Platina, högst potential bland ädelmetallerna?

Platina är, historiskt sett, billigt i jämförelse med guld.

Platina är mer sällsynt än guld, men används i högre utsträckning, bland annat för katalysatorer i bilar.

Den politiska risken i Ryssland och strejker i Sydafrika, de två största producenterna av platina, skapar ett stöd för platinapriset

Det finns all anledning att titta på platina. Denna ädelmetall har en låg historisk värdering i förhållande till guld och silver.

I dag handlas platina i ett förhållande 1,1:1 jämfört med guldkursen, under de senaste tio åren har denna ratio legat på i genomsnitt 1,5:1. Alla stora tal går mot sitt medelvärde, och det bör även ration mellan guldet och platina göra igen. Den långsiktiga relationen mellan dessa två ädelmetaller kan komma att stanna på både en högre och en lägre nivå, men sannolikt är att förhållandet mellan de översålda ädelmetallerna kommer att rättas till genom att platinapriset stiger i förhållande till guldkursen.

Kvot mellan guld-platina

Platina har en större raritet än guld, något som gjort att vi historiskt har sett att platinapriset legat högre än guldkursen. Världens platinaproduktion uppgår endast till sex procent av världens guldproduktion, vilket motsvarar en procent av världens silverproduktion. Guld används till 88 procent inom smyckesindustrin eller blir investeringstackor. Platina används till 76 procent industriellt, bland annat inom fordonsindustrin. På grund av de annorlunda användningsområdena finns det i dag inga stora lager av platina ovan jord som snabbt kan säljas, vilket är fallet med guld. Det är betydligt lättare att sälja en guldtacka eller ett halsband än att försöka sälja ett avgasrör från bilen när det uppstår ett kapitalbehov.

Västvärlden har historiskt stått för en hög efterfrågan på fordon, och därmed också på platina till katalysatorer. I och med finanskrisen kom efterfrågan på nya fordon att minska kraftigt, men på senare år har efterfrågan från tillväxtmarknaderna, det som kallas för emerging markets, kunnat ersätta detta bortfall och nu ser vi dessutom hur västvärldens fordonsköp åter ökar. Efterfrågan på platina kommer att stiga med denna förändring i produktionen och bör förbli hög under lång tid framåt.

Den slutliga katalysatorn för en kommande prisstegring i platina är de geopolitiska riskerna som finns i Sydafrika, den dominerande producenten av platina med cirka 80 procent av de globala reserverna. På grund av starka fackföreningar och regeringens politik är Sydafrikas arbetsmarknad mycket ineffektiv.

De sydafrikanska gruvarbetarnas fackföreningar är starka, något som har bidragit till att hålla deras löner på en betydligt högre nivå än genomsnittslönerna i Sydafrika, men också på nivåer som ligger högre än i många tillväxtekonomier. Detta har skett genom upprepade strejker något som har skapat stora utbudschocker som ofta får full effekt först ett halvår efter strejkerna, då platina tar sex månader att processa. De nästa två största platinaproducenterna är Ryssland och Zimbabwe. De är inte heller de mest stabila länderna geopolitiskt sett.

Sammanfattningsvis finns det orsak att anta att platinapriset stärks, främst på grund av en ökad efterfrågan från industrin, samt även från utbudsstörningar som en följd av den strejk som pågår bland de sydafrikanska gruvarbetarna.

Platina är en av få ädelmetaller som har noterat högre bottnar sedan juli 2013, och dess låga relativvärde gentemot de andra ädelmetallerna kan således komma att bidra till att den omvärderas. Det finns kraftiga stödnivåer kring både 1 300 och 1 400 USD per troy ounce, varför stopparna bör sättas i anslutning till dessa nivåer.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top