Nyheter

Råvarufond som identifierar makrotrender och tar position i kvalitetsaktier

Publicerat

den

Råvaror spelar en allt större roll på den globala marknaden och bör därför ingå i en investerares portfölj. Vi tittar här närmare på Gustavia Energi och Råvaror, en aktivt förvaltad aktiefond som identifierar makrotrender och tar position i kvalitativa tillväxtaktier.

Råvarumarknaden har på senare år kommit allt mer i fokus. Länge var det endast en liten del av världens länder som konsumerade råvaror i någon större omfattning, vilket ledde till ett stort utbud till ett lågt pris. I takt med att fler individer världen över har fått sin standard höjd, där Kinas befolkning är ett betydande exempel, har värdet på dessa tillgångar blivit tydligare.

De stigande priserna har också gjort det lönsamt att exempelvis ta gammal åkermark i bruk igen och leta efter olja i nya områden. Under 1990-talet kostade olja omkring 20 USD och var som lägst nere i 10 USD, medan den under senare år varit uppe i 140 USD och idag kostar omkring 100 USD. Ingenting pekar idag på att världen som helhet skulle minska sin efterfrågan, utan tvärt om.

Det är tydligt att råvaror är och kommer att vara viktiga tillgångar, vilket också gör att de hör hemma i en investeringsportfölj. Vi kommer här att titta närmare på råvarufonden Gustavia Energi och Råvaror.

Gustavia Energi och Råvaror
– En aktiefond som investerar i energi och råvaror

Gustavia Energi och Råvaror är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i råvarurelaterade aktier, samt kan komplettera med investeringar direkt i råvaror via ETF:er och terminer. Det är en aktivt förvaltad fond för dig som önskar investera i bolag som är verksamma inom energi- och råvarubranscherna.

Identifiera en trend och ta positioner i kvalitet

Råvarufond är ett vitt begrepp och det är därför av intresse att förstå hur en viss fond förvaltas och vad den innehåller.

Gustavia Fonders förvaltningsfilosofi bygger på aktiv förvaltning, långsiktighet och fundamental analys. Fondbolagets investeringsprocess är strukturerad och inleds med en övergripande makrostrategi där riktlinjerna för förvaltningen bestäms. Viktiga parametrar här är bland annat konjunkturläget och börsens generella värdering. När den övergripande strategin är fastställd bestäms inriktningen för sektorer och länder. Därefter analyseras och väljs bolag som tillsammans bildar en attraktiv och riskavvägd portfölj. Förvaltarna eftersträvar att välja bolag med:

 • Goda tillväxtmöjligheter
 • Beprövad affärsmodell
 • Starka marknadspositioner

Förvaltningen bedrivs i team med en ansvarig förvaltare. Målsättning är att fonden ska utvecklas bättre än sin marknad över tid.

Ett bra exempel på ovanstående strukturerade arbetssätt är fonden Gustavia Balkan där Gustavia Fonders makroanalys år 2003 identifierade att Balkan borde ha goda förutsättningar att stå inför ett ekonomiskt uppsving. Freden i forna Jugoslavien ledde till ett närmande ekonomiskt och politiskt mellan länderna i Balkan och EU. Vilket gav en omedelbar och snabb uppgång på börserna över hela Balkan. Gustavia Balkan steg år 2004 med 84 %. Fonden var den fond som hade den högsta avkastningen i hela världen bland de fonder som följdes av fondutvärderingsföretaget Morningstar. Vid det tillfället fanns det ca 26 000 fonder globalt.

På samma sätt arbetar Gustavia Energi och Råvaror. Först identifierar förvaltarna större trender och sedan väljer de ut kvalitetsaktier som kommer att dra nytta av trenden. Investeringarna sker främst i medelstora och till viss del i stora bolag, men till väldigt liten del i småbolag.

Vad fonden innehåller och identifierad trend

Fördelningen på exponering mot råvarumarknaden för fonden Gustavia Energi och Råvaror ser ut enligt följande per sektor.

 • Energibolag 50 %, varav 45 % exponerat i olja och 5 % i uran.
 • Råvarubolag 40 %, varav 30 % är i guld och övriga 10 % i platina, silver och industrimetaller.
 • Övriga bolag 10 %, som består av jordbruksföretag samt företag som tillhandahåller tjänster som används av företagen i energi- och råvarusektorerna. Exempel på detta är företag som tillhandahåller hotell för anställda inom oljeindustrin.

De tio största innehaven är:

[twocol_one]Lundin Petroleum 8,9 %
Sandstorm Gold 7,9 %
Semafo 4,2 %
Coastal Energy 4,1 %
Ecopetrol 3,6 %[/twocol_one] [twocol_one_last]Bridge Energy 3,4 %
Sino Agro Food 3,4 %
Det Norske Oljeselskap 3,1 %
Franco Nevada 3,1 %
Gran Tierra Energy 3,0 %[/twocol_one_last]

En pågående uppköpstrend

Fonden ökar sedan en tid tillbaka sin exponering i oljebolag med verksamhet i södra Nigeria. Nigeria kan vid en första anblick verka något osäkert med tanke på rapporter om oroligheter. Det är dock stor skillnad på norra och södra Nigeria. Det är i de norra delarna som oroligheterna finns, medan den södra delen av landet är en bra region för råvarubolag. Det är ett land som i mångt och mycket består av två samhällen.

Här kommer vi in på det tidigare beskrivna sättet som Gustavia Fonder arbetar. Fondens förvaltare har identifierat en trend och tar nu position. Det pågår en trend där stora oljebolag köper upp oljebolag av olika storlek. Exempelvis har kinesiska Sinopec köpt 30 börsnoterade företag, huvudsakligen i Afrika. Förvaltarna anser att de har sett en trend i att många av oljebolagen verksamma i Nigeria kommer att bli uppköpta.

Fondens förvaltare tar i detta fall sina positioner via aktier som är noterade på börserna i London och Paris. Fondens förvaltare väljer att investera i stora och kvalitativa tillväxtaktier för att vara med på den större uppköpstrenden. Istället för små och riskfyllda bolag.

Förvaltare av fonden

Utöver fondens egna förvaltare så har teamet även tillgång till de andra av förvaltarnas kunskap och kontaktnät. Där exempelvis fonden Gustavia Kazakstan och Centralasien med ett stort fokus på energi och råvaror ger ett bra kunskapsutbyte.

Dagligt handlad fond

Gustavia Energi och Råvaror är en UCITS-fond, vilket innebär att den prissätts och handlas dagligen. En investerare behöver således inte vänta till ett visst investeringstillfälle och skulle denne vilja sälja med kort varsel så går det också bra. I båda fallen är det bara för investeraren att logga in på sin vanliga depå klicka på köp eller sälj. Det är enkelt att via Gustavia Energi och Råvaror allokera en del av sitt långsiktiga sparande investerat i råvarusektorn.

För att summera

Gustavia Energi och Råvaror är en aktivt förvaltad aktiefond för dig som vill ha en exponering i råvarumarknaden. Förvaltarna identifierar större makrotrender på råvarumarknaden och tar positioner i kvalitativa företag med starka marknadspositioner. Det är en dagligt handlad fond som du kan köpa och sälja både via din vanliga depå och via PPM.

1 kommentar

 1. Bonden

  19 mars, 2013 vid 21:31

  Kul, fonder är bra sätt att köpa råvaror på när kommer vi få se dom andra fonderna?

 2. Hansson

  20 mars, 2013 vid 21:25

  Intressant sätt att investera, dvs att gå på en större trend. Tror det är helt rätt rent allmänt, och ännu mer så för råvaror. Kolla bara hur det stormar just nu bland en hel del bolag, samtidigt som den större utvecklingen är positiv.

  • Magnus

   12 maj, 2013 vid 17:40

   Gillar också upplägget med att gå på en större trend. Får ta och kolla närmare på Gustavias råvarufond.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version