Följ oss

Nyheter

Råvarufond som identifierar makrotrender och tar position i kvalitetsaktier

Publicerat

den

Gustavia energi och råvaror - En fond med aktier i råvarubolag - PPM

Råvaror spelar en allt större roll på den globala marknaden och bör därför ingå i en investerares portfölj. Vi tittar här närmare på Gustavia Energi och Råvaror, en aktivt förvaltad aktiefond som identifierar makrotrender och tar position i kvalitativa tillväxtaktier.

Olja - Trend att Kina köper råvarorRåvarumarknaden har på senare år kommit allt mer i fokus. Länge var det endast en liten del av världens länder som konsumerade råvaror i någon större omfattning, vilket ledde till ett stort utbud till ett lågt pris. I takt med att fler individer världen över har fått sin standard höjd, där Kinas befolkning är ett betydande exempel, har värdet på dessa tillgångar blivit tydligare.

De stigande priserna har också gjort det lönsamt att exempelvis ta gammal åkermark i bruk igen och leta efter olja i nya områden. Under 1990-talet kostade olja omkring 20 USD och var som lägst nere i 10 USD, medan den under senare år varit uppe i 140 USD och idag kostar omkring 100 USD. Ingenting pekar idag på att världen som helhet skulle minska sin efterfrågan, utan tvärt om.

Det är tydligt att råvaror är och kommer att vara viktiga tillgångar, vilket också gör att de hör hemma i en investeringsportfölj. Vi kommer här att titta närmare på råvarufonden Gustavia Energi och Råvaror.

Gustavia Energi och Råvaror
– En aktiefond som investerar i energi och råvaror

Gustavia Energi och Råvaror är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i råvarurelaterade aktier, samt kan komplettera med investeringar direkt i råvaror via ETF:er och terminer. Det är en aktivt förvaltad fond för dig som önskar investera i bolag som är verksamma inom energi- och råvarubranscherna.

Identifiera en trend och ta positioner i kvalitet

Råvarufond är ett vitt begrepp och det är därför av intresse att förstå hur en viss fond förvaltas och vad den innehåller.

Fond - Gustavia Energi och Råvaror - PPMGustavia Fonders förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och fundamental analys. Fondbolagets investeringsprocess är strukturerad och inleds med en övergripande makrostrategi där riktlinjerna för förvaltningen bestäms. Viktiga parametrar här är bland annat konjunkturläget och börsens generella värdering. När den övergripande strategin är fastställd bestäms inriktningen för sektorer och länder. Därefter analyseras och väljs bolag som tillsammans bildar en attraktiv och riskavvägd portfölj. Förvaltarna eftersträvar att välja bolag med:

 • Goda tillväxtmöjligheter
 • Beprövad affärsmodell
 • Starka marknadspositioner

Förvaltningen bedrivs i team med en ansvarig förvaltare. Målsättning är att fonden ska utvecklas bättre än sin marknad över tid.

Global karta - Trender investera fonderEtt bra exempel på ovanstående strukturerade arbetssätt är fonden Gustavia Balkan där Gustavia Fonders makroanalys år 2003 identifierade att Balkan borde ha goda förutsättningar att stå inför ett ekonomiskt uppsving. Freden i forna Jugoslavien ledde till ett närmande ekonomiskt och politiskt mellan länderna i Balkan och EU. Vilket gav en omedelbar och snabb uppgång på börserna över hela Balkan. Gustavia Balkan steg år 2004 med 84 %. Fonden var den fond som hade den högsta avkastningen i hela världen bland de fonder som följdes av fondutvärderingsföretaget Morningstar. Vid det tillfället fanns det ca 26 000 fonder globalt.

På samma sätt arbetar Gustavia Energi och Råvaror. Först identifierar förvaltarna större trender och sedan väljer de ut kvalitetsaktier som kommer att dra nytta av trenden. Investeringarna sker främst i medelstora och till viss del i stora bolag, men till väldigt liten del i småbolag.

Vad fonden innehåller och identifierad trend

Fördelningen på exponering mot råvarumarknaden för fonden Gustavia Energi och Råvaror ser ut enligt följande per sektor.

 • Energibolag 50 %, varav 45 % exponerat i olja och 5 % i uran.
 • Råvarubolag 40 %, varav 30 % är i guld och övriga 10 % i platina, silver och industrimetaller.
 • Övriga bolag 10 %, som består av jordbruksföretag samt företag som tillhandahåller tjänster som används av företagen i energi- och råvarusektorerna. Exempel på detta är företag som tillhandahåller hotell för anställda inom oljeindustrin.

De tio största innehaven är:

[twocol_one]Lundin Petroleum 8,9 %
Sandstorm Gold 7,9 %
Semafo 4,2 %
Coastal Energy 4,1 %
Ecopetrol 3,6 %[/twocol_one] [twocol_one_last]Bridge Energy 3,4 %
Sino Agro Food 3,4 %
Det Norske Oljeselskap 3,1 %
Franco Nevada 3,1 %
Gran Tierra Energy 3,0 %[/twocol_one_last]

En pågående uppköpstrend

Råvarutrend - Stora bolag köper alla aktierFonden ökar sedan en tid tillbaka sin exponering i oljebolag med verksamhet i södra Nigeria. Nigeria kan vid en första anblick verka något osäkert med tanke på rapporter om oroligheter. Det är dock stor skillnad på norra och södra Nigeria. Det är i de norra delarna som oroligheterna finns, medan den södra delen av landet är en bra region för råvarubolag. Det är ett land som i mångt och mycket består av två samhällen.

Här kommer vi in på det tidigare beskrivna sättet som Gustavia Fonder arbetar. Fondens förvaltare har identifierat en trend och tar nu position. Det pågår en trend där stora oljebolag köper upp oljebolag av olika storlek. Exempelvis har kinesiska Sinopec köpt 30 börsnoterade företag, huvudsakligen i Afrika. Förvaltarna anser att de har sett en trend i att många av oljebolagen verksamma i Nigeria kommer att bli uppköpta.

Fondens förvaltare tar i detta fall sina positioner via aktier som är noterade på börserna i London och Paris. Fondens förvaltare väljer att investera i stora och kvalitativa tillväxtaktier för att vara med på den större uppköpstrenden. Istället för små och riskfyllda bolag.

Förvaltare av fonden

Utöver fondens egna förvaltare så har teamet även tillgång till de andra av förvaltarnas kunskap och kontaktnät. Där exempelvis fonden Gustavia Kazakstan och Centralasien med ett stort fokus på energi och råvaror ger ett bra kunskapsutbyte.

Dagligt handlad fond

Gustavia Energi och Råvaror är en UCITS-fond, vilket innebär att den prissätts och handlas dagligen. En investerare behöver således inte vänta till ett visst investeringstillfälle och skulle denne vilja sälja med kort varsel så går det också bra. I båda fallen är det bara för investeraren att logga in på sin vanliga depå klicka på köp eller sälj. Det är enkelt att via Gustavia Energi och Råvaror allokera en del av sitt långsiktiga sparande investerat i råvarusektorn.

För att summera

Gustavia Energi och Råvaror är en aktivt förvaltad aktiefond för dig som vill ha en exponering i råvarumarknaden. Förvaltarna identifierar större makrotrender på råvarumarknaden och tar positioner i kvalitativa företag med starka marknadspositioner. Det är en dagligt handlad fond som du kan köpa och sälja både via din vanliga depå och via PPM.

Fortsätt läsa
Annons
3 Kommentarer

3 Comments

 1. Bonden

  19 mars, 2013 vid 21:31

  Kul, fonder är bra sätt att köpa råvaror på när kommer vi få se dom andra fonderna?

 2. Hansson

  20 mars, 2013 vid 21:25

  Intressant sätt att investera, dvs att gå på en större trend. Tror det är helt rätt rent allmänt, och ännu mer så för råvaror. Kolla bara hur det stormar just nu bland en hel del bolag, samtidigt som den större utvecklingen är positiv.

  • Magnus

   12 maj, 2013 vid 17:40

   Gillar också upplägget med att gå på en större trend. Får ta och kolla närmare på Gustavias råvarufond.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder till odlad lax

Publicerat

den

Två laxbitar

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Mat från vattenbruk, som till exempel odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att det är näringsriktig och proteinrik mat som generellt sett är mer hållbart producerad än protein från landlevande djur.

Men odlingen av fisk har också sina utmaningar och det är fiskfodret som är mest problematiskt. Laxfiskarnas foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Genom att studera alternativa och mer hållbara ingredienser i fiskfodret hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna göra vattenbruket ännu mer hållbart.

I en ny avhandling lanseras tångflugornas larver och odlad marin jäst som bra alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fodret. Det är två råvaror som kan odlas på biprodukter från den marina livsmedelsindustrin, som annars skulle slängas. Fluglarver och marin jäst har över 50 procent högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Aktiverar fiskens immunsystem

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas, doktorand vid Göteborgs universitet.

Fokuset för Niklas Warwas avhandling är att undersöka möjligheterna för en mer cirkulär matproduktion som minskar miljö- och klimatpåverkan. Den marina jästen odlades i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet. Nu kunde vattnet återanvändas för att producera en ny råvara för fiskfoder. På liknande sätt lät han farma tångflugor på en restprodukt från odling av alger.

Ökad livsmedelssäkerhet

Ett stort plus är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan den kan användas som råvara i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material. Det är en viktig poäng att skapa lokala cirkulära system där fiskfodret kan produceras i närheten av förädlingsfabrikerna, som i sin tur kan anläggas i närheten av fiskodlingarna. Det minskar transportbehovet och gör dessa alternativ till traditionella foderingredienser mer konkurrenskraftiga, säger Niklas Warwas.

I dagens fiskfoder används oftast fiskmjöl eller sojabönor som proteinkälla. Båda två är även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången av dessa i fiskfoder bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, i en tid då den globala handeln står inför flera utmaningar.  

– Min forskning kan hjälpa Sverige att få en mer cirkulär matproduktion där biprodukterna återanvänds i stället för att slängas bort. Det bidrar till en resurssnålare matindustri som är viktig när tillgången på odlingsbar mark och rent vatten hotas samtidigt som befolkningen ökar, säger Niklas Warwas.

Fortsätt läsa

Nyheter

Bixias vårprognos: Låga elpriser väntas i vår

Publicerat

den

Våren är på intåg med milt väder, minskande elförbrukning och fallande elpriser.  Elpriset väntas nästan halveras till runt 50 öre per kWh i snitt under mars-april, jämfört med i fjol.  Låga bränslepriser och svag konjunktur i Europa bidrar till prisfallet. Det visar elbolaget Bixias prognos för våren 2024. 

Kylan börjar släppa på allvar både i Norden och i Europa och våren är på intåg efter en långdragen vinter med återkommande köldtoppar.

– I vår väntas elpriserna falla markant, tack vare milt väder och bättre hydrologi samt svag konjunktur och väldigt låga bränslepriser i Europa. Vårpriserna blir de lägsta av sitt slag sedan 2021 då priserna började sticka i väg, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.

Elpriset i system på elbörsen Nord Pool väntas i mars bli ungefär 50 öre per kWh jämfört med 91 öre i fjol. I april ser det ut att bli runt 45 öre, jämfört med 88 öre ifjol.

Från extremläge till normalitet

Vårens elpris väntas bli klart mer stabilt än förra året. Energibalansen är betydligt starkare, med mer förnybar energi, mer kärnkraft och lägre förbrukning, särskilt i Europa. De numera kontrollerade elpriserna i Europa spiller också över på de svenska priserna. 

– Elkrisen är helt borta för stunden. Elpriset har snabbt gått från ett extremläge 2021 – 2022, via en sakta utförslöpa för i fjol, till ett mer normalt läge i år.  Den allra största orsaken till utvecklingen är det stora prisfallet i Tyskland, där elpriset toppade på 2,50 kronor i snitt för 2022 men hittills i vinter landat på 75 öre, säger Johan Sigvardsson.

Även om vädret i Sverige blir kallt och vindstilla vissa dagar i mars och vi importerar el, finns en övre gräns hur mycket elpriset kan sticka i väg till följd av priskopplingen mot Tyskland. Elpriset i Tyskland väntas ligga på endast runt 60 öre per kWh, att jämföra med 114 öre per kWh i fjol.

Stort fall även i vintras

När årets vinter summeras kan konstateras att vi haft en relativt kall vinter. Under november, december och januari var det i snitt 2 grader lägre temperatur än normalt.  Samtidigt har vintern bjudit på en temperaturmässig berg- och dalbana.  

– Kyla och högre förbrukning borde normalt sett betyda högre elpriser. Men i och med att både bränslepriser och därmed de kontinentala priserna fallit så mycket får vi istället ett betydligt lägre elpris i år, säger Johan Sigvardsson.

I februari landade systempriset på 45 öre per kWh, jämfört med 91 öre per kWh året innan.

Fortsätt läsa

Nyheter

Stora investmentbanker och hedgefonder ökar handeln med fysiskt uran

Publicerat

den

Kärnkraftverk som använder uran

Goldman Sachs, Macquarie och flera hedgefonder har ökat sin fysiska handel i uran i en tid då råvaran handlas till höga priser. Detta eftersom många länder ökar sin kärnkraftsproduktion för att uppfylla sina klimatmål samtidigt som de minskar behovet av import av fossila bränslen.

Goldman Sachs har ökat handeln med fysiskt uran och har även börjat ställa ut optioner på uran till hedgefonder.

Medan den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs mestadels gör affärer med hedgefonder och andra finansiella kunder, har Macquarie ökat handeln med uranproduktion från gruvbolag, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Uran befinner sig på en tjurmarknad eftersom många ekonomier vill använda mer kärnkraftsproduktion i en renässans för tekniken efter energikrisen och den ryska invasionen av Ukraina.

Vid klimattoppmötet COP28 i slutet av förra året lovade USA och 21 andra länder att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050. De sa att det är avgörande att införliva mer kärnkraft i sin energimix för att uppnå sina nettonollmål under de kommande decennierna.

”Deklarationen erkänner kärnenergins nyckelroll för att uppnå globala netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2050 och att hålla målet på 1,5 grader Celsius inom räckhåll”, sade det amerikanska utrikesdepartementet.

Uranpriserna har fördubblats under det senaste året till kring 100 dollar per pound.

Fortsätt läsa

Populära