Följ oss

Nyheter

Produktionen av sojabönor minskar, majsskörden fortsätter att förvirra

Publicerat

den

Majs och sojabönor - Olika skördarBeräkningarna visar att skörden av de sydamerikanska sojabönorna kommer att minska till följd av den svåra torka som rådde under den viktiga pollineringsperioden. Vidare visar rapporterna över kommande planteringar att det totala antalet hektar som planterats med sojabönor det kommande jordbruksåret minskar från 74,97 till 73,90 miljoner hektar. Detta tillsammans med en lägre produktion har resulterat i priser på över 14 USD per bushel.

Majs har däremot ökat i fråga om antalet planterade hektar, och enligt en rapport från det amerikanska jordbruksverket förväntas det amerikanska bönderna att plantera majs på 95,9 miljoner hektar under våren 2012, att jämföra med samma siffra 2011 som uppgick till 91,9 miljoner hektar. Hur dessa händelser kommer att påverka försäljningen av gödningsmedel och utsäde förblir ett mysterium då priserna på gödsel och grödor har gått isär under de senaste månaderna.

USDA spår att produktionen av sojabönor minskar md cirka 1,5 miljoner ton i såväl Brasilien som i Argentina som en följd av mer skadad gröda än väntat.

Uppskattad produktion av sojabönor

Källa:The Mays Report

USDAs uppskattningar tenderar att släpa efter med en månad på grund av tidpunkten för undersökningar och utifrån kontakter med argentinska jordbrukare förväntar vi oss ytterligare en minskning i fråga om estimaten för argentinska sojabönor och majs. USDA-rapporterna kommer förmodligen inte att komma kunna rapportera dessa prognossänkningar förrän tidigast i maj 2012. USDAs uppskattningar av majsproduktionen visar på att den kommande skörden är stabil till ökande i Brasilien.

Uppskattad produktion av majs

Källa: The Mays Report

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi ser motstridiga signaler i både råvaror och marknaderna för gödningsmedel. Den lägre sojaproduktionen för med sig att priset på sojabönor rör sig högre, medan den extra majsarealen är både baisseartad för majspriset och hausseartad för företag som säljer kvävegödselmedel och vilka konkurrerar om att få sälja konstgödsel till en del av de nästan 96 miljoner hektar som sås med majs.

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära