Följ oss

Nyheter

Alltför höga prognoser för veteskörden

Publicerat

den

Vete odlas och skördas i USAProduktionen av vete i North Dakota, den stat som producerar mest vete av alla i hela USA, kan komma att bli betydligt lägre än vad det amerikanska jordbruksverket förutspått då ihållande regn försenade planteringen och har gjort skörden extra känslig för skador i det varma sommarvädret. De västra delarna av North Dakota har drabbats av upp till tre gånger så hög nederbörd som normalt under de senaste tre månaderna.

Vårvetet mognar just nu i den långsammaste takten sedan 1995 enligt de senaste uppgifterna från US Department of Agriculture som räknade redan innan med att skörden kommer att bli 16 procent lägre än förra året. Nu talas det om att US Department of Agriculture kan komma att revidera ned sina prognoser ytterligare sedan denna byrå gjort ett stort antal undersökningar av vetefälten hos jordbrukare i North Dakota som drabbats av väderfenomen som översvämningar och regn.

Generellt sett visar det sig att planteringen av vårvetet i North Dakota skedde betydligt senare än det gjorts tidigare år, ofta slutade inte planteringen förrän i mitten av juni, nästan två veckor senare än normalt. En stor del av de odlingsbara arealerna kunde inte heller plöjas på grund av att det ihållande regnet gjort dem alltför känsliga och har bidragit till att åkrarna varit allt för leriga. På sina håll har så mycket som 30 procent av åkrarna inte plöjts på grund av oro för sommarhettan, vilket kan komma att ha en negativ effekt på skörden av vete.

USDA bedömer i sin rapport från den 12 juli 2011 att årets skörd av vete i North Dakota kan komma att uppgå till 233,7 miljoner bushels, betydligt mindre än de 277,2 miljoner bushels som skördades under 2010. Skörden av durumvete beräknas falla ännu mer, med hela 56 procent jämfört med året innan. North Dakota är världens största producent av durumvete.

Produktionen kan emellertid komma att visa sig vara ännu lägre. USDA samlar in uppdaterad areal-information denna månad från bönder i fyra delstater, inklusive North Dakota. Många bönder hade inte avslutat sin sådd när byrån genomförde undersökningarna som låg till grund för den tidigare rapporten, som släpptes 30 juni i vilken det angavs att 6,35 miljoner hektar såddes med vårvete i North Dakota.

Nu talas det om att USDA:s prognos för North Dakota kan vara så mycket som 1 miljon hektar för hög. Lägg till detta att den senaste tidens höga temperaturer och luftfuktighet har gjort att grödorna blivit mer mottagliga för sjukdomar som hotar skörden ytterligare.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

De rapporter vi tagit del av visar att det kommer en bli en veteskörd som gör många bönder i North Dakota besvikna, en stor del av skörden kommer att bli förstörd på grund av att plantorna stått i vatten, och andra fält har drabbats av sjukdomar. Även om väderförhållandena nu blir optimala fram till skörden är det osäkert om detta är tillräckligt för att rädda veteskörden.US Department of Agriculture - USDA - Jordbruksverket

I mitten av juli 2011 hade 47 procent av allt vårvete i North Dakota nått ”heading stage”, det vill säga det stadie där vetekornet trycks upp från stråt, vilket är den långsammaste takten på sexton år. Förra året var samma siffra 88 procent. Det betyder att skörden kommer att bli sen samt att den utsätts för större risker från klimatförändringar. Ju längre norrut i staten fälten ligger desto lägre är andelen vete som har nått ”heading stage”. Då USDA under 2010 gjorde sin undersökning förutsågs en skörd om 281,7 bushels vete, eller 1,6 procent över den rapporterade veteskörden varför investerarna på vetemarknaden nu väntar med spänning på nästa rapport från det amerikanska jordbruksverket.

Den 17 juli 2011 klassificerades 73 procent av allt amerikanskt vårvete som endera ”Good” eller ”Excellent” av USDA, ett ganska kraftigt fall jämfört med året innan då samma siffra uppgick till 82 procent. Den rapport som publicerades den 24 juli visar på en procentsats om 74 procent, en marginell förbättring, men långt under förra årets siffra om 83 procent. Utöver North Dakota ligger Minnesota (69 procent), Montana (61 procent) och South Dakota (73 procent) långt under förra årets siffror. Siffran för North Dakota ligger på 77 procent, men skörden beräknas som sagt att bli betydligt lägre än tidigare år vilket kan komma att medföra stigande priser på vete på Minneapolis Grain Exchange.

Nyheter

Bidragen till sol- och vindenergi skenar i höjden, Tyska staten drar i nödbromsen

Publicerat

den

Bidragspengar regnar över vindkraft och solceller

Tyska staten garanterar ett minimipris för elektricitet producerad av vind- och solkraftverk. Bidragen har skenat i höjden och förväntas i år uppgå till 20 miljarder euro, det är dubbelt så mycket som prognosen som gjordes så sent som i oktober förra året. Nu drar staten i nödbromsen.

Från och med januari kommer medelstora och stora producenter av elektricitet från förnybara källor inte längre att få bidrag när elpriset är negativt.

Det är uppenbart en väldigt nischad nödbroms som staten drar i, så bidragen kommer att fortsätta att flöda på enorma nivåer. Men en av de mest extremt destruktiva formerna av bidrag rundas nu i alla fall av.

En konsekvens av detta borde kunna vara att elproducenter blir piggare på att installera stora mängder batterier. Det är i alla fall en kalkyl som nu blir relativt sett bättre.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vad den brasilianska realens svaghet betyder för råvarumarknaden

Publicerat

den

Brasiliens välkända stad

Den brasilianska realen (BRL) har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Detta följer på oro över regeringens utgiftsplaner. Den brasilianska realens svaghet kan tynga jordbruksråvaror.

Brasilien föder en allt större del av världen

Latinamerikas största ekonomi är en av världens största exportörer av socker, majs, sojabönor, apelsinjuice, nötkött och kaffe. Landet är även en stor producent av jordnötter, och har också utvecklat en stam av tropiskt vete.

Brasiliens leveranser av dessa livsmedel färdas över hela världen, med särskilt starka flöden till Östasien. Brasiliens jordbrukstransporter betyder att den brasilianska realen är en viktig faktor som har en stor påverkan på råvaruterminspriserna. Detta är särskilt fallet för socker i år, där Brasilien kommer att leverera 75 procent av världens råsocker 2024.

Realen har fallit med tolv procent

Den brasilianska realen har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Vid början av året var växelkursen på den amerikanska dollarn på 4,85 och den har sedan deprecierats med 12 procent för att nå 5,43 i skrivande stund.

Denna prissvaghet ser ut som en förändring i karaktär för realens beteende. Efter ett decennium av svaghet på 2010-talet, som kulminerade i en devalvering från 1,5 BRL mot USD till 6, har realen ägnat 2020-talet åt att handlas i sidled nära 5 till USD, en period av relativt lugn och stabilitet. Men detta ser ut som att förändras, och det är möjligt att BRL återvänder till 6 mot USD under de kommande månaderna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Inom Brasilien finns det en ökande oro över regeringens avsikt att spendera tungt. Ekonomer påpekar att de statliga utgifterna ligger kvar på pandeminivåer. De senaste ändringarna av det federala skattelättnadssystemet, som drabbar jordbrukssektorn hårt, har ökat oron, liksom Roberto Campos Netos kommande avgång från centralbanken i december. Han kommer sannolikt att ersättas av någon som är mer mottaglig för regeringens skatte- och utgiftspolitik, snarare än att försöka minska skulden. Detta kan avskräcka investeringar i Brasilien.

En svagare real skulle göra brasilianska jordbruksråvaror billigare i USD när de säljs till resten av världen. Detta innebär att brasilianska producenter kan säkra sina produkter till lägre nivåer i USD; deras produktionskostnad i dollar kommer också att vara lägre. Detta har potential att tynga råvaror där Brasilien är en stor leverantör, som till exempel socker.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guld når sin högsta prisnivå någonsin

Publicerat

den

Priset på guld nådde idag sin högsta nominella nivå någonsin i USD och passerade där med det tidigare rekordet som sattes i slutet av maj. Spotpriset på guld är nu 2468,68 USD och väljer man att titta på frontmånadsterminen så ligger priset på 2473,60 USD.

Prisuppgången kommer efter inflationen i USA saktar ner vilket leder till förväntningar om att centralbanken ska sänka räntan, vilket brukar gynna guld.

Sedan kan man även läsa in alla möjliga vinklar kring Donald Trump. Man kan tänka sig att ekonomin sätter fart vilket skulle gynna alla tillgångar. Man kan även tänka sig att han genomför vad han sagt vilket skulle öka på inflationen. Sedan finns även vinkeln att Trump vill sänka värdet på dollarn, vilket då skulle öka guldpriset i dollar, vilket dock för en svensk investerare är något av ett nollsummespel.

Något som är värt att följa upp är statistiken för hur ETF-investerare agerar. Det här året har hittills varit konstigt då ETF-investerare sålt guld samtidigt som guldpriset gått upp, något som inte brukar hända. Skulle ETF-investerarna vara tillbaka så skulle det vara en stor vändning.

Graf över guldpriset
Graf över spotpriset på guld i USD.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära