Connect with us

Nyheter

Platina, högst potential bland ädelmetallerna?

Published

on

Platina-tacka med 999,5

Platina är, historiskt sett, billigt i jämförelse med guld.

Platina är mer sällsynt än guld, men används i högre utsträckning, bland annat för katalysatorer i bilar.

Den politiska risken i Ryssland och strejker i Sydafrika, de två största producenterna av platina, skapar ett stöd för platinapriset

Det finns all anledning att titta på platina. Denna ädelmetall har en låg historisk värdering i förhållande till guld och silver.

I dag handlas platina i ett förhållande 1,1:1 jämfört med guldkursen, under de senaste tio åren har denna ratio legat på i genomsnitt 1,5:1. Alla stora tal går mot sitt medelvärde, och det bör även ration mellan guldet och platina göra igen. Den långsiktiga relationen mellan dessa två ädelmetaller kan komma att stanna på både en högre och en lägre nivå, men sannolikt är att förhållandet mellan de översålda ädelmetallerna kommer att rättas till genom att platinapriset stiger i förhållande till guldkursen.

Kvot mellan guld-platina

Platina har en större raritet än guld, något som gjort att vi historiskt har sett att platinapriset legat högre än guldkursen. Världens platinaproduktion uppgår endast till sex procent av världens guldproduktion, vilket motsvarar en procent av världens silverproduktion. Guld används till 88 procent inom smyckesindustrin eller blir investeringstackor. Platina används till 76 procent industriellt, bland annat inom fordonsindustrin. På grund av de annorlunda användningsområdena finns det i dag inga stora lager av platina ovan jord som snabbt kan säljas, vilket är fallet med guld. Det är betydligt lättare att sälja en guldtacka eller ett halsband än att försöka sälja ett avgasrör från bilen när det uppstår ett kapitalbehov.

Västvärlden har historiskt stått för en hög efterfrågan på fordon, och därmed också på platina till katalysatorer. I och med finanskrisen kom efterfrågan på nya fordon att minska kraftigt, men på senare år har efterfrågan från tillväxtmarknaderna, det som kallas för emerging markets, kunnat ersätta detta bortfall och nu ser vi dessutom hur västvärldens fordonsköp åter ökar. Efterfrågan på platina kommer att stiga med denna förändring i produktionen och bör förbli hög under lång tid framåt.

Den slutliga katalysatorn för en kommande prisstegring i platina är de geopolitiska riskerna som finns i Sydafrika, den dominerande producenten av platina med cirka 80 procent av de globala reserverna. På grund av starka fackföreningar och regeringens politik är Sydafrikas arbetsmarknad mycket ineffektiv.

De sydafrikanska gruvarbetarnas fackföreningar är starka, något som har bidragit till att hålla deras löner på en betydligt högre nivå än genomsnittslönerna i Sydafrika, men också på nivåer som ligger högre än i många tillväxtekonomier. Detta har skett genom upprepade strejker något som har skapat stora utbudschocker som ofta får full effekt först ett halvår efter strejkerna, då platina tar sex månader att processa. De nästa två största platinaproducenterna är Ryssland och Zimbabwe. De är inte heller de mest stabila länderna geopolitiskt sett.

Sammanfattningsvis finns det orsak att anta att platinapriset stärks, främst på grund av en ökad efterfrågan från industrin, samt även från utbudsstörningar som en följd av den strejk som pågår bland de sydafrikanska gruvarbetarna.

Platina är en av få ädelmetaller som har noterat högre bottnar sedan juli 2013, och dess låga relativvärde gentemot de andra ädelmetallerna kan således komma att bidra till att den omvärderas. Det finns kraftiga stödnivåer kring både 1 300 och 1 400 USD per troy ounce, varför stopparna bör sättas i anslutning till dessa nivåer.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Egypten planerar att dra sig ur FNs spannmålsavtal

Published

on

Pyramiderna i Egypten

Egyptiska myndigheter har meddelat att landet planerar att dra sig ur ett FNs spannmålsavtal i slutet av juni, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Egypten, en av världens största veteimportörer, undertecknade den multinationella spannmålshandelskonventionen Grains Trade Convention (GTC) vid starten 1995. Egypten har varit medlem i rådet som styr spannmålshandelskonventionen sedan starten 1945 då det hette International Wheat Agreement. 

Egyptens begäran i februari att dra sig tillbaka följer en period av turbulens på spannmålsmarknaderna på grund av kriget i Ukraina och oro för livsmedelssäkerhet.

International Grains Council (IGC), som administrerar fördraget, sade att flera delegationer inom IGC är ”förvånade och ledsna över beslutet.” Flera medlemmar kommer sannolikt att be Egypten att ompröva sitt beslut, sade Arnaud Petits verkställande direktör för regeringskonferensen.

Egyptens utrikesdepartement bekräftade att beslutet togs efter att en bedömning av försörjnings- och handelsdepartementen fann de inte att deras medlemskap gav något mervärde.

Flera internationella spannmålshandlare säger att de inte förväntade sig någon inverkan på spannmålsmarknaden, men att symboliskt sett kan Egyptens avgång ses som oroande.

Kriget i Ukraina störde Egyptens veteinköp förra året. Krigets ekonomiska effekter förvärrade också en brist på utländsk valuta i Egypten, vilket ledde till en avmattning av importen, en eftersläpning av varor i hamnar och ett finansiellt stödpaket på 3 miljarder dollar från IMF.

Continue Reading

Nyheter

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa

Published

on

Jomafjellet

Bluelake Mineral är ett bolag fokuserat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Bolagets huvudprojekt utgörs av koppar-zink-projekten Stekenjokk-Levi och Joma, samt nickelprojektet Rönnbäcken. Bolagets målsättning på medellång sikt är att sätta minst en gruva i drift eller sälja motsvarande tillgång till en industriell köpare före gruvstart till ett värde som innebär en substantiell värdeökning för aktieägarna. Utöver detta strävar bolaget att bygga en bred portfölj med förstklassiga projekt inom basmetaller varav flera har potential att leda till igångsättning av gruvverksamhet.

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa och är positionerat för att dra nytta av den gröna omställningen och regulatoriska medvindar.

Nedan är en video där VD Peter Hjorth presenterar verksamheten i samband med att bolaget just nu gör en företrädesemission på 26,5 miljoner kronor.

Continue Reading

Nyheter

Fortum och Outokumpu inleder samarbete kring SMR för att titta på möjligheterna att minska stålindustrins koldioxidutsläpp

Published

on

Fortum, som är ett ledande nordiskt företag inom fossilfri energi, och Outokumpu, som är en global aktör inom hållbart tillverkat rostfritt stål, har signerat ett samarbetsavtal om ny småskalig kärnkraft, SMR, i syfte att minska utsläppen av CO2 från Outokumpus ståltillverkning.

För en framgångsrik omställning är det nödvändigt att storskaligt fasa ur de fossila bränslena ur industri- och transportsektorn. Det är en central del av Fortums strategi. Det gör vi genom bland annat i samarbete med våra partners kring fossilfria lösningar. Syftet med samarbetsavtalet är att bedöma möjligheterna att bygga ny småskalig kärnkraft i Finland. En möjlig placering för SMR är nära Outokumpus största stålverk i Torneåregionen. I det första skedet är målsättningen att identifiera möjliga affärsmodeller och tekniska lösningar för den fortsatta utvecklingen. Eventuella investeringsbeslut fattas i ett senare skede.       

– Ska Europa klara utsläppsmålen måste industrins utsläpp reduceras kraftigt ned mot netto-noll, något som förutsätter stora mängder fossilfri el. Norden har goda förutsättningar med sin tillgång till fossilfri el och konkurrenskraftiga priser. Fortum är idag ett av få europeiska energiföretag som redan nu tillförlitligt kan leverera stora mängder fossilfri el till sina kunder. Behovet de kommande decennierna växa mycket och jag är glad för att vi tillsammans med Outokumpu, som är en föregångare inom stålindustrin, kan kartlägga möjligheterna för små modulär kärnkraft i Norden, säger Fortums VD och koncernchef Markus Rauramo.

– Vi ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Att titta på framväxande teknologier, såsom SMR, i vår energiförsörjning, är ett naturligt steg i vår ambition att minska CO2-utsläppen. Förutom vind-, sol- och vattenkraft behöver energiintensiva industrier och hela samhället en stabil och koldioxidfri elproduktion. Idag är kärnkraft det enda alternativet för detta. Därför är vi glada över att utforska möjligheterna som små modulära reaktorer erbjuder tillsammans med Fortum, som en del av vår hållbarhetsresa, säger Heikki Malinen, VD och koncernchef, Outokumpu.

Samarbetsavtalet är en del av Fortums förstudie gällande möjligheterna för ny kärnkraft i Norden. Förstudien inleddes i november 2022. Inom ramen för den tvååriga studien gör Fortum en omfattande undersökning av de ekonomiska, teknologiska, samhälleliga, politiska och lagstiftningsmässiga kriterierna för byggande av både småskaliga och större kärnanläggningar i Finland och Sverige. Fortum tittar även på olika former av nya partnerskap och affärsmodeller för att realisera ny kärnkraft. Som en del av förstudien har Fortum, utöver överenskommelsen med Outokumpu, även träffat samarbetsavtal med brittiska Rolls-Royce SMR, franska EDF, svenska Kärnfull Next och finländska kraft- och fjärrvärmebolaget Helen.

Continue Reading

Populära