mesta av den lägre arealen gällde SRW. Samtidigt som detta var ”bullish” för vetet, var det ”bearish” för t ex majs och sojabönor. Den här aspekten var dock något som marknaden inte alls tog fasta på i fredags, när man handlade ner vetepriset kraftigt och majspriset upp kraftigt.

Nedanför ser vi lagerstatistiken per december varje år sedan 1990.

Lagerstatistiken för vete per december varje år sedan 1990

Produktionsestimatet för vete höjdes i Kina med 1 mt och sänktes i Argentina med 0.5 mt till 10.5 mt. Förra veckan kunde vi läsa om de olika estimaten från lokala aktörer och 10.5 mt verkar vara helt i linje med dem. USDA friserade också EU-28:s produktion en hårsmån. Totalt sett justerar USDA upp skörden på global basis för 2013/14 med 1.2 mt.

Världsproduktion vete

USDA justerar ner foderefterfrågan i USA. Det låga priset på majs har stimulerat ett byte från vete. EU har ökat exporten. Vi har sett GASC köpa 180,000 ton och Algeriet 550,000 ton av franskt vete för bara en vecka sedan.

Carry out stock på vete

Utgående lager höjdes för 2013/14 med 2.7 mt från 182.78 till 185.4. Kina (+1) och USA (+1) står för huvuddelen av höjningen. En del av höjningen beror också på att utgående lager höjts för 2012/13, framförallt vad gäller övriga mindre länder.

I diagrammet nedan ser vi lager i termer av dagars konsumtion och priset på spotkontraktet bakåt i tiden. Varje punkt är ett år. Den röda punkten är baserad på fredagens estimat för utgående lager 2013/14 och priset på spotkontraktet i fredags på Chicagovete. Vi ska då tänka på att Chicagovete på spot är världens billigaste vete. Priset ser i förhållande till lager ”för billigt” ut, men om vi jämför med priset på december-kontraktet på 604 cent, ser priset inte ut att avvika från vad man kan förvänta sig vid dagens lagerestimat. På det hela taget ser inte vete avvikande ”dyrt” ut – vad gäller Chicago. När det gäller Matif, är detta verkligen dyrt.

Stocks

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif, båda uttryckte i euro per ton. Den här veckan har de dyraste kontrakten, på gammal skörd, börjat falla på Matif. Det finns fortfarande mycket vete i lager på gårdarna i Europa, som ännu inte blivit sålt. Efter helgerna börjar detta nu prissäkras eller säljas.

Veteterminer

Vi fortsätter alltså att rekommendera en kort position i vete, basis Matif.

Optioner på vete

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete).

Köpoptioner på vete

Nedanstående är priser på säljoptioner.

Säljoptioner på vete

Maltkorn

November 2014 – har inte hängt med i det allra senaste kursfallet på vete, vilket naturligtvis beror på att WASDE-rapporten kom 18:00 och marknaden stängde 30 minuter senare i fredags. Allt fokus var på vete och priserna på maltkornsterminer kan uppdateras senare.

Prisutveckling på maltkorn

Majs

Majspriset inledde veckan med att bryta ner från stödnivån 450 cent. Det gjorde att många kände sig styrkta i uppfattningen att priset skulle gå ner ett trappsteg till 400 cent. Marknaden blev chockad av att se väsentligt lägre lager för december i USA och panikköpte på rapporten. Marknaden blev också överraskad av att USDA sänkte avkastningsestimatet för USA i fredagens WASDE-rapport, från 160.4 bpa till 158.8 bpa. Det medförde en sänkning av produktionsestimatet för USA från 355.33 mt till 353.72 mt. Trots allt detta och sett i ett längre perspektiv, är inte detta en anledning att köpa majs, tycker vi. Jag tror man gör bäst i att vänta och se, än så länge.

Majsprisets utveckling in på 2014

Nedan ser vi lagerstatistiken per december sedan 1990. Trots att marknaden väntat sig ännu högre lager, ligger fredagens siffra på den näst högsta nivån någonsin.

Lagerstatistiken på majs per december sedan 1990

Som nämnt ovan var fokus i fredags på de väsentligt lägre lagren i USA och nedjusteringen av avkastningen och produktionen i USA. Uppjusteringen av skörden i Kina på +6 mt från 211 till 217 mt är dock mycket viktigare på global basis. Den var dock uppenbar redan i december, som vi påpekade då, fast ibland reagerar inte marknaden förrän det sägs av USDA. Återigen är detta ett exempel på att det spelar roll vem som säger något, och inte vad som sägs, vilket naturligtvis är en fördel för oss som tror att sanningen till sist segrar.

Världsproduktion av majs

Argentinas produktion sänktes 1mt från 26 till 25 mt. Det har som bekant varit väldigt varmt ända fram till dess pollinieringsfasen skulle börja. I södra delen av landet är det alltjämt torka. USDA lämnade dock Brasiliens skörd oförändrad på 70 mt och den är antagligen högre, trots ett byte av gröda från majs till sojabönor. CONAB estimerar skörden till 79 mt. Det är ännu osäkert hur stor skörden blir, eftersom vi inte vet hur mycket av andraskörden, främst i Mato Grosso, som kommer att bli soja istället för majs. Men 70 mt förefaller vara i lägsta laget med tanke på hur perfekt vädret har varit hittills i Brasilien. Fredagens produktionestimat visar 2.5 mt högre produktion och om man tänker sig minst +3 mt i Brasilien, skulle det vara +5.5 mt.

USDA tänker sig att foderefterfrågan är större i USA, men antalet grisar t ex är inte fler, pga PED-viruset, som vi skrivit om tidigare. Minskningen i utgående lager för USA måste då bero på ett omfattande byte av foderråvara från vete till majs och även om vi såg det för vete-delen av WASDE:n, så räcker inte detta för att uppväga ökningen av majsefterfrågan till foder i USA på 2.5 mt.

World corn carry-out stocks

På global basis minskar utgående lager med 2 mt från 162.46 till 160.23 mt. Det är väsentligt högre än för ett år sedan då estimatet var 132.98 mt. Lagren i USA sänks med 4 mt och höjs med 4 i Kina (och den höjningen var egentligen känd för en månad sedan). Sänkningen på två mt ska ses perspektiv av att en höjning på 4 mt i Kina redan var känd, sänkningen av lagren i USA känns för stora och Brasilien producerar förmodligen minst 3 mt mer. Dessa effekter tar tillsammans mer eller mindre ut varandra, så utgående lager är i princip oförändrade sedan förra månaden, eller något ner.

I diagrammet nedan ser vi lager i termer av dagars konsumtion och priset på spotkontraktet bakåt i tiden. Varje punkt är ett år. Den röda punkten är baserad på fredagens estimat för utgående lager 2013/14 och priset på spotkontraktet i fredags. Priset ser ut att ligga rätt för den här lagernivån.

Majs, lager av konsumtion i lager

Vad vi inte vet något om än är exakt hur mycket mer soja som lantbrukare i Syd- och Nordamerika kommer att odla, på bekostnad av majs.

Monsanto rapporterade för det fjärde kvartalet 2013 på onsdagen den 8 januari. De rapporterade om 7.5¤ lägre försäljning av majsutsäde. Försäljningen av utsäde till sojabönor ökade med 15.6%. Detta bekräftar det byte av grödor som vi talat om i Sydamerika och Sydafrika.

Vi fortsätter med neutral rekommendation.

Sojabönor

WASDE-rapporten var neutral för sojabönorna och marknaden fokuserade på majs och vete istället i fredags. Priset har fallit från 1150 ner till 1100, ett tekniskt stöd.

Sojabönor i tekniskt diagram

Sojamjölet har för en gångs skull handlat svagt. Bakom detta ligger rapporter som indikerar svagare tillväxt i Kina och tillväxtmarknader rent allmänt.

Sojamjöl

Sojaoljan, som har fallit stadigt, har rekylerat uppåt. Nu är det alltså sojaoljan som är stark och sojamjölet som är svagt.

Prisutveckling på sojaolja

Nedan ser vi lagerstatistiken för sojabönor per december sedan 1990 i miljoner bushels.

Lagerstatistik på sojabönor

I WASDE-rapporten justerar USDA upp global skörd med 2 mt, fördelat på +1 mt i USA och +1 mt i Brasilien. Vad gäller Brasiliens skörd är den antagligen trots detta fortfarande för låg.

World soybean production

Höjningen av produktionsestimatet från decemberrapporten går rakt genom till högre utgående lager, som höjs med 1.7 mt. Lagren höjs för Argentina och Brasilien, i linje med logistikproblemen där. Men förr eller senare kommer dessa lager ut på världsmarknaden med lägre pris som följd.

World soybean carry-out stocks

I diagrammet nedan ser vi lager i termer av dagars konsumtion och priset på spotkontraktet bakåt i tiden. Varje punkt är ett år. Den röda punkten är baserad på fredagens estimat för utgående lager 2013/14 och priset på spotkontraktet i fredags. Vi ser att priset ligger på en allt för hög nivå i förhållande till var det skulle ligga. Detta beror delvis på att jag här tagit spotkontraktets pris på 1400 cent och inte novemberkontraktet. Novemberkontraktet ligger på 1100 cent och där avviker inte priset från den historiska relationen mellan pris och lager.

Lager av sojabonor i dagar av konsumtion

Skörden av sojabönor i världen kommer antagligen att justeras upp på Brasilien och för 2014/15, att bli ännu högre i USA. Lagren är på väg upp och priset måste därför ner.

Man hör ständigt det slentrianmässiga motargumentet. att Kinas import av sojabönor ideligen ökar. Bland annat skrev tidningen ATL det i fredags. Kinas importstatistik för december har just publicerats. Den visade att landet importerade 7.4 mt sojabönor under månaden. Det är 1.4 mt mer än i november.

Decembersiffran är dock alltid hög. Importen i december var den högsta siffran under hela år 2013. December 2012 var den högsta siffran under 2012. December 2013 var 1.5 mt högre än december 2012. Man kan tro att Kinas import rusar, men ser man till förändringen över en längre tid, ser man att ökningstakten har klingat av betydligt de senaste åren. I kurvan nedanför har ser man den årsvisa förändringen i ett glidande årsmedelvärde på månadsimporten. December månads siffra är hög, om man jämför, med en ökning på 9%. Världens sojaodlare kommer inte ha något problem med att möta den efterfrågan.

Sojastatistik

CONAB höjde estimatet för Brasiliens sojabönsskörd med 0.3 mt till 90.3 mt. USDA låg tidigare på 88 mt. Brasiliens jordbruksminister Antonio Andrade sade i torsdags att skörden mycket väl kan uppgå till 95 mt. Han sade att ministeriet förväntade sig en stor ökning i hektarskörden jämfört med förra året. Han menade också att CONAB:s estimat var ”konservativt”. Odlare i Mato Grosso, som producerar en tredjedel av landets sojabönor, väntas odla sojabönor som vintergröda (safrinha=den lilla skörden). Normalt odlar man majs efter soja.

I diagrammet nedan ser vi hur prisutvecklingen på November bönor och december majs, och kvoten mellan dem. Trots att sojabönorna tappat lite mark i förhållande till majsen sedan toppen, har sojabönors attraktivitet som gröda ökat stort på majsens bekostnad sedan i somras.

Soybean future november 2014

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

November 2014-kontraktet på raps ligger precis på det tekniska stöd som bottennoteringen i månadsskiftet juli/augusti också vände upp från. Det skulle inte förvåna om det kom en rekyl uppåt från den här nivån, men fundamenta är överlag negativa med kraftigt fallande pris på canola i Winnipeg och med det prisfall på soja som varit.

Sälj-rekommendation för raps

Vi fortsätter med säljrekommendation.

Potatis

Potatispriset är tillbaka på 16 cent, där det låg innan odlingssäsongen kom igång förra våren.

Potatispriset faller tillbaka

Gris

Lean hogs tycks ha stabiliserat sig vid 85 cent.

Lean hogs tycks ha stabiliserat sig

Mjölk

Eurex pulver och smör handlades i princip oförändrat sedan förra veckan medan mjölkpriserna i USA fortsatt upp. De amerikanska priserna har stigit med ca 10% de senaste tre månaderna medan priserna på smör på Eurex gått ner med 5% och pulver upp med 5%. Eurex tog ett stort och snabbt kliv uppåt i pris och har legat still på den nivån, med viss tendens till svagare utveckling i synnerhet på smör sedan dess. De amerikanska priserna steg knappt alls i april, utan har istället stigit stadigt med lite grand varje månad sedan dess. Nu ligger det amerikanska pulverpriset på samma nivå som Eurex.

Mjölkpriser på termin

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör.

Vi ser att det, är några ören lägre pris för de kortaste terminerna, men högre för medellånga och oförändrade för andra halvåret. Genomsnittspriset för år 2014 (januari till december) är 3.83 kr / Kg, vilket är samma pris som förra veckan. Genomsnittspriset för det första halvåret är 3.99 kr / Kg och för andra halvåret 3.68 kr / Kg.

Mjölkpriser

Socker

Sockermarknaden är en stor besvikelse för många. Den fallande brasilianska valutan gör att priserna på världsmarknaden är attraktiva att sälja på. Spotpriset har fallit under sin lägsta nivå, vilket är illavarslande. Samtidigt är tiden mogen för en rekyl uppåt, efter så lång och stadig nedgång.

Fundamentalt räknar marknadens aktörer med att utbud och efterfrågan kommer i balans i år, dels på grund av konsumtionsökning och dels på grund av minskad produktion. Säljtrycket den senaste tiden kommer av allt att döma från brasilianska aktörer, som prissäkrar den bärgade skörden.

Prisutveckling på socker (Sugar 11)

Om vi tittar på spotkontraktet, ser vi att spotpriset brutit bottennivån från i somras. Det är en signal att ta förluster, vilket jag tyvärr tycker att man bör göra.

Diagram över spotpris på socker

Gödsel

Som vi skrev för en vecka sedan, kom prisuppgången i veckan, när köparna kom tillbaka från helgernas ledighet. Den veckan är nu överstånden. Den närmste tiden blir säkerligen lite lugnare, i synnerhet om det blir tydligare att majs väljs bort till förmån för soja.

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära