Connect with us

Nyheter

Alltför höga prognoser för veteskörden

Published

on

Vete odlas och skördas i USAProduktionen av vete i North Dakota, den stat som producerar mest vete av alla i hela USA, kan komma att bli betydligt lägre än vad det amerikanska jordbruksverket förutspått då ihållande regn försenade planteringen och har gjort skörden extra känslig för skador i det varma sommarvädret. De västra delarna av North Dakota har drabbats av upp till tre gånger så hög nederbörd som normalt under de senaste tre månaderna.

Vårvetet mognar just nu i den långsammaste takten sedan 1995 enligt de senaste uppgifterna från US Department of Agriculture som räknade redan innan med att skörden kommer att bli 16 procent lägre än förra året. Nu talas det om att US Department of Agriculture kan komma att revidera ned sina prognoser ytterligare sedan denna byrå gjort ett stort antal undersökningar av vetefälten hos jordbrukare i North Dakota som drabbats av väderfenomen som översvämningar och regn.

Generellt sett visar det sig att planteringen av vårvetet i North Dakota skedde betydligt senare än det gjorts tidigare år, ofta slutade inte planteringen förrän i mitten av juni, nästan två veckor senare än normalt. En stor del av de odlingsbara arealerna kunde inte heller plöjas på grund av att det ihållande regnet gjort dem alltför känsliga och har bidragit till att åkrarna varit allt för leriga. På sina håll har så mycket som 30 procent av åkrarna inte plöjts på grund av oro för sommarhettan, vilket kan komma att ha en negativ effekt på skörden av vete.

USDA bedömer i sin rapport från den 12 juli 2011 att årets skörd av vete i North Dakota kan komma att uppgå till 233,7 miljoner bushels, betydligt mindre än de 277,2 miljoner bushels som skördades under 2010. Skörden av durumvete beräknas falla ännu mer, med hela 56 procent jämfört med året innan. North Dakota är världens största producent av durumvete.

Produktionen kan emellertid komma att visa sig vara ännu lägre. USDA samlar in uppdaterad areal-information denna månad från bönder i fyra delstater, inklusive North Dakota. Många bönder hade inte avslutat sin sådd när byrån genomförde undersökningarna som låg till grund för den tidigare rapporten, som släpptes 30 juni i vilken det angavs att 6,35 miljoner hektar såddes med vårvete i North Dakota.

Nu talas det om att USDA:s prognos för North Dakota kan vara så mycket som 1 miljon hektar för hög. Lägg till detta att den senaste tidens höga temperaturer och luftfuktighet har gjort att grödorna blivit mer mottagliga för sjukdomar som hotar skörden ytterligare.

De rapporter vi tagit del av visar att det kommer en bli en veteskörd som gör många bönder i North Dakota besvikna, en stor del av skörden kommer att bli förstörd på grund av att plantorna stått i vatten, och andra fält har drabbats av sjukdomar. Även om väderförhållandena nu blir optimala fram till skörden är det osäkert om detta är tillräckligt för att rädda veteskörden.US Department of Agriculture - USDA - Jordbruksverket

I mitten av juli 2011 hade 47 procent av allt vårvete i North Dakota nått ”heading stage”, det vill säga det stadie där vetekornet trycks upp från stråt, vilket är den långsammaste takten på sexton år. Förra året var samma siffra 88 procent. Det betyder att skörden kommer att bli sen samt att den utsätts för större risker från klimatförändringar. Ju längre norrut i staten fälten ligger desto lägre är andelen vete som har nått ”heading stage”. Då USDA under 2010 gjorde sin undersökning förutsågs en skörd om 281,7 bushels vete, eller 1,6 procent över den rapporterade veteskörden varför investerarna på vetemarknaden nu väntar med spänning på nästa rapport från det amerikanska jordbruksverket.

Den 17 juli 2011 klassificerades 73 procent av allt amerikanskt vårvete som endera ”Good” eller ”Excellent” av USDA, ett ganska kraftigt fall jämfört med året innan då samma siffra uppgick till 82 procent. Den rapport som publicerades den 24 juli visar på en procentsats om 74 procent, en marginell förbättring, men långt under förra årets siffra om 83 procent. Utöver North Dakota ligger Minnesota (69 procent), Montana (61 procent) och South Dakota (73 procent) långt under förra årets siffror. Siffran för North Dakota ligger på 77 procent, men skörden beräknas som sagt att bli betydligt lägre än tidigare år vilket kan komma att medföra stigande priser på vete på Minneapolis Grain Exchange.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *