Följ oss

Nyheter

New York Board of Trade, New Yorks äldsta råvarubörs

Publicerat

den

Råvaruhandlare på råvarubörsen NYBOT i New York

Råvaruhandlare på råvarubörsen NYBOT i New YorkNYBOT, eller New York Board of Trade, är en råvarubörs vid vilken det bedrivs fysisk golvhandel. Den grundades redan 1870 som New York Cotton Exchange (NYCE). 1998 blev New York Board of Trade moderföretag till Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (CSCE) som i sin tur grundades 1882. Den 14 september 2006 beslutade ledningen för börsen att acceptera ett bud från ICE, the Intercontinental Exchange, och bli ett helägt dotterföretag till denna börsoperatör. Som en följd av detta bytte New York Board of Trade formellt namn till ICE Futures US.

Historik

New York Cotton Exchange (NYCE) startades 1870 av 100 bomullsmäklare och köpmän på adressen 1 Hanover Square, senare känt som India House, i New York. Bomullsbörsen är den allra äldsta råvarubörsen i New York och fyllde det behov som de amerikanska bomullshandlarna hade, nämligen att erbjuda en fungerande marknadsplats för inhemsk och utländsk bomullshandel under reglerade former.

Under samma tid och ett par år efter starten av New York Cotton Exchange grundades en rad lokala bomullsbörser runt om i USA, samt i Europa, bland annat New Orleans Cotton Exchange, Mobiler Cotton Exchange, Memphis Cotton Exchange och Savannah Cotton Exchange. I Europa var Liverpool Cotton Exchange vid denna tidpunkt den ledande marknadsplatsen för handel med bomull. Av dessa börser återstår i dag endast New York Cotton Exchange som driver sin verksamhet under namnet ICE Futures US samt Memphis Cotton Exchange. Den senare övergick emellertid redan 1978 till helt elektronisk handel.

1882 grundades the Coffee, Sugar and Cocoa Exchange under namnet the Coffee Exchange in the City of New York. 1914 påbörjades handeln med terminskontrakt på socker.

1925 grundades New York Cocoa Exchange.

Genom åren startade New York Cotton Exchange ett antal dotterbolag med syfte att bedriva handel i icke-bomullsrelaterade produkter, till exempel Wool Associates, the Citrus Associates, the Tomato Products Associates och Financial Instruments Exchange (FINEX).

1979 gick the Coffee Exchange in the City of New York samman med New York Cocoa Exchange varvid verksamheten bytte namn till Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (CSCE).

1998 blev New York Board of Trade (NYBOT) moderbolag till såväl New York Cotton Exchange och Coffee, Sugar and Cocoa Exchange. CSCE fungerar i dag som en självständig enhet av ICE Futures US/NYBOT, och erbjuder handel i såväl options- och terminskontrakt på kaffe, socker, kakao samt S & P Commodity Index.

Det förekommer även handel i pappersmassa och frusen koncentrerad apelsinjuice. Den som har sett filmen Trading Places, som på svenska hade namnet Ombytta Roller, kunde redan 1983 se Eddie Murphy och Dan Akroyd sopa rent bland de övriga aktörerna som handlade just frusen koncentrerad apelsinjuice på vad som sades vara handelsgolvet på New York Board of Trade.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Hansson

    27 oktober, 2013 vid 00:48

    Det hade varit väldigt roligt att få uppleva golvhandeln.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Börsveckan ger en köprekommendation till aktien i oljeservicebolaget Beerenberg

Publicerat

den

Börsveckan ger en köprekommendation till Beerenberg-aktien som noterades på Euronext Growth Oslo i slutet av förra året. Beerenberg är ett norskt servicebolag inom olje- och gassektorn med låg värdering och hög utdelning. Bolaget erbjuder olika tjänster för olje- och gasfält samt andra tekniska produkter och service för krävande miljöer.

Historiken är inte den bästa, där fjolårets omsättning på 2 343 miljoner NOK faktiskt är snäppet lägre än 2015. Sedan 2019, när en stor återhämtning skedde, har tillväxten inte varit högre än en dryg procentenhet årligen. Bolaget fokuserar på service och har stabila kundrelationer, vilket bidrar till en stadig kassaflödesgenerering.

Trots en nedgång i orderingången förväntas Beerenberg ha hygglig tillväxt de kommande åren med förbättringar i lönsamheten. Även om marknaden är osäker på lång sikt, kan bolaget använda sina kassaflöden för att diversifiera sig mot andra hållbara sektorer.

Beerenberg får anses vara ett stabilt bolag med goda framtidsutsikter, trots att det inte förväntas ha höga multiplar. Deras strategi att använda stabila kassaflöden för att diversifiera sig mot hållbara sektorer kan vara långsiktigt lovande. I bokslutsrapporten för 2023 ökade omsättningen med 5 procent till 2 343 miljoner NOK, och rörelsemarginalen förbättrades till 5,6 procent.

Fortsätt läsa

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Populära