Följ oss

Nyheter

Alltför höga prognoser för veteskörden

Publicerat

den

Vete odlas och skördas i USAProduktionen av vete i North Dakota, den stat som producerar mest vete av alla i hela USA, kan komma att bli betydligt lägre än vad det amerikanska jordbruksverket förutspått då ihållande regn försenade planteringen och har gjort skörden extra känslig för skador i det varma sommarvädret. De västra delarna av North Dakota har drabbats av upp till tre gånger så hög nederbörd som normalt under de senaste tre månaderna.

Vårvetet mognar just nu i den långsammaste takten sedan 1995 enligt de senaste uppgifterna från US Department of Agriculture som räknade redan innan med att skörden kommer att bli 16 procent lägre än förra året. Nu talas det om att US Department of Agriculture kan komma att revidera ned sina prognoser ytterligare sedan denna byrå gjort ett stort antal undersökningar av vetefälten hos jordbrukare i North Dakota som drabbats av väderfenomen som översvämningar och regn.

Generellt sett visar det sig att planteringen av vårvetet i North Dakota skedde betydligt senare än det gjorts tidigare år, ofta slutade inte planteringen förrän i mitten av juni, nästan två veckor senare än normalt. En stor del av de odlingsbara arealerna kunde inte heller plöjas på grund av att det ihållande regnet gjort dem alltför känsliga och har bidragit till att åkrarna varit allt för leriga. På sina håll har så mycket som 30 procent av åkrarna inte plöjts på grund av oro för sommarhettan, vilket kan komma att ha en negativ effekt på skörden av vete.

USDA bedömer i sin rapport från den 12 juli 2011 att årets skörd av vete i North Dakota kan komma att uppgå till 233,7 miljoner bushels, betydligt mindre än de 277,2 miljoner bushels som skördades under 2010. Skörden av durumvete beräknas falla ännu mer, med hela 56 procent jämfört med året innan. North Dakota är världens största producent av durumvete.

Produktionen kan emellertid komma att visa sig vara ännu lägre. USDA samlar in uppdaterad areal-information denna månad från bönder i fyra delstater, inklusive North Dakota. Många bönder hade inte avslutat sin sådd när byrån genomförde undersökningarna som låg till grund för den tidigare rapporten, som släpptes 30 juni i vilken det angavs att 6,35 miljoner hektar såddes med vårvete i North Dakota.

Nu talas det om att USDA:s prognos för North Dakota kan vara så mycket som 1 miljon hektar för hög. Lägg till detta att den senaste tidens höga temperaturer och luftfuktighet har gjort att grödorna blivit mer mottagliga för sjukdomar som hotar skörden ytterligare.

De rapporter vi tagit del av visar att det kommer en bli en veteskörd som gör många bönder i North Dakota besvikna, en stor del av skörden kommer att bli förstörd på grund av att plantorna stått i vatten, och andra fält har drabbats av sjukdomar. Även om väderförhållandena nu blir optimala fram till skörden är det osäkert om detta är tillräckligt för att rädda veteskörden.US Department of Agriculture - USDA - Jordbruksverket

I mitten av juli 2011 hade 47 procent av allt vårvete i North Dakota nått ”heading stage”, det vill säga det stadie där vetekornet trycks upp från stråt, vilket är den långsammaste takten på sexton år. Förra året var samma siffra 88 procent. Det betyder att skörden kommer att bli sen samt att den utsätts för större risker från klimatförändringar. Ju längre norrut i staten fälten ligger desto lägre är andelen vete som har nått ”heading stage”. Då USDA under 2010 gjorde sin undersökning förutsågs en skörd om 281,7 bushels vete, eller 1,6 procent över den rapporterade veteskörden varför investerarna på vetemarknaden nu väntar med spänning på nästa rapport från det amerikanska jordbruksverket.

Den 17 juli 2011 klassificerades 73 procent av allt amerikanskt vårvete som endera ”Good” eller ”Excellent” av USDA, ett ganska kraftigt fall jämfört med året innan då samma siffra uppgick till 82 procent. Den rapport som publicerades den 24 juli visar på en procentsats om 74 procent, en marginell förbättring, men långt under förra årets siffra om 83 procent. Utöver North Dakota ligger Minnesota (69 procent), Montana (61 procent) och South Dakota (73 procent) långt under förra årets siffror. Siffran för North Dakota ligger på 77 procent, men skörden beräknas som sagt att bli betydligt lägre än tidigare år vilket kan komma att medföra stigande priser på vete på Minneapolis Grain Exchange.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kan oljepriset nå 100 dollar per fat?

Publicerat

den

Produktion av olja

Det internationella råoljepriset har stigit med mer än 10 procent efter att oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland förlängt sina frivilliga produktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av året.

Priset på Brent-terminer steg till på 94,63 dollar under veckan som slutade den 15 september, det högsta sedan november 2022. Oljepriset är också på väg mot sin största kvartalsvisa ökning sedan Rysslands invasion av Ukraina under första kvartalet 2022, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Olja förväntas handlas högre och kan nå över 95 dollar, men marknadsanalytiker tror att priser som över 100 dollar är tveksamma. ”Marknaderna fruktar att denna trend kan stimulera till en ytterligare avkylning i den amerikanska ekonomin, vilket potentiellt kan minska efterfrågan på råolja”, säger mäklarföretaget Motilal Oswal.

USAs bränsleefterfrågan förväntas också svalna under de kommande månaderna, med slutet av den resetunga sommarsäsongen.

Tidigare den här månaden förlängde oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland sina frivilliga oljeproduktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av december 2023. Dessa är ovanpå aprilsänkningarna som överenskommits av OPEC och dess allierade (OPEC+) som löper till slutet av 2024.

Även efter att ha tvivlat på oljepriser över 100 dollar, utesluter mäklarhus och marknadsanalytiker fortfarande inte möjligheten. ”Varje överraskande nedskärning av OPEC+ igen kan ge ytterligare positiv fart och pressa priserna högre över 100 dollar” sade den indiska råvarumäklaren Motilal Oswal.

Fortsätt läsa

Nyheter

Oljejättar drar sig ur prospekteringsprojekt i Mexiko

Publicerat

den

Oljejättarna Chevron och Repsol har slutat prospektera vid två offshoreblock i Mexikos territorialvatten eftersom tidigt arbete antydde att det inte finns tillräckligt med resurser för motivera en fortsatt prospektering av dessa offshoreblock.

De två företagen hade vunnit rättigheterna att utforska blocken vid ett anbud under Mexikos tidigare administration, rapporterade Reuters.

Chevron sade till den mexikanska energiregulatorn att dess arbete vid djupvattenblocket i delstaten Tabasco inte hade gett några lovande resultat. Repsol har aldrig genomfört något meningsfullt prospekteringsarbete vid det grundvattenblock som företaget hade vunnit, enligt den mexikanska kolvätekommissionen – branschtillsynsmyndigheten.

De två företagen är bara de senaste i en lista över utländska oljebolag som vunnit prospekteringsrättigheter och nu återlämnar dem, noterade Reuters i sin rapport. Listan inkluderar BP, Shell och TotalEnergies. Vissa företag har returnerat mer än ett block till den mexikanska staten.

Pena-Nieto-regeringen hade stora ambitioner om Mexikos oljeindustri och lutade sig hårt mot utländska supermajors för att gå i spetsen för en ökning av produktionen. Antalet faktiska upptäckter har emellertid varit mindre än vad den mexikanska regeringen och de utländska prospektörerna hoppats på.

En av dessa upptäckter går emellertid framåt. Trionfältet upptäcktes 2012 och fick nyligen ett sista klartecken från sina majoritetsaktieägare, Australiens Woodside Energy. Woodside äger 60 procent av Trionfältet, medan de återstående 40 procent ägs av Mexikos statliga oljebolag, Pemex. Pemex gick med Woodside in i projektet fem år efter upptäckten eftersom Woodside saknade resurser att utveckla Trion på egen hand.

Woodside förväntar sig en hög avkastning med en kort återbetalningstid på fyra år vid ett budgeterat oljepris om 70 dollar. De reserver som projektet kommer att utnyttja uppskattats till 479 miljoner fat oljeekvivalenter i olja och gas

Woodsides andel uppgår till 287 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt Pemex uppskattningar är Trions bruttoutvinningsbara reserver 485 miljoner fat oljeekvivalenter.

Fortsätt läsa

Nyheter

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden

Publicerat

den

Världen arbetar hårt med att ställa om till att släppa ut mindre koldioxid och i det arbetet ingår många delar. Två centrala delar är vätgas och energiöverföring. Något som knyter detta samman är ammoniak, vilket kan sägas vara en variant av vätgas som dels kan användas i sin egen rätt och dels är det en form som gör att vätgas kan transporteras runt om i världen.

IVA har hållit ett seminarium om ammoniak där tre olika personer håller föredrag och svarar på frågor. Det är intressant med många detaljer som blir belysta. Men förvänta dig inga slagkraftiga budskap om enkla och revolutionerande lösningar, här handlar det mer om hur vi praktiskt kan ta oss framåt.

Ammoniak – möjliggörare för global handel med vätgas
Produktion av vätgas från ammoniak, teknik och kommersiellt tillgängliga processer.
Henrik Larsen, KBR

Omställning och reduktion av CO2 i Stenungssund
Hur kan ammoniak bidra? Hur står den sig mot andra tekniker?
Lars Pettersson, Borealis

Vätgas avgörande del av Volvos omställning
Vilken roll kan ammoniak som vägasbärare spela?
Monica Johansson, Volvo Group

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden
Fortsätt läsa

Populära