Följ oss

Nyheter

Platina, högst potential bland ädelmetallerna?

Publicerat

den

Platina-tacka med 999,5

Platina är, historiskt sett, billigt i jämförelse med guld.

Platina är mer sällsynt än guld, men används i högre utsträckning, bland annat för katalysatorer i bilar.

Den politiska risken i Ryssland och strejker i Sydafrika, de två största producenterna av platina, skapar ett stöd för platinapriset

Det finns all anledning att titta på platina. Denna ädelmetall har en låg historisk värdering i förhållande till guld och silver.

I dag handlas platina i ett förhållande 1,1:1 jämfört med guldkursen, under de senaste tio åren har denna ratio legat på i genomsnitt 1,5:1. Alla stora tal går mot sitt medelvärde, och det bör även ration mellan guldet och platina göra igen. Den långsiktiga relationen mellan dessa två ädelmetaller kan komma att stanna på både en högre och en lägre nivå, men sannolikt är att förhållandet mellan de översålda ädelmetallerna kommer att rättas till genom att platinapriset stiger i förhållande till guldkursen.

Kvot mellan guld-platina

Platina har en större raritet än guld, något som gjort att vi historiskt har sett att platinapriset legat högre än guldkursen. Världens platinaproduktion uppgår endast till sex procent av världens guldproduktion, vilket motsvarar en procent av världens silverproduktion. Guld används till 88 procent inom smyckesindustrin eller blir investeringstackor. Platina används till 76 procent industriellt, bland annat inom fordonsindustrin. På grund av de annorlunda användningsområdena finns det i dag inga stora lager av platina ovan jord som snabbt kan säljas, vilket är fallet med guld. Det är betydligt lättare att sälja en guldtacka eller ett halsband än att försöka sälja ett avgasrör från bilen när det uppstår ett kapitalbehov.

Västvärlden har historiskt stått för en hög efterfrågan på fordon, och därmed också på platina till katalysatorer. I och med finanskrisen kom efterfrågan på nya fordon att minska kraftigt, men på senare år har efterfrågan från tillväxtmarknaderna, det som kallas för emerging markets, kunnat ersätta detta bortfall och nu ser vi dessutom hur västvärldens fordonsköp åter ökar. Efterfrågan på platina kommer att stiga med denna förändring i produktionen och bör förbli hög under lång tid framåt.

Den slutliga katalysatorn för en kommande prisstegring i platina är de geopolitiska riskerna som finns i Sydafrika, den dominerande producenten av platina med cirka 80 procent av de globala reserverna. På grund av starka fackföreningar och regeringens politik är Sydafrikas arbetsmarknad mycket ineffektiv.

De sydafrikanska gruvarbetarnas fackföreningar är starka, något som har bidragit till att hålla deras löner på en betydligt högre nivå än genomsnittslönerna i Sydafrika, men också på nivåer som ligger högre än i många tillväxtekonomier. Detta har skett genom upprepade strejker något som har skapat stora utbudschocker som ofta får full effekt först ett halvår efter strejkerna, då platina tar sex månader att processa. De nästa två största platinaproducenterna är Ryssland och Zimbabwe. De är inte heller de mest stabila länderna geopolitiskt sett.

Sammanfattningsvis finns det orsak att anta att platinapriset stärks, främst på grund av en ökad efterfrågan från industrin, samt även från utbudsstörningar som en följd av den strejk som pågår bland de sydafrikanska gruvarbetarna.

Platina är en av få ädelmetaller som har noterat högre bottnar sedan juli 2013, och dess låga relativvärde gentemot de andra ädelmetallerna kan således komma att bidra till att den omvärderas. Det finns kraftiga stödnivåer kring både 1 300 och 1 400 USD per troy ounce, varför stopparna bör sättas i anslutning till dessa nivåer.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära