Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 13 januari 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för priser på jordbruksråvarorVete var den stora förloraren den senaste veckan med en prisnedgång på novemberkontraktet på Matif. Rapsterminerna föll ett par procent, sojabönorna var däremot oförändrade och majsen steg två procent, allt i fredags. Lagerstatistiken för december i USA som USDA publicerade i fredags klockan 18 var en stor chock för marknaden vad gäller majs. De var mycket lägre än förväntat (dock på näst högsta nivån någonsin). När man tittar närmare på WASDE-statistiken för majs får man dock en annan bild. När den sjunkit in i marknaden är det troligt att uppgången stannar vid fredagskvällens hausse. Vetet föll kraftigt under fredagskvällen och Matif har redan där en del att ta igen när marknaden öppnar på måndag och kan få extra skjuts nedåt när folk fattat innebörden av WASDE-rapporten för majs.

Nedan ser vi förväntningarna och utfallet för lagerstatistiken.

Lagerstatstik

Nedan ser vi förväntningarna och utfallet för WASDE-rapportens utgående lager för USA.

Förväntningarna och utfallet för WASDE-rapportens utgående lager för USA

Produktionsestimaten för USA enligt WASDE-rapporten:

Produktionsestimaten för USA enligt WASDE-rapporten

Det är ovanstående siffror som först kablas ut av nyhetsbyråerna och det är dem som marknaden först reagerar på. Under helgen får man möjlighet att studera WASDE-rapporten mer ingående och sätta in den i ett större perspektiv. Det gör vi i det här veckobrevet och vi ändrar inte några rekommendationer.

Odlingsväder

Norra Brasilien har normal nederbörd och den tidigare torra södra delen och norra Argentina väntas få ordentligt med nederbörd. Södra delarna av Argentina väntas fortsatt lida av torka.

Karta över odlingsväder i Sydamerika

Kina, som av allt att döma fick en bra skörd i höstas, har nu blivit väldigt torrt. Detta tycks inte ha uppmärksammats av marknadskommentatorer ännu och det har inte kommit några nyheter om hur det eventuellt påverkar vintervetet.

Pct of normal

Även Indien är till stora delar torrare än normalt, som vi ser i prognosen nedanför.

Karta över Indien med väderprognos

Fokus är på vädret i Sydamerika just nu och där är vädret idealiskt. Att det är torrt i Kina och i delvis i Indien är något som, om det fortsätter under våren, kan ha en påverkan på marknaden längre fram.

Vete

Det nya året inleddes med ”decline and fall” för att citera Evelyn Waugh. Matif hann återigen inte hänga med i fredagens kursfall på Chicagobörsen, vilket gör att prisfall väntar när börsen öppnar kvart i elva på måndag. Det finns ett tekniskt stöd på 181.40, bottennoteringen från i somras och detta kommer antagligen att testas i veckan. Vi bedömer sannolikheten som stor att priset förr eller senare kommer att gå ännu lägre.

Vete (CAX4) prisdiagram

Nedanför ser vi Chicagovetet (Dec 14), som föll ner till 600 cent, där marknaden fick stöd.

Chicagovetet (Dec 14)

I fredags klockan 18 publicerade USDA sina första estimat i år för vetemarknaden och även ett estimat för höstsådd areal av vete. Arealen i ”Plantings” rapporten var väsentligt lägre än vad marknaden hade väntat sig och det mesta av den lägre arealen gällde SRW. Samtidigt som detta var ”bullish” för vetet, var det ”bearish” för t ex majs och sojabönor. Den här aspekten var dock något som marknaden inte alls tog fasta på i fredags, när man handlade ner vetepriset kraftigt och majspriset upp kraftigt.

Nedanför ser vi lagerstatistiken per december varje år sedan 1990.

Lagerstatistiken för vete per december varje år sedan 1990

Produktionsestimatet för vete höjdes i Kina med 1 mt och sänktes i Argentina med 0.5 mt till 10.5 mt. Förra veckan kunde vi läsa om de olika estimaten från lokala aktörer och 10.5 mt verkar vara helt i linje med dem. USDA friserade också EU-28:s produktion en hårsmån. Totalt sett justerar USDA upp skörden på global basis för 2013/14 med 1.2 mt.

Världsproduktion vete

USDA justerar ner foderefterfrågan i USA. Det låga priset på majs har stimulerat ett byte från vete. EU har ökat exporten. Vi har sett GASC köpa 180,000 ton och Algeriet 550,000 ton av franskt vete för bara en vecka sedan.

Carry out stock på vete

Utgående lager höjdes för 2013/14 med 2.7 mt från 182.78 till 185.4. Kina (+1) och USA (+1) står för huvuddelen av höjningen. En del av höjningen beror också på att utgående lager höjts för 2012/13, framförallt vad gäller övriga mindre länder.

I diagrammet nedan ser vi lager i termer av dagars konsumtion och priset på spotkontraktet bakåt i tiden. Varje punkt är ett år. Den röda punkten är baserad på fredagens estimat för utgående lager 2013/14 och priset på spotkontraktet i fredags på Chicagovete. Vi ska då tänka på att Chicagovete på spot är världens billigaste vete. Priset ser i förhållande till lager ”för billigt” ut, men om vi jämför med priset på december-kontraktet på 604 cent, ser priset inte ut att avvika från vad man kan förvänta sig vid dagens lagerestimat. På det hela taget ser inte vete avvikande ”dyrt” ut – vad gäller Chicago. När det gäller Matif, är detta verkligen dyrt.

Stocks

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif, båda uttryckte i euro per ton. Den här veckan har de dyraste kontrakten, på gammal skörd, börjat falla på Matif. Det finns fortfarande mycket vete i lager på gårdarna i Europa, som ännu inte blivit sålt. Efter helgerna börjar detta nu prissäkras eller säljas.

Veteterminer

Vi fortsätter alltså att rekommendera en kort position i vete, basis Matif.

Optioner på vete

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete).

Köpoptioner på vete

Nedanstående är priser på säljoptioner.

Säljoptioner på vete

Maltkorn

November 2014 – har inte hängt med i det allra senaste kursfallet på vete, vilket naturligtvis beror på att WASDE-rapporten kom 18:00 och marknaden stängde 30 minuter senare i fredags. Allt fokus var på vete och priserna på maltkornsterminer kan uppdateras senare.

Prisutveckling på maltkorn

Majs

Majspriset inledde veckan med att bryta ner från stödnivån 450 cent. Det gjorde att många kände sig styrkta i uppfattningen att priset skulle gå ner ett trappsteg till 400 cent. Marknaden blev chockad av att se väsentligt lägre lager för december i USA och panikköpte på rapporten. Marknaden blev också överraskad av att USDA sänkte avkastningsestimatet för USA i fredagens WASDE-rapport, från 160.4 bpa till 158.8 bpa. Det medförde en sänkning av produktionsestimatet för USA från 355.33 mt till 353.72 mt. Trots allt detta och sett i ett längre perspektiv, är inte detta en anledning att köpa majs, tycker vi. Jag tror man gör bäst i att vänta och se, än så länge.

Majsprisets utveckling in på 2014

Nedan ser vi lagerstatistiken per december sedan 1990. Trots att marknaden väntat sig ännu högre lager, ligger fredagens siffra på den näst högsta nivån någonsin.

Lagerstatistiken på majs per december sedan 1990

Som nämnt ovan var fokus i fredags på de väsentligt lägre lagren i USA och nedjusteringen av avkastningen och produktionen i USA. Uppjusteringen av skörden i Kina på +6 mt från 211 till 217 mt är dock mycket viktigare på global basis. Den var dock uppenbar redan i december, som vi påpekade då, fast ibland reagerar inte marknaden förrän det sägs av USDA. Återigen är detta ett exempel på att det spelar roll vem som säger något, och inte vad som sägs, vilket naturligtvis är en fördel för oss som tror att sanningen till sist segrar.

Världsproduktion av majs

Argentinas produktion sänktes 1mt från 26 till 25 mt. Det har som bekant varit väldigt varmt ända fram till dess pollinieringsfasen skulle börja. I södra delen av landet är det alltjämt torka. USDA lämnade dock Brasiliens skörd oförändrad på 70 mt och den är antagligen högre, trots ett byte av gröda från majs till sojabönor. CONAB estimerar skörden till 79 mt. Det är ännu osäkert hur stor skörden blir, eftersom vi inte vet hur mycket av andraskörden, främst i Mato Grosso, som kommer att bli soja istället för majs. Men 70 mt förefaller vara i lägsta laget med tanke på hur perfekt vädret har varit hittills i Brasilien. Fredagens produktionestimat visar 2.5 mt högre produktion och om man tänker sig minst +3 mt i Brasilien, skulle det vara +5.5 mt.

USDA tänker sig att foderefterfrågan är större i USA, men antalet grisar t ex är inte fler, pga PED-viruset, som vi skrivit om tidigare. Minskningen i utgående lager för USA måste då bero på ett omfattande byte av foderråvara från vete till majs och även om vi såg det för vete-delen av WASDE:n, så räcker inte detta för att uppväga ökningen av majsefterfrågan till foder i USA på 2.5 mt.

World corn carry-out stocks

På global basis minskar utgående lager med 2 mt från 162.46 till 160.23 mt. Det är väsentligt högre än för ett år sedan då estimatet var 132.98 mt. Lagren i USA sänks med 4 mt och höjs med 4 i Kina (och den höjningen var egentligen känd för en månad sedan). Sänkningen på två mt ska ses perspektiv av att en höjning på 4 mt i Kina redan var känd, sänkningen av lagren i USA känns för stora och Brasilien producerar förmodligen minst 3 mt mer. Dessa effekter tar tillsammans mer eller mindre ut varandra, så utgående lager är i princip oförändrade sedan förra månaden, eller något ner.

I diagrammet nedan ser vi lager i termer av dagars konsumtion och priset på spotkontraktet bakåt i tiden. Varje punkt är ett år. Den röda punkten är baserad på fredagens estimat för utgående lager 2013/14 och priset på spotkontraktet i fredags. Priset ser ut att ligga rätt för den här lagernivån.

Majs, lager av konsumtion i lager

Vad vi inte vet något om än är exakt hur mycket mer soja som lantbrukare i Syd- och Nordamerika kommer att odla, på bekostnad av majs.

Monsanto rapporterade för det fjärde kvartalet 2013 på onsdagen den 8 januari. De rapporterade om 7.5¤ lägre försäljning av majsutsäde. Försäljningen av utsäde till sojabönor ökade med 15.6%. Detta bekräftar det byte av grödor som vi talat om i Sydamerika och Sydafrika.

Vi fortsätter med neutral rekommendation.

Sojabönor

WASDE-rapporten var neutral för sojabönorna och marknaden fokuserade på majs och vete istället i fredags. Priset har fallit från 1150 ner till 1100, ett tekniskt stöd.

Sojabönor i tekniskt diagram

Sojamjölet har för en gångs skull handlat svagt. Bakom detta ligger rapporter som indikerar svagare tillväxt i Kina och tillväxtmarknader rent allmänt.

Sojamjöl

Sojaoljan, som har fallit stadigt, har rekylerat uppåt. Nu är det alltså sojaoljan som är stark och sojamjölet som är svagt.

Prisutveckling på sojaolja

Nedan ser vi lagerstatistiken för sojabönor per december sedan 1990 i miljoner bushels.

Lagerstatistik på sojabönor

I WASDE-rapporten justerar USDA upp global skörd med 2 mt, fördelat på +1 mt i USA och +1 mt i Brasilien. Vad gäller Brasiliens skörd är den antagligen trots detta fortfarande för låg.

World soybean production

Höjningen av produktionsestimatet från decemberrapporten går rakt genom till högre utgående lager, som höjs med 1.7 mt. Lagren höjs för Argentina och Brasilien, i linje med logistikproblemen där. Men förr eller senare kommer dessa lager ut på världsmarknaden med lägre pris som följd.

World soybean carry-out stocks

I diagrammet nedan ser vi lager i termer av dagars konsumtion och priset på spotkontraktet bakåt i tiden. Varje punkt är ett år. Den röda punkten är baserad på fredagens estimat för utgående lager 2013/14 och priset på spotkontraktet i fredags. Vi ser att priset ligger på en allt för hög nivå i förhållande till var det skulle ligga. Detta beror delvis på att jag här tagit spotkontraktets pris på 1400 cent och inte novemberkontraktet. Novemberkontraktet ligger på 1100 cent och där avviker inte priset från den historiska relationen mellan pris och lager.

Lager av sojabonor i dagar av konsumtion

Skörden av sojabönor i världen kommer antagligen att justeras upp på Brasilien och för 2014/15, att bli ännu högre i USA. Lagren är på väg upp och priset måste därför ner.

Man hör ständigt det slentrianmässiga motargumentet. att Kinas import av sojabönor ideligen ökar. Bland annat skrev tidningen ATL det i fredags. Kinas importstatistik för december har just publicerats. Den visade att landet importerade 7.4 mt sojabönor under månaden. Det är 1.4 mt mer än i november.

Decembersiffran är dock alltid hög. Importen i december var den högsta siffran under hela år 2013. December 2012 var den högsta siffran under 2012. December 2013 var 1.5 mt högre än december 2012. Man kan tro att Kinas import rusar, men ser man till förändringen över en längre tid, ser man att ökningstakten har klingat av betydligt de senaste åren. I kurvan nedanför har ser man den årsvisa förändringen i ett glidande årsmedelvärde på månadsimporten. December månads siffra är hög, om man jämför, med en ökning på 9%. Världens sojaodlare kommer inte ha något problem med att möta den efterfrågan.

Sojastatistik

CONAB höjde estimatet för Brasiliens sojabönsskörd med 0.3 mt till 90.3 mt. USDA låg tidigare på 88 mt. Brasiliens jordbruksminister Antonio Andrade sade i torsdags att skörden mycket väl kan uppgå till 95 mt. Han sade att ministeriet förväntade sig en stor ökning i hektarskörden jämfört med förra året. Han menade också att CONAB:s estimat var ”konservativt”. Odlare i Mato Grosso, som producerar en tredjedel av landets sojabönor, väntas odla sojabönor som vintergröda (safrinha=den lilla skörden). Normalt odlar man majs efter soja.

I diagrammet nedan ser vi hur prisutvecklingen på November bönor och december majs, och kvoten mellan dem. Trots att sojabönorna tappat lite mark i förhållande till majsen sedan toppen, har sojabönors attraktivitet som gröda ökat stort på majsens bekostnad sedan i somras.

Soybean future november 2014

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

November 2014-kontraktet på raps ligger precis på det tekniska stöd som bottennoteringen i månadsskiftet juli/augusti också vände upp från. Det skulle inte förvåna om det kom en rekyl uppåt från den här nivån, men fundamenta är överlag negativa med kraftigt fallande pris på canola i Winnipeg och med det prisfall på soja som varit.

Sälj-rekommendation för raps

Vi fortsätter med säljrekommendation.

Potatis

Potatispriset är tillbaka på 16 cent, där det låg innan odlingssäsongen kom igång förra våren.

Potatispriset faller tillbaka

Gris

Lean hogs tycks ha stabiliserat sig vid 85 cent.

Lean hogs tycks ha stabiliserat sig

Mjölk

Eurex pulver och smör handlades i princip oförändrat sedan förra veckan medan mjölkpriserna i USA fortsatt upp. De amerikanska priserna har stigit med ca 10% de senaste tre månaderna medan priserna på smör på Eurex gått ner med 5% och pulver upp med 5%. Eurex tog ett stort och snabbt kliv uppåt i pris och har legat still på den nivån, med viss tendens till svagare utveckling i synnerhet på smör sedan dess. De amerikanska priserna steg knappt alls i april, utan har istället stigit stadigt med lite grand varje månad sedan dess. Nu ligger det amerikanska pulverpriset på samma nivå som Eurex.

Mjölkpriser på termin

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör.

Vi ser att det, är några ören lägre pris för de kortaste terminerna, men högre för medellånga och oförändrade för andra halvåret. Genomsnittspriset för år 2014 (januari till december) är 3.83 kr / Kg, vilket är samma pris som förra veckan. Genomsnittspriset för det första halvåret är 3.99 kr / Kg och för andra halvåret 3.68 kr / Kg.

Mjölkpriser

Socker

Sockermarknaden är en stor besvikelse för många. Den fallande brasilianska valutan gör att priserna på världsmarknaden är attraktiva att sälja på. Spotpriset har fallit under sin lägsta nivå, vilket är illavarslande. Samtidigt är tiden mogen för en rekyl uppåt, efter så lång och stadig nedgång.

Fundamentalt räknar marknadens aktörer med att utbud och efterfrågan kommer i balans i år, dels på grund av konsumtionsökning och dels på grund av minskad produktion. Säljtrycket den senaste tiden kommer av allt att döma från brasilianska aktörer, som prissäkrar den bärgade skörden.

Prisutveckling på socker (Sugar 11)

Om vi tittar på spotkontraktet, ser vi att spotpriset brutit bottennivån från i somras. Det är en signal att ta förluster, vilket jag tyvärr tycker att man bör göra.

Diagram över spotpris på socker

Gödsel

Som vi skrev för en vecka sedan, kom prisuppgången i veckan, när köparna kom tillbaka från helgernas ledighet. Den veckan är nu överstånden. Den närmste tiden blir säkerligen lite lugnare, i synnerhet om det blir tydligare att majs väljs bort till förmån för soja.

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Bearish momentum may return but strategic buying is starting to kick in

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

EUA price action: The seeds of the rally may have come from Red Sea troubles, higher freight rates and higher ARA coal prices. Add in record short positioning in EUAs, nat gas being cheap relative to oil in Asia, participants in the EU ETS purchasing EUAs strategically, rising temperature adj. nat gas demand in Europe (though absolute demand still very, very weak due to warm weather) and lastly a weather forecast pointing to more normal temperatures in North West Europe. And ”Bob’s your uncle”, the EUA Dec-24 price rallied 10.8% from EUR 52.2/ton on Feb 26 to EUR 57.84/ton ydy.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

It is normal with short-covering rallies in bear markets. What puzzled us a little was the involvement of coal prices in the rally together with nat gas and EUAs. Did the upturn in coal prices come from the Chinese market with participants there maybe sniffing out some kind of imminent, large government stimulus package and front-running the market?  No. There has been no rally in iron ore and the upturn in coal prices in Asia have been lagging the upturn in ARA coal prices.

Did the rally come from the Utility side in Europe where Utilities jumped in and bought Coal, Gas and EUAs and selling power against it? Probably not because forward fossil power margins are still very negative.

The most plausible explanation for the upturn in coal prices is thus Red Sea troubles, higher dry freight rates and higher ARA coal prices as a result. ARA coal prices bottomed out on 14 Feb and then started to move higher. The Baltic dry index started to rally already in mid-January. This may have been the seeds which a little later helped to ignite the short-covering rally in nat gas and EUAs. Add in a) Record short positioning in EUA contracts by investment funds with need for short-covering as EUA prices headed higher, b) Japanese LNG trading at only 58% versus Brent crude vs. a 2015-19 average of 73% thus nat gas was cheap vs. oil, c) Participants in the EU ETS starting to buy EUAs strategically because the price was close to EUR 50/ton, d) Gradually improving nat gas demand in Europe in temperature adjusted terms though actual.

Mixed price action this morning. Bearish momentum may return but strategic buying is kicking in. Today the EUA price is falling back a little (-0.3%) along with mixed direction in nat gas prices. The coal-to-gas differential (C-t-G diff) for the front-year 2025 still looks like it is residing at around EUR 47/ton and lower for 2026 and 2027. We expect C-t-G diffs to work as attractors to the EUA price from the power market dynamics side of the equation. Thus if nat gas prices now stabilizes at current levels we should still see bearish pressure on EUAs return towards these C-t-G diff levels. The forward hedging incentive index for power utilities in Germany is still deeply negative with no incentive to lock in forward margins as these largely are negative. Thus no normal purchasing of EUAs for hedging of power margin purposes.

That said however. We do see increasing interest from corporate clients to pick up EUAs for longer-term use and strategic positioning and that will likely be a counter to current bearish power market drivers. Even utilities will likely step in a make strategic purchases of EUAs. Especially those with coal assets. Irrespective of current forward power margins. An EUA price below EUR 60/ton is cheap in our view versus a medium-term outlook 2026/27 north of EUR 100/ton and we are not alone holding the view.

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied. 

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied.
Source: Blbrg graph and data

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb
Source: Blbrg graph, SEB highlights

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short
Source: Blbrg graph and data

Price of Japanese LNG vs price of TTF nat gas as a spread in EUR/MWh. Rising price of Japanese LNG vs. TTF. But this could be coming from changes in LNG freight rates

Price of Japanese LNG vs price of TTF
Source: SEB graph and calculations

Price of Japanese LNG vs. Brent crude traded all the way down to 58% making it cheap in relative terms to oil.

Price of Japanese LNG vs. Brent crude
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative
Source: SEB calculations and graph

Forward EUA prices in green (today’s prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac. The latter is calculated with today’s nat gas prices and closing prices for ARA coal from ydy. In a medium-tight EUA market the Coal-to-Gas differential in lilac will typically be an ”attractor” for the EUA price in terms of power market dynamics.

Forward EUA prices in green (today's prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

A ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying?

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The EUA market rallied 3.4% ydy and is adding another 0.5% this afternoon with EUA Dec-24 at EUR 54.2/ton. Despite the current bounce in prices we think that the ongoing sell-off in EUA prices still has another EUR 10/ton downside from here which will place the low-point of EUA Dec-24 and Dec-25 at around around EUR 45/ton. Rapidly rising natural gas inventory surplus versus normal and nat gas demand in Europe at 23% below normal will likely continue to depress nat gas prices in Europe and along with that EUA prices. The EUA price will likely struggle to break below the EUR 50/ton level, but we think it will break.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

That said, our strong view is still that the deal of the year is to build strategic long positions in EUA contracts. These certificates are ”licence to operate” for all companies who are participants in the EU ETS irrespective whether it is industry, shipping, aviation or utilities. We have argued this strongly towards our corporate clients. The feedback we are getting is that many of them indeed are planning to do just that with board approvals pending. Issuance of EUAs is set to fall sharply from 2026 onward. The Market Stability Reserve (MSR) mechanism will clean out any surplus EUAs above 833 m t by 2025/26. Medium-term market outlook 2026/27 is unchanged and not impacted by current bearish market fundamentals with fair EUA price north of EUR 100/ton by then. Building strategic long position in EUAs in 2024 is not about pinpointing the low point which we think will be around EUR 45/ton, but instead all about implementing a solid strategic purchasing plan for EUAs for 2024.

The ingredients in the bottoming process will be: 1) Re-start of European industry as energy prices come down to normal, 2) Revival in nat gas demand as this happens, 3) Nat gas prices finding a floor and possibly rebounding a bit as this happens, 4) Asian nat gas demand reviving as nat gas now normally priced versus oil, 5) Strategic purchasing of EUA by market participants in the EU ETS, 6) Speculative buying of EUAs, 7) Bullish political intervention in H2-24 and 2025 as EU economies revive on cheap energy and politicians have 2024-elections behind them.

On #1 we now see calculations that aluminium smelters in Europe now are in-the-money but not restarted yet. On #2 we see that demand destruction (temp. adj.) in Europe is starting to fade a bit. On #3 we have not seen that yet. On #4 we see stronger flows of LNG to Asia. On #5 we see lots of our corporate clients planning to purchase strategically and finding current EUA prices attractive.  On #6 it may be a bit early and so as well for #7.  

For EU ETS participants it may be a ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying? Those who wait too long may find the carbon constrained future hard to handle. 

Ydy’s short-covering rally lost some steam this morning before regaining some legs in the afternoon. The EUA Dec-24 ydy rallied 3.4% to EUR 53.97/ton in what looks like a short-covering-rally in both coal, nat gas, power and EUAs. This morning it gave almost all of the gains back again before regaining some strength in the afternoon to the point where it is now up at EUR 54.7/ton which is +1.4% vs. ydy. A weather forecast promising more seasonally normal temperatures and below normal winds could be part of the explanation.

The power market is currently the main driver and nat gas prices the most active agent. The main driver in the EUA market is the power market. When the EUA market is medium-tigh (not too loose and not too tight), then the EUA price will naturally converge towards the balancing point where the cost of coal fired electricity equals the cost of gas fired electricity. I.e. the EUA price which solves the equation: a*Coal_price + b*EUA_price = c*Gas_price + d*EUA_price where a, b, c and d are coefficients given by energy efficiency levels, emission factors and EURUSD fex forward rates. As highlighted earlier, this is not one unique EUA balancing price but a range of crosses between different efficiencies for coal power and gas power versus each other.

Coal-to-gas dynamics will eventually fade as price driver for EUAs but right now they are fully active. Eventually these dynamics will come to a halt as a price driver for the EUA price and that is when the carbon market (EU ETS) becomes so tight that all the dynamical flexibility to flex out of coal and into gas has been exhausted. At that point in time the marginal abatement cost setting the price of an EUA will move to other parts of the economy where the carbon abatement cost typically is EUR 100/ton or higher. We expect this to happen in 2026/27.

But for now it is all about the power market and the converging point where the EUA price is balancing the cost of Coal + CO2 equal to Gas + CO2 as described above. And here again it is mostly about the price of natural gas which has moved most dramatically of the pair Coal vs Gas.

Nat gas demand in Europe is running 23% below normal and inventories are way above normal. And natural gas prices have fallen lower and lower as proper demand recovery keeps lagging the price declines. Yes, demand will eventually revive due low nat gas prices, and we can see emerging signs of that happening both in Europe and in Asia, but nat gas in Europe is still very, very weak vs. normal. But reviving demand is typically lagging in time vs price declines. Nat gas in Europe over the 15 days to 25. Feb was roughly 23% below normal this time of year in a combination of warm weather and still depressed demand. Inventories are falling much slower than normal as a result and now stand at 63.9% vs. a normal 44.4% which is 262 TWh more than normal inventories.

Bearish pressure in nat gas prices looks set to continue in the short term. Natural gas prices will naturally be under pressure to move yet lower as long as European nat gas demand revival is lagging and surplus inventory of nat gas keeps rising rapidly. And falling front-end nat gas prices typically have a guiding effect on forward nat gas prices as well.

Yet lower nat gas prices and yet lower EUA prices in the near term most likely. Nat gas prices in Europe will move yet lower regarding both spot and forwards and the effect on EUA will be continued bearish pressure on prices.

EUA’s may struggle a bit to break below the EUR 50/ton line but most likely they will. EUA prices will typically struggle a bit to cross below EUR 50/ton just because it is a significant number. But it is difficult to see that this price level won’t be broken properly as the bearish pressure continues from the nat gas side of the equation. Even if nat gas prices comes to a halt at current prices we should still see the EUA price break below the EUR 50/ton level and down towards EUR 45/ton for Dec-24 and Dec-25.

The front-year nat gas price is the most important but EUA price should move yet lower even if it TTF-2025 stays unchanged at EUR 27.7/ton. The front-year is the most important for the EUA price as that is where there is most turnover and hedging. The following attractors for the EUA forward prices is with today’s TTF forward price curve (TTF Cal-2025 = EUR 27.7/ton) and today’s forward EURUSD FX curve and with ydy’s ARA coal closing prices. What it shows is that the forward EUA attractors are down at EUR 45/ton and lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important ”attractor” for the EUA price (Cal-2025 = average of Dec-24 and Dec-25) and that is down to around EUR 45/ton with a TTF Cal-2025 price of EUR 27.7/ton. The bearish pressure on EUA prices will continue as long as the forward nat gas prices are at these price levels or lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important "attractor" for the EUA price
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

And if we take the EUA attractors from all the different energy efficiency crosses between coal and gas then we get an average attractor of EUR 44.2/ton for EUA Cal-2025 (= average of Dec-24 and Dec-25) versus a market price today of EUR 53.9/ton.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas for 2025 we get an average of EUR 44.2/ton vs an EUA market price of EUR 53.9/ton. Bearish pressure on EUAs will continue as long as this is the case.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas
Source: SEB graph and calculations, Blgrg data

Utility hedging incentive index still deeply negative: Utilities have no incentive currently to buy coal, gas and EUAs forward and sell power forward against it as these forward margins are currently negative => very weak purchasing of EUAs from utilities for the time being. 

Utility hedging incentive index
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas in Europe for different periods with diff between actual and normal decomposed into ”price effect” and ”weather effect”. Demand last 15 days were 23% below normal!

Natural gas demand in Europe
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year. Depressing spot prices more and more. Nat gas prices are basically shouting: ”Demand, demand, where are you?? Come and eat me!”

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

Comfort zone for OPEC+ in 2024 as fundamentals gradually improve in its favor

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back to its sideways trade range and inching almost unnoticeable higher as the year progresses. Brent crude is up 0.2% this morning to USD 82.7/b along with copper (+0.3%) and Shanghai equities (+1.0%). Brent crude saw some bearish action at the end of last week but it recovered a good portion of that ydy (+1.1%) and then a little more again this morning. With this it has mostly returned back to its sideways trading pattern.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude averaged USD 79.1/b in January. So far in February it has averaged USD 81.5/b and at the moment it trades at USD 82.7/b. Typical market comments these days are along the theme ”looking for direction” or ”waiting for new signals on supply or demand”. But other comments are more attuned to a view that the direction is indeed sideways this year. Argus last week describe the outlook for the supply/demand balance for 2024 as ”almost perfectly aligned” and Goldman adds to this view in a note yesterday with ”oil set to extend its tight trading range”.

Cease-fire in Gaza on Monday 4 March may create a buying opportunity. News this morning is Biden expressing hopes that a cease-fire in Gaza may start as soon as Monday next week. In our view there is basically zero risk premium in the current oil price due to Middle East tensions. So if the oil price sells off on firm news of a cease-fire, then it is probably a good buying opportunity in our view.

We maintain our strong view of an average Brent crude oil price of USD 85/b in 2024. Total US crude and product stocks including SPR has gone flat sideways since the end of 2022, all through 2023 and has continued to do so in 2023. US oil inventories are below where they were one year ago both when SPR is included and excluded. This is a reflection of a global oil market in balance though OPEC+ has indeed been the balancing agent.

For the year to come, total US hydrocarbon liquids production is forecast by the US EIA to go flat sideways until October this year and in Q4-24 US production is forecast to be only 0.1 m b/d above Q4-23. So no damaging super-growth from the US to kill the oil party this year. In its last monthly report the US EIA actually reduced its forecast for US production by 100 k b/d to 22.3 m b/d (all liquids included). Russia’s energy minister, Nikolay Shulginov, stated in Tass news agency recently that he expects Russian oil production to decline to 530 mn ton in 2024 from 523 mn ton in 2023. That’s a decline of 1.3% YoY and would equate to a decline of 120-130 k b/d decline YoY. So neither of these oil producing giants are set to unsettle the global oil market this year with too much supply.

Demand growth looks set to be a normal 1.3 m b/d in 2024. The most bearish on oil demand growth is probably the IEA which predicts demand to grow on by 1.2 m b/d YoY in 2024. The US EIA expects demand to grow by 1.4 m b/d. But if we look closer at the numbers from the IEA it expects demand to rise by 1.6 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24. Together with muted supply from both the US and Russia this year this all sums up to a gradually rising need for oil from OPEC through 2024. This made us write the headline ”Better and better every day” in a crude oil comment in late January. Demand for oil from OPEC doesn’t look stellar. But it looks set to be better and better through the year and that is most definitely a great comfort zone for OPEC+.

Sideways, yes, but normal trade range around the mean is still usually +/- USD 20/b. Amid all the current calmness, let us still not forget that Brent crude usually trades in a range through the year of +/- USD 20/b around the mean as there are always some surprises along the way. We don’t think that the situation in the Middle East will spiral out of control into an all-out regional war involving Iran and resulting in large losses of oil supply to the market. And we don’t think there are much risk premium in current oil prices related to this either. But at times in 2024 it may look like it might happen. And that’s probably when you would see the high price point of the year. Maybe as high as USD 105/b. On the bearish we do not think that we’ll have a major economic slowdown or a recession in 2024. But at times in 2024 it may look like we are about to tip into a major slowdown and that would probably be when you’d see the low price point of the year. Maybe as low as USD 65/b.

Total US crude and product stocks incl. SPR has gone sideways since end of 2022, all through 2023 and so far in 2024. Currently it is only 13 m b above the low-point in late 2022!

Total US crude and product stocks incl. SPR
Source: SEB graph, Blbrg data

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average. Still struggling with a significant deficit of middle distillates.

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg and EIA data

US refinery utilization at very low level vs. normal. Extensive maintenance this spring is expected. Result will be low production of oil products, falling inventories of oil products, higher refining margins but also rising crude stocks.

US refinery utilization at very low level vs. normal.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US EIA forecast for total US liquids production. To go sideways in 2024 to Oct-2024.

US EIA forecast for total US liquids production
Source: SEB graph and calculations, US EIA data STEO

Strong growth in US supply in 2022 and 2023. But 2024 is only set to grow 0.5 m b/d YoY on average. The growth in 2024 is in part a result of production in 2023 starting low and ending high. But from Jan to Oct 2024 US production will go sideways and only rise by 0.1 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24.

YoY change in total US hydrocarbon liquids production
Source: SEB calculations and graph, US EIA data STEO

Global floating crude stocks at 66 m b and not too far above the more normal 50 m b level.

Global floating crude stocks
Source: SEB graph, Blbrg data

IEA Feb-2024 OMR: Call-on-OPEC is rising gradually through 2024. Better and better for OPEC every quarter to Q3-24

Source: SEB graph, IEA data
Fortsätt läsa

Populära